ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Η ΕΜΕ μεταχειρίζεται ανισότιμα τους υποψηφίους του ενιαίου ψηφοδελτίου στις εκλογές (10-3-13);


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου[1]


Περιληπτικά:
Εισαγωγικά: περί ανισότιμης μεταχείρισης υποψηφίων στις εκλογές της ΕΜΕ

Ιστορικό της ανισότιμης μεταχείρισης υποψηφίων στις εκλογές της ΕΜΕ
1η αίτηση (5-2-13): τι ζητήσαμε; Τι μας απάντησαν...
2η αίτηση (υπενθύμιση, 25-2-13) Τι μας απάντησαν... τι (ξανα)ζητήσαμε;
3η αίτηση (1-3-13): Τι αποκάλυψε η απάντηση της ΕΜΕ... τι ζητήσαμε για την, κατά το δυνατόν,  αποκατάσταση της ανισότιμης μεταχείρισης υποψηφίων στις εκλογές της ΕΜΕ

Επίλογος (προσωρινά)Ασφαλώς και ΝΑΙ, και το ίδιο αποδεικνύουν και τα στοιχεία, τα οποία και σας παραθέτουμε για να διαμορφώσετε ιδίαν αντίληψη.


Εισαγωγικά: περί ανισότιμης μεταχείρισης υποψηφίων στις εκλογές της ΕΜΕ
Με αίτησή μας διεκδικήσαμε έγκαιρα, ως μέλος της ΕΜΕ και υποψήφια για το ΔΣ,  στις εκλογές της 10-3-2013, και επειδή είχαμε έννομο συμφέρον, τον επικαιροποιημένο κατάλογο των «ταμειακά τακτοποιημένων μελών» τακτικών και αντεπιστελλόντων της ΕΜΕ (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή)[2]. Το αίτημά μας υποβλήθηκε με βάση όσα προβλέπει το Καταστατικό της ΕΜΕ για τα δικαιώματα των μελών (άρθρα 20, 23§1, 25§1 & §2 και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης που επιβάλλει το Σύνταγµα.

Συνοπτικά αναφέρουμε πως υποβάλαμε, για το ζήτημα αυτό, τρεις αιτήσεις[3] στη σειρά 5-2-13, 25-2-13 και 1-3-13 για τις οποίες ενημερώνουμε επίσημα και την «Επιτροπή Αρχαιρεσιών - Εφορευτική Επιτροπή» καταγγέλλοντας ότι οι ενέργειες ΓΓ και ΔΣ (η πλειοψηφία) συνιστούν ανισότιμη συμπεριφορά προς τους υποψηφίους. Περιμένουμε, μάλιστα, με δικαιολογημένο ενδιαφέρον την απόφαση - θέση της επιτροπής για το ζήτημα αυτό που έχει προφανείς επιπτώσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα και σε επίπεδο εγκυρότητας και διαφάνειας.


Ιστορικό της ανισότιμης μεταχείρισης υποψηφίων στις εκλογές της ΕΜΕ

1η αίτηση (5-2-13): τι ζητήσαμε; Τι μας απάντησαν...

Η απάντηση στην 1η αίτηση (αριθμ. πρωτ. 14620/5-2-13) που μου κοινοποιήθηκε στις 18-2-13 (με αριθμ. πρωτ. 14631/18-2-13) απευθυνόταν «στον (...) εκπρόσωπο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» και επισημαίνω ότι δεν συνιστούσε κατά κανένα τρόπο απάντηση στην αίτησή μου (αριθμ. πρωτ.  14620/5-2-13, στην οποία και επανήλθα και σε προφορική επικοινωνία στις 8-2-13 με τη Γραμματεία).
Επισημαίνω πως στην απάντησή τους (αριθμ. πρωτ. 14631/18-2-13) ο Πρόεδρος και ο ΓΓ της ΕΜΕ μας καλούσαν[4] να παραλάβουμε «καταστάσεις (σε ετικέτες) που αφορούν στα μέλη τα οποία λαμβάνουν τις περιοδικές εκδόσεις της ΕΜΕ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ».

Με δυο λόγια  εκ μέρους του ΔΣ καλούμασταν, δύο υποψήφιοι που υποβάλαμε έγκαιρα αίτημα για χορήγηση «ταμειακά τακτοποιημένων μελών» τακτικών και αντεπιστελλόντων της ΕΜΕ, και άρα έχουν τη ικανότητα να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία της 10-3-13, να παραλάβουμε ό,τι μεγαλόψυχα και «ισοδύναμα» μας χορηγούσαν... Δηλαδή 7.919 ονόματα (σε ετικέτες) συνολικά, με δυο λόγια όσα μέλη οφείλουν μέχρι και 9 χρόνια[5]... όταν μόνο 1.400 είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, παραβιάζοντας ευθέως τα άρθρα 20, 23§1, 25§1 & §2 του καταστατικού της Ε.Μ.Ε. που αναφέρονται στα δικαιώματα των μελών.


