ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Νομικές ακροβασίες από τη διοίκηση της ΕΜΕ (στο δικαστήριο στις 21-3-2014) με στόχο να διατηρήσουν τις “καρέκλες” του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

Α. Εισαγωγικά

Αυτός ο Μάης ήταν ένας «γέματος» μήνας. Στις 8 Μάη εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου (21-3-2014) για τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της διοίκησης της ΕΜΕ.
Στις 18 και στις 25 του Μάη διεξήχθησαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές (στις οποίες ήμουν υποψήφια δημοτική σύμβουλος για το Δήμο Αθηναίων όπου και διαμένω) και οι ευρωεκλογές και σε χρόνο μηδέν ακολούθησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι φθάσαμε στις 9 Ιούνη (του Αγίου Πνεύματος) και η μαθηματική κοινότητα έχει παραμείνει στο σκοτάδι σχετικά με το τι αποφάσισε το δικαστήριο και το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη μέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι ενώ ανακοινώθηκε αυθημερόν, η έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο στη συνέχεια δεν κρίθηκε σκόπιμο να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ η απόφαση του δικαστηρίου! Ο Πρόεδρος της ΕΜΕ αρκέστηκε στη λιτή προσωποπαγή, προσωπική ανακοίνωσή του, που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/node/843) και έχει ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΜΕ)» που εδρεύει στην Αθήνα, ενημερώνει τα μέλη του Επιστημονικού Σωματείου, (…)» για να ενημερώσει για την έκδοση της απόφασης με αριθμό 5326/2014, καθ’ υπέρβαση κάθε ιεραρχίας και έννοιας της νομιμότητας. Ούτε καν τηρήθηκαν τα προσχήματα να ανακοινωθεί η απόφαση από το ΔΣ και η ανακοίνωση να υπογραφεί και από το Γ.Γ. όπως επιβάλλει το καταστατικό, ο Νόμος και οι δημοκρατικές διαδικασίες.

Στην ανακοίνωση μας στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» (8-5-14) με τίτλο: «Ανακοινώθηκε (χωρίς να αναρτηθεί) από τον Πρόεδρο του ΔΣ ότι εκδόθηκε η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα στο ΔΣ της ΕΜΕ» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html) αναφερθήκαμε αρχικά στην απόφαση με αριθμό 5326/2014, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνη τη στιγμή το περιεχόμενο της.

Έτσι μετά από την ομολογία των προσωπικών στρατηγικών του Προέδρου για το ζήτημα της αδιαφάνειας και της αντιδημοκρατικότητας στη λειτουργία του Σωματείου εξασφαλίσαμε την απόφαση 5326/2014 όπως και το “Σημείωμα” της διοίκησης της ΕΜΕ και το “Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση” που κατατέθηκαν, τα οποία και μελετήσαμε εξαντλητικά. Και επειδή έκτοτε δεν ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα η απόφαση του δικαστηρίου κρίναμε απαραίτητο μετά την πάροδο ενός μήνα να αναρτήσουμε στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» την εν λόγω απόφαση και ταυτόχρονα και τις θέσεις μας για τη συνέχεια και στο δια ταύτα όσο αφορά τη νομική στρατηγική που ακολούθησε η διοίκηση της ΕΜΕ με ευθύνη του Προέδρου της.


Β. Μια πρώτη προσέγγιση της νομικής βάσης της γραπτής παρέμβασης της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο

Η διοίκηση της ΕΜΕ υπέβαλε «Σημείωμα» (έκτασης 16 σελίδων) στο δικαστήριο, στις 26-3-14, με τις θέσεις της. Το «μνημειώδες» αυτό δείγμα γραφής αναλύουμε διεξοδικά στη συνέχεια, και ελπίζουμε οι παρατηρήσεις μας να αποδειχθούν χρήσιμες όχι μόνο στις μέρες μας αλλά και για τις «επόμενες γενιές»...


