ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Κριτικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία επιτροπών της ΕΜΕ: με αφορμή το 35o συνέδριο της ΕΜΕ και τις επιτροπές της 100ετίας

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

Περιεχόμενα
Εισαγωγικά
Η λειτουργία της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής
Για τη δυναμική του συνεδρίου
Η πρωτιά της διοργάνωσης σειράς Εργαστηρίων, χρειάζεται δουλειά ακόμη...

Ένας καταρχήν απολογισμός των εκδηλώσεων της 100ετίας και οι ευθύνες των επιτροπών της, με βάση τις αρμοδιότητές τους
«Παράλληλες Εκδηλώσεις» του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ: συμμετοχές που βάλλουν κατά του κύρους της ΕΜΕ
Αντί επιλόγου...
Θεματικός κατάλογος αναρτήσεων (2011- ) στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” (ενδεικτικός)


Εισαγωγικά
Το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ έκλεισε τις εργασίες του την Κυριακή (9-12-2018) και αμέσως άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το 36ο συνέδριο[1].
Χρήσιμος, λοιπόν, είναι ένας απολογισμός για να αναδείξουμε ενδεικτικά κάποια ζητήματα ώστε να συμβάλλουμε με την εποικοδομητική κριτική μας στην αντιμετώπισή τους αλλά και στην ενημέρωση των μαθηματικών.
Σχετικά με την... προϊστορία των ζητημάτων που θα θίξουμε στο κείμενό μας θα αναφέρουμε πως την τελευταία δεκαετία με αφορμή τα ετήσια συνέδρια της ΕΜΕ προσεγγίσαμε πλήθος ζητημάτων, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το σχετικό, ενδεικτικό, κατάλογο με ενδεικτικές αναρτήσεις μας στο blog “Μαθηματικά Τετράδια”, που ακολουθεί (στο τέλος του κειμένου).

Έτσι, για να αναδείξουμε την πραγματική βάση των στοιχείων που θα αναφέρουμε περνάμε σε πρακτικά ερωτήματα εφαρμοσμένης κριτικής που θεωρούμε, με βάση τις συζητήσεις που είχαμε, πως εκφράζουν και ερωτήματα άλλων...

Η λειτουργία της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής
Η πρακτική του ορισμού Οργανωτικής Επιτροπής και Επιστημονικής Επιτροπής για τα συνέδρια είναι γενική αρχή που τηρείται από επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. Παράλληλα, όσον αφορά τα συνέδρια της ΕΜΕ, έχει αναδειχθεί και ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας εντονότερο όταν το συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα αντί στην Περιφέρεια. Το γεγονός της μειωμένης προσφοράς και της ήσσονος προσπάθειας των μελών των επιτροπών, όσον αφορά την προετοιμασία του συνεδρίου αλλά και την πραγματοποίησή του, δεν θα αντιμετωπιστεί με το να μην πραγματοποιείται, στο εξής, το συνέδριο στην Αθήνα αλλά με το να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δηλαδή οι  εμπλεκόμενοι στην προετοιμασία του συνεδρίου να είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της ΕΜΕ και ταυτόχρονα να παράγουν αποδεδειγμένα έργο που θα συμβάλλει στην επιτυχημένη έκβαση του συνεδρίου. Με δυο λόγια, η απλή αναγραφή πλήθους ονομάτων στην Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή που τελικά λειτουργεί σαν εκθετήριο ονομάτων, και μόνο για εμπλουτισμό βιογραφικών, από χρόνο σε χρόνο είναι μια τακτική που πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η αναγραφή του ονόματος καθενός είτε στην Οργανωτική Επιτροπή είτε στην Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να αντιστοιχεί και να τεκμαίρεται από το έργο που αυτός/αυτή παρήγαγε πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και απολογιστικά μετά το συνέδριο.
Έτσι τα συνέδρια θα λειτουργήσουν ως φυτώριο και πόλος συσπείρωσης συναδέλφων και όχι κύρια ως συνεδριακός... τουρισμός.