2η αίτηση (υπενθύμιση, 25-2-13) Τι μας απάντησαν... τι (ξανα)ζητήσαμε;

Επανήλθα, λοιπόν, επί της αρχικής αίτησής μου με 2η στη σειρά αίτηση-υπενθύμιση που υπέβαλα στις 25-2-13 επειδή δεν είχε ικανοποιηθεί το αίτημά μου, και ο χρόνος κυλούσε σε βάρος της πληροφόρησης των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της ΕΜΕ για την υποψηφιότητά μου. Σε αυτή την  αίτηση (αριθμ. πρωτ. 14639/25-2-13) ανέφερα ενδεικτικά ότι:
1ο η αίτησή μου (της 5-2-13) προήλθε από μέλος της ΕΜΕ και ως μέλος απαιτώ να μου χορηγηθούν τα αιτούμενα στοιχεία όπως προβλέπεται από το καταστατικό.
2ο Η αίτηση μου (της 5-2-13)  αναφέρεται σε υπαρκτά ζητήματα και σήμερα 25η Φεβρουαρίου[6] δηλαδή μετά από 21(!) ημέρες δεν απαντήσατε σε κανένα!!!


Αυτή 2η αίτηση (αριθμ. πρωτ. 14639/25-2-13) απαντήθηκε με δύο έγγραφα: το ένα απευθυνόταν σε μένα (αριθμ. πρωτ. 14640/26-2-13) και το άλλο με κοινοποίηση (αριθμ. πρωτ. 14641/26-2-13) τα οποία και μου στάλθηκαν ηλεκτρονικά την επόμενη στις 27-2-13 στις 5 μμ (27 Φεβρουαρίου 2013 4:51:51 ΜΜ GMT+02:00)
Το πρώτο με καλούσε να παραλάβω «σε έντυπη μορφή τα στοιχεία που ζητήσατε (ονόματα τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών οικονομικά τακτοποιημένων). Αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα μετά από δική σας συνεννόηση μαζί τους [με δύο μέλη του ΔΣ που προσφέρθηκαν] μέσω της Γραμματείας της Ε.Μ.Ε.».
Και όσοι σπεύσετε να ενθουσιαστείτε πως έστω και αργά η ΕΜΕ αποκατέστησε την ανισοτιμία πλανάστε πλάνη οικτρά.
Επειδή η απάντηση που μου κοινοποιήθηκε (και απευθυνόταν στο μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ») διασαφήνιζε ρητά ότι: «Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΜΕ, στα πλαίσια της προετοιμασίας των αρχαιρεσιών της 10/3/2013 πήραν την απόφαση πήραν την απόφαση να διαθέσουν στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους («Κινήσεις» και πρόσωπα), καταλόγους (σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών) των μελών της ΕΜΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη (τακτικά και αντεπιστέλλοντα) όσον και τα μέλη, των οποίων οι οφειλές προς την εταιρία ανέρχονται μέχρι του ποσού των σαράντα ευρώ (40€). Ο κατάλογος αυτός αντιστοιχεί στον κατάλογο των μελών, στα οποία αποστέλλεται τα περιοδικά «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α ΚΑΙ Β».

Με δυο λόγια, σύμφωνα με την απάντηση της ΕΜΕ (αρ. πρωτ. 14641/26-2-2013) ο Πρόεδρος και ο ΓΓ  (υποψήφιοι για την ΕΕ και το ΔΣ αντίστοιχα) της ΕΜΕ αναλαμβάνουν την ευθύνη μεγαλόψυχα και «ισοδύναμα» να μας χορηγήσουν αυτή τη φορά 5.000 ονόματα (σε ετικέτες) συνολικά, με δυο λόγια όσα μέλη οφείλουν μέχρι και 2 χρόνια[7]... όταν μόνο 1.400 είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, παραβιάζοντας ευθέως τα άρθρα 20, 23§1, 25§1 & §2 του καταστατικού της Ε.Μ.Ε. που αναφέρονται στα δικαιώματα των μελών.

Επισημαίνουμε πως μεσολάβησαν 23 μέρες από την αρχική αίτησή μου (5-2-13) και αποδεδειγμένα -και μέχρι την τελευταία στιγμή- «ροκάνιζαν» το χρόνο «χορηγώντας» μας αρχικά 8.000 περίπου ονόματα (σε ετικέτες) και τελικά «έκλεισαν» στις 5.000 ονόματα (σε ετικέτες) ενώ τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη δεν ξεπερνούν τα 1.400!!! Και μάλιστα ενώ είχαν ήδη εξαντληθεί τα περιθώρια ενημέρωσης ταχυδρομικά αφού ήδη οι συνάδελφοι ψήφιζαν με επιστολική ψήφο!!!