1ος άξονας της νομικής φαρέτρας της διοίκησης της ΕΜΕ:
«Η προκείμενη ρύθμιση εφαρμόζεται επί όλων των άκυρων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο τους και τη μορφή του ελαττώματος τους. Εάν, όμως, η φερόμενη ως άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης έχει ήδη εκτελεστεί, τότε δεν υπάρχει πεδίο αναστολής εκτελέσεως της, οπότε τυχόν αίτηση αναστολής της θα απορριφθεί ως υποβληθείσα άνευ εννόμου συμφέροντος υπό του αιτουμένου αυτήν. ( Μον Πρωτ Σερρ 639/1962, ΝοΒ 1962/1197( ... εκ τούτων έπεται ότι δεν νοείται αναστολή εκτελεισθείσας ήδη αποφάσεως της συνελεύσεως) Ειρ Λεβ 30/1983 Αρχ Ν 34/482, Μον ΠρωτΑθ 3545/2007 ΧρΙδ 2007/809, Μον Πρωτ Βολ 2533/2008 Δ1νη 2009/880 , Δ1νη 2011/595 βλ. Στ Βλαστός, Αστικά Σωματεία - Συνδικαλιστικές & Εργοδοτικές Οργανώσεις - Συνεταιρισμοί, έκδοση Δ', σελ. 288-289, Κρητικός, "Άκυρες Αποφάσεις ΓΣ Σωματείων", σελ 154, Τζίφρας, ο.π.π., ΜΠΤρlκ 527/1997 ΑρχΝ 1998,595 & ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)». (σελ. 2, στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ)

Το προαναφερόμενο απόσπασμα, κατά την άποψή μας, δεν συνάδει με την περίπτωση της αγωγής που υποβάλαμε και η οποία εκδικάστηκε πρωτοδίκως στις 17-10-2013.
Το προφανές μας επιχείρημα περί τούτου είναι
1) Η αναφορά «Η προκείμενη ρύθμιση εφαρμόζεται επί όλων των άκυρων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο τους και τη μορφή του ελαττώματος τους δεν προβλέπεται από το Νόμο και
2) το αποτέλεσμα αυτής της νομικής συλλογιστικής είναι αντιδημοκρατικό (και άρα ελέγχεται ως προς τη χρησιμότητά του) Επειδή
2α) η εξάμηνη προθεσμία του νόμου για την υποβολή αγωγής καθίσταται ΠΕΡΙΤΤΗ(!!!) και
2β) η άκυρη απόφαση της ΓΣ και όσα ακολούθησαν με την καταστροφή των 233 επιστολικών ψήφων δηλαδή η ψήφος του ¼ περίπου των ψηφισάντων, σε συνδυασμό με τη σπουδή του εκλεγέντος με «ελαττώματα» μονοπαραταξιακού ΔΣ να γίνει εκτελεστή ήταν το όχημα, σύμφωνα με την παραπάνω νομική συλλογιστική, για να ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ η διοίκηση σε νόμιμη διοίκηση.
Μπράβο... Μπράβο...


2ος άξονας της νομικής φαρέτρας της διοίκησης της ΕΜΕ:
«(...) Η πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος από της εκλογής του διοικητικού συμβουλίου σε μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι έχει ήδη εκτελεσθεί η φερόμενη ως άκυρη αντίστοιχη απόφαση της γενικής συνέλευσης, ώστε να αποκλείεται η αναστολή εκτελέσεως της (βλ. Βλαστό Αστικά Σωματεία, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις (2002) αρ. 275 σελ . 287, 288, ΜΠΑθ 3545/2007 ΧρΙΔ 2007 σελ. 809, ΜΠΤρlκ 527/1997 ΑρχΝ 1998 σελ. 595)». (σελ. 2, στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ)

Εδώ με δυο λόγια η νομική συλλογιστική που προβάλει η διοίκηση της ΕΜΕ μας δηλώνει ότι μια “ισχυρή ένδειξη” με την ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. Μπράβο... Μπράβο...

