ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

«Πρόταση για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας (της 10-3-13) και της έκδοσης των αποτελεσμάτων»


της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου
(υποψήφιας στις εκλογές 10-3-2013)


Εισαγωγικά (με την ευκαιρία της ανάρτησης στα «Μαθηματικά Τετράδια»):
Η πρότασή μου συγκέντρωσε τα άρθρα του καταστατικού της ΕΜΕ που αναφέρονται στις εκλογές και υποβλήθηκε για να ψηφιστεί από τη ΓΣ ώστε να αποτελέσει οδηγό για τη διαδικασία: από τη ΓΣ μέχρι την ημέρα των εκλογών, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δυστυχώς το κλίμα που διαμορφώθηκε δεν επέστρεψε να αναδειχθεί η αξία της (απορρίφθηκε με 7 υπέρ, 50 κατά, 1 λευκό στους 110 συμμετέχοντες) αλλά πάντα υπάρχει το περιθώριο να αντιληφθούμε όλοι ότι η πρότασή μου υποβλήθηκε γιατί, μετά την εμπειρία των εκλογών της 20ης Μαρτίου 2011, κατέστη προφανές πως δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα αυτονόητο σε σχέση με τη διαδικασία των εκλογών παρά το ότι το καταστατικό (και η κείμενη νομοθεσία) μεριμνά για όλα τα σχετικά ζητήματα.
Η πρότασή μου, λοιπόν, καθιστά εύκολα προσβάσιμα στον καθένα όλα τα άρθρα του καταστατικού (και μόνο αυτά) που αφορούν στις εκλογές ώστε ο καθένας από μας να γνωρίζει είτε είναι υποψήφιος είτε ψηφίζει ποια είναι τα δικαιώματά του και με τελικό στόχο να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας (στις 10-3-13) και η έκδοση των αποτελεσμάτων.Αναλυτικά
Α. Τι προβλέπεται και τι προτείνουμε για την εκλογοαπολογιστική ΓΣ
Β. Για το μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές της 10ης Μαρτίου 2013
Γ. Τι προβλέπεται και τι προτείνουμε για την ημέρα των εκλογών (10-3-13)
I) Για την Κυριακή των εκλογών (8 πμ – 2μμ): Κατά το χρόνο ψηφοφορίας
IΙ) Η επιστολική ψήφος την Κυριακή των εκλογών (συνεργασία κεντρικού και Παραρτημάτων  της ΕΜΕ)
III) Για την Κυριακή των εκλογών: Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων
ΑιτούμαστεΑναλυτικά
Η πρόταση για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας (της 10-3-13) και της έκδοσης των αποτελεσμάτων κατατίθεται με βάση το καταστατικό της ΕΜΕ και ειδικότερα το άρθρο 29§θ «προτάσεις μελών» και στοχεύει στο να διασφαλίσει τη νομιμότητα της διαδικασίας και του εκλογικού αποτελέσματος.
Σε κάθε επιμέρους ενότητα προηγούνται τα όσα προβλέπει το καταστατικό και ακολουθεί η πρότασή μας.

Α. Τι προβλέπεται και τι προτείνουμε για την εκλογοαπολογιστική ΓΣ

Για τη ΓΣ (3-3-13) το καταστατικό (άρθρο 29§2ζ και §3 και 38§1α και  1β) προβλέπει:
«'Aρθρο 29ο. 2) (...) ζ) Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη (...).  3) Εκλογή επιτροπής παραλαβής ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών από το ταχυδρομείο»

«'Aρθρο 38ο. 1) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κάτω από την επίβλεψη και με την ευθύνη Επιτροπής Αρχαιρεσιών, η οποία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και για το αδιάβλητο των εκλογών. Ειδικότερα: α) (...) β) Παραλαμβάνει επίσης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που το Δ.Σ. έχει συντάξει».