Για τη δυναμική του συνεδρίου
Σχετικά με τον αριθμό των μελών που παρακολουθούν κάθε φορά το συνέδριο,  με βάση τα στοιχεία  που αντλήθηκαν από τα αρχεία εγγραφών στο συνέδριο, τα οποία και στέλνονται στο ΥπΕΠΘ, για παράδειγμα για την πρόσφατη 5ετία (2013-2017)[2] οι συμμετέχοντες είναι γύρω στους 500, όσοι[3] δηλαδή ήταν και στο 35ο συνέδριο οι συμμετέχοντες. Αντίστοιχα ο αριθμός των μελών που συμμετέχουν ως εισηγητές κυμάνθηκαν στις 90 – 100 εισηγήσεις (αρκετές με περισσότερες του ενός εισηγητές). Όσο για τους... διερχόμενους δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις και ο όγκος τους αποτιμάτε, κατά προσέγγιση, ανάλογα και τις διαθέσεις απέναντι στην ΕΜΕ αυτού που κάνει την εκτίμηση.
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να αναζητηθούν διαδικασίες που θα μετατρέψουν τους διερχόμενους σε συμμετέχοντες όχι μόνο στα συνέδρια αλλά και στη ζωή της ΕΜΕ, με τη βεβαιότητα πως κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει να συμμετάσχεις στη ζωή του επιστημονικού σου σωματείου. Και για την περίπτωση που κάποιος το επιχειρήσει στέρησέ του τη χαρά να σε βάλει στη γωνία. Βάλτον εσύ, στο... χρονοντούλαπο της ιστορίας. 

Η πρωτιά της διοργάνωσης σειράς Εργαστηρίων, χρειάζεται δουλειά ακόμη...
Σχετικά με τις διαδικασίες διεύρυνσης της βάσης της ΕΜΕ, η ιστορία θα διασώσει πως στο 35ο συνέδριο, στο “συνέδριο της 100ετίας” για πρώτη φορά (βλ. έντυπο τόμο πρακτικών 35ου συνεδρίου, σελ. 1118-1128) ανακοινώθηκαν «Προτάσεις για οργάνωση Εργαστηρίων», όπως αυτές κατατέθηκαν.  Οι προδιαγραφές της «2ης Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για υποβολή εργασιών – εργαστηρίων» στο  35ο Πανελλήνιο Συνέδριο  της  ΕΜΕ 7-9/12/2018 που πραγματοποιήθηκε στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε με τίτλο: «Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα» είναι οι εξής:
«1. Τα κείμενα των εργασιών που θα υποβληθούν πρέπει να είναι μέχρι 4 σελίδες. Θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια:
- Ο τρόπος οργάνωσης του Εργαστηρίου (ώστε να προσδιοριστεί ο αριθμός των μελών που θα μπορέσουν μετέχουν)
- Ο απαιτούμενος εξοπλισμός (ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης)»[4].