Η εκτίμησή μας είναι η εξής: Μέχρι εδώ, από τη διοίκηση της ΕΜΕ, έχουν μπει στην σωστή σειρά μια φράση από απόφαση (από Μονομελή Πρωτοδικεία) μια βιβλιογραφική παραπομπή από βιβλίο για να καταλήξουν στο «συμπέρασμα» πως ό,τι έγινε, έγινε(!) και αφού σπεύσαμε να συγκροτηθούμε σε σώμα και παράγουμε και αποφάσεις ΑΡΑ νομιμοποιηθήκαμε.
Δηλαδή, το άκρο άωτο της αντιδημοκρατικότητας.

Έχουμε υποχρέωση με βάση τα δημοκρατικά ιδεώδη και τις αξίες ζωής μας να αρνηθούμε διαρρήδην μια τέτοια συλλογιστική που παράγει αντιδημοκρατικές πρακτικές και τις νομιμοποιεί. Τα δεδικασμένα και οι ερμηνείες νομικών διατάξεων δεν είναι θέσφατα και η χρήση τους όσο μας αφορά και κρίνουμε πως καλό είναι να αφορά και τη μονοπαραταξιακή διοίκηση της ΕΜΕ υπόκεινται στον περιορισμό πως χρησιμοποιούνται αρκεί να μην οδηγούν σε αντιδημοκρατικές λύσεις.

Καταληκτικά θεωρούμε πως αυτές οι τακτικές που ακολουθήθηκαν (δείτε αναλυτικά τα στοιχεία που παραθέτουμε στη συνέχεια) θα χαρακτηρίζουν την τωρινή διοίκηση της ΕΜΕ στο διηνεκές...

Αφού αναδείξαμε και περιγράψαμε τους δύο άξονες της νομικής φαρέτρας της διοίκησης της ΕΜΕ θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα αποτελέσματά τους.


Γ. Το δικολαβίστικο βασικό επιχείρημα της διοίκησης της ΕΜΕ...

1. Ή πώς η πολυκαιρία... παράγει νομιμότητα... για το ΔΣ;

Το βασικό επιχείρημα της διοίκησης της ΕΜΕ, όπως παραπάνω περιγράψαμε είναι το εξής: ό,τι έγινε, έγινε(!) και παρά το ότι η τελεσίδικη πρωτόδικη απόφαση ακύρωσε τον πίνακα εκλεγμένων(!) αφού πολυκαίρισε η κατάσταση και πέρασε ένας χρόνος έ, ας συνεχίσουμε έτσι με το ίδιο ΔΣ να διοικεί την ΕΜΕ μια και το πολυκαίρισμα... παράγει νομιμότητα!!!

Αφού, λοιπόν, προηγήθηκε η on demand νομική συλλογιστική, δηλαδή μια νομική συλλογιστική στα μέτρα της διοίκησης της ΕΜΕ, που παρεμβαίνει γραπτά στο δικαστήριο και λίγο πολύ ζητά (σελ. 3):
- Επειδή συγκροτήθηκε σε σώμα
- Επειδή επί πολλούς μήνες εκτελεί κανονικά τα καθήκοντα του,
- Επειδή επιμελείται των υποθέσεων του σωματείου μέχρι και σήμερα λαμβάνοντας αποφάσεις για όλα τα θέματα που το αφορούν
«και συνεπώς η περί εκλογής του τυχόν ελαττωματική απόφαση της γενικής συνελεύσεως έχει ήδη εκτελεστεί και κατά τα εκτιθέμενα ως άνω δεν υφίσταται πεδίο αναστολής εκτελέσεως κατ' άρθρο 102 ΑΚ και πολύ περισσότερο δεν πιθανολογείται η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης να ληφθεί το ζητούμενο ασφαλιστικό μέτρο». (σελ. 3)

Ας δούμε το συλλογισμό τους (μέσα σε εισαγωγικά) αναδιατυπωμένο και συμπληρωμένο (με πλάγια οι επεξηγηματικές προσθήκες μας) για να αποκαλύψουμε τι υποστήριξαν και τι απαίτησαν:

- «Επειδή συγκροτήθηκε σε σώμα»
Επισημαίνω ότι συγκροτήθηκαν
ως μονοπαραταξιακό ΔΣ, και σε έδαφος «ελαττωματικής απόφασης της γενικής συνελεύσεως» σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση

- «Επειδή επί πολλούς μήνες εκτελεί κανονικά τα καθήκοντα του»,
Επισημαίνω ότι τα «εκτελεί»
Ενώ ο Γιάννης Κερασαρίδης και η Αγγελική Χρονοπούλου ακολουθούμε τις νόμιμες διαδικασίες που σημαίνει
1) ότι προηγήθηκε η αγωγή η οποία εκδικάστηκε όποτε την όρισε το δικαστήριο και δικαιωθήκαμε ΤΟΤΕ αντί η διοίκηση της ΕΜΕ να σεβαστεί την πρωτόδικη απόφαση διολίσθησε στην νομική συλλογιστική της νομιμοποίησης της παρανομίας λόγω πολυκαιρίας. Έτσι το ότι
2) υποβάλαμε αίτηση ασφαλιστικών στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος και ενώ είχαμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να επανέλθει με ευθύνη της διοίκησης η νομιμότητα. Η διοίκηση της ΕΜΕ μας «χρεώνει» την ψύχραιμη και υπεύθυνη στάση μας σαν λόγο που μας αφαιρεί το έννομο συμφέρον!!! Μπράβο... Μπράβο...

Έτσι η διοίκηση της ΕΜΕ έχοντας ήδη κατοχυρώσει ένα αντιδημοκρατικό αποτέλεσμα μέσω μιας νομικής πρακτικής που αγόρασε χρόνοστη διοίκηση της ΕΜΕ για να νομιμοποιήσει το ότι
- «επιμελείται των υποθέσεων του σωματείου μέχρι και σήμερα λαμβάνοντας αποφάσεις για όλα τα θέματα που το αφορούν» για 12 μήνες!!!

Με δυο λόγια αν πάρουμε τοις μετρητοίς τη νομική αυτή συλλογιστική, που ασπάζεται η διοίκηση της ΕΜΕ και εκτυλίσσεται στην 3η σελίδα της παρέμβασής της στο δικαστήριο, για τις εκλογές του 2015 θα πρέπει όποιος και αν σκοπεύει να παρέμβει, αν επιχειρηθούν ανάλογα φαινόμενα, να κινηθεί άμεσα και αστραπιαία τη βραδιά των εκλογών ή μήπως για σιγουριά και πριν τις εκλογές;
Γιατί που ξέρει(;) μπορεί να υπάρχει νομολογία που να λέει πως και μόνο η πρόθεση να κατέβει κάποιος ως υποψήφιος στις εκλογές αρκεί ώστε «τυχόν ελαττωματική απόφαση της γενικής συνελεύσεως έχει ήδη εκτελεστεί και κατά τα εκτιθέμενα ως άνω δεν υφίσταται πεδίο αναστολής εκτελέσεως κατ' άρθρο 102 ΑΚ» Ποτέ δεν ξέρεις...

Από την πλευρά μας δύο αρχές είναι απαράβατες στις νομικές διαδικασίες που ακολουθούμε «Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα» και «δεν χρησιμοποιούμε νομικές ή άλλες πρακτικές – συλλογιστικές που μπορεί να παράγουν αντιδημοκρατικά αποτελέσματα». Αυτά ισχύουν για μας και με βάση αυτά ζητάμε να μας κρίνεται.
Αντίθετα για τη διοίκηση τις ΕΜΕ οι αρχές αυτές δεν ισχύουν αυταπόδεικτα.

