ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ να γίνει αφορμή μαζικοποίησης και διαφάνειας στη λειτουργία της ΕΜΕ

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Εισαγωγικά καταρχήν.

Το 35ο συνέδριο έχει πλέον δρομολογηθεί και στη συνεδρίαση του ΔΣ 15/6/2018 έγινε μια καταρχήν συζήτηση για την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή (και επίκειται η ανακοίνωση των ονομάτων των μελών της ΕΜΕ, που θα τις στελεχώσουν).
Στις 3/7/2018 στάλθηκε, με e mail, στα μέλη της ΕΜΕ η 1η ανακοίνωση για υποβολή εργασιών, με καταληκτική ημερομηνία 15/10/2018.
Το 35ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7-9/12/2018 στην Αθήνα.

Εισαγωγικά, λοιπόν, και επειδή το 35ο συνέδριο της ΕΜΕ είναι εορταστικό για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΜΕ συνιστά, από τα πράγματα, σημείο τομής για τη 2η 100ετία με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υποχρεώσεις όλων μας ώστε να καθιερώσει διαδικασίες επιστημονικές και αυξημένου επιπέδου εμπλοκής. 

Αρχικά, εδώ και πολλά ετήσια συνέδρια της ΕΜΕ, η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου της ΕΜΕ εθιμικά προϋποθέτει  την κατοχή διδακτορικού για τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Και παρά τις αιτιολογημένες, κατά καιρούς εξαιρέσεις, αυτό τηρήθηκε[1]. Η άποψη ότι έχει αδρανήσει αυτή η απαίτηση δεν ανταποκρίνεται στην πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι το 34ο συνέδριο της ΕΜΕ.  
Αν, όμως, για φέτος το ΔΣ αποφάσισε, εν κρυπτώ, αλλαγή του “κανόνα” ΤΟΤΕ να δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό τους ώστε η μαθηματική κοινότητα να πληροφορηθεί την αλλαγή των όρων και έτσι να έχουν την ευκαιρία και άλλα μέλη της ΕΜΕ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή των ετήσιων συνεδρίων της ΕΜΕ.


Αναφορά σε περίπτωση συμμετοχής μέλους του ΔΣ στην Επιστημονική Επιτροπή

Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 15/6/2018 στη συζήτηση για τον ορισμό των μελών, που θα στελεχώσουν την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή, μέλος του ΔΣ πρόβαλε αίτημα συμμετοχής του στην Επιστημονική Επιτροπή, αφενός χωρίς να πληροί τον “κανόνα” και αφετέρου με σκεπτικό που δημιουργεί, κατά την άποψή μου, μείζον ζήτημα.
Το εν λόγω σκεπτικό (απόδοση εξ ακοής) είναι το εξής:
«(...) επειδή κατ’ επανάληψη έχω κάτι ιδέες που θα ήθελα να προωθήσω[2] θα ήθελα να εγκριθεί η συμμετοχή μου στη Γραμματεία αυτή [στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής]. Αν ο Πρόεδρος της Επιστημονικής δεν έχει αντίρρηση, αφού ενημερωθεί (...)».

Άλλο μέλος του ΔΣ (και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιστημονικής Επιτροπής του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ) παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επεξηγεί ρητά και περιεκτικά τον επιστημονικό ρόλο της Εκτελεστικής Γραμματείας στη διαδικασία κρίσης των εργασιών καθιστώντας κατανοητό πως η Γραμματεία είναι “β/θμιο” όργανο κρίσιμης σημασίας στην επιστημονική διαδικασία κρίσης των εργασιών.
Οπότε επισημαίνω ότι δεν προσφέρεται, στο πλαίσιο παραταξιακών πρακτικών, για πεδίο “δοκιμών” αυθόρμητου brainstorming.

Και αντί αυτή η παρέμβαση να δράσει παραγωγικά αντίθετα δρα αντιπαραγωγικά και το μέλος του ΔΣ “δευτερολογεί” δηλώνοντας ευθαρσώς ότι (απόδοση εξ ακοής):
«(…) είχα κάνει πέρυσι κάποια αιτήματα [για το 34ο  συνέδριο] και το ΔΣ με παρέπεμψε σε σας [στον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 34ου συνεδρίου] θέλω να βρω έναν τρόπο να έχω μια επαφή με την ομάδα[3]  ώστε να προσπαθήσω να επηρεάσω την ομάδα[4], που αποφασίζει για το πρόγραμμα του συνεδρίου [35ου συνεδρίου της ΕΜΕ] (…)».

