ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Σε εξέλιξη νέο «εκλογικό πραξικόπημα» στην ΕΜΕ... οπότε καθίσταται αναγκαιότητα η σύννομη λειτουργία της ΕΜΕ


Γιάννης Κερασαρίδης
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου


Με την ανάρτηση στις 17-2-2014 στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ του «Απολογισμού δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2013»[1], που φέρει ημερομηνία 31/1/2014(!!!), αποκαλύφθηκε το νέο «εκλογικό πραξικόπημα» που επιχειρεί η διοίκηση της ΕΜΕ με στόχο να ελέγξει και τις επόμενες εκλογές της ΕΜΕ και φυσικά το αποτέλεσμά τους. Ιδιαίτερη, όμως, “αξία” αποκτά η απόφαση του ΔΣ στη συνεδρίαση τις 3/1/14 που έχει ως εξής:
«Θέματα Γενικής Συνέλευσης 3/1/2014
Το ΔΣ της ΕΜΕ αποφάσισε:

1. Ο απολογισμός να αναρτηθεί στο site της ΕΜΕ και να σταλεί στα Παραρτήματα και σε όλα τα e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

2. Να σταλεί η περίληψη του Απολογισμού και η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, όπου θα αναφέρεται ότι ο απολογισμός είναι αναρτημένος στο site της Εταιρείας στα ενεργά μέλη της Εταιρείας».

Αναλυτικά στη συνεδρίαση τις 3/1/14 του έκπτωτου ΔΣ της ΕΜΕ αποφασίστηκε:
«1. Ο απολογισμός να αναρτηθεί στο site της ΕΜΕ και να σταλεί στα Παραρτήματα και σε όλα τα e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

Παρατηρήσεις:
1a. Ο απολογισμός αναρτήθηκε στις 17-2-2014  ενώ φέρει ημερομηνία 31-1-2014.
Γιατί καθυστέρησαν την ανάρτησή του επί 17 ημέρες, παραμένει αναπάντητο ερώτημα... Άλλωστε δεν μας έχουν συνηθίσει να δίνουν απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα...
1b. Δεν μας έχει σταλεί με e mail. Οπότε είτε έχει σταλεί επιλεκτικά σε κάποια e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είτε δεν έχει σταλεί σε όλα τα e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;... Διαλέγεται την εξήγηση που σας εκφράζει!

Επιπλέον αποφασίστηκε:
«2. Να σταλεί η περίληψη του απολογισμού και η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, όπου θα αναφέρεται ότι ο απολογισμός είναι αναρτημένος στο site της Εταιρείας στα ενεργά μέλη της Εταιρείας».

Παρατήρηση:
1. Και γιατί μόνο στα ενεργά μέλη; Τη στιγμή που τα καταστατικό προβλέπει (άρθρο 29§1) ενημέρωση των εγγεγραμμένων μελών, για τη ΓΣ στις 23-2-2014; Γιατί αποκλείστηκαν από την ενημέρωση, κατά παράβαση του καταστατικού, όσα μέλη θέλουν να ανανεώσουν τις συνδρομές τους αφού πρώτα ενημερωθούν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης;
Με δυο λόγια με αυτή την απόφαση ρυθμίζονται πλειοψηφίες ευνοϊκές για τα μη σύννομα θέματα που μη σύννομα το ΔΣ αποφάσισε να συζητηθούν στη ΓΣ.

Και σπεύδουμε να διασαφηνίσουμε πως πρόκειται για εν γνώσει τους παραβίαση του καταστατικού... Και για να πάμε το συλλογισμό ένα βήμα μακρύτερα από την εν γνώσει παραβίαση του καταστατικού τεκμαίρεται δόλος και συνακόλουθα τα αδικήματα που θα προκληθούν καθίστανται ποινικά.

Γενική εκτίμηση:
Πριν προβούμε σε μια γενική εκτίμηση θα διατυπώσουμε ένα ερώτημα:
Η ημερήσια διάταξη καταρτίστηκε με νομική συνδρομή ή με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ;
Αν η απάντηση στο ερώτημα είναι «ΝΑΙ καταρτίστηκε με νομική συνδρομή», τότε λυπούμαστε αλλά πρώτιστα ελέγχεται ο δικηγόρος της ΕΜΕ.

Αν η απάντηση στο ερώτημα είναι «ΝΑΙ καταρτίστηκε με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ και χωρίς νομική συνδρομή», που είναι και το πιθανότερο, τότε λυπούμαστε αλλά η ευθύνη του ΔΣ είναι ατομική αλληλεγγύως (όπως προβλέπει το άρθρο 16§4) για το εν εξελίξει -με πολιτικούς όρους- «εκλογικό πραξικόπημα» αφού επιχειρούν να υφαρπάσουν με περιστασιακή πλειοψηφία και σε επαναληπτική(!) ΓΣ (στις 9-3-2014) αποφάσεις περί εκλογών πριν τη διετία!!!, Εφορευτικής Επιτροπής κ.ά.π.

Με τις αποφάσεις της 2ης μέσα στο μήνα Γενάρη του 2014, συνεδρίασης του έκπτωτου ΔΣ (στις 31/1/14), που αναρτήθηκαν στις 19-2-14, επιχειρούν να «νομιμοποιήσουν» τον απολογισμό και την ημερήσια διάταξη...
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είναι φανερό πως εξωθούν την κατάσταση σε ποινικές  ατραπούς...
Και επειδή φυσικά, έχουμε καθήκον να ανταποκριθούμε στην προκλητική καταπάτηση κάθε έννοιας νομιμότητας με χρήση περιστασιακής πλειοψηφίας στη συνέχεια θα καλέσουν το δικηγόρο τους  να τους υπερασπίσει αφού έφεραν τα πράγματα στο μη παρέκει.  Ας μας επιτραπεί μια υπόδειξη, σε αυτή την περίπτωση που αυτοσχεδιάζουν χωρίς νομική συνδρομή στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης καλό είναι όταν μπλέξουν να πληρώσουν από την τσέπη τους το δικηγόρο τους γιατί η ΕΜΕ δεν έχει κανένα λόγο να πληρώνει για προσωπικές τους υποθέσεις και μη σύννομες επιλογές τους...

Από την πλευρά μας όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα[2] ως αναγκαία και επιβεβλημένη πράξη μη ανοχής στην αδιαφάνεια και στην ανομία.
Στη συνέχεια μετά τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης (που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το ΓΓ) της επικείμενης ΓΣ προβήκαμε ήδη στις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες, αρχικά με εξώδικη δήλωση[3], ως αναγκαία και επιβεβλημένη πράξη αντιμετώπισης του δρομολογημένου «εκλογικού πραξικοπήματος» στην επικείμενη ΓΣ, όπως δηλώνεται από την ημερήσια διάταξη με ευθύνη του ΔΣ...

Και μια υπόμνηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Το Προεδρείο της ΓΣ βάζει σε ψηφοφορία μόνο σύννομες προτάσεις.
Η ΓΣ αποφασίζει σύννομα δεν εγκαθιστά νομιμότητα δια της πλειοψηφίας σε έδαφος ανομίας.