Για τη ΓΣ (3-3-13) προτείνουμε (οι προτάσεις αφορούν σε αυτονόητα και μη αυτονόητα ζητήματα) γιατί μετά την εμπειρία των εκλογών της 20ης Μαρτίου 2011 δεν θεωρούμε τίποτα πια αυτονόητο σε σχέση με τη διαδικασία.
1) να εκλεγεί πενταμελής εφορευτική επιτροπή (άρθρο 29§2ζ)
2) να εκλεγεί επιτροπή παραλαβής ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών (άρθρο 29§3) τριμελής (άρθρο 39§2)
3) να εκλεγεί Επιτροπή Αρχαιρεσιών (άρθρο 38§1)
4) να οριστεί συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ που θα  συντάξει τις καταστάσεις των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (το Σάββατο 9-3-13 το απόγευμα) και επαναληπτική την Κυριακή 7.30 πμ  (άρθρο 38§1β)
Μετά την έναρξη της ψηφοφορίας οι καταστάσεις προβλέπεται να συμπληρώνονται μόνο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 38§1β)

Επίσης προτείνουμε:
Τα ονόματα και τα e-mails των συμμετεχόντων στις επιτροπές (ό.π. 1, 2, 3) να ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Επίσης να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα η ημέρα και η ώρα που θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις του ΔΣ  (ό.π. 4)Β. Για το μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές της 10ης Μαρτίου 2013
Σχετικά με τις υποχρεώσεις της Εφορευτικής Επιτροπής όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό και τη νομοθεσία προτείνουμε:
1) Να συναντηθεί η εφορευτική επιτροπή (ό.π. 1) και οι επιτροπές (ό.π. 2, 3) με τους υποψηφίους (να ενημερωθούν για τη συνάντηση και οι υποψήφιοι από την επαρχία)
2) Στη συνάντηση (που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4-3-13 ή το πολύ την Τρίτη 5-3-13) η Εφορευτική Επιτροπή θα ενημερώσει για τη διαδικασία και θα δεσμευθεί ότι θα τηρήσει όσα προβλέπονται από το καταστατικό και τη νομοθεσία.


Γ. Τι προβλέπεται και τι προτείνουμε για την ημέρα των εκλογών (10-3-13)
Αναλυτικά από το καταστατικό προβλέπονται τα εξής:
I) Για την Κυριακή των εκλογών (8 πμ – 2μμ): Κατά το χρόνο ψηφοφορίας
Στις 8 πμ στο κεντρικό της ΕΜΕ, η Επιτροπή Αρχαιρεσιών (άρθρο 38§1) παραλαμβάνει τις καταστάσεις που προβλέπει το  άρθρο (άρθρο 38§1β) και τις παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή.
Ζητάμε
Αντίγραφα των καταστάσεων του άρθρου 38§1β, δηλαδή «των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που το Δ.Σ. έχει συντάξει» να δοθούν στην «Κίνηση για την  Αλλαγή στην ΕΜΕ» και στη «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών» (και σε όποιον υποψήφιο τις ζητήσει με αίτησή του)

1) Συμπλήρωση των καταστάσεων  προβλέπεται μόνο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής
Στο άρθρο 38§1β προβλέπεται ότι τις καταστάσεις του άρθρου 38§1β συμπληρώνει (άρθρο 38§3) η Εφορευτική Επιτροπή με τα μέλη που προσκομίζουν την απόδειξη καταβολής κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών των καθυστερουμένων συνδρομών τους και έτσι έχουν δικαίωμα ψήφου.

Προτείνουμε τα ονόματα που θα συμπληρώνονται στις καταστάσεις (του άρθρου 38§3) με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τα οποία «δεν αναγράφονται αρχικά στις καταστάσεις αλλά προσκομίζουν την απόδειξη καταβολής» (άρθρο 38§1β) να αναγράφονται υπογραμμισμένα «στην κατάσταση αυτών που ψήφισαν» (σύμφωνα με  το άρθρο 38§3).

Προτείνουμε ειδικότερα για τη συμπλήρωση των καταστάσεων με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 38§1β) σε συνδυασμό με το άρθρο 25§1 και 2 και την πρόβλεψη του άρθρου 38§1γ (που αναφέρεται ειδικά στις εκλογές) την ημέρα των εκλογών την είσπραξη των καθυστερούμενων συνδρομών των μελών να αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου ο ταμίας της ΕΜΕ. Ο Ταμίας θα εκτυπώσει κατάσταση των μελών της ΕΜΕ (ανεξάρτητα από το αν είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη (τακτικά ή αντεπιστέλλοντα) και ανεξάρτητα από το ποσόν των καθυστερουμένων συνδρομών και από αυτό τον έντυπο κατάλογο θα διασταυρώνει, με ευθύνη του, τα στοιχεία πριν κόψει απόδειξη -αντίγραφα των καταστάσεων αυτών θα δοθούν στην «Κίνηση για την  Αλλαγή στην ΕΜΕ» και στη «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών» (και σε όποιον υποψήφιο τις ζητήσει με αίτησή του). Επίσης, με βάση τον ίδιο κατάλογο θα αναλάβει και την ενημέρωση της Εφορευτικής Επιτροπής αν αυτή χρειαστεί κάποια επιβεβαίωση ή διευκρίνιση.