Ίσως χρειαστεί να διαβάσετε και 2η και 3η φορά τα παραπάνω αποσπάσματα για να αντιληφθείτε ότι μέλος του ΔΣ, με τις αναφορές του:  
έχω κάτι ιδέες που θα ήθελα να προωθήσω  ΚΑΙ
να έχω μια επαφή με την ομάδα  ώστε να προσπαθήσω να επηρεάσω την ομάδα,
καταχράται τη θέση του στο ΔΣ απαιτώντας απόφαση που θα τον εντάξει στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής του 34ου συνεδρίου της ΕΜΕ για να την επηρεάσει!!! !!!

Ζούμε τελικά “μεγάλες στιγμές”!!! Τι άλλο θα ακούσουμε;;;...


Πώς να επιτύχουμε την αναστροφή της κατάστασης: με στόχο τη μαζικότητα και τη διαφάνεια στις διαδικασίες του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ

Εκτιμώ ότι, για την αξιοπιστία της διαδικασίας του ορισμού των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του 35ου συνεδρίου της ΕΜΕ, χρειάζεται να δημοσιευθεί και το σκεπτικό του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής στον οποίο το ΔΣ παρέπεμψε (χωρίς ψηφοφορία;) με θετική(!!!) εισήγηση το θέμα για να πάρει ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής την τελική απόφαση.

Επισημαίνω πως σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης συμμετοχής μέλους του ΔΣ και ιδιαίτερα του σκεπτικού της πρότασής του συνιστά μείζον ζήτημα νομιμότητας αφενός επειδή αλλάζει τον “κανόνα” συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή και αφετέρου συνιστά μεθόδευση και υιοθέτηση αδιαφανούς  πρακτικής με στόχο μηχανισμό παραγωγής ex officio αρμοδιοτήτων για μέλος του ΔΣ...
ΚΑΙ η ευθύνη;
Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους υπόλοιπους 14 του ΔΣ συνεκτιμώντας, μάλιστα, ότι προς τα έξω δίνεται η εντύπωση διανομής της “πίτας”!!!

Επισημαίνω με έμφαση πως το σκεπτικό της πρότασης συμμετοχής μέλους του ΔΣ, στην Εκτελεστική Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής, δηλώνει παρέμβαση - επιτήρηση και σαφή πρόθεση χειραγώγησης της Επιστημονικής Επιτροπής και επηρεασμού της για να ληφθούν αποφάσεις με γνώμονα προσωπικές ή/και παραταξιακές επιδιώξεις.
Επισημαίνω επίσης πως το καταστατικό σαφώς και ΔΕΝ προβλέπει ex officio συμμετοχή μέλους του ΔΣ με αυτό το ρόλο!!!


Ποια διαδικασία προτείνουμε να ακολουθηθεί και γιατί;

Έτσι, για να υπηρετηθεί η συμμετοχή και η διαφάνεια, θα προτείνουμε, σε σύντομο χρόνο, διαδικασία για να ανοίξει διάλογος ώστε με διαφάνεια, δημοκρατική αντίληψη και ισότιμη μεταχείριση των μελών της ΕΜΕ να εκδηλωθεί διάθεση συμμετοχής από όσα μέλη της ΕΜΕ έχουν ανάλογες τεκμηριωμένες, όμως, προτάσεις με αυτό το σκεπτικό ή όποιο άλλο σκεπτικό με συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο πλαίσιο.
Όχι, στη λογική “πάμε και βλέπουμε στο … δρόμο”, που υποδηλώνει θεσιθηρία…

Καταληκτικά,
προκρίνουμε τη συζήτηση, ανάλογων προτάσεων,  στην Οργανωτική και στην Επιστημονική Επιτροπή γιατί είναι  προφανές πως μια απόφαση αυτού του τύπου αφορά και την Οργανωτική Επιτροπή ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί να λειτουργήσει ως συνήθως πρόχειρα, διαφημιστικά και με τη χρηστική αντίληψη της προώθησης “προϊόντος” ή τεχνικής υπηρετώντας, για παράδειγμα, τη γνωστή αντίληψη των workshops της αγοράς.

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
Αθήνα 9/7/2018 (22.15)
[1] Υπενθυμίζω πως για το 2017 έγινε διεξοδική συζήτηση για δυο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής επειδή το ένα ήταν υποψήφιος διδάκτωρ και το άλλο διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο και η σχετική απόφαση εγκρίθηκε «υπό προϋποθέσεις ελέγχου».
[2] Η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας.
[3] Η έμφαση με bold δόθηκε από μας.
[4] Η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.