Αθήνα  24-2-2014


[2] Βλ. αναλυτικά στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου “2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση. Μέρος 1ο” αναρτήθηκε στις 13-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2013_13.html
[3] Για τα όσα επισώρευσε διαχρονικά η διοίκηση της ΕΜΕ στο Σωματείο και συνακόλουθα στα μέλη του και κατ’ επέκταση στη μαθηματική κοινότητα δείτε ενδεικτικές αναφορές στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου “2014, απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: στη σκιά του νέου «εκλογικού πραξικοπήματος». Μέρος 2ο” αναρτήθηκε στις 21-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2014.html

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

2014, απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: στη σκιά του νέου «εκλογικού πραξικοπήματος»


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
  
Περιεχόμενα (μέρος 2ο)
Προλογικά

1. Ζητήματα αδιαφανούς λειτουργίας της ΕΜΕ (ενδεικτικές αναφορές)

1.1 Η αδιαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ
1.1.1 Μη διαφανής διαδικασία ελέγχου των παρόντων μελών του ΔΣ στις συνεδριάσεις του
1.1.2 Από τις συνεδριάσεις του ΔΣ αποκλείστηκαν τα μέλη της ΕΜΕ

1.2 Αναπάντητες αιτήσεις μελών

1.3 Κατάχρηση εξουσίας, και αναγωγή του ατομικού συμφέροντος σε «σωματειακό», από το ΔΣ της ΕΜΕ

1.4 Αδιαφανής τήρηση πρακτικών (συνεδριάσεων του ΔΣ και ΓΣ) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα
1.4.1 Παράδειγμα αδιαφανούς τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ και κατασκευασμένη χρήση τους

2. Οι επιπτώσεις της απομαζικοποίησης της ΕΜΕ και της αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση
2.1 Σχετικά με τα περιοδικά
2.2 Σχετικά με τη βιβλιοθήκη

Επίλογος 2ου μέρους (προσωρινά)Μέρος 2ο
Προλογικά
Στο 1ο μέρος με ένα κατατοπιστικό σύντομο ιστορικό περιγράψαμε το τι προηγήθηκε με συμβατική αρχή τη Γενική καταστατική Συνέλευση (στις 20-1-2013) μέχρι και σήμερα με στόχο να οριοθετήσουμε πως έχει διαμορφωθεί με ευθύνη της διοίκηση της ΕΜΕ η κατάσταση. Επίσης προβήκαμε σε 4 γενικές διαπιστώσεις αποτιμώντας συνολικά την αδιαφανή, με ευθύνη του ΔΣ, λειτουργία της ΕΜΕ.
Το κείμενό μας αυτό αναρτήθηκε στις 13-2-2014 στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» με τίτλο: «2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2013_13.html)

Στη συνέχεια στις 17-2-2014 με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ του «Απολογισμού δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2013»[1], που φέρει ημερομηνία 31/1/2014(!!!), αποκαλύφθηκε το νέο «εκλογικό πραξικόπημα» που επιχειρεί η διοίκηση της ΕΜΕ με στόχο να ελέγξει και τις επόμενες εκλογές της ΕΜΕ και φυσικά το αποτέλεσμά τους.
Δυο μέρες μετά (19-2-14) αναρτήθηκαν οι αποφάσεις, της 2ης μέσα στο μήνα Γενάρη του 2014, συνεδρίασης του έκπτωτου ΔΣ (στις 31/1/14), συνεδρίαση που «νομιμοποιεί» τον απολογισμό και την ημερήσια διάταξη. Πρόκειται δηλαδή για τη «θεωρητική» κάλυψη του επιχειρούμενου «πραξικοπήματος» στην επικείμενη ΓΣ...
Προφανές είναι πως το ΔΣ έχει δρομολογήσει μια «βιοτεχνία» συνεδριάσεων (με αρχή την 6/12/13 ημερομηνία που έλαβαν γνώση της πρωτόδικης απόφασης) από τις 20-12-2013, αν και ουσιαστικά έκπτωτο, με στόχο να «κλείσει» ζητήματα της ΕΜΕ ερήμην και ενάντια στα συμφέροντα των μελών της. Μάλιστα γνωρίζουν ότι όσα αποτελέσματα παράγει αυτή η αυθαίρετη πρακτική θα καταπέσουν μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και τον ορισμό του προσωρινού ΔΣ από το δικαστήριο...

Στην εύλογη απορία, τότε γιατί εξακολουθητικά «νομιμοποιούν» οικονομικούς απολογισμούς, κ.ά.π. μια αρχική απάντηση είναι πως όσοι ακολουθούν παραβατική στρατηγική αυθαιρετώντας προκλητικά δύσκολα βάζουν φραγμούς, και ακόμη πιο δύσκολα αναστρέφουν την ροπή προς την παραβατικότητα. Επίσης επειδή η ελπίδα «πεθαίνει» τελευταία και ο δικαστικός αγώνας είναι μακροχρόνιος εύκολα καλλιεργούνται αυταπάτες ότι «κερδίζουν» και τελούν σε «νόμιμη», πλην αδιαφανή, λειτουργία...
Στο μεταξύ, όμως, αυτή η παραβατική συμπεριφορά του ΔΣ της ΕΜΕ έχει πάψει πλέον να προσβάλλει μόνον τα μέλη της ΕΜΕ και τη μαθηματική κοινότητα στο σύνολο της ΑΛΛΑ παρατηρείται αλλαγή παραδείγματος με αποτέλεσμα η κοινωνία πλέον να μας «μετράει» όλους με βάση τις αλχημείες και την παραβατική συμπεριφορά του ΔΣ και αυτό το γεγονός είναι ευθύνη όλων μας να αναστραφεί...

Καταληκτικά επισημαίνουμε ότι το 2ο μέρος του κειμένου μας που ακολουθεί δεν αποτιμά ούτε και περιλαμβάνει αναφορές στην πραξικοπηματική αυτή συμπεριφορά του ΔΣ, αφού για την ώρα μελετάμε το υλικό (ενώ ήδη προβήκαμε στις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες αρχικά (21-2-2014) με εξώδικη δήλωση) και θα διατυπώσουμε τις θέσεις μας το συντομότερο, ειδικά όσο αφορά το δρομολογημένο «πραξικόπημα», όπως δηλώνεται από την ημερήσια διάταξη (που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το ΓΓ), και με ευθύνη του ΔΣ στην επικείμενη ΓΣ...


1. Ζητήματα αδιαφανούς λειτουργίας της ΕΜΕ (ενδεικτικές αναφορές)

1.1 Η αδιαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ
Ως δείκτης υποβάθμισης του επιστημονικού ρόλου της ΕΜΕ αναγνωρίζεται η αδιαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ. Το χαρακτηριστικό αυτό αναπτύχθηκε με ευθύνη της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά και σε έδαφος (παρ)ερμηνειών του καταστατικού.

1.1.1 Μη διαφανής διαδικασία ελέγχου των παρόντων μελών του ΔΣ στις συνεδριάσεις του
Η παραβίαση του άρθρου 19 έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης ελέγχου από τα μέλη αφού δεν ισχύει μια διαφανής διαδικασία ελέγχου των παρόντων μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ ούτε  επίσης μια διαφανής διαδικασία ενημέρωσης όσων μελών το επιθυμούν.

Με δυο λόγια ενώ το καταστατικό της ΕΜΕ στο άρθρο 19 προβλέπει: «Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, (...) Μέλος του Δ.Σ. που έχει απουσιάσει στις περισσότερες από τις πραγματοποιηθείσες τακτικές συνεδριάσεις μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του.
Μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει από τη θέση του αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του καταστατικού. (...)».

