ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ να γίνει αφορμή μαζικοποίησης και διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΜΕ

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Εισαγωγικά καταρχήν.

Το 35ο συνέδριο έχει πλέον δρομολογηθεί και στη συνεδρίαση του ΔΣ 15/6/2018 έγινε μια καταρχήν συζήτηση για την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή (και επίκειται η ανακοίνωση των ονομάτων των μελών της ΕΜΕ, που θα τις στελεχώσουν).
Στις 3/7/2018 στάλθηκε, με e mail, στα μέλη της ΕΜΕ η 1η ανακοίνωση για υποβολή εργασιών, με καταληκτική ημερομηνία 15/10/2018.
Το 35ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-9/12/2018 στην Αθήνα.

Εισαγωγικά, λοιπόν, και επειδή το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ είναι εορταστικό για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΜΕ συνιστά, από τα πράγματα, σημείο τομής για τη 2η 100ετία με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υποχρεώσεις όλων μας ώστε να καθιερώσει διαδικασίες επιστημονικές και αυξημένου επιπέδου εμπλοκής. 

Αρχικά, εδώ και πολλά ετήσια συνέδρια της ΕΜΕ, η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου της ΕΜΕ εθιμικά προϋποθέτει  την κατοχή διδακτορικού για τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Και παρά τις αιτιολογημένες, κατά καιρούς εξαιρέσεις, αυτό τηρήθηκε[1]. Η άποψη ότι έχει αδρανήσει αυτή η απαίτηση δεν ανταποκρίνεται στην πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι το 34ο συνέδριο της ΕΜΕ.  
Αν, όμως, για φέτος το ΔΣ αποφάσισε, εν κρυπτώ, αλλαγή του “κανόνα” ΤΟΤΕ να δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό τους ώστε η μαθηματική κοινότητα να πληροφορηθεί την αλλαγή των όρων και έτσι να έχουν την ευκαιρία και άλλα μέλη της ΕΜΕ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή των ετήσιων συνεδρίων της ΕΜΕ.


Αναφορά σε περίπτωση συμμετοχής μέλους του ΔΣ στην Επιστημονική Επιτροπή

Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 15/6/2018 στη συζήτηση για τον ορισμό των μελών, που θα στελεχώσουν την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή, μέλος του ΔΣ πρόβαλε αίτημα συμμετοχής του στην Επιστημονική Επιτροπή, αφενός χωρίς να πληροί τον “κανόνα” και αφετέρου με σκεπτικό που δημιουργεί, κατά την άποψή μου, μείζον ζήτημα.
Το εν λόγω σκεπτικό (απόδοση εξ ακοής) είναι το εξής:
«(...) επειδή κατ’ επανάληψη έχω κάτι ιδέες που θα ήθελα να προωθήσω[2] θα ήθελα να εγκριθεί η συμμετοχή μου στη Γραμματεία αυτή [στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής]. Αν ο Πρόεδρος της Επιστημονικής δεν έχει αντίρρηση, αφού ενημερωθεί (...)».

Άλλο μέλος του ΔΣ (και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιστημονικής Επιτροπής του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ) παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επεξηγεί ρητά και περιεκτικά τον επιστημονικό ρόλο της Εκτελεστικής Γραμματείας στη διαδικασία κρίσης των εργασιών καθιστώντας κατανοητό πως η Γραμματεία είναι “β/θμιο” όργανο κρίσιμης σημασίας στην επιστημονική διαδικασία κρίσης των εργασιών.
Οπότε επισημαίνω ότι δεν προσφέρεται, στο πλαίσιο παραταξιακών πρακτικών, για πεδίο “δοκιμών” αυθόρμητου brainstorming.

Και αντί αυτή η παρέμβαση να δράσει παραγωγικά αντίθετα δρα αντιπαραγωγικά και το μέλος του ΔΣ “δευτερολογεί” δηλώνοντας ευθαρσώς ότι (απόδοση εξ ακοής):
«(…) είχα κάνει πέρυσι κάποια αιτήματα [για το 34ο  συνέδριο] και το ΔΣ με παρέπεμψε σε σας [στον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 34ου συνεδρίου] θέλω να βρω έναν τρόπο να έχω μια επαφή με την ομάδα[3]  ώστε να προσπαθήσω να επηρεάσω την ομάδα[4], που αποφασίζει για το πρόγραμμα του συνεδρίου [35ου συνεδρίου της ΕΜΕ] (…)».

Ίσως χρειαστεί να διαβάσετε και 2η και 3η φορά τα παραπάνω αποσπάσματα για να αντιληφθείτε ότι μέλος του ΔΣ, με τις αναφορές του:  
έχω κάτι ιδέες που θα ήθελα να προωθήσω  ΚΑΙ
να έχω μια επαφή με την ομάδα  ώστε να προσπαθήσω να επηρεάσω την ομάδα,
καταχράται τη θέση του στο ΔΣ απαιτώντας απόφαση που θα τον εντάξει στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής του 34ου συνεδρίου της ΕΜΕ για να την επηρεάσει!!! !!!

Ζούμε τελικά “μεγάλες στιγμές”!!! Τι άλλο θα ακούσουμε;;;...


Πώς να επιτύχουμε την αναστροφή της κατάστασης: με στόχο τη μαζικότητα και τη διαφάνεια στις διαδικασίες του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ

Εκτιμώ ότι, για την αξιοπιστία της διαδικασίας του ορισμού των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ, χρειάζεται να δημοσιευθεί και το σκεπτικό του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής στον οποίο το ΔΣ παρέπεμψε (χωρίς ψηφοφορία;) με θετική(!!!) εισήγηση το θέμα για να πάρει ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής την τελική απόφαση.

Επισημαίνω πως σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης συμμετοχής μέλους του ΔΣ και ιδιαίτερα του σκεπτικού της πρότασής του συνιστά μείζον ζήτημα νομιμότητας αφενός επειδή αλλάζει τον “κανόνα” συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή και αφετέρου συνιστά μεθόδευση και υιοθέτηση αδιαφανούς  πρακτικής με στόχο μηχανισμό παραγωγής ex officio αρμοδιοτήτων για μέλος του ΔΣ...
ΚΑΙ η ευθύνη;
Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους υπόλοιπους 14 του ΔΣ συνεκτιμώντας, μάλιστα, ότι προς τα έξω δίνεται η εντύπωση διανομής της “πίτας”!!!

Επισημαίνω με έμφαση πως το σκεπτικό της πρότασης συμμετοχής μέλους του ΔΣ, στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής, δηλώνει παρέμβαση - επιτήρηση και σαφή πρόθεση χειραγώγησης της Επιστημονικής Επιτροπής και επηρεασμού της για να ληφθούν αποφάσεις με γνώμονα προσωπικές ή/και παραταξιακές επιδιώξεις.
Επισημαίνω επίσης πως το καταστατικό σαφώς και ΔΕΝ προβλέπει ex officio συμμετοχή μέλους του ΔΣ με αυτό το ρόλο!!!


Ποια διαδικασία προτείνουμε να ακολουθηθεί και γιατί;

Έτσι, για να υπηρετηθεί η συμμετοχή και η διαφάνεια, θα προτείνουμε, σε σύντομο χρόνο, διαδικασία για να ανοίξει διάλογος ώστε με διαφάνεια, δημοκρατική αντίληψη και ισότιμη μεταχείριση των μελών της ΕΜΕ να εκδηλωθεί διάθεση συμμετοχής από όσα μέλη της ΕΜΕ έχουν ανάλογες τεκμηριωμένες, όμως, προτάσεις με αυτό το σκεπτικό ή όποιο άλλο σκεπτικό με συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο πλαίσιο.
Όχι, στη λογική “πάμε και βλέπουμε στο … δρόμο”, που υποδηλώνει θεσιθηρία…

Καταληκτικά,
προκρίνουμε τη συζήτηση, ανάλογων προτάσεων,  στην Οργανωτική και στην Επιστημονική Επιτροπή γιατί είναι  προφανές πως μια απόφαση αυτού του τύπου αφορά και την Οργανωτική Επιτροπή ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί να λειτουργήσει ως συνήθως πρόχειρα, διαφημιστικά και με τη χρηστική αντίληψη της προώθησης “προϊόντος” ή τεχνικής υπηρετώντας, για παράδειγμα, τη γνωστή αντίληψη των workshops της αγοράς.

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
Αθήνα 9/7/2018 (22.15)
[1] Υπενθυμίζω πως για το 2017 έγινε διεξοδική συζήτηση για δυο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής επειδή το ένα ήταν υποψήφιος διδάκτωρ και το άλλο διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο και η σχετική απόφαση εγκρίθηκε «υπό προϋποθέσεις ελέγχου».
[2] Η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας.
[3] Η έμφαση με bold δόθηκε από μας.
[4] Η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

1ο Συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών (First Congress of Greek Mathematicians): Ενημερωτικά

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου


Άρχισε στις 25/6/2018 τις εργασίες του με μια πανηγυρική τελετή στις 11:00, στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) το 1ο Συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών (First Congress of Greek Mathematicians) που πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα 25-30 Ιουνίου 2018, από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) από κοινού με όλα τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής των Ελληνικών ΑΕΙ, τη Μαθηματική Εταιρεία Κύπρου, τη Μαθηματική Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και τον Δήμο Ζωγράφου.

Η ΕΜΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει στην Αθήνα το Πρώτο Συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών (First Congress of Greek Mathematicians) με το οποίο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 1ου εξαμήνου του 2018 που διοργανώνονται με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων λειτουργίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ).

Το Συνέδριο που διοργανώνει η ΕΜΕ τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και στοχεύει στο να καθιερώσει την Αθήνα ως τόπο επιστημονικής και δημιουργικής συνάντησης των Ελλήνων μαθηματικών που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το Συνέδριο θα καλύψει όλες τις περιοχές των θεωρητικών και των εφαρμοσμένων Μαθηματικών και θα φιλοξενήσει κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες μαθηματικούς και πλήθος άλλων εισηγήσεων.
Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://www.hms.gr/fcgm2018/FCGM_short_program.pdf


Το (ερασιτεχνικό) βίντεο από την τελετή έναρξης μπορείτε να το ανακτήσετε εδώ

Στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών (First Congress of Greek Mathematicians) που διοργανώνει η ΕΜΕ πραγματοποιήθηκε το Στρογγυλό Τραπέζι (χωροταξικά "ευθύγραμμο τραπέζι" όπως το χαρακτήρισε ο συντονιστής) στις 26/6/2018 στις 19:00 με θέμα "Η διαρροή του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα χρόνια της κρίσης. Ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν  να βοηθήσουν την ανάσχεσή της;"

Στο «Στρογγυλό Τραπέζι» συμμετείχαν, εκτός του κ. Γιώργου Χουρδάκη (διευθυντή του γραφείου του Αν. Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Φωτάκη), σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα οι κ.κ. Γεώργιος Παπανικολάου (Stanford University), Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (MIT), Ιωάννης Σακελλαρίδης (Rutgers University), Ιωάννα Σαπουντζή, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Συντόνισε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Βασίλειος Δουγαλής (ΕΚΠΑ).


Για όσους ενδιαφέρονται, εκ των υστέρων, να παρακολουθήσουν το «Στρογγυλό Τραπέζι» το (ερασιτεχνικό) βίντεο θα διατεθεί δωρεάν, ως συνήθως, στην ΕΜΕ για να αναρτηθεί, όπως και η τελετή έναρξης στην ιστοσελίδα της (you tube).


Για σήμερα Τετάρτη 27/6/18 και αύριο Πέμπτη 28/6/18 έχει προγραμματιστεί η ενότητα «Μαθηματική Εκπαίδευση» http://www.hms.gr/fcgm2018/math-education-2018.pdf με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. 
Προλαβαίνετε να την παρακολουθήσετε...

Ελπίζουμε η παρουσίαση αυτή να συμβάλλει στο να πληροφορηθούν αλλά και να παρακολουθήσουν όλο και περισσότεροι μαθηματικοί (ενεργά και μη) μέλη της ΕΜΕ το τόσο σημαντικό, 1ο  Συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών (First Congress of Greek Mathematicians) που διοργανώνει η ΕΜΕ, για τη διεθνή και την ελληνική μαθηματική κοινότητα.

Καταληκτικά,
μια σημαντική έλλειψη είναι πως το ενημερωτικό υλικό (πρόγραμμα, ανακοινώσεις κλπ) του συνεδρίου είτε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ είτε ως έντυπο υλικό ΔΕΝ τυπώθηκε (ή αναρτήθηκε) δίγλωσσο. Οι γλώσσες του συνεδρίου έχει ανακοινωθεί πως είναι η αγγλική και η ελληνική γλώσσα. Δεν κατανοούμε, λοιπόν, γιατί η Οργανωτική Επιτροπή αλλά και η Επιστημονική Επιτροπή δεν φρόντισαν να τηρήσουν ίσες, τουλάχιστον, αποστάσεις και να αντιμετωπιστούν ισότιμα οι δύο γλώσσες η ελληνική και η αγγλική.
Η προσωπική μου άποψη (και δεν είμαι η μοναδική που το υποστηρίζω) είναι πως παρά τις δυσκολίες που διερχόμαστε, και το ξεπούλημα που υφιστάμεθα, ακόμη απέχουμε πολύ από το αντιμετωπιζόμαστε σαν προτεκτοράτο...


Παρά ταύτα, έτσι η ΕΜΕ γράφει την ιστορία της...
Μάλιστα επισημαίνουμε ότι οι εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της θα συνεχιστούν με κορύφωση το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβρη του 2018 στην Αθήνα.

Για την ενημερωτική αυτή παρουσίαση (και τη βιντεοσκόπηση της τελετής έναρξης και του στρογγυλού τραπεζιού)
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

Αθήνα 27/6/2018