ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Σε εξέλιξη νέο «εκλογικό πραξικόπημα» στην ΕΜΕ... οπότε καθίσταται αναγκαιότητα η σύννομη λειτουργία της ΕΜΕ


Γιάννης Κερασαρίδης
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου


Με την ανάρτηση στις 17-2-2014 στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ του «Απολογισμού δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2013»[1], που φέρει ημερομηνία 31/1/2014(!!!), αποκαλύφθηκε το νέο «εκλογικό πραξικόπημα» που επιχειρεί η διοίκηση της ΕΜΕ με στόχο να ελέγξει και τις επόμενες εκλογές της ΕΜΕ και φυσικά το αποτέλεσμά τους. Ιδιαίτερη, όμως, “αξία” αποκτά η απόφαση του ΔΣ στη συνεδρίαση τις 3/1/14 που έχει ως εξής:
«Θέματα Γενικής Συνέλευσης 3/1/2014
Το ΔΣ της ΕΜΕ αποφάσισε:

1. Ο απολογισμός να αναρτηθεί στο site της ΕΜΕ και να σταλεί στα Παραρτήματα και σε όλα τα e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

2. Να σταλεί η περίληψη του Απολογισμού και η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, όπου θα αναφέρεται ότι ο απολογισμός είναι αναρτημένος στο site της Εταιρείας στα ενεργά μέλη της Εταιρείας».

Αναλυτικά στη συνεδρίαση τις 3/1/14 του έκπτωτου ΔΣ της ΕΜΕ αποφασίστηκε:
«1. Ο απολογισμός να αναρτηθεί στο site της ΕΜΕ και να σταλεί στα Παραρτήματα και σε όλα τα e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

Παρατηρήσεις:
1a. Ο απολογισμός αναρτήθηκε στις 17-2-2014  ενώ φέρει ημερομηνία 31-1-2014.
Γιατί καθυστέρησαν την ανάρτησή του επί 17 ημέρες, παραμένει αναπάντητο ερώτημα... Άλλωστε δεν μας έχουν συνηθίσει να δίνουν απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα...
1b. Δεν μας έχει σταλεί με e mail. Οπότε είτε έχει σταλεί επιλεκτικά σε κάποια e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είτε δεν έχει σταλεί σε όλα τα e mails που στέλνεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;... Διαλέγεται την εξήγηση που σας εκφράζει!

Επιπλέον αποφασίστηκε:
«2. Να σταλεί η περίληψη του απολογισμού και η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, όπου θα αναφέρεται ότι ο απολογισμός είναι αναρτημένος στο site της Εταιρείας στα ενεργά μέλη της Εταιρείας».

Παρατήρηση:
1. Και γιατί μόνο στα ενεργά μέλη; Τη στιγμή που τα καταστατικό προβλέπει (άρθρο 29§1) ενημέρωση των εγγεγραμμένων μελών, για τη ΓΣ στις 23-2-2014; Γιατί αποκλείστηκαν από την ενημέρωση, κατά παράβαση του καταστατικού, όσα μέλη θέλουν να ανανεώσουν τις συνδρομές τους αφού πρώτα ενημερωθούν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης;
Με δυο λόγια με αυτή την απόφαση ρυθμίζονται πλειοψηφίες ευνοϊκές για τα μη σύννομα θέματα που μη σύννομα το ΔΣ αποφάσισε να συζητηθούν στη ΓΣ.

Και σπεύδουμε να διασαφηνίσουμε πως πρόκειται για εν γνώσει τους παραβίαση του καταστατικού... Και για να πάμε το συλλογισμό ένα βήμα μακρύτερα από την εν γνώσει παραβίαση του καταστατικού τεκμαίρεται δόλος και συνακόλουθα τα αδικήματα που θα προκληθούν καθίστανται ποινικά.