Και απευθύνουμε δημόσια το ερώτημα με ποια σύννομη διαδικασία η διοίκηση της ΕΜΕ εξασφαλίζει πως τηρήθηκαν όσα προβλέπει το άρθρο 19 μέσα στο ημερολογιακό έτος 2013;
Πάντως από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής[2] δεν πήραμε απάντηση!
Η έκθεση αναφέρει: «1. Έγιναν 13 συνεδριάσεις του ΔΣ μέχρι και 31/1/2014»!!!
Λυπούμαστε αλλά η ΕΕ δεν άσκησε τα δικαιώματα που τις αναγνωρίζει το καταστατικό (άρθρο 41) και δεν ήλεγξε (εκπροσωπώντας τα μέλη της ΕΜΕ) το αν τηρήθηκε το άρθρο 19!!! Και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό ή το αντίθετο.
Γενικευτικές αναφορές του τύπου «έγιναν 13 συνεδριάσεις» το μόνο που δηλώνουν είναι ότι η έκθεση «συντάχθηκε»... Αν ίσχυσε κάτι άλλο, λυπούμαστε αλλά χωρίς δημόσια αναφορά αναλυτικών στοιχείων παρουσιών/απουσιών στις συνεδριάσεις και με δεδομένο πως αν και το ζητήσαμε με αίτηση μάς αρνήθηκαν έμπρακτα (με την τακτική της μη απάντησης)[3] την πρόσβαση στο βιβλίο πρακτικών(!) μόνο αυτή την εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε.

1.1.2 Από τις συνεδριάσεις του ΔΣ αποκλείστηκαν τα μέλη της ΕΜΕ
Η απόφαση του ΔΣ (συνεδρίαση 31/05/2013[4]) ενισχύει την αδιαφάνεια και συνιστά απόδειξη των φαινομένων σήψης που ταλανίζουν και απομυζούν το σωματείο, επειδή ουσιαστικά απαγορεύει στα μέλη της ΕΜΕ να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ!  Αφαιρεί δηλαδή το δικαίωμα των μελών να ενημερώνονται αδιακρίτως για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ, αλλά επιλέγει κιόλας ποια μέλη θα προσκαλέσει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του!!!
Σε συνδυασμό μάλιστα με την απόκρυψη της ημερήσιας διάταξης, ενδεικτικό παράδειγμα και αυτό αλλοτρίωσης των σκοπών του καταστατικού και σήψης του σωματείου με ευθύνη της διοίκησης, έχει ως αποτέλεσμα η Γραμματεία να γνωρίζει την ημερήσια διάταξη ενώ δεν τη γνωρίζουν τα μέλη!!!

Με την αντιδημοκρατική αυτή πρακτική παραβιάστηκε η αρχή της πληροφόρησης με αποτέλεσμα να περιοριστεί η ελευθερία της άσκησης του λόγου και συνακόλουθα η αδυναμία άσκησης ελέγχου από τα μέλη της ΕΜΕ.


1.2 Αναπάντητες αιτήσεις μελών
Επειδή η αδιαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ χρειάζεται να τερματιστεί, και επομένως κάθε ενδιαφερόμενος επείγει να διαμορφώσει την άποψή του, υπενθυμίζουμε ότι στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/ (διαλέξτε από τον κατάλογο των ετών) δημοσιεύονται κείμενά μας για την αδιαφάνεια  στη λειτουργία της ΕΜΕ πρόσφατα αλλά και παλαιότερα (2011-2012).
Έτσι το blog «Μαθηματικά Τετράδια» καθίσταται μια διαφανής και αξιόπιστη πηγή συνεχούς ενημέρωσης όσων ενδιαφέρονται, συμμετέχουν και παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο χώρο «των Μαθηματικών και των μαθηματικών χωρίς... ασκήσεις...».

Στην παραβίαση του άρθρου 20 και της αρχής της πληροφόρησης[5] παραδειγματικά και ενδεικτικά αναφερθήκαμε δημοσιοποιώντας δυο κραυγαλέες περιπτώσεις, στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» (21-5-2013) όπου αναρτήσαμε κείμενο με τίτλο, «Παρεμβάσεις για τη διαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html)
Με βάση τα παραπάνω δημοσιοποιημένα γεγονότα αποδεικνύεται πως επιδιώκουν να μην ικανοποιούν και αιτήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση των μελών της ΕΜΕ την οποία ρητά προβλέπει το καταστατικό.


Μια ακόμη περίπτωση αδιαφάνειας, παραγκωνισμού των μελών και απόκρυψης της παρέμβασής τους, εντοπίστηκε όταν η «ανακοίνωση της “Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών”» (ΔΠΜ) που διακινήθηκε ηλεκτρονικά στις 18-12-13 (και δεν είμαστε ανάμεσα στους παραλήπτες[6]) προκάλεσε επιστολή - παρέμβαση (από αντεπιστέλλον μέλος της ΕΜΕ): «προς το Δ.Σ. της ΕΜΕ και την παράταξη "Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών" μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα διοικητικά της ΕΜΕ (…)» -επιστολή που μας στάλθηκε και επίσης διακινήθηκε ηλεκτρονικά (20-12-13).
Στην επιστολή αυτή επιλέξει αναγράφεται ότι: «(…) ενίσχυσαν την εδώ και καιρό εκφρασμένη άποψή μου για την μη καλή πορεία της διοίκησης της ΕΜΕ, όπως το έχω εκφράσει τόσο στις συναντήσεις των παραρτημάτων που γίνεται σε κάθε συνέδριο της ΕΜΕ αλλά και με επιστολή μου που έστειλα στις 28 Φεβρουαρίου 2013, πριν από τις Γενικές συνελεύσεις της ΕΜΕ στην Αθήνα για την αλλαγή του καταστατικού και τις εκλογές, την οποία επιστολή, ας σημειωθεί την απέκρυψαν οι συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΕΜΕ». [η έμφαση με bold και με υπογράμμιση δόθηκε από μας]


1.3 Κατάχρηση εξουσίας, και αναγωγή του ατομικού συμφέροντος σε «σωματειακό», από το ΔΣ της ΕΜΕ
Το ΔΣ της ΕΜΕ διακινεί συστηματικά την «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο» ως εργαλείο για την προώθηση των θέσεων της ΔΠΜ χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των  μελών της ΕΜΕ που λαμβάνουν την «Ενημέρωση». O αριθμός των e-mails είναι απροσδιόριστος αλλά είναι πιθανόν να φθάνει τις 11.000(;)...
Η «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο» Νοέμ- Δεκ. 2013, στάλθηκε στις 3-1-2014 δηλαδή στάλθηκε από το έκπτωτο, μετά την απόφαση 6341/2013, ΔΣ της ΕΜΕ στο πλαίσιο κατάχρησης εξουσίας σε βάρος μας δηλαδή σε βάρος μελών της ΕΜΕ, αν και στο όνομα των μελών ασκούν την εξουσία ως ΔΣ(!!!) Για αυτό το λόγο τους αποδίδουμε τη μομφή ότι χρησιμοποιούν για ίδιον όφελος τον κατάλογο των  μελών της ΕΜΕ, μέχρι και 11.000(!), που λαμβάνουν την «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου περιγράφουν με ακρίβεια αυτή την πρακτική του ΔΣ της ΕΜΕ[7] επισημαίνοντας ότι: «Οι διοικούντες την ΕΜΕ, (...) Την πρώτη ανακοίνωση την εκδώσαν σαν Παράταξη και τη δεύτερη σαν ΔΣ. Η δεύτερη ήταν φορέας των ιδεών της πρώτης. Έτσι χρησιμοποιώντας το μηχανισμό της ΕΜΕ, προώθησαν τις "ιδέες" της παράταξής τους, για να προσθέσουν κύρος…» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html)

