ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

για την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών στην ΕΜΕ (15/3/2015): Ενημέρωση για ανισότιμη μεταχείριση υποψηφίων του ενιαίου ψηφοδελτίου και αίτημα λήψης μέτρων αποκατάστασης


Προς: την Εφορευτική Επιτροπή (άρθρο 29§2ζ) των εκλογών της 15ης Μαρτίου 2015 –Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά)
«Ενημέρωση για ανισότιμη μεταχείριση υποψηφίων του ενιαίου ψηφοδελτίου των  εκλογών της ΕΜΕ (15-3-15) και αίτημα λήψης μέτρων για την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της εγκυρότητας της εκλογικής διαδικασίας»

Ως υποψήφια της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» για την Εξελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των εκλογών της 15-3-2015, απευθύνομαι στην Εφορευτική Επιτροπή και στον καθέναν από σας (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη), για να σας ενημερώσω αιτούμενη να λάβετε τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να αντιμετωπίσετε την ανισότιμη μεταχείριση υποψηφίων του ενιαίου ψηφοδελτίου των  εκλογών της ΕΜΕ (15-3-2015) και να αποκαταστήσετε κατά το δυνατόν την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας κατά τις επικείμενες εκλογές στις 15-3-2015.
Τα στοιχεία που σας αναφέρουμε (νο. 1-5) τέθηκαν υπόψη της ΓΣ (8/3/205) και έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. Στα στοιχεία ψηφοφόρου στην επιστολική ψήφο σημειώνεται: «πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε όλα τα στοιχεία ψηφοφόρου»
Επειδή η αναφορά σε “ημερομηνία” δεν ακολουθείται από καμιά διευκρίνιση (για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης; ημερομηνία που ταχυδρόμησε  την επιστολική ψήφο; κλπ) στο άνοιγμα της επιστολικής και κατά τον έλεγχο αν είναι ταμειακά τακτοποιημένο μέλος η ημερομηνία που θα αναγράφεται θα μπορεί να είναι και προγενέστερη (και μεταγενέστερη) της ημερομηνίας που κατέστη ταμειακά τακτοποιημένο μέλος.
Κάθε τι διαφορετικό επισύρει ακυρότητα της ψήφου και της εκλογικής διαδικασίας

2. Για τον αριθμό αντεπιστελλόντων μελών στο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή
Στον «Απολογισμό δράσης του ΔΣ της ΕΜΕ για τη διετία (2013-2015)» σελ. 2 «Οδηγίες» νο. 5 αφήνει στους ψηφοφόρους την ευθύνη να γνωρίζουν ποιοι είναι αντεπιστέλλοντα μέλη και ποιοι όχι από τους υποψηφίους του ενιαίου ψηφοδελτίου, ενώ θα έπρεπε τα αντεπιστέλλοντα να δηλώνονται είτε στην “Ενημέρωση” (τεύχ. 75/ 2015) είτε/και στο ενιαίο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομά τους .
Επισύρει ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας η παράβαση των άρθρων 15, 41 και 34§1

3. Επισύρει ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας η παράβαση του άρθρου 34§3γii και 34§3γiii. Δηλαδή η απόκρυψη και αδιαφάνεια για το πόσοι και ποιοι από τους 5 ανεξάρτητους δέχονται να προσμετρηθούν οι ψήφοι τους σε μια ομάδα... Δεν υπάρχει καμιά σχετική αναφορά στην “Ενημέρωση” (τεύχ. 75/ 2015) ή αλλού
Αυτή η ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας δημιουργεί υπόνοιες για εκ των υστέρων χειρισμούς “καθοδηγούμενης ψήφου” από τη ΔΠΜ υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση που ενισχύονται από το γεγονός ότι το μονοπαραταξιακό ΔΣ που προκάλεσε την ακυρότητα προέρχεται αμιγώς από τους κόλπους της.

4. Επισύρει ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας το γεγονός ότι δεν προβλήθηκαν ισότιμα στην “Ενημέρωση” (τεύχ. 75/ 2015) οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι (σε συνδυασμό και με την ακυρότητα νο. 3)

5. Η παρεμπόδιση στην επικοινωνία των μελών συνιστά περιφρόνηση προς τα μέλη και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους όπως αυτά προβλέπονται από το Καταστατικό όταν θεωρούν αξιόπιστη τη Γραμματέα να γνωρίζει τα e-mails των μελών και άλλους υπαλλήλους και ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ τον εκπρόσωπο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» Και ενώ γνωρίζουν ότι τα e-mails δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Και ενώ το άρθρο 20 του καταστατικού προβλέπει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία (δηλαδή σε όλα τα στοιχεία των μελών)
Ποιος διόρισε το ΔΣ θεματοφύλακες των στοιχείων των μελών; Έχουν έγγραφη συναίνεση των μελών για να αποκρύβουν τα e-mails;
Επιπλέον στο άρθρο 34§3ε δηλώνεται ότι «τα μέλη που έχουν δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» Άρα είναι διαθέσιμα για όλους με βάση τις πρόνοια του άρθρου 20.
Το ΔΣ σε σχετική αλληλογραφία[1] αρνήθηκε την ικανοποίηση του γραπτού αιτήματός μας για χορήγηση των e-mails στην “Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ”, με αιτιάσεις αντικαταστατικές και αντιδημοκρατικές.
Μάλιστα στη ΓΣ 8/3/2015 το ΔΣ (δια του Προέδρου του) αρνήθηκε και τη «συνθετική» πρότασή μας:
Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο να συνεργαστεί με τον υπεύθυνο διακίνησης των e-mails και να σταλούν από τα γραφεία της ΕΜΕ (με την παρουσία των εκπροσώπων των παρατάξεων) προς τα μέλη το υλικό που θα επιλέξουν οι δύο παρατάξεις και όποιος ανεξάρτητος υποψήφιος. Θα σταλούν τόσα e-mails όσες είναι οι παρατάξεις και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι που θα το θελήσουν με διαφορά μιας ημέρας για να μην “πέσουν” μαζεμένα λόγω της κωλυσιεργίας του ΔΣ στα inbox των μελών.

