ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Μια απόφαση δικαστηρίου σταθμός, για τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ, βάζει τα πράγματα στη θέση τους όσο αφορά τη διοίκηση της ΕΜΕ


Γιάννης Κερασαρίδης
Αγγελική Χρονοπούλου

Χθες 4-12-2013 ενημερωθήκαμε για την απόφαση του δικαστηρίου, που εκδόθηκε μέσα σε 7 εβδομάδες, με βάση την οποία κερδίσαμε την πρωτόδικη δίκη (εκδικάστηκε στις 17-10-2013).
Συνοπτικά η απόφαση του δικαστηρίου, σταθμός για τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ, που επιδόθηκε στην ΕΜΕ, ως είθισται, από δικαστικό επιμελητή, αναφέρει τα εξής:


Αριθμός απόφασης 6341/2013:
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ συνεδρίασε δημόσια στις 17-10-2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
«Των εναγόντων: 1) Ιωάννη Κερασαρίδη του Φωτίου κατοίκου (...) και 2) Αγγελικής Χρονοπούλου του Χρόνη κατοίκου (...) οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημήτριου Σαραφιανού.
Του εναγομένου: Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπρoσωπείται νoμίμως, το οποίο παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ευστρατίου Βαξεβάνη.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 4/7/2013 αγωγή τoυς η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 98959/12046/16-7-2013 και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση [στις 17-10-2013](...).
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγοντες ζητούν, για τους λόγους που αναλύονται διεξοδικά στο δικόγραφο αυτής, την ακύρωση της από 3/3/2013 αποφάσεως της γενικής συνέλευσης του εναγομένου και της από 10/3/2013 αποφάσεως - πρωτοκόλλου αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής -Αρχαιρεσιών του εναγομένου σωματείου. Θεμελιώνουν δε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ακυρωθεί η
(…)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ την από 3/3/2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του εναγομένου σωματείου ως προς το τμήμα της απορρίψεως της προτάσεως σχετικά με την διατήρηση του εκλογικού υλικoύ των αντεπιστελλόντων μελών και της από 10/3/2013 αποφάσεως - πρωτοκόλλου αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής του εναγομένου σωματείου.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, (…)»


Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η παραπάνω απόφαση (6341/2013) στο εξής συνιστά νομολογία, για τη διαφάνεια και την αρχή του αδιαβλήτου της εκλογικής διαδικασίας, υποσημειώνουμε πως η πιο πρόσφατη απόφαση που αναφέρεται στη διαφάνεια είναι του 1976!, εφόσον ρητά αναφέρει ότι: «(…) Ωστόσο, η από 3/3/2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του εναγομένου σωματείου και η αντίστοιχη υλοποίηση της από την Εφορευτική Επιτροπή κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών της 10/3/2013 αποτελούν παράβαση της θεμελιώδους αρχής της διαφάνειας που πρέπει να διέπει την διαδικασία εκλογής των οργάνων των σωματείων. Ειδικότερα, η απόφαση περί καταστροφής του εκλογικού υλικού (φάκελοι αποστολής, φάκελοι ψηφοφορίας, δελτία συμμετοχής και ψηφοδέλτια) των αντεπιστελλόντων μελών, είτε επειδή αυτά δεν ήταν ταμειακώς τακτοποιημένα είτε επειδή, κατά παράβαση της αρχής της μυστικότητας της ψηφοφορίας, είχαν αναγράψει τα στοιχεία τους στον φάκελο που περιείχε το ψηφοδέλτιο, παραβιάζει την αρχή του αδιαβλήτου της εκλογικής διαδικασίας καθώς στερεί το δικαίωμα από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ελέγξει το ορθό ή μη των ενεργειών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Άλλως, κατ' αυτόν τον τρόπο η Εφορευτική Επιτροπή θα είχε την δυνατότητα αποκλεισμού κάποιων αντεπιστελλόντων μελών, ενδεχομένως κατ' αυθαίρετη κρίση, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει και η αντίστοιχη δυνατότητα ελέγχου των ενεργειών της από τα μέλη του εναγομένου σωματείου. (…)». [η έμφαση με bold  και με υπογράμμιση δόθηκε από μας]


Στο δια ταύτα τώρα.

Η διοίκηση της ΕΜΕ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή εξαιτίας του γεγονότος πως δικαιώθηκαν πλήρως οι θέσεις μας (του Κερασαρίδη, της  Χρονοπούλου και πάρα πολλών άλλων ενεργών μελών) για διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας στη λειτουργία της ΕΜΕ του επιστημονικού μας Σωματείου, προς χάρη όλων των μελών του και χωρίς αποκλεισμούς.Με δυο λόγια, αν, η διοίκηση της ΕΜΕ επιλέξει, να οδηγήσει την ΕΜΕ σε έναν πολυέξοδο δικαστικό αγώνα χρεώνοντας την ΕΜΕ, αυτούς τους δίσεκτους καιρούς, με αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα (γιατί ένα είναι σίγουρο πως θα ακολουθήσουμε και θα δικαιωθούμε και σε δεύτερο βαθμό), αυτή η απόφαση θα χρεωθεί αρνητικά, από τους ιστορικούς του μέλλοντος, και μόνο στη διοίκηση της ΕΜΕ. Και μάλιστα όσο πιο πολύ θα καθυστερούν με νομικές διεξόδους τόσο θα εδραιώνεται στη μαθηματική κοινότητα η πεποίθηση πως υπάρχει κάτι που, κατά τη διοίκηση της ΕΜΕ, χρειάζεται να παραμείνει κρυφό.

Το «σενάριο καταστροφής», λοιπόν, που απευχόμαστε, είναι να αποφασίσει η διοίκηση της ΕΜΕ να αγκαλιάσει σφιχτά τις «καρέκλες» του ΔΣ και της ΕΕ, χωρίς μάλιστα να έχει καταθέσει (μετά την πάροδο 12 μηνών!!!) το νέο καταστατικό για έγκριση, περιμένοντας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα που παρέλκει η απόφαση (6341/2013), δηλαδή να γίνει εκτελεστή η απόφαση του δικαστηρίου ώστε  να οδηγηθούν, με νόμιμες διαδικασίες στην... έξοδο...

Ο νόμος προβλέπει ένα εύλογο διάστημα 30 ημερών εντός του οποίου, η Διοίκηση της ΕΜΕ έχει, ως είθισται, την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να επιλέξουν τη μοναδική λύση που θα οδηγήσει στο να αξιολογηθούν θετικά από τη μαθηματική κοινότητα, γιατί είμαστε οι τελευταίοι που επιθυμούμε να οδηγήσουμε την ΕΜΕ σε πολυέξοδες δικαστικές περιπέτειες.
Αθήνα 5-12-2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.