Γενική εκτίμηση:
Πριν προβούμε σε μια γενική εκτίμηση θα διατυπώσουμε ένα ερώτημα:
Η ημερήσια διάταξη καταρτίστηκε με νομική συνδρομή ή με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ;
Αν η απάντηση στο ερώτημα είναι «ΝΑΙ καταρτίστηκε με νομική συνδρομή», τότε λυπούμαστε αλλά πρώτιστα ελέγχεται ο δικηγόρος της ΕΜΕ.

Αν η απάντηση στο ερώτημα είναι «ΝΑΙ καταρτίστηκε με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ και χωρίς νομική συνδρομή», που είναι και το πιθανότερο, τότε λυπούμαστε αλλά η ευθύνη του ΔΣ είναι ατομική αλληλεγγύως (όπως προβλέπει το άρθρο 16§4) για το εν εξελίξει -με πολιτικούς όρους- «εκλογικό πραξικόπημα» αφού επιχειρούν να υφαρπάσουν με περιστασιακή πλειοψηφία και σε επαναληπτική(!) ΓΣ (στις 9-3-2014) αποφάσεις περί εκλογών πριν τη διετία!!!, Εφορευτικής Επιτροπής κ.ά.π.

Με τις αποφάσεις της 2ης μέσα στο μήνα Γενάρη του 2014, συνεδρίασης του έκπτωτου ΔΣ (στις 31/1/14), που αναρτήθηκαν στις 19-2-14, επιχειρούν να «νομιμοποιήσουν» τον απολογισμό και την ημερήσια διάταξη...
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είναι φανερό πως εξωθούν την κατάσταση σε ποινικές  ατραπούς...
Και επειδή φυσικά, έχουμε καθήκον να ανταποκριθούμε στην προκλητική καταπάτηση κάθε έννοιας νομιμότητας με χρήση περιστασιακής πλειοψηφίας στη συνέχεια θα καλέσουν το δικηγόρο τους  να τους υπερασπίσει αφού έφεραν τα πράγματα στο μη παρέκει.  Ας μας επιτραπεί μια υπόδειξη, σε αυτή την περίπτωση που αυτοσχεδιάζουν χωρίς νομική συνδρομή στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης καλό είναι όταν μπλέξουν να πληρώσουν από την τσέπη τους το δικηγόρο τους γιατί η ΕΜΕ δεν έχει κανένα λόγο να πληρώνει για προσωπικές τους υποθέσεις και μη σύννομες επιλογές τους...

Από την πλευρά μας όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα[2] ως αναγκαία και επιβεβλημένη πράξη μη ανοχής στην αδιαφάνεια και στην ανομία.
Στη συνέχεια μετά τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης (που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το ΓΓ) της επικείμενης ΓΣ προβήκαμε ήδη στις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες, αρχικά με εξώδικη δήλωση[3], ως αναγκαία και επιβεβλημένη πράξη αντιμετώπισης του δρομολογημένου «εκλογικού πραξικοπήματος» στην επικείμενη ΓΣ, όπως δηλώνεται από την ημερήσια διάταξη με ευθύνη του ΔΣ...

Και μια υπόμνηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Το Προεδρείο της ΓΣ βάζει σε ψηφοφορία μόνο σύννομες προτάσεις.
Η ΓΣ αποφασίζει σύννομα δεν εγκαθιστά νομιμότητα δια της πλειοψηφίας σε έδαφος ανομίας.

Αθήνα  24-2-2014


[2] Βλ. αναλυτικά στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου “2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση. Μέρος 1ο” αναρτήθηκε στις 13-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2013_13.html
[3] Για τα όσα επισώρευσε διαχρονικά η διοίκηση της ΕΜΕ στο Σωματείο και συνακόλουθα στα μέλη του και κατ’ επέκταση στη μαθηματική κοινότητα δείτε ενδεικτικές αναφορές στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου “2014, απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: στη σκιά του νέου «εκλογικού πραξικοπήματος». Μέρος 2ο” αναρτήθηκε στις 21-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2014.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.