Το ΔΣ, λοιπόν, επέλεξε να απευθύνει την απάντησή του σε όλα τα μέλη της ΕΜΕ παραπλανώντας και παραπληροφορώντας τα μέλη της. Και βέβαια δεν φρόντισαν για λόγους ισότιμης μεταχείρισης να αναφέρουν στην «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο» και τα δύο κείμενά μας[8] που ακολούθησαν την ανακοίνωση της ΔΠΜ και προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του ΔΣ. Αν και δημοσιευμένα τα κείμενά μας αυτά ουδέποτε στάλθηκαν σε όλα τα μέλη της ΕΜΕ, ούτε καν ως βιβλιογραφική παραπομπή…


1.4 Αδιαφανής τήρηση πρακτικών (συνεδριάσεων του ΔΣ και ΓΣ) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα
Είναι γνωστό (και δημοσιοποιημένο από κείμενά μας) ότι επανειλημμένα η διοίκηση της ΕΜΕ αρνήθηκε τις προτάσεις μας (αλλά και την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης) για να τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ και έτσι καθιερώθηκε διαχρονικά μια έωλη απόδοση των όσων συζητούνται σε αυτές...
Οι στόχοι προφανείς, η κατασκευασμένη (αφού δεν υπάρχουν ούτε καν στενογραφημένα πρακτικά) απόδοση σε έδαφος αδιαφάνειας ρυθμίζει με ευκολία το αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια στην ιστοσελίδα τα πρακτικά αποδίδονται από ανώνυμο (μη κατονομαζόμενο) συντάκτη. Έτσι σκόπιμα αποφεύγεται η ανάρτηση των πρακτικών ως έχουν στο βιβλίο πρακτικών ως εικόνα (.tiff .png κ.ο.κ.) για προφανείς και πάλι λόγους.

1.4.1 Παράδειγμα αδιαφανούς τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ και κατασκευασμένη χρήση τους

Μάλιστα για να έχουμε μια τάξη μεγέθους πόσο εξυπηρετεί την αδιαφάνεια, και ό,τι αυτή συγκαλύπτει(;), θα παραθέσουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, κατασκευασμένης χρήσης πρακτικών:
Στις προτάσεις της διοίκησης της ΕΜΕ προς το δικαστήριο στις 17-10-2013 που υπογράφονται από τον έναν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους που, όπως αναφέρουν (σελ. 35), «(...) εξουσιοδοτήθηκαν [στη συνεδρίαση του ΔΣ της 20-9-2013] οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μας για την εκπροσώπηση του σωματείου μας στην παρούσα δίκη»[9]
Επισημαίνουμε ότι στην απόφαση της 20ης Σεπτέμβρη 2013 (που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, μέχρι και σήμερα 21-2-2014 ώρα 10.37 πμ) δεν αναγράφεται αυτή η πληροφορία. Γιατί;

Και με την ευκαιρία διερωτόμαστε γιατί δεν ανακοινώθηκε στο διαδίκτυο (για την ενημέρωση όλων των μελών της ΕΜΕ) ότι όρισαν πληρεξούσιους δικηγόρους (απροσδιόριστο αριθμό μάλιστα) και περισσότερους από έναν;
Επιπλέον η αναφορά στις προτάσεις της διοίκησης της ΕΜΕ, στο δικαστήριο, σε απόφαση του ΔΣ στις 20-9-2013, την οποία και σημειώνουν ότι «προσκομίζουμε και επικαλούμαστε» (σελ. 35) ΑΛΛΑ φρόντισαν να μην την ονοματίσουν «ΣΧΕΤΙΚΟ 15» με αποτέλεσμα να μη μας χορηγηθεί!
Αυτή η αναφορά τους, όμως, δεν επιβεβαιώνεται από την απόφαση που αναρτήθηκε http://www.hms.gr/node/742 Το γεγονός αυτό συνιστά αρχικά αναληθή αναφορά[10] και χρειάζεται να διερευνηθεί αν είναι και κατασκευασμένη για τις «ανάγκες» της δίκης.
Βέβαια, τι ακριβώς προσκόμισαν στο δικαστήριο παραμένει απορίας άξιον.

Αυτονόητο είναι πως μετά την πρωτόδικη δικαστική απόφαση αυτή η μεθόδευση και άλλες παρόμοιες τις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια κατέστησαν αναποτελεσματικές. Παραμένουν όμως ως δείγμα αδιαφανούς γραφής της διοίκησης της ΕΜΕ, δείγμα που εξέπεσε μόνο χάρη στην απόφαση (6341/2013) που δικαίωσε την αγωγή που καταθέσαμε.
Μετά την άσκηση έφεσης στις 7-1-2014 (αρ. κατάθεσης 85/2014) κατά της πρωτόδικης απόφασης οι μεθοδεύσεις αυτές συνιστούν στοιχείο προς εκτίμηση για την εκδίκαση της έφεσης γιατί δηλώνουν το κατασκευασμένο των επιχειρημάτων της διοίκησης της ΕΜΕ.


2. Οι επιπτώσεις της απομαζικοποίησης της ΕΜΕ και της αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση

2.1 Σχετικά με τα περιοδικά
Η επιστημονική διάσταση της ΕΜΕ, διάσταση την οποία οφείλει να έχει κάθε επιστημονικό σωματείο που δεν επιδιώκει να είναι ένα σωματείο σφραγίδα(!) με αριθμό ψηφισάντων που τείνει στο... «μηδέν», όσο αφορά στα περιοδικά δεν εξασφαλίζεται από την απαρίθμηση ονομάτων που δημιουργούν την ψευδαίσθηση του όγκου συμμετοχής αλλά τα απτά αποτελέσματα δεν την επιβεβαιώνουν...
Ενδεικτικά για παράδειγμα στις αναφορές στην ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών παρατηρείται μεγάλη απόκλιση από το έντυπο περιοδικό. Επιπλέον η ψηφιοποίηση των πρακτικών των συνεδρίων έχει επίσης πολλά λάθη. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΜΕ http://www.hms.gr/apothema/ αφορά και τα συνέδρια από το 1ο μέχρι και το 30ο http://www.hms.gr/apothema/?s=scfs που διοργάνωσε η ΕΜΕ από το 1984 μέχρι το 2013.
Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν προβλέφθηκε να κινητοποιηθούν τα μέλη της ΕΜΕ για να συμμετέχουν.
Ειδικά για τα περιοδικά (της σειράς «Ευκλείδης») χρειάζεται, άμεσα, να διευρυνθούν προς την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του προβληματισμού.

Ειδικότερα στις 15-1-14 απευθυνθήκαμε προφορικά στη Γραμματεία και ζητήσαμε τον αριθμό των αντιτύπων του «Ευκλείδη» που ταχυδρομούνται για κάθε έκδοση. Απάντηση δεν λάβαμε και θεωρούμε πως η έμμεση απάντηση, δια της τεθλασμένης, με βάση ό,τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 3/1/2014 http://www.hms.gr/node/781, είναι η εξής: «Το Δ.Σ. της ΕΜΕ αποφάσισε τα περιοδικά Ευκλείδης Α και Β λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης να αποστέλλονται στα μέλη της ΕΜΕ που οφείλουν τα τρία τελευταία έτη».
Επειδή η εν λόγω ανάρτηση συντελέστηκε μετά τις 19-1-2014(!) επομένως συνιστά «απάντηση» που, όμως, δεν απαντά στο ερώτημά μας τουναντίον συσκοτίζει ως συνήθως την κατάσταση.