Περιμένουμε, λοιπόν, από την Επιστημονική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή, το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη του 35ου συνεδρίου μέχρι την έκδοση του τόμου πρακτικών του 36ου συνεδρίου, να ενημερώσει το συντομότερο τη μαθηματική κοινότητα για τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από την πραγματοποίηση των Εργαστηρίων. Τα όποια αποτελέσματα και η όποια ανατροφοδότηση προτείνουμε αρχικά να αναρτηθούν αμέσως στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και στη συνέχεια να συμπεριληφθούν στον τόμο πρακτικών του 36ου συνεδρίου (του 2019)
Άλλωστε από τη μεθοδολογία και την τεχνική των Εργαστηρίων γνωρίζουμε πως χρειάζεται να αναφέρονται όχι μόνο στο πριν, δηλαδή σε αυτό που έχουν κατά νου, ως διακηρυκτικούς στόχους, οι διοργανωτές τους, αλλά και στην πραγματοποίησή τους με αναφορά στο κοινό που προσέλκυσαν (ονομαστικός κατάλογος, περιγραφή του προφίλ των συμμετεχόντων κ.ά.π.) και στα αποτελέσματα που κατέληξαν. Μάλιστα στα Εργαστήρια με αυτούς τους όρους χορηγούνται και βεβαιώσεις όχι μόνο συμμετοχής αλλά κυρίως εξειδίκευσης στο θέμα του Εργαστηρίου. Βέβαια, περιμένουμε να ενημερωθούμε και για την 3η φάση των Εργαστηρίων δηλαδή τη φάση “του διά ταύτα. Την καταληκτική φάση, κατά την οποία πραγματοποιείται δημόσια συζήτηση των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων προς ενίσχυση της επιστημονικής δράσης τους και για διεύρυνση του προβληματισμού με στόχο, εκτός των άλλων, την εξέλιξη ή/και την επανάληψη του Εργαστηρίου στο επόμενο συνέδριο μετά από ετήσια δημοσιοποιημένη προετοιμασία του...
Έτσι αξίζουν οι... πρωτιές... και τέτοιες πρωτιές πρέπει να επιδιώκουμε και για τους εαυτούς μας και για την ΕΜΕ γιατί έτσι της αξίζει, έτσι αξίζει σε μας τα μέλη της...
 Αντιπαράδειγμα”, το «1ο συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών» που πραγματοποίησε τη λήξη του επιστημονικού συνεδρίου με εκδρομή!!! (ημερήσια κρουαζιέρα Ύδρα-Πόρος-Αίγινα[5]) αντί της συζήτησης ή της ανακοίνωσης των επιστημονικών συμπερασμάτων του από τα 52 μέλη της Επιστημονικής του Επιτροπής, που αναλογούν στις 14 θεματικές ενότητές του[6], και στο πλαίσιο των επιστημονικών υποχρεώσεών τους οφείλουν, μέχρι και σήμερα, 6 μήνες μετά,  στην επιστημονική κοινότητα έναν επιστημονικό απολογισμό – σύνοψη των πάρα πολλών εισηγήσεων που ανακοινώθηκαν σε αυτό το συνέδριο.


Ένας καταρχήν απολογισμός των εκδηλώσεων της 100ετίας και οι ευθύνες των επιτροπών της, με βάση τις αρμοδιότητές τους
Με την ευκαιρία θα αναφερθούμε και στις επιτροπές του 2018 για τις οποίες αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τον απολογισμό τους (με βάση την απόφαση της ΓΣ 11/3/2018) ενόψει της εκλογοαπολογιστικής ΓΣ στις 3/3/2019 και με αφορμή τη λήξη του επετειακού έτους 2018.