Η διοίκηση της ΕΜΕ δρομολογεί μια κατασκευασμένη βολική εκδοχή για την ίδια.
Μας «χρεώνουν», λοιπόν, ότι ζητήσαμε μετά ένα χρόνο ασφαλιστικά μέτρα. Η αναγωγή σε ετήσια βάση (σελ. 3 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο) παράγει ένα ψευδές γεγονός και το γνωρίζουν καλά.
Υποβάλαμε τα ασφαλιστικά στις νόμιμες προθεσμίες (29-1-2014) μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, η οποία μας δικαίωσε και μετά από αυτό, και μόνο επειδή δικαιωθήκαμε, ζητήσαμε αποκατάσταση της νομιμότητας με ασφαλιστικά μέτρα. Μάλιστα έσπευσαν να υποβάλλουν έφεση (πρώτη προσπάθεια να αγοράσουν χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας), και ταυτόχρονα εκδήλωσαν τόσο την προσκόλλησή τους στις καρέκλες του ΔΣ όσο και την αδιαφορία τους να σεβαστούν την πρωτόδικη απόφαση και όσα αυτή τους αποδίδει...

Επίσης γνωρίζουν και φυσικά στην έγγραφη παρέμβασή της η διοίκηση της ΕΜΕ στο δικαστήριο δεν το αναφέρει ότι «Από την πλευρά μας [οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου] όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα[1] ως αναγκαία και επιβεβλημένη πράξη μη ανοχής στην αδιαφάνεια και στην ανομία».

Γνωρίζουν τέλος τον αποδεδειγμένο σεβασμό μας στο δημοκρατικό αίσθημα των μελών της μαθηματικής κοινότητας, σεβασμός που δεν χαρακτηρίζει τη διοίκηση της ΕΜΕ μετά τα όσα επικαλείται στη νομική συλλογιστική της.

Την αντιδημοκρατική πρακτική που μας προτείνεται δηλαδή να «χτυπάμε» προκαταβολικά δεν θα την ακολουθήσουμε ούτε την επόμενη φορά. Όταν υπάρχουν Νόμοι και προθεσμίες θα τα τηρούμε και θα προχωράμε στο επόμενο βήμα μόνον όταν εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα νομικά περιθώρια. Τα υπόλοιπα, όπως αυτά που επικαλείται στην παρέμβασή της στο δικαστήριο η διοίκηση της ΕΜΕ, δεν μας αγγίζουν μάς αρκεί που αποκαλύπτουν τους ίδιους.


2. Η “αγιοποίηση” της διοίκησης με στόχο να “αγοράσει χρόνο” μέχρι τη λήξη της θητείας της

Στη συνέχεια (σελ. 4-5) της γραπτής παρέμβασής της η διοίκηση της ΕΜΕ περιγράφει, αποστασιοποιημένα και αγνοώντας προκλητικά όσα τους προσάπτει η πρωτόδικη απόφαση, τις εκλογές τις 10-3-2013 που οδήγησαν σε ένα μονοπαραταξιακό 15μελές ΔΣ (και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή) το οποίο δουλεύει «ρολόι» από τότε, και συνεδριάζει σύμφωνα με το Καταστατικό, μπλα… μπλα... Με δυο λόγια τέτοια «αγιοποίηση», τέτοια ελλειπτική αφαιρετική περιγραφή, των όσων βιώνουμε από το Μάρτη 2013 και τα οποία περιγράφονται και αποτιμώνται στην πρωτόδικη απόφαση, είναι εκθαμβωτική!

Λίγο ακόμη και θα «ζηλέψουμε» τα μέλη αυτής της “τέλειας” Εταιρείας. Γιατί έτσι όπως τα περιγράφει η διοίκηση της ΕΜΕ δουλεύουν το πολύ για 50(;) μέλη, για 100(;)  μέλη οι υπόλοιποι μέχρι τις 11.000 έχουμε «εισπράξει» την πραγματική εικόνα της αδιαφανούς και αντιδημοκρατικής λειτουργίας με ευθύνη της διοίκησης της ΕΜΕ.
Είναι προφανές ότι με βάση τη νομική συλλογιστική που ακολουθείται, στις σελ. 3-9, το ΔΣ της ΕΜΕ αγοράζει χρόνο, για να παραμείνει στη διοίκηση, με το να μην περιγράφει την πραγματικότητα αλλά να παραθέτει σε ξύλινη γλώσσα μια περιγραφή της Εταιρείας όπως θα έπρεπε να είναι. 