Και βέβαια ούτε λόγος να μας ενημερώσουν γραπτά ή προφορικά με βάση τα αριθμητικά πραγματικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τις αποδείξεις ΕΛ.ΤΑ. και άλλα συναφή στοιχεία.

Άλλωστε και μέσα στο 2013(!) δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί μας και με καμιά αφορμή και φυσικά δεν απάντησαν στις αιτήσεις μας!!! Με δυο λόγια τηρείται η πρακτική να πρωτοκολλούμαι τις αιτήσεις ή να υποβάλλουμε ερωτήματα στη Γραμματέα η οποία και στη συνέχεια, αν επανέλθουμε και τη ρωτήσουμε, μας απαντά «δεν ξέρω»! Από το ΔΣ, βέβαια, ανταπόκριση καμιά!


2.2 Σχετικά με τη βιβλιοθήκη
Η οργάνωση αρχείου (προαπαιτούμενο για τον έλεγχο μέσω «αποθήκης») και βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη με στόχο να είναι άμεσα προσβάσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τα μέλη της ΕΜΕ αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Όσο για την οικονομική διάσταση του ζητήματος αναφέρουμε ως ενδεικτικό παράδειγμα την ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΜΕ που συγχρηματοδοτείται κατά «80% από το Ε.Τ.Π.Α., 20% από Εθνικούς Πόρους».
Πρόκειται για τα διαβόητα ευρωπαϊκά προγράμματα, και αν και το επιστημονικό περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση» δεν έγινε για λόγους αρχής αποδέκτης τέτοιων προγραμμάτων, όσο αφορά την ΕΜΕ δεν θα την «χρεώσουμε» αυτή την επιλογή.
Επειδή όμως η κριτική είναι μέσο για βελτίωση και όχι αυτοσκοπός θα διερωτηθούμε:  έχει και πού δημοσιευθεί ο οικονομικός απολογισμός του προγράμματος; Ποιος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος; Σε ποιον ισολογισμό της ΕΜΕ αποτιμήθηκε οικονομικά το πρόγραμμα και ποιοι είναι οι οικονομικά υπεύθυνοι;
Το στοιχείο που εντοπίσαμε (ψάχνοντας πρόχειρα) στο Διαδίκτυο είναι: «Μαθηματικά και Πολιτισμός: Από την Αρχαιότητα Στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.3 α/α 84), «Ελληνική Μαθηματική Εταιρία 200,000.00» (διακόσιες χιλιάδες ευρώ)[11]

Με δυο λόγια «πέρασαν» πολλά λεφτά από την ΕΜΕ συνάδελφοι. Ζητάμε, λοιπόν, το ελάχιστο δημόσια, σαφή, ακριβή και διαφανή οικονομική ενημέρωση για το ποιοι και πώς τα διαχειρίστηκαν;

Και με την ευκαιρία οι ισολογισμοί (προϋπολογισμός/απολογισμός) που εθιμικά ανακοινώνονται στα μέλη στις ετήσιες ΓΣ ουσιαστικά δεν συνιστούν ουσιαστική ενημέρωση όταν αναφέρονται συνοπτικά και συνολικά ως συνήθως...

Με δυο λόγια συνάδελφοι δεν πρέπει να αρκούμαστε πλέον σε μια γενικόλογη, τετριμμένη και ελάχιστα κατατοπιστική οικονομική ενημέρωση. Μάλιστα την επιλογή αυτού του είδους της οικονομικής ενημέρωσης ωθούμαστε να συνεκτιμήσουμε με την εμμονή των διοικούντων την ΕΜΕ να εναλλάσσονται στις θέσεις ελεγχόμενων και ελεγκτών (ΔΣ και ΕΕ) δηλαδή μια βολική εναλλαγή, που εξασφαλίζει την άλωση της ΕΜΕ, εδώ και 30 χρόνια, και που δεν έχει άλλη εξήγηση πέραν του ότι δεν το απαγορεύει(!!!) το καταστατικό... Οπότε και «νομιμοποιείται» με τη μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής!


Επίλογος 2ου μέρους (προσωρινά)
Επαναλαμβάνουμε όσα σημειώναμε στον επίλογο του 1ου μέρους.
Με δεδομένο αυτή την τακτική της διοίκησης της ΕΜΕ σε αυτή τη συγκυρία και με γνώμονα τόσο το συμφέρον όλων, χωρίς διακρίσεις, των μελών της ΕΜΕ, όσο και του σωματείου αυτού καθαυτού, ο αγώνας για διαφάνεια στη λειτουργία μιας μαζικής ΕΜΕ είναι το διακύβευμα και απαιτεί συστράτευση. Ας συμπορευτούμε, λοιπόν, σε ένα κοινό όραμα όλοι μαζί, εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε το παρόν και τολμάμε να ονειρευόμαστε το μέλλον για τον τόπο μας, με αρχή το μέλλον μιας μαζικής ΕΜΕ.Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται (προσωρινά) .............................

Μέρος 3ο  (προσωρινός τίτλος)
3. Κριτική ανάλυση των προτάσεων που υπέβαλε η διοίκηση της ΕΜΕ στο δικαστήριο, στις 17-10-2013[3] Παραβιάζοντας δικαιώματα που αναγνωρίζει στα μέλη της ΕΜΕ το άρθρο 20 του καταστατικού.
Και ταυτόχρονα η ΕΕ που ελέγχει εκ μέρους των μελών δεν κατοχυρώνει με την έκθεσή της τα δικαιώματα αυτά αφού για παράδειγμα δεν τεκμαίρεται με τη δημοσιοποίηση στοιχείων το αν τηρήθηκε το άρθρο 19, κ.ά.π.
[5] Επειδή στο ΔΣ (και στην ΕΕ) συμμετέχουν και πανεπιστημιακοί γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποιας τάξης μεγέθους παράβαση συνιστά αυτή η, σε βάρος μας, παραβίαση της αρχής της πληροφόρησης.
Με δυο λόγια, συνιστά συμπεριφορά, (εντός και) εκτός υπηρεσίας, που απάδει στην αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού.
Ενδεικτική είναι η σχετική εγκύκλιος που προβλέπει ότι «επειδή η άρνηση παροχής πληροφόρησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιβ΄ του Ν.3528/2007 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4057/2012), σας γνωρίζουμε ότι εφεξής θα εξετάζονται όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στη Διοίκηση και θα αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες. (...)». [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]
[6] Επειδή η ανακοίνωση αναφερόταν προσωπικά σε μας και μας κατονόμαζε ακολούθησαν τα δικά μας ενημερωτικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν στις 20-12-2013 «Η τέλεια σύγχυση ή απάντηση σε ένα κακόβουλο κείμενο, του Γιάννη Κερασαρίδη» (http://www.alfavita.gr/arthron/η-τέλεια-σύγχυση-ή-απάντηση-σε-ένα-κακόβουλο-κείμενο-του-γιάννη-κερασαρίδη)
και στις 22-12-2013 της Αγγελικής Χρονοπούλου στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” «Μια οφειλόμενη απάντηση σε μια παρέμβαση ως μη όφειλε: το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου απέναντι στην αναστροφή - στρέβλωση της πραγματικότητας» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html)
[7] Βλ. αναλυτικά στο κείμενο των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου: «Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της ΕΜΕ (δυο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης που κηρύσσει έκπτωτο το ΔΣ)» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html αναρτήθηκε 6-2-2014.
[8] Επειδή η ανακοίνωση της ΔΠΜ αναφερόταν προσωπικά σε μας και μας κατονόμαζε ακολούθησαν τα δικά μας ενημερωτικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν: α) στις 20-12-2013 «Η τέλεια σύγχυση ή απάντηση σε ένα κακόβουλο κείμενο, του Γιάννη Κερασαρίδη» (http://www.alfavita.gr/arthron/η-τέλεια-σύγχυση-ή-απάντηση-σε-ένα-κακόβουλο-κείμενο-του-γιάννη-κερασαρίδη)
και β) στις 22-12-2013 της Αγγελικής Χρονοπούλου στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” «Μια οφειλόμενη απάντηση σε μια παρέμβαση ως μη όφειλε: το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου απέναντι στην αναστροφή - στρέβλωση της πραγματικότητας» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html)
[9] Βλ. σελ. 35 των προτάσεων της διοίκησης της ΕΜΕ στις 17-10-2013.
[10] Υποσημειώνουμε πως ανακτήσαμε και αποθηκεύσαμε σε .pdf και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του ΔΣ στις 29-8-2013 και 18-7-2013 αλλά και στις 25-10-2013 όπου και δεν ανευρέθηκε καμιά σχετική αναφορά σε ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων ενόψει της δικάσιμου της 17-10-2013!
[11] Βλ. για το Έργο και για την επέκταση των δράσεων του έργου  http://ep.culture.gr/el/Documents/ΕΠ%20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ%202000-2006/ΕΝΤΑΞΕΙΣ%20ΚΤΠ%20new.xls