Υπενθυμίζουμε ότι από την πλευρά μας, ως μέλη της ΕΜΕ,  έγκαιρα τον Απρίλη 2017 υποβάλαμε πρόταση για να διευκολυνθεί και σε επίπεδο συντονισμού η διοργάνωση των εκδηλώσεων (το 2018) για τα 100 χρόνια της ΕΜΕ (αρ. πρωτ 172/27-4-2017). Η πρότασή μας (των Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου και Δήμου Βαρόπουλου, μελών της ΕΜΕ) είχε τίτλο: “2018:   ΕΤΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ "Τα Μαθηματικά είναι  παντού" Μια πρόταση για να είναι το 2018 έτος μαθηματικών, Ένα παράθυρο στον σύγχρονο κόσμο, όπου τα μαθηματικά έχουν κύριο ρόλο και κοινωνική ευθύνηκαι αναρτήθηκε (18/6/2017)[7] στο blog «Μαθηματικά Τετράδια», για όσους θελήσουν να διαμορφώσουν ιδίαν αντίληψη.
Για τη συνέχεια του ζητήματος υπενθυμίζουμε πως το Δ.Σ. της ΕΜΕ, στη συνεδρίαση του 12/5/2017, με θέμα: Εορτασμός 100 χρόνων ΕΜΕ «(...) β) συγκρότησε επιτροπή (...)»[8] που δεν συγκροτήθηκε καν σε σώμα...
Αποσύραμε την πρότασή μας, που στόχευε στο συντονισμό των εκδηλώσεων και στην κινητοποίηση των μελών της ΕΜΕ, για τα «100 χρόνια ΕΜΕ – 2018 έτος Μαθηματικών», μια και ο συντονισμός αποδείχτηκε είδος εν ανεπάρκεια για την ΕΜΕ ενώ στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ (16/6/2017) διαπιστώσαμε ότι η πρότασή μας τεμαχίστηκε...[9] Υπενθυμίζουμε ότι ως απόρροια του... τεμαχισμού ορίστηκαν οι παρακάτω επιτροπές (συνεδρίαση του ΔΣ, 16/6/2017[10]):
«(...) γ) Όρισε τα μέλη των Επιτροπών των σχετικών με τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΜΕ ως εξής:
Επιτροπή Χορηγιών: Π. Δρούτσας, Ι. Εμμανουήλ, Ε. Ζώτος, Ι. Τυρλής
Επιτροπή συνεργασίας με τα πανεπιστήμια:  Α. Φελλούρης, Ι. Εμμανουήλ, Ε. Κουνιάς, Σ. Λαμπροπούλου, Α. Μπακάλης, Β. Νεστορίδης
Επιτροπή συνεργασίας με Επιστημονικές ενώσεις και κοινωνικούς φορείς: Π. Δρούτσας, Σ. Λαμπροπούλου, Α. Στρατή, Ι. Τυρλής, Μ. Χρυσοβέργης
Επιτροπή συνεργασίας επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού, (επιτροπή Παιδείας του ΟΟΣΑ, ΕΜΣ, Ευρωπαϊκοί θεσμοί):   Συντονιστής Κ. Καραμπάτσας
Επιτροπή ενημέρωσης και συνεργασίας με τα σχολεία:
Β. Βισκαδουράκης Σ. Κεΐσογλου, Μ. Κιουλάφας, Σ. Μαρίνης, Ι. Μαυρέλης, Σ. Μπίρμπα, Σ. Ορφανάκης, Ε. Παναγιώτου, Γ. Σιούλας, Σ. Φερεντίνος, Μ. Χρυσοβέργης
Επιτροπή παραγωγής υλικού προβολής, ενημέρωσης και διαφήμισης: Β. Βισκαδουράκης, Ε. Ζώτος, Σ. Κεΐσογλου, Μ. Κρητικός, Σ. Λαμπροπούλου, Γ. Νικήτας, Σ. Φερεντίνος
Επιτροπή για την αναβάθμιση του ιστοχώρου της ΕΜΕ
Α. Φελλούρης, Φ. Κερασαρίδης, Θ. Μαλαφέκας, Σ. Μαρίνης, Π. Ξυνός Ομάδα Πολυτεχνείου
Επιτροπή Σεμιναρίων: Ι. Εμμανουήλ. Σ. Λαμπροπούλου, Β. Νεστορίδης».

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο απολογισμός των επιτροπών αυτών ώστε να κοινοποιηθεί έστω και εκ των υστέρων ποιες διαδικασίες ακολούθησαν για την ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας, ποιες προτάσεις υποβλήθηκαν και ποια ήταν η τύχη τους και ποιο ήταν αποδεδειγμένα το έργο των επιτροπών αυτών. Οπότε και θα επανέλθουμε μετά την ανακοίνωση του απολογισμού δράσης του ΔΣ (για το 2017-2018) και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (2017-2018).