Επισημαίνω πως στη νομική συλλογιστική που επιλέγει η διοίκηση της ΕΜΕ με στόχο να “αγιοποιηθεί” χωρά και το ψέμα: «Οι εκλογές διεξήχθησαν από Εφορευτική Επιτροπή η οποία είχε ψηφιστεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της 3 Μαρτίου 2013» (σελ. 4) [η έμφαση με bold δόθηκε από μας].
Επισημαίνουμε, όμως, ότι στα πρακτικά της ΓΣ 3-3-2013[2] αναγράφεται «(...) και εξέλεξε (σχεδόν ομόφωνα, με μια αρνητική ψήφο) την παρακάτω Εφορευτική Επιτροπή»[3].
 Αποδεδειγμένα, λοιπόν, η διοίκηση της ΕΜΕ έχει «κατακτήσει» να ψεύδεται και προς το δικαστήριο και μάλιστα εγγράφως.

Στη συνέχεια η διοίκηση της ΕΜΕ “αγιοποιείται” ακόμη μια φορά παρουσιάζοντας σαν επίτευγμά της την «Έγκριση και δημοσίευση» του τροποποιημένου καταστατικού!!!

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΜΕ «Η Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 20/1/2013 ενέκρινε τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Το παρόν Δ.Σ.  κατέθεσε αίτηση προς έγκριση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο Αθηνών). Η αίτηση εγκρίθηκε και από 21/2/2014» (σελ. 6).

Ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα που η νομική συλλογιστική που επιλέγει η διοίκηση της ΕΜΕ αποκρύβει από το δικαστήριο!
Στις 20/1/2013 Η Καταστατική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΜΕ.
Παρά τις «εγγυήσεις», όμως, του Προέδρου της ΕΜΕ ότι θα τρέξει την έγκριση (σελ. 19 πρακτικά ΓΣ 20-1-2013)[4] η αίτηση έγκρισης κατατέθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση στις «17 Δεκεμβρίου 2013 κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών από το Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας αίτηση για έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της ΕΜΕ (απλή αναλογική). Σχετ: (ΓΑΚ:16002/2013,  ΕΑΚ 561/2013)17/12/2013”[5]

Η διοίκηση της ΕΜΕ δεν δίνει στο δικαστήριο στοιχεία δηλωτικά της αδιαφάνειας της λειτουργίας της[6] στοιχεία που επίσης δηλώνουν ότι η διοίκηση της ΕΜΕ εξαναγκάστηκε μετά την έκδοση (3-12-2013) της πρωτόδικης απόφασης (6341/2013), που μας δικαίωσε, να καταθέσει στις 17-12-2013(!) το Καταστατικό για έγκριση!
Φυσικά... στην παρέμβασή της προς το δικαστήριο, αποκρύβει την ημερομηνία κατάθεσης για έγκριση στις 17/12/13 και με την πρακτική της μισής αλήθειας κάνει ένα άλμα και αναφέρει την ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού 21/2/2014!!!

Το ότι η διοίκηση της ΕΜΕ αρνείται την πραγματικότητα έχει καταγραφεί στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης ως εξής: «Το εναγόμενο σωματείο με τις νομίμως επί έδρας κατατεθείσες, κατ’ άρθρο 238 του ΚΠολΔ, προτάσεις του αρνείται τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την ιστορική βάση της κρινόμενης αγωγής (...)». (απόφαση 6341/2013, σελ. 4)


3. Το “αγκάθι” των συνεδριάσεων του ΔΣ και η πασίδηλη αδιαφάνεια αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση της ΕΜΕ σαν ανύπαρκτο(!!!) γεγονός

Στις σελ. 9-11 της παρέμβασής της στο δικαστήριο η διοίκηση της ΕΜΕ περιγράφει λογοτεχνικά τις συνεδριάσεις του ΔΣ που έλαβαν κατ’ αυτήν χώρα και περιληπτικά τις αποφάσεις τους!!!
Επαναλαμβάνω ότι αυτή η νομική συλλογιστική αποδείχτηκε παραγωγική, όμως, δεν συνάδει με τη διαφάνεια.