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

Μέρος 1ο

Σύντομο ιστορικό του τι προηγήθηκε και πως έχει διαμορφωθεί μέχρι και σήμερα η κατάσταση

Η υπόθεση πλέον είναι λίγο πολύ γνωστή και τα κείμενά μας στο blog «Μαθηματικά  Τετράδια»[1] συμβάλλουν στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση και όσων ακόμη δεν έχουν διαμορφώσει προσωπική άποψη για τα σχετικά ζητήματα όπως και για όσα συντελέστηκαν από τη Γενική καταστατική Συνέλευση στις 20-1-2013, και για ένα χρόνο μετά... με ευθύνη του ΔΣ της ΕΜΕ.

Οι εκλογές για το ΔΣ (και την ΕΕ) της ΕΜΕ στις 10-3-2013 είτε το θέλουμε είτε όχι είτε το κατανοούμε είτε όχι στο εξής συνιστούν σημείο τομής για όσα ακολούθησαν και κυρίως γιατί αν δεν αντισταθούμε σήμερα, αν δεν δώσουμε ελπίδα σήμερα, τότε το αύριο θα είναι χειρότερο και το γνωρίζετε καλά. Ο «αυτόματος πιλότος» δεν θα διορθώσει την επί 30(!) συνεχή χρόνια αδιαφανή πορεία της ΕΜΕ ούτε και θα αναστρέψει τα φαινόμενα σήψης, δηλαδή την απομαζικοποίηση και τη χρεοκοπία, που την ταλανίζουν όλο και περισσότερο εδώ και 30 χρόνια. Σε αυτό τον αγώνα, όμως, δεν περισσεύει κανένα μέλος (ταμειακά τακτοποιημένο ή μη) της ΕΜΕ είμαστε όλοι απαραίτητοι και με τη φυσική παρουσία μας για να αναστραφεί η κατηφορική πορεία που εξασφαλίζει η αδιαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ.

Και επειδή η έλλειψη μνήμης δεν χαρακτηρίζει τη μαθηματική κοινότητα αλλά κυρίως επειδή η έλλειψη μνήμης είναι το λίπασμα για να ευδοκιμούν τα φαινόμενα σήψης και αδιαφάνειας κρίνουμε απαραίτητο να καταγράψουμε, συνοπτικά όσο είναι δυνατόν, με ακρίβεια και με αναφορές σε  πραγματικά στοιχεία, τα ζητήματα που αναδεικνύουν την αδιαφάνεια και τα φαινόμενα σήψης στη λειτουργία της ΕΜΕ με ευθύνη του ΔΣ που ενέσκηψε με τις εκλογές στις 10-3-2013.

Με δυο λόγια η αγωγή των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου που κατατέθηκε στις 16-7-2013 και εκδικάστηκε στις 17-10-2013[2] προκάλεσε την πρωτόδικη απόφαση 6341/2013. Μια απόφαση - σταθμός η οποία στο εξής συνιστά νομολογία (την 1η απόφαση μετά το 1976!), για τη διαφάνεια και την αρχή του αδιαβλήτου της εκλογικής διαδικασίας[3].
Και ενώ αυτή η απόφαση κηρύσσει έκπτωτο το ΔΣ που "ανακηρύχτηκε" από την Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών 10/3/2013, λόγω σοβαρότατων ατασθαλιών, το ΔΣ της ΕΜΕ εμφανίζεται δημόσια να μην αντιλαμβάνεται την δυσχερή, για να το γράψω κομψά,  για αυτό κατάσταση και αντιδρά «βαφτίζοντας το κρέας ψάρι»…
Έτσι βλέποντας την απόφαση με τα γνωστά «γυαλιά» της αδιαφάνειας και της μη τήρησης της νομιμότητας στη λειτουργία της ΕΜΕ του επιστημονικού μας Σωματείου, στη βάση του αποκλεισμού μελών του κατέληξαν να αγνοήσουν την πρωτόδικη απόφαση, παρά το ότι έγκαιρα είχαμε δημόσια επισημάνει τόσο στο ΔΣ όσο και στον αρμόδιο, για να «εκπροσωπεί την Ε.Μ.Ε. εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών (…)», σύμφωνα με το άρθρο 22§1 (σε συνδυασμό με τα άρθρα 23 και 16§4) του καταστατικού, να μην «αγκαλιάσουν σφιχτά τις «καρέκλες» του ΔΣ και της ΕΕ, (…) περιμένοντας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα που παρέλκει η απόφαση (6341/2013), δηλαδή να γίνει εκτελεστή η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να οδηγηθούν, με νόμιμες διαδικασίες στην... έξοδο...» [4].

Η «απάντησή» τους ήταν να καταθέσουν για έγκριση μετά από 11 μήνες(!) το καταστατικό[5] και στη συνέχεια να ασκήσουν έφεση στις 7-1-2014 (αρ. κατάθεσης 85/2014) κατά της πρωτόδικης απόφασης. Δηλαδή όπως ακριβώς είχαμε «προβλέψει» «αγκάλιασαν σφιχτά τις «καρέκλες» του ΔΣ και της ΕΕ»!!! και “χρεώνουν την ΕΜΕ, αυτούς τους δίσεκτους καιρούς, με αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα (γιατί ένα είναι σίγουρο πως θα δικαιωθούμε και σε δεύτερο βαθμό)” [6].

Ο ιστορικός του μέλλοντος, λοιπόν, δεν θα προβληματιστεί ιδιαίτερα για να αναδείξει το ρόλο του ΔΣ της ΕΜΕ αφού έτσι και αλλιώς με αποκλειστική τους ευθύνη έχασαν την ιστορική ευκαιρία μια και μοναδική επιδίωξή τους είναι να διαχειριστούν τα ίδια πρόσωπα, την αδιαφάνεια και την αντιδημοκρατική, και σε βάρος μελών της, λειτουργία της ΕΜΕ. Μάλιστα επεδίωξαν να εξαγνιστούν στην «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» επιμένοντας φορτικά να αρχίσουν συνομιλίες οι παρατάξεις[7] ώστε να λυθεί εξωδικαστικά το ζήτημα.