Για την ώρα, ανοίγουμε απολογιστικά το ζήτημα αφού πρόσφατα άρχισε δημόσια κριτική όχι όμως και αυτοκριτική για το ότι παρέμειναν “σχέδια επί χάρτου οι εκδηλώσεις για το «2018 έτος μαθηματικών» ενώ αντιμετωπίζονται επιδεικτικά αποκομμένες από τα 100χρονα της ΕΜΕ. Όταν, όμως, το 2018 γιορτάζει τα 100χρονα το ΚΚΕ αλλά και η εταιρεία καφέδων «Λουμίδης», κ.ο.κ. θεωρώ μεμψίμοιρο και ιδιοτελές να στενοχωριούνται και να πικραίνονται ασκώντας δημόσια κριτική μόνο για ελλείψεις και άλλα βολικά παρόμοια...
Επεξηγηματικά, διαμορφώθηκαν δύο τάσεις, η μια επικεντρώθηκε στο «2018 έτος μαθηματικών» αγνοώντας επιδεικτικά και με δημόσια κείμενα τη συμπλήρωση της 100ετίας της ΕΜΕ, από την ίδρυσή της, προφανώς επειδή δεν είχαν τον πρώτο ρόλο. Η άλλη τάση, η κυρίαρχη «2018: 100 χρόνια ΕΜΕ - έτος μαθηματικών» αποδείχθηκε... λίγη σε σχέση με τον υπερβολικό αριθμό των εμπλεκομένων στις παραπάνω επιτροπές. Τελικά εκτιμούμε ότι η επιτροπή που προτείναμε τον Απρίλη 2017 για να διευκολυνθεί και σε επίπεδο συντονισμού η διοργάνωση των εκδηλώσεων (το 2018) για τα 100 χρόνια της ΕΜΕ (αρ. πρωτ 172/27-4-2017) αποδείχτηκε απολύτως απαραίτητη σε επίπεδο συντονισμού οπότε καταλήξαμε πως απορρίφθηκε μόνο και μόνο ως αντίδραση στα πρόσωπά μας...

Με την ευκαιρία θα αναφερθώ, ως παράδειγμα προς μίμηση, στη μουσική εκδήλωση προς τιμή του μαθηματικού συνθέτη και δημιουργού Θάνου Μικρούτσικου στο αμφιθέατρο της ΑΣΠΑΙΤΕ την Παρασκευή 7/12/2018 το βράδυ στις 8 μμ. Επιπλέον θα επισημάνω πως τόσο η προετοιμασία και η ολοκλήρωσή της ήταν επίτευγμα ενός μόνο μέλους της ΕΜΕ του συναδέλφου Δήμου Βαρόπουλου και πως η επιτυχία της ανέβασε τη βάση για το 36ο συνέδριο (και στο εξής) ώστε ανάλογες εκδηλώσεις να αναδεικνύουν και τον κοινωνικό ρόλο της ΕΜΕ.
Κυρίως, όμως, συνιστά δείγμα γραφής ότι και ένας μόνος του μπορεί να καθορίσει τα πράγματα. Ας μιμηθούμε, λοιπόν, το παράδειγμά του και ας μην κωλυσιεργούμε, με κάθε ευκαιρία, για να κρίνουμε, μετά, εκ του ασφαλούς και με δεδομένο τη μη εμπλοκή μας...

Επισημαίνουμε επιπλέον ότι η έναρξη του 35ου συνεδρίου (ομιλίες και χαιρετισμοί) και η τιμητική μουσική εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκαν από εμένα (και διατέθηκαν δωρεάν) για να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν το ηχητικό αρχείο της ΕΜΕ με μοναδικές και μη επαναλαμβανόμενες στιγμές. Το ηχητικό (ομιλίες για το συνθέτη και το live) ανέβηκε” πριν μία εβδομάδα στο  you tube της ΕΜΕ. Επίσης διασώσαμε όλους τους χαιρετισμούς στην έναρξη, που επίσης ανέβηκανστο  you tube της ΕΜΕ.

Θεωρούμε απαραίτητο η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου (στο πλαίσιο του απολογισμού του 35ου συνεδρίου) να φροντίσει να ενημερωθούν τα μέλη της ΕΜΕ με emails για την ανάρτηση του εν λόγω υλικού, ερασιτεχνικού μεν αλλά μοναδικού και πρωτότυπου. Και οπωσδήποτε το να αναρτηθεί με ευθύνη της ΟΕ μια ανακοίνωση στην αρχική ιστοσελίδα της ΕΜΕ θα ωφελούσε για να ενημερωθεί η επιστημονική κοινότητα για την ύπαρξη αυτού του υλικού ώστε να μην ισχύσει και στην περίπτωση αυτή ότι την εποχή που η πληροφορία κινείται μέσω ινών με ταχύτητα που τείνει στο άπειρο, αυτή την εποχή η ενημέρωση παραμείνει ατομική ευθύνη και κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς που τείνουν στο μηδέν...