Θα το επισημάνουμε για άλλη μια φορά οι συνεδριάσεις του ΔΣ έχουν ημερήσια διάταξη η οποία κατά παράβαση δεν ανακοινώνεται! Οφείλουν να είναι ανοιχτές, ως ελάχιστο μέτρο δημοκρατικής συμπεριφοράς... Κατέληξαν με απόφαση του ΔΣ (31-5-2013) ερμητικά κλειστές(!!!) για τα μέλη της ΕΜΕ. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων που δεν το έχει δει μέλος της ΕΜΕ τον τελευταίο, τουλάχιστον, χρόνο από όπου και εκδίδονται αντίγραφα μόνο για το δικαστήριο δεν συνάδει με διαφανή και δημοκρατική λειτουργία...


4. Δείγμα γραφής ξύλινης γλώσσας και αποπροσανατολισμού η αναφορά από τη διοίκηση της ΕΜΕ στη ΓΣ στις 9-3-2014

Η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε και στη συνέχεια εξελίχθηκε στη ΓΣ στις 9-3-2014 έχει περιγραφεί πλήρως με τα κείμενά μας: 1) «Σε εξέλιξη νέο «εκλογικό πραξικόπημα» στην ΕΜΕ... οπότε καθίσταται αναγκαιότητα η σύννομη λειτουργία της ΕΜΕ»[7] 2) «Ενημέρωση για τη (μη σύννομη) Γ.Σ. στις 9-3-2014 που συγκάλεσε το έκπτωτο Δ.Σ. της ΕΜΕ ή πώς 96 ψηφίσαντες αποφάσισαν σε βάρος 11.000 εγγεγραμμένων μελών...»[8] και 3) «Έργα και ημέρες της έκπτωτης διοίκησης της ΕΜΕ (Γ.Σ. 9-3-2014)»[9].

Όπως σημειώναμε «την Κυριακή 9-3-2014, στην επαναληπτική Γ.Σ. συγκεντρώθηκε ο «εκπληκτικός» αριθμός των 126 ατόμων(!!!) δηλαδή το 1,1% των εγγεγραμμένων 11.000 μελών.
Από τους 126 παρόντες οι 96 ψήφισαν, με την υψηλή «εποπτεία» της ΔΠΜ σε ένα κλίμα «ομοψυχίας», και απάλλαξαν των ευθυνών του το 15μελες Δ.Σ. (όλοι μέλη της ΔΠΜ) εγκρίνοντας... οι 95 (με ένα άκυρο) τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2013 και τα πεπραγμένα του έκπτωτου ΔΣ για το 2013 μέχρι και τον προϋπολογισμό του 2014!!!»  (βλ. το πλήρες κείμενο στο blog «Μαθηματικά Τετράδια»,  http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/03/9-3-2014.html αναρτήθηκε 11-3-2014)