3η αίτηση (1-3-13): Τι αποκάλυψε η απάντηση της ΕΜΕ... τι ζητήσαμε για την, κατά το δυνατόν,  αποκατάσταση της ανισότιμης μεταχείρισης υποψηφίων στις εκλογές της ΕΜΕ

Επανήλθα, λοιπόν, επί της αρχικής αίτησής μου με 3η στη σειρά αίτηση-υπενθύμιση που υπέβαλα στις 1-3-13 επειδή δεν είχε ικανοποιηθεί το αίτημά μου, και για να αναδείξω αφενός ότι, με υπαιτιότητα της πλειοψηφίας του ΔΣ, είχε πλέον λήξει ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου για να πληροφορηθούν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της ΕΜΕ την υποψηφιότητά μου και αφετέρου για να αρθεί η ανισότιμη ως προς εμένα συμπεριφορά, ζήτησα, για 3η στη σειρά φορά, να ικανοποιηθεί το αίτημά μου (που υπέβαλα από τις 5-2-13).
Επί της ουσίας, δεν εφάρμοσαν το νόμο στερώντας μας τη δυνατότητα επικοινωνίας και το δικαίωμα της πληροφόρησης ισότιμα ανάμεσα στα μέλη της ΕΜΕ για την υποψηφιότητά μας.

Και διερωτάται κάθε καλόπιστος αναγνώστης «Καλά τόσο δύσκολο ήταν να χορηγήσουν, έστω αυτά που αποφάσισαν να χορηγήσουν έγκαιρα, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη αίτησή μας, που υποβλήθηκε στις 5-2-13»;
Σε αυτή την ερώτηση δεν θα απαντήσουμε εμείς αλλά εσείς και αν το επιθυμεί ας απαντήσει η ΕΜΕ, σίγουρα όμως πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος η «Επιτροπή Αρχαιρεσιών - Εφορευτική Επιτροπή» την οποία και δημόσια καλούμε να αναλάβει τις ευθύνες της και με βάση την 3η αίτησή μας από 1-3-13 (3η αίτηση: αριθμ. πρωτ. 14644/1-3-13) να μας χορηγήσει άμεσα έστω και στο «παρά πέντε» έστω και την τελευταία στιγμή, τα αιτούμενα (όπως παραπάνω[8] περιγράφονται και μόνον αυτά)


Επίλογος (προσωρινά)

Ποια, όμως, είναι στην πραγματικότητα η απάντηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. στην αίτησή μας (και μάλιστα μετά από τρεις στη σειρά επαναλήψεις);
Πρακτικά η πραγματική απάντηση του Δ.Σ. (της πλειοψηφίας) είναι η εξής: Θα λυμαινόμαστε τους... ταμειακά τακτοποιημένους (επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζουν τα 1.400 μέλη ενώ στις εκλογές του 2011 ψήφισαν μόλις 963 μέλη της ΕΜΕ) κάνοντας κατάχρηση εξουσίας και προβαίνοντας προνομιακά, ως εκ της θέσης μας, σε στοχευμένη διαφήμιση με καλύτερα αποτελέσματα και μικρότερο κόστος και εσείς, οι υπόλοιποι υποψήφιοι, αν θέλετε να ενημερώσετε στείλτε (και ενώ ήδη η επιστολική ψήφος έχει ταχυδρομηθεί!!!) σε 5.000 ανθρώπους το εκλογικό υλικό σας, και πληρώστε υπερπολλαπλάσια για να φθάσει στους ενδιαφερόμενους μετά τις εκλογές της 10ης Μαρτίου 2013...

Αυτή, όμως, η ανισότιμη μεταχείριση υποψηφίων ουσιαστικά παράγει διακριτή μεταχείριση υπέρ της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών» και συνακόλουθα διακριτή μεταχείριση σε βάρος της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»... Για να αντιληφθείτε την έκταση της προνομιακής μεταχείρισης της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών» από την ΕΜΕ πρέπει να γνωρίζετε και ότι από μέλη της συγκροτείται πλειοψηφικά, πάγια, το ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή (και οι απερχόμενοι) της ΕΜΕ....