Επειδή η πρότασή  μας αυτή άρει τις αιτιάσεις τους μια και τα e-mails παραμένουν στα χέρια του ΔΣ επιπλέον αποκαθίσταται δια αυτού του τρόπου η καταστρατήγηση, από το ΔΣ, του άρθρου 20 και διευκολύνεται αντί να εμποδίζεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών.
Ζητάμε από σας ως Εφορευτική Επιτροπή να αποκαταστήσετε άμεσα την ανισότιμη μεταχείριση υποψηφίων του ενιαίου ψηφοδελτίου των  εκλογών της ΕΜΕ (15-3-15) και να σταλούν τα e-mails από τα γραφεία της ΕΜΕ. Αλλιώς αυτή η ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας δημιουργεί υπόνοιες που ενισχύονται από το γεγονός ότι το μονοπαραταξιακό ΔΣ που προκαλεί την ακυρότητα προέρχεται αμιγώς από τους κόλπους της ΔΠΜ.
Η απάντηση του ΔΣ ότι με την αποστολή της “Ενημέρωσης” τεύχ. 75 (2015) έληξε η συμβατική τους υποχρέωση απέναντι στα μέλη είναι κατά το ήμισυ ακριβής εφόσον δια της άρνησής τους να διακινήσουν με e-mails στα μέλη όσα κρίνουν οι παρατάξεις (και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι) παρεμποδίζεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών και επιχειρείται χειραγώγηση της διαδικασίας και “ρύθμιση” μεροληπτική υπέρ της ΔΠΜ.

Οπότε σε συνέχεια των παραπάνω αιτούμαι από την Εφορευτική Επιτροπή 
i. ακώλυτη πρόσβαση όλων των υποψηφίων σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας κατά την ψηφοφορία (15/3/2015) και την καταμέτρηση (16/3/2015) Δηλαδή από την 7η το πρωί την Κυριακή 15/3/2015 μέχρι και τη λήξη της καταμέτρησης τη Δευτέρα 16/3/2015.

ii. Επειδή στο τροποποιημένο καταστατικό δεν υπάρχει πρόβλεψη για την τύχη της κάλπης μετά τη λήξη της ψηφοφορίας μέχρι και το άνοιγμα της επιστολικής ψήφου οπότε συνιστά ευθύνη της Επιτροπής Αρχαιρεσιών, που σας την παραδίδει (άρθρο 38§1α) και θεωρώ αυτονόητο και σύμφωνα με το Καταστατικό, να παραμείνει στη θέση της, από την αρχή μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, και να φυλάσσεται με ευθύνη της Επιτροπής Αρχαιρεσιών.

Καταληκτικά
αιτούμαι δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ όλων των αποφάσεων σας που θα προηγηθούν των εκλογών στις 15/3/2015 και στις συναντήσεις της Εφορευτικής Επιτροπής να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων και εκπρόσωπος των ανεξάρτητων και  όσοι από τους υποψηφίους το επιθυμούν.
Τέλος για την ακώλυτη και άμεση επικοινωνία σας με τους υποψηφίους αιτούμαι να μας κοινοποιήσει η Γραμματεία e-mail επικοινωνίας απευθείας με την Εφορευτική Επιτροπή και την Επιτροπή Αρχαιρεσιών.
ΚΑΙ
επειδή έχω κατά το νόμο αναγκαίο έννομο συμφέρον, καθ’ όσον αποτελώ μέλος του σωματείου μας, αλλά και υποψήφια των επικείμενων αρχαιρεσιών της 15ης Μαρτίου 2015 και με «δεδομένο» τη λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής (εκλογές 2013)
Σας καλώ στο όνομα των κείμενων καταστατικών διατάξεων, να μην πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει σε αυτές, σε σχέση με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου μας, αναλογιζόμενοι τις ευθύνες σας και όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
Μέλος της Ε.Μ.Ε. και υποψήφια για την Εξελεγκτική Επιτροπή της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» (εκλογές 15-3-2015)


Σημείωση: Η επιστολή στάλθηκε στην Εφορευτική Επιτροπή (μέσω της Γραμματείας της ΕΜΕ, 10/3/2015 στις 12.37 μ.μ.) και υπόψη του ΔΣ και κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο και στον Γ.Γ. του ΔΣ.
Σας προτείνουμε να διαβάσετε: 


Το ΔΣ της ΕΜΕ ολοκλήρωσε τη διετή θητεία του «υπόδικο» αφού κατέθεσε έφεση ΑΛΛΑ ο δικηγόρος τους δεν παρέστη στο Εφετείο!!! 

εκλογές ΕΜΕ 15/3/2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΗΣ της «ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ»

2015, εκλογές στην ΕΜΕ: Ποιο είναι το διακύβευμα για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής;
http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2015/02/2015.html (13/2/2015)


[1] Στη διάθεσή σας η σχετική αλληλογραφία μόλις το ζητήσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.