«Παράλληλες Εκδηλώσεις» του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ: συμμετοχές που βάλλουν κατά του κύρους της ΕΜΕ
Καταληκτικά μια ακόμη παρατήρηση: Στις παράλληλες εκδηλώσεις των συνεδρίων έχω αναφερθεί με την ευκαιρία της πρώτης εμφάνισής τους[11] επανέρχομαι τώρα με την υπόμνηση, για το 35ο και για να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό και την κατάρτιση του προγράμματος του 36ου συνεδρίου της ΕΜΕ.
Στην ενότητα «Παράλληλες Εκδηλώσεις», πλην των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από την ΕΜΕ, παρατηρείται συστηματικά πως: από το διαδίκτυο· έναν χώρο όπου δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί συνάδελφοι μαθηματικοί με προσωπικά blog, προσωπικές ιστοσελίδες αλλά και με blog και ιστοσελίδες συλλογικοτήτων περί /και για τα Μαθηματικά, σε κάθε συνέδριο έχουμε μόνο δύο(!!!)[12] στοχευμένες επιλογές. Μάλιστα και εφέτος παρατηρήσαμε ότι η ΕΜΕ διαθέτει, και καλώς, χώρο και χρόνο χωρίς επιβάρυνση για τους διοργανωτές των δύο αυτών παράλληλων δράσεων. Αντίθετα οι υπεύθυνοι των δύο αυτών δράσεων ΔΕΝ προβάλλουν στον διαδικτυακό χώρο που δραστηριοποιούνται την ΕΜΕ ως χορηγό της δράσης τους. ΔΕΝ προβάλλουν τη δράση του συνεδρίου που τις φιλοξενεί, με δυο λόγια παρασιωπούν το συνέδριο.  Το γεγονός αυτό εκτιμώ πως συνιστά προσβολή του κύρους της ΕΜΕ, κύρος που όλα τα μέλη της οφείλουν να διασφαλίζουν.
Ρωτάμε, λοιπόν, ευθέως ποιος έχει την ευθύνη αυτής της λεόντειας επιλογής (και με ποια κριτήρια) αυτών των μοναδικών υποψηφιοτήτων αποδίδοντάς τους χρόνο στο πρόγραμμα των «Παράλληλων Εκδηλώσεων»;
Κρίνουμε απαραίτητο στο επόμενο, 36ο συνέδριο, η Οργανωτική Επιτροπή να λάβει τα μέτρα της ώστε σε ανάλογες περιπτώσεις να υπάρχει η επιβαλλόμενη ανταπόκριση από την πλευρά των διοργανωτών απέναντι στην ΕΜΕ. Μάλιστα στην ανακοίνωση που θα αναρτήσουν στο site τους, με link στην ΕΜΕ, να προβάλλεται το συνέδριο που τους φιλοξενεί ως μείζον και όχι η συνάντησή τους... Υποθέτω ότι κρούω ανοιχτές θύρες με αυτή την πρότασή μου... Αλλά έκρινα απαραίτητο να την καταθέσω και δημόσια γιατί κάποιες φορές οι πολλοί δεν βλέπουν το αυτονόητο και μένουν στα... βολικά, για παράδειγμα στο ότι έχει «υποχρέωση η ΕΜΕ να διαθέσει το χώρο και το χρόνο του συνεδρίου»!!! Γεγονός που είναι αλήθεια, μόνο εν μέρει. Επειδή η ΕΜΕ έχει υποχρέωση να διαθέτει χρόνο στο συνέδριο για παράλληλες εκδηλώσεις με αυτή τη χροιά αφού ανακοινώσει δημόσια κριτήρια επιλογής και αφού εξασφαλίσει αντισταθμιστικά οφέλη, για παράδειγμα, να προβάλλεται, από τα site των διοργανωτών, το συνέδριο ως κύριο γεγονός και έμμεσα η όποια συνάντηση σε αυτό...