Τους δώσαμε αυτή την ευκαιρία γιατί δεν είχαμε κανένα λόγο να αρνηθούμε ακόμη και μια κατ’ επίφαση συζήτηση. Η απόφασή τους, όμως, ήταν ειλημμένη και στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν (15-1-2014 και 24-1-2014) αποδείχτηκε ότι η πρόταση του ΔΣ ήταν η συμμετοχή της παράταξής μας στο ΔΣ σε ρόλο νομιμοποίησης και χειροκροτητή! Και αυτό μπορεί κάποιος καλοπροαίρετα να πει πως ήταν αναμενόμενο... Άλλωστε ο χώρος είναι μικρός και γνωριζόμαστε όλοι καλά. Από την πλευρά μας, όμως, δώσαμε μια ιστορική ευκαιρία να υπάρξει ένα ΔΣ που θα αναλάμβανε αποδεδειγμένα την ευθύνη να προχωρήσει σε ανατροπές και να αρχίσει επιτέλους η διαφάνεια και η τήρηση της νομιμότητας να διαπερνά και να χαρακτηρίζει τη λειτουργία της ΕΜΕ του επιστημονικού μας Σωματείου, προς χάρη όλων των μελών του και χωρίς αποκλεισμούς.

Σε αυτή την ιστορική ευκαιρία δεν ανταποκρίθηκε το ΔΣ της ΕΜΕ και αρνήθηκε απερίφραστα να συνεργαστεί αρκούμενο να αγκαλιάσει τις «καρέκλες» τους και με την κάλυψη της έφεσης που ασμένως κατέθεσαν βάζοντας την ΕΜΕ σε δικαστικές περιπέτειες ως μη όφειλαν.
Μετά από αυτή την ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από τους Γιάννη Κερασαρίδη και την Αγγελική Χρονοπούλου εκτός από αναγκαία ήταν και επιβεβλημένη πράξη μη ανοχής στην αδιαφάνεια και στην ανομία.

Άλλωστε εμείς δεν συμμετέχουμε σε υπόγειες διαβουλεύσεις και συναλλαγές και δεν αποδεχόμαστε συμβιβασμούς απλώς για να κατακτήσουμε καρέκλες, αλλά είμαστε μαχητές και όχι υποταγμένοι διαχειριστές και ενεργούμε βάσει αρχών δημόσια και ανοικτά, απέναντι στα κάθε λογής συμφέροντα, με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, διαφάνεια και εντιμότητα.
Θέλουμε να κοιτάμε στα μάτια τους/τις μαθηματικούς και όχι πίσω από γραφεία, δεν είμαστε επαγγελματίες διαχειριστές, δεν ψάχνουμε νέες θέσεις στο μέλλον, θέλουμε μόνο να προσφέρουμε στην ΕΜΕ, στη μαθηματική κοινότητα, στη μαθηματική εκπαίδευση, στην κοινωνία.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας κατάλογος ζητημάτων που πρέπει άμεσα να απασχολήσει την ΕΜΕ (με αρχή τον ορισμό του προσωρινού ΔΣ της ΕΜΕ που θα επισύρει η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, που τοποθετείται μέσα στο επόμενο δίμηνο).


1. Γενικές διαπιστώσεις και συνολικός απολογισμός της αδιαφανούς, με ευθύνη του ΔΣ, λειτουργίας της ΕΜΕ

1η διαπίστωση:
Η πλειοψηφία που διαθέτει το ΔΣ της ΕΜΕ, με βάση την πρωτόδικη απόφαση καθίσταται σαφές πως πρόκειται για μια πλειοψηφία που αποκτήθηκε με αντιδημοκρατικές διαδικασίες.
Μάλιστα τόσο η άνιση μεταχείριση των υποψηφίων όσο και η παραβίαση της νομιμότητας της εκλογικής διαδικασίας είναι τα στοιχεία που περιγράφουν την εκλογική «πατέντα»...
Επομένως, η «πλειοψηφία» που "δημοκρατικά" κατέκτησαν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε με βάση τις διαθέσεις του «εκλογικού» σώματος των μαθηματικών ούτε και με την «αριθμητική» αναγωγή των αποτελεσμάτων στο νέο καταστατικό! Προτείναμε, λοιπόν, ως βάση συμμετοχής για να αποκατασταθεί η ανισορροπία, το 50 - 50 ως την πιο δημοκρατική βάση και μάλιστα επειδή το διεκδικούν λυσσαλέα τους παραχωρήσαμε και την πλειοψηφία δηλαδή 51-49! Στη βάση αυτή διατυπώθηκε και η πρότασή μας η οποία και απορρίφθηκε μετά πολλών «επαίνων»...

Αποφάσισαν, λοιπόν, όπως προαναφέραμε να αγκαλιάσουν τις «καρέκλες» και να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους αδιαφορώντας για το τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, ενώ βραχυπρόθεσμα συνεχίζουν με επιμονή την κατηφορική πορεία της ΕΜΕ και συν τοις άλλοις την εμπλέκουν σε πολυέξοδες δικαστικές διαδρομές.


2η διαπίστωση:
Η απομαζικοποίηση της ΕΜΕ μέσω της μείωσης των μελών της αναγνωρίζεται ως δείκτης υποβάθμισης του επιστημονικού ρόλου της ΕΜΕ και φυσικά βασική παράμετρος της χρεοκοπίας στην οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται η ΕΜΕ.
Η μείωση των μελών της ΕΜΕ από 11.716 (σύμφωνα με την απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ. (14-2-2013)[8] από την οποία και προσδιορίζεται, αριθμητικά, ο συνολικός αριθμός μελών της ΕΜΕ, σε 1.948 μέλη ταμειακά τακτοποιημένα από τα οποία μόνο 832 ψήφισαν, στις εκλογές του 2013, σύμφωνα με τη λίστα ψηφισάντων(!) είναι η αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η αδιαφάνεια, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία της ΕΜΕ οδήγησε να αλλοιωθεί μια βασική παράμετρος του σωματείου όπως είναι η συλλογικότητα.


3η διαπίστωση:
Η «εθελοντική» προσφορά του ΔΣ της ΕΜΕ ένας βολικός μύθος...
Επισημαίνουμε, όμως, πως εθελοντική προσφορά στο ΔΣ για 30 χρόνια ή για 10 χρόνια, δεν είναι εθελοντική προσφορά.
Και όποιος έχει αντίρρηση ας επιχειρήσει ένα απολογισμό δημοσίως και ευχαρίστως να βοηθήσουμε. Ένα ημερολόγιο συμμετοχών – δράσεων για παράδειγμα. Τι λέτε συνάδελφοι; Θέλετε να αποτιμήσουμε εθελοντικά την «εθελοντική» συνεισφορά σε προϋπηρεσία, σε εμπειρία και σε παράπλευρες παροχές και σε βάθος χρόνου;

Και αν χρειαστεί αποτυπώνουμε και τις πολιτικές και ακαδημαϊκές θέσεις που διεκδίκησαν (όποιοι διεκδίκησαν) και κέρδισαν (όποιοι κέρδισαν) χρησιμοποιώντας την ΕΜΕ ως εφαλτήριο για ατομικές κατακτήσεις όπως τίτλοι κ.ά.π.