Ελπίζουμε με το κείμενό μας να δώσαμε την αφορμή στους/στις συναδέλφους/συναδέλφισσες μαθηματικούς να ρίξουν στις 10-3-2013 μια συνειδητοποιημένη ψήφο στους υποψηφίους της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» αποδεικνύοντας ότι η συλλογική δράση, η δύναμη όλων μαζί είναι πιο δυνατή από την εξουσία των λίγων και να βάλουν τέρμα στις πλαστές πραγματικότητες που όλοι πληρώνουμε ακριβά στην καθημερινότητά μας.
Συμμετέχετε στις εκλογές και υπερψηφίστε τους υποψηφίους της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»: Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Αναγνώστου Κώστας, Βουρεκάς Θοδωρής, Θωμαϊδης Γιάννης, Κερασαρίδης Γιάννης, Κωστάλης Κώστας, Λύπας Θανάσης, Μακρή Ιωάννα, Μαυρέλης Μάκης, Μορόγλου Μανώλης, Παπαδοπετράκης Ευτύχης, Παπαϊωάννου Αλέξης και Χρονοπούλου Αγγελική. 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Δριβαλιάρης Βαγγέλης,  Ηλιόπουλος Λάμπρος και Κομπότης Γιώργος.[1] Η Αγγελική Χ. Χρονοπούλου είναι Μαθηματικός, μέλος της ΕΜΕ, υποψήφια της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ».
[2] Με την αίτησή μας ζητήσαμε να μας χορηγηθούν στοιχεία που να επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία, ανάμεσα στα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη» τακτικά και αντεπιστέλλοντα της ΕΜΕ, και με όλα τα σύγχρονα μέσα (συμβατικά και ηλεκτρονικά): ονοµατεπώνυµο κάθε µέλους, διεύθυνση κατοικίας του -οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας- (και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο ή/και fax).
[3] 1η αίτηση: αριθμ. πρωτ. 14620/5-2-13, 2η αίτηση: αριθμ. πρωτ. 14639/25-2-13 και 3η αίτηση: αριθμ. πρωτ. 14644/1-3-13
[4] Καλούσαν δύο υποψηφίους που υπέβαλαν αίτημα για χορήγηση «ταμειακά τακτοποιημένων μελών» τακτικών και αντεπιστελλόντων της ΕΜΕ, εμένα ως μέλος της ΕΜΕ (μέσω κοινοποίησης) και ένα μέλος του ΔΣ.
[5] Βλ. σχετική αναφορά στις αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ. της ΕΜΕ (21-10-11) όπου αναφέρεται πως «2. αποφασίστηκε το 1ο τεύχος του Ευκλείδη Α΄ και Ευκλείδη Β΄ να σταλεί σε 7.919 μέλη –[ενεργά και ανενεργά μέλη] της ΕΜΕ» http://www.hms.gr/node/495
[6] Τα στοιχεία αυτά τα ανέφερα στη 2η αίτησή μου που υπέβαλα στις 25-2-13 και όταν ήδη η κωλυσιεργία είχε καλλιεργήσει την ανισότιμη συμπεριφορά απέναντι σε υποψηφίους.
[7] Τα στοιχεία αυτά βασίζονται τόσο στην αναφορά του Ταμία της ΕΜΕ στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ της 3-3-13 όσο και στην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία ανακοινώθηκε στη ΓΣ στις 3-3-13.
Στο σημείο αυτό έχουμε να συμπληρώσουμε πως απευθύναμε διευκρινιστική ερώτηση στον Ταμία, για αυτή του την αναφορά, η οποία έχει ως εξής: ««Ο Ταμίας αναφέρθηκε ότι πρόσφατα το περιοδικό Ευκλείδης στέλνεται σε όσους οφείλουν μέχρι και 2 χρόνια συνδρομές και αυτό το επιβεβαιώνει και η Εξελεγκτική Επιτροπή».
Επειδή η τελευταία απόφαση Συνεδρίασης Δ.Σ. της ΕΜΕ 21-10-11 http://www.hms.gr/node/495 αναφέρει πως αποφασίστηκε το 1ο τεύχος του Ευκλείδη Α΄ και Ευκλείδη Β΄ να σταλεί σε 7.919 μέλη –ενεργά και ανενεργά μέλη της ΕΜΕ, δηλαδή σε όσους οφείλουν μέχρι 9 χρόνια.
Ερωτάται ο Ταμίας πότε αποφασίστηκε να στέλνεται σε όσους οφείλουν μέχρι 2 χρόνια; Γνωρίζει γιατί δεν ανακοινώθηκε αυτή η απόφαση του ΔΣ στην ιστοσελίδα; Και επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό, αν θεωρεί πως το γεγονός αυτό συνιστά δείκτη αδιαφανούς λειτουργίας της ΕΜΕ.».
Η απάντηση που μας δόθηκε ήταν: Η απόφαση του ΔΣ υλοποιήθηκε στην πρόσφατη αποστολή όσο για την ανάρτηση της απόφασης του ΔΣ στην ιστοσελίδα δεν είμαι αρμόδιος.
[8] Βλ. ό.π. σημείωση 2. Προφανές είναι πως από την 1-3-13 ήδη εμποδίζεται η επικοινωνία μας και με τα ηλεκτρονικά μέσα με τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της ΕΜΕ, το γεγονός αυτό επίσης συνιστά ανισότιμη συμπεριφορά προς τους υποψηφίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.