Αντί επιλόγου...
Καταληκτικά παραθέτουμε μια ακόμη πρόταση βελτιωτική των αποτελεσμάτων του συνεδρίου: στο επόμενο συνέδριο της ΕΜΕ, το 36ο, να επανέλθει στον τίτλο του ο χαρακτηρισμός επιστημονικό. Ο χαρακτηρισμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι το 1964 όταν εκδόθηκαν και τα χρονικά του [3ου] Πανελλήνιου Επιστημονικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου (που διοργανώθηκε από την ΕΜΕ στη Θεσσαλονίκη).[13]

Επισημαίνουμε πως ο κατάλογος των κριτικών παρατηρήσεών μας παραμένει ανοιχτός για συμπλήρωση από σας... Από την πλευρά μου θα επανέλθω, με πρώτη ευκαιρία.

Αθήνα 16/1/2019


Θεματικός κατάλογος αναρτήσεων 
στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” (ενδεικτικός):

Απολογισμός του 28ου συνεδρίου της ΕΜΕ: Κριτική θεώρηση για τις χορηγίες, την υποβάθμιση του ρόλου των Παραρτημάτων της ΕΜΕ και άλλα...


ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ 29ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ: Το ζήτημα της συμμετοχής των μελών της ΕΜΕ στις επιτροπές του συνεδρίου. Προσυνεδριακός απολογισμός


Το 30ο συνέδριο της ΕΜΕ είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κατέληξε μια μονοπαραταξιακή γιορτή... 20/11/2013 http://mathematicatetradia.blogspot.com/2013/11/30.html


Πρώτες κριτικές επισημάνσεις μετά τη λήξη του 33ου συνεδρίου της ΕΜΕ: Α. για την "απολογιστική ανακοίνωση" και Β. για παραλείψεις στη διαδικασία κρίσης των εισηγήσεων 25/11/2016 http://mathematicatetradia.blogspot.com/2016/11/33.html

 

34ο συνέδριο της ΕΜΕ έληξε και άρχισαν οι αποτιμήσεις

6/11/2017 http://mathematicatetradia.blogspot.com/2017/11/34.html


34ο συνέδριο της ΕΜΕ, αποτίμηση... Μια κριτική προσέγγιση ενημερωτικά για τη συνάντηση Παραρτημάτων (Μέρος 1ο


34ο συνέδριο της ΕΜΕ, αποτίμηση... καθιέρωση νέων πρακτικών «ναι μεν παραιτούμαστε, αλλά παραμένουμε...»: Μια κριτική προσέγγιση (Μέρος 2ο


Το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ να γίνει αφορμή μαζικοποίησης και διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΜΕ

 

35ο συνέδριο της ΕΜΕ: το “συνέδριο της 100ετίας” αρχίζει... 7-9/12/2018

6/12/2018 http://mathematicatetradia.blogspot.com/2018/12/35-100-7-9122018.html

 

Αθήνα 16/1/2019

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου


[1] Το 36ο συνέδριο της ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με το Παράρτημα ΕΜΕ Λάρισας Βλ. “Στη Λάρισα το Πανελλήνιο Συνέδριο του '19” (ημερ. ανάρτησης 9/12/2018) https://www.eleftheria.gr/εκπαίδευση/item/217571-στη-λάρισα-το-πανελλήνιο-συνέδριο-του-19.html  και https://www.eleftheria.gr/εκπαίδευση/item/217927-στη-λάρισα-το-πανελλήνιο-συνέδριο-της-ε-μ-ε.html (ημερ. ανάρτησης 13/12/2018) και (ημερ. ανάρτησης 14/12/2018) https://www.eleftheria.gr/εκπαίδευση/item/218024-στον-δήμαρχο-το-δσ-της-ελληνικής-μαθηματικής-εταιρείας.html