Για να ικανοποιήσουμε την «περιέργεια» σας η διοίκηση της ΕΜΕ (σελ. 12) στην έγγραφη παρέμβασή της στο δικαστήριο προωθεί μια αποστασιοποιημένη περιγραφή της ΓΣ στις 9-3-2014 όπου
1) εμφιλοχωρεί η γνωστή «ομοφωνία» της διοίκησης της ΕΜΕ η οποία «παραβλέπει» ότι ήταν 126 οι παρόντες οπότε τους 95 ψηφίσαντες και ένα άκυρο(!!!), στα 11.000 μέλη, ομόφωνα δεν το λες(!!!) και μάλιστα σε γραπτή παρέμβαση στο δικαστήριο!!!
Έτσι
i) στην παρέμβασή τους στο δικαστήριο (σελ. 12) αναγράφουν «εγκρίθηκαν ομόφωνα»
ii) στα πρακτικά της ΓΣ (9-3-14) αναγράφεται (σελ. 22) «Επομένως εγκρίθηκαν από τη ΓΣ (...)». Και
iii) στο «Γράμμα από το ΔΣ» που δημοσιεύεται (σελ. 1) στην «Ενημέρωση» (Μαρτίου – Απριλίου 2014) -στάλθηκε με e-mail στις 29-5-2014- αναγράφουν: «Το δίμηνο αυτό πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε τον Απολογισμό – Ισολογισμό και τα Πεπραγμένα του Δ.Σ. για το έτος 2013 και τον Προϋπολογισμό του 2014».
Δηλαδή σε τρεις διαφορετικές αναφορές έγραψαν 3(!!!) διαφορετικές εκδοχές για το ίδιο(!!!) γεγονός... χωρίς μάλιστα να αναγράψουν τον αριθμό των παρόντων 126(!!!) μελών στη ΓΣ...

Μπράβο..., μπράβο... για να δημιουργήσουν εντυπώσεις για “ομοφωνία” άγγιξαν τα όρια της προσβολής δικαστηρίου, και σε ανώτερα...

2) Επιπλέον η διοίκηση της ΕΜΕ στην έγγραφη παρέμβασή της στο δικαστήριο φυσικά και δεν αναφέρει ότι «μετά τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης [της ΓΣ 9-3-2014]  (που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το ΓΓ) της επικείμενης ΓΣ προβήκαμε [οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου] στις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες, αρχικά με εξώδικη δήλωση[10] ως αναγκαία και επιβεβλημένη πράξη αντιμετώπισης του δρομολογημένου «εκλογικού πραξικοπήματος» στην επικείμενη ΓΣ, όπως δηλώνεται από την ημερήσια διάταξη με ευθύνη του ΔΣ...

Και πράγματι αντιμετωπίσαμε το «πραξικόπημα» στη ΓΣ στις 9-3-2014, και με την επιτόπου παρέμβασή μας και με το εξώδικο.
Πώς παρουσίασε το γεγονός αυτό η διοίκηση της ΕΜΕ στην παρέμβασή της στο δικαστήριο; Φυσικά, στη λογική τού δεν τρέχει τίποτα(!), εξαφανίζουν την παρέμβασή μας, προσθέτουν και αφαιρούν θέματα από την ημερήσια διάταξη και κατάλαβαν μόνο για τις ανάγκες της δίκης (21-3-02014)  ό,τι «εγκρίθηκαν ομόφωνα» (σελ. 12 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο)
Μπράβο..., μπράβο...

Και ερωτάται ευθέως η διοίκηση της ΕΜΕ, γιατί δε συζητήθηκαν τα νο. 7 και 8 θέματα; Γιατί στην «Ενημέρωση» (Μαρτίου – Απριλίου 2014) -στάλθηκε με e-mail στις 29-5-2014- για τη ΓΣ 9-3-2014 δεν αναγράφουν ότι δεν συζητήθηκαν τα θέματα αυτά;

Δε συζητήθηκαν γιατί συνιστούσαν «πραξικόπημα» και το δηλώνει ρητά τόσο το εξώδικο όσο και η προφορική παρέμβαση των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου στη ΓΣ (9-3-2014) αλλά και σαφώς η επιστολή που καταθέσαμε και την οποία και συνυπέγραψαν μέλη που ήταν παρόντα στη ΓΣ στις 9-3-2014!
Ήταν, λοιπόν, «πραξικόπημα» που καταγγέλθηκε και αντιμετωπίστηκε ως τέτοιο και εξαφανίστηκε από την παρέμβαση της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο...
Σωστά; Σωστά, και αυτή είναι η αλήθεια...


Δ. Μνημείο ανακριβειών και υπερβολών