IΙ) Η επιστολική ψήφος την Κυριακή των εκλογών (συνεργασία κεντρικού και Παραρτημάτων  της ΕΜΕ)

Ιδιαίτερα ακανθώδες αναδείχτηκε το ζήτημα της διαχείρισης της επιστολικής ψήφου στις εκλογές του 2011, μετά την επισήμανσή μας (μετεκλογικά) πως από τον κατάλογο ψηφισάντων απουσίαζαν τουλάχιστον ένα τακτικό μέλος ταμειακά τακτοποιημένο που ψήφισε με επιστολική ψήφο.

Προτείνουμε σε εφαρμογή του άρθρου  38§1γ και του άρθρου 38§1β η Επιτροπή Αρχαιρεσιών και ο Ταμίας (σε συνεργασία με την Εφορευτική Επιτροπή) να ενημερώσουν τα Παραρτήματα ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής (η ενημέρωση αυτή πρέπει να σταλεί άμεσα, το αργότερο την Τρίτη 5-3-13):


Βήμα 1ο (πριν την Κυριακή των εκλογών): Μέχρι το Σάββατο 9-3-13 (το μεσημέρι) τα Παραρτήματα θα στέλνουν στο κεντρικό όσους είναι ταμειακά τακτοποιημένοι ώστε το απόγευμα το ΔΣ σε συνεδρίασή του να συντάξει τις καταστάσεις των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου  (άρθρο 38§1β)


Βήμα 2ο (την Κυριακή των εκλογών): Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι τη λήξη της τα Παραρτήματα θα ενημερώνουν τον Ταμία της ΕΜΕ σε συνεχή ροή για τις συνδρομές που θα εισπράξουν (από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή των εκλογών (10-3-13)) και μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας (ή της παράτασης)


Βήμα 3ο: Για να διασφαλιστεί το να μη ‘χαθεί’ ούτε μια επιστολική ψήφος προτείνουμε:
Η Επιτροπή Αρχαιρεσιών και ο Ταμίας (σε συνεργασία με την Εφορευτική Επιτροπή) να ζητήσουν από τα Παραρτήματα:
1) να ενημερώσουν τα μέλη τους που θα ψηφίσουν ή ήδη ψήφισαν με επιστολική ψήφο να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους το αργότερο μέχρι Σάββατο 9-3-13 το πρωί.
Ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ενημέρωσης των καταλόγων του άρθρου 38§1β
2) Τα Παραρτήματα να επικοινωνούν άμεσα και αξιόπιστα με το κεντρικό παρέχοντας κάθε στοιχείο, στον Ταμία της ΕΜΕ, που επιβεβαιώνει ότι ένα μέλος με καθυστερούμενες συνδρομές έχει εξοφλήσει στο Παράρτημα ώστε να έχει δικαίωμα ψήφου.
3) Σημαντικό είναι να ενημερωθούν τα Παραρτήματα πως η γοργή και αξιόπιστη συνεργασία τους με το κεντρικό σε συνεργασία και με ευθύνη του Ταμία  της ΕΜΕ, ειδικά για την Κυριακή των εκλογών (10-3-13), είναι σχεδόν η μοναδική παράμετρος για να μη χαθεί ή αμφισβητηθεί καμιά επιστολική ψήφος.

Επισημαίνουμε πως θα πρέπει να τονιστεί στην επικοινωνία με τα Παραρτήματα ότι θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για απρόσκοπτη επικοινωνία ώστε κάθε ολιγωρία στη ροή αυτών των πληροφοριών από τα Παραρτήματα να μην δώσει το «πάτημα» να ερμηνευθεί ως προσπάθεια αλλοίωσης του αποτελέσματος. Έτσι αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από όσα ρητά και με ακρίβεια προβλέπονται από το άρθρο 38 του καταστατικού αυτή θα λύνεται (τη στιγμή που θα προκύπτει και όχι εκ των υστέρων) από την Εφορευτική Επιτροπή και με βάση όσα προβλέπει το άρθρο αυτό για τη διασφάλιση της νομιμότητας του εκλογικού αποτελέσματος.


III) Για την Κυριακή των εκλογών: Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων

Βήμα 1ο: Για να διασφαλιστεί το να μη ‘χαθεί’ στη διαδικασία αποσφράγισης ούτε μια επιστολική ψήφος προτείνουμε:
Στο άρθρο 39§2 προβλέπεται: «Οι φάκελοι των μελών που ψήφισαν με επιστολή παραλαμβάνονται από την ταχυδρομική υπηρεσία με ειδικό πρωτόκολλο τη 13η ώρα της ημέρας των αρχαιρεσιών από τριμελή Επιτροπή που εκλέγεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Για τον στόχο αυτό η Επιτροπή αυτή εφοδιάζεται από το Δ.Σ. με αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το οποίο έχει εκλεγεί η Επιτροπή. Οι φάκελοι παραδίνονται επίσης με πρωτόκολλο στην Εφορευτική Επιτροπή».
Ο σάκος θα παραδοθεί (σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 39§2) στην Εφορευτική Επιτροπή (με πρωτόκολλο παράδοσης) και με ευθύνη της θα παραμείνει, όπως και τα δύο πρωτόκολλα, στο χώρο που θα βρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή, μέχρι να ανοιχθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 39§3 η διαδικασία αυτή χρειάζεται να τηρηθεί αξιόπιστα από την Εφορευτική Επιτροπή, προς αποφυγή, εκατέρωθεν, ενστάσεων ακυρότητας του αποτελέσματος.

Αιτούμαστε, λοιπόν, για τη διασφάλιση της νομιμότητας του εκλογικού αποτελέσματος και θα το απαιτήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο, να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα που πάγια ισχύουν από τον εκλογικό νόμο ώστε να διατηρηθεί για όσο διάστημα προβλέπεται όλο το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια –έγκυρα, άκυρα, λευκά–, το έντυπο συμμετοχής στην ψηφοφορία που συνοδεύει την επιστολική ψήφο κ.ά.π.).

Επισημαίνουμε ότι στις εκλογές του 2011 δεν τηρήθηκε ο όρος αυτός, σας δηλώνουμε, λοιπόν, ότι για τις εκλογές του 2013 δεν θα γίνει ανεκτή ανάλογη συμπεριφορά είτε αυτή αφορά στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία -από την έναρξη της συνεχώς και μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, που βάναυσα καταπατήθηκαν κατά τις εκλογές του 2011, όταν αυθαίρετα και παράνομα η Εφορευτική Επιτροπή έβγαλε αποτελέσματα χωρίς την παρουσία των υποψηφίων από τη λήξη της ψηφοφορίας μέχρι την καταμέτρηση(!) και ενώ ήδη είχαν καταστραφεί τα επίμαχα 183 ψηφοδέλτια(!) είτε επιχειρηθεί  και εφέτος να καταστραφούν από την Εφορευτική Επιτροπή, ή με την ανοχή της, ψηφοδέλτια/φάκελοι ή άλλο υλικό με οποιαδήποτε αιτιολογία.

Αιτούμαστε, επίσης, για τη διασφάλιση της νομιμότητας του εκλογικού αποτελέσματος και θα το απαιτήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο, οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαδικασία να συζητούνται αμέσως, όπως ορίζει ο νόμος, για να αποφύγουμε το θλιβερό φαινόμενο που παρατηρήθηκε στις εκλογές του 2011 όταν πρώτα έγραψαν το πρακτικό των αποτελεσμάτων (20-3-11 σελ. 96-98) και την επόμενη μέρα το πρακτικό (3ο, 21-3-11, σελ. 98-102) που απαντούσε στα έγγραφα (όπως παραπλανητικά τα αναφέρουν) - ενστάσεις μου (και μόνο στις δικές μου παραβλέποντας άλλες ενστάσεις που υποβλήθηκαν!!!)

Τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί τόσο η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και της καταμέτρησης των ψήφων αλλά και η δυνατότητα υποβολής ένστασης από όσους έχουν έννομο συμφέρον και την κρίνουν απαραίτητη.

Έτσι, ευχόμαστε έναν αποτελεσματικό αγώνα σε όλους μας στοχεύοντας στη νίκη της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ».
Κατατίθεται προς ψήφιση στη ΓΣ της 3-3-2013
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.