[2] Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από το Θεματικό Κατάλογο των 35 Πανελληνίων Συνεδρίων (σελ. 473-475) στο: Αγγελική Χρονοπούλου, Αθανάσιος Μαλαφέκας, Μαρία Γεωργούδη Η Ιστορία της ΕΜΕ την πρόσφατη 30ετία (1988-2018) με προβολές στην 100ετία, Σειρά: Ιστορία της ΕΜΕ/ 4, Εκδόσεις ΕΜΕ,  Αθήνα: Δεκέμβρης 2018
Συνέδρια (ημερ., τόπος, αρ. εισηγήσεων, αρ. συμμετεχόντων): 30ο, 8-10/11/2013, Καρδίτσα, 87, 645 / 31ο, 7-9/11/2014, Βέροια, 89, 589 / 32ο, 30-31/10 & 1/11/2015, Καστοριά, 102, 549 / 33ο, 4-6/11/2016, Χανιά, 96, 642 / 34ο, 3-5/11/2017, Λευκάδα, 88, 460
[3] Ο αριθμός υπολογίστηκε κατά  προσέγγιση με βάση τον αριθμό των βιβλίων (ό.π. Η Ιστορία της ΕΜΕ την πρόσφατη 30ετία (1988-2018) με προβολές στην 100ετία) που μοιράστηκαν δωρεάν με την εγγραφή στο 35ο συνέδριο.
[4] http://www.hms.gr/?q=node/1454 (ημερ. ανάκτησης 7/1/2019)
[5] http://www.hms.gr/fcgm2018/FCGM_short_program.pdf (ημερ. ανάκτησης 7/1/2019)
[6] Καταμετρήσαμε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 52 διοργανωτές που έχουν χρεωθεί τις 14 θεματικές ενότητες (βλ. http://www.hms.gr/fcgm2018/index.html (topics and session organisers & programme per session) ημερ. ανάκτησης 7/1/2019
[7] “Νέα” γενιά συνεργαζόμενων στο ΔΣ: Κίνητρα “τυράκι” δίνουν στο ΔΣ… (18/6/2017) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2017/06/blog-post.html
[8] http://www.hms.gr/?q=node/1236 (ημερ. ανάκτησης 7/1/2019)
[9] Το γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα, Η αποθέωση του “κόψε/ράψε που παρήγαγε τον «οδηγό για την επέτειο των 100 χρόνων»” στο: “Νέα” γενιά συνεργαζόμενων στο ΔΣ: Κίνητρα “τυράκι” δίνουν στο ΔΣ… (18/6/2017) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2017/06/blog-post.html
[10] http://www.hms.gr/?q=node/1243 (ημερ. ανάκτησης 7/1/2019)
[11] Βλ. την ενότητα «Παράλληλες Εκδηλώσεις» του 28ου συνεδρίου της ΕΜΕ: δείγμα προχειρότητας και μεροληψίας…» στο: Απολογισμός του 28ου συνεδρίου της ΕΜΕ: Κριτική θεώρηση για τις χορηγίες, την υποβάθμιση του ρόλου των Παραρτημάτων της ΕΜΕ και άλλα... (ημερ. ανάρτησης 15/11/2011, ημερ. ανάκτησης 7/1/2019) http://mathematicatetradia.blogspot.com/2011/11/28.html
[12] Βλ. στο πρόγραμμα 33ου συνεδρίου 4-6/11/2016, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, όπου για πρώτη φορά υπήρξαν δύο «Παράλληλες Εκδηλώσεις».
[13] Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση ιστορικών ντοκουμέντων (130 φωτοαντίγραφα έγχρωμα και μη, σε Α4) του «Ιστορικού Αρχείου της ΕΜΕ» από το 1918 μέχρι σήμερα, που φιλοξενήθηκε, κατά τη διάρκεια του 35ου συνεδρίου (7-9/12/2018) στο χωλ της ΑΣΠΑΙΤΕ.