4η διαπίστωση:
Το «άβατον» των οικονομικών της ΕΜΕ...
Παρά τη σχετική απόφαση του ΔΣ[9] δεν ανακοινώθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του 2013, ούτε για το 1ο εξάμηνο (Ιούνιος 2013) αλλά ούτε και για το 2ο εξάμηνο (Δεκέμβριος 2013). Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την απερίφραστη άρνηση να έχουμε πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ αλλά και με την ασαφή αναφορά «Εγκρίθηκαν οι δαπάνες που πρότεινε ο Ταμίας της ΕΜΕ»[10], που μονότονα επαναλαμβάνεται στις αποφάσεις του ΔΣ, τα οικονομικά στοιχεία παραμένουν απρόσιτα για τα μέλη με αποτέλεσμα να μην διευκολύνεται η κοινωνική λογοδοσία και η συμμετοχή.
Τα στοιχεία αυτά μας προϊδεάζουν αρνητικά για την οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ αφενός σε επίπεδο διαφάνειας της οικονομικής διαχείρισης και αφετέρου δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο η οικονομική επιφάνεια της ΕΜΕ ανταποκρίνεται με επάρκεια στις απαιτήσεις (και ποιες ακριβώς είναι αυτές;) τρίτων. Επισημαίνουμε πως για αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση αφού το ΔΣ ενισχύει συστηματικά την αδιαφάνεια περί τα οικονομικά. Οπότε τα ζητήματα αυτά τα οποία και άπτονται των αποφάσεων των συνεδριάσεων του ΔΣ τις 20/12/2013 και 3/1/2014, και σχετίζονται κυρίως με οικονομικούς απολογισμούς, θα απασχολήσουν εν καιρώ το προσωρινό ΔΣ της ΕΜΕ.

Συνακόλουθα τα συνέδρια ακολουθούν την ίδια αδιαφανή πρακτική και κλείνουν χωρίς ουσιαστικά ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό προς γνώση όλων των μελών της ΕΜΕ[11]. Πράγματι και για τον οικονομικό απολογισμό του 30ου συνεδρίου της ΕΜΕ ακολουθήθηκε η ίδια αδιαφανής πρακτική με το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ, με μια διαφορά προς το χειρότερο... Αυτή τη φορά οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες για την ενημέρωση των μελών περιορίστηκαν, με ευθύνη του ΔΣ, στη λακωνική ανακοίνωση «Θέμα: Απολογισμός 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. 
Το Δ.Σ. ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, επισημαίνοντας την άριστη οργάνωση και ποιότητα του συνεδρίου» http://www.hms.gr/node/772 (αποφάσεις συνεδρίασης ΔΣ 20/12/2013).
Επισημαίνουμε πως ο οικονομικός απολογισμός του 30ου συνεδρίου της ΕΜΕ εγκρίθηκε ενώ είχε εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση δηλαδή εγκρίθηκε από το έκπτωτο ΔΣ της ΕΜΕ.


Επίλογος 1ου μέρους (προσωρινά)

Με δεδομένο αυτή την τακτική της διοίκησης της ΕΜΕ σε αυτή τη συγκυρία και με γνώμονα τόσο το συμφέρον όλων, χωρίς διακρίσεις, των μελών της ΕΜΕ, όσο και του σωματείου αυτού καθαυτού, ο αγώνας για διαφάνεια στη λειτουργία μιας μαζικής ΕΜΕ είναι το διακύβευμα και απαιτεί συστράτευση. Ας συμπορευτούμε, λοιπόν, σε ένα κοινό όραμα όλοι μαζί, εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε το παρόν και τολμάμε να ονειρευόμαστε το μέλλον για τον τόπο μας, με αρχή το μέλλον μιας μαζικής ΕΜΕ.Συνεχίζεται .........................................................................................

Μέρος 2ο  (προσωρινός τίτλος)
Ζητήματα αδιαφανούς λειτουργίας της ΕΜΕ (ενδεικτικές αναφορές)

2. οι επιπτώσεις της απομαζικοποίησης της ΕΜΕ και της αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση 

Μέρος 3ο  (προσωρινός τίτλος)
3. Κριτική ανάλυση των προτάσεων που υπέβαλε η διοίκηση της ΕΜΕ στο δικαστήριο, στις 17-10-2013[1] Ενδεικτικά βλ. http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html αναρτήθηκε 6-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html αναρτήθηκε 22-12-2013
[2] Βλ. στο «Συμβολή στη διαφανή λειτουργία της ΕΜΕ: Η αγωγή κατά της ΓΣ της 3-3-2013 και των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της ΕΜΕ (10-3-2013)» το πλήρες κείμενο της αγωγής στη διεύθυνση http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/08/3-3-2013-10-3-2013_31.html αναρτήθηκε 31-8-2013
[3] Βλ. αναλυτικά στο συνοπτικό κείμενο των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου: «Μια απόφαση δικαστηρίου σταθμός, για τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ, βάζει τα πράγματα στη θέση τους όσο αφορά τη διοίκηση της ΕΜΕ» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html αναρτήθηκε 5-12-2013
[4] Βλ. ό.π. http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html αναρτήθηκε 5-12-2013
[5] Βλ. «Κατατέθηκε (επιτέλους) το Καταστατικό της ΕΜΕ για έγκριση: με 11 μήνες καθυστέρηση!» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/11.html αναρτήθηκε 18-12-13 στις 10.09 πμ
[6] Βλ. ό.π. http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html αναρτήθηκε 5-12-2013
[7] Βλ. στο κείμενο των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου: «Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της ΕΜΕ (δυο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης που κηρύσσει έκπτωτο το ΔΣ)» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html αναρτήθηκε 6-2-2014
[8] Επισημαίνουμε πως μέχρι και τις εκλογές του 2011 εμφάνιζαν 15.000 μέλη και παραπάνω... σε επιστολή που απηύθυναν σε χορηγούς! Βλ. σχετική αναφορά μας το Νοέμβριο 2011 για τις «Ενδεικτικές χορηγίες για το 28ο συνέδριο της ΕΜΕ» http://www.hms.gr/node/486
Αξιοπρόσεκτο είναι πως όταν εμφάνισαν την απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ. στις προτάσεις τους προς το δικαστήριο (σελ. 9 σχετικό 3, των προτάσεών τους) ο αριθμός των μελών αστραπιαία και αναιτιολόγητα περιορίστηκε κατά 4.000 μέλη!!!
[9] Βλ. Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 18/4/2011 «(...) 5. Ανά εξάμηνο θα γίνεται ενημέρωση του Δ.Σ επί οικονομικών θεμάτων». http://www.hms.gr/node/438
[10] Ακόμη και αν δεχθούμε, σαν υπόθεση εργασίας, ότι το 2013 υπάρχει ενημέρωση από τον ταμία αυτή περιορίζεται στο κλειστό (μονοπαραταξιακό) ΔΣ της ΕΜΕ και δεν δημοσιοποιείται.
Μάλιστα από το Μάιο 2013, όταν, με την απόφαση του ΔΣ (συνεδρίαση 31/05/2013), απαγορεύτηκε η συμμετοχή των μελών της ΕΜΕ στις συνεδριάσεις και παράλληλα παραβιάζεται το άρθρο 20, δεν έχουμε πλέον καμιά ενημέρωση... μετά τις εκλογές τις 10/3/2013 δηλαδή για έναν ολόκληρο χρόνο!!! 
[11] Βλ. εμπεριστατωμένη και αναλυτική κριτική στον οικονομικό απολογισμό του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου, «Κριτική θεώρηση του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας για το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ: Αναφορές σε ό,τι υπερεκτιμήθηκε ή αποσιωπήθηκε ή παραλήφθηκε από τον οικονομικό απολογισμό...» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/01/29_8.html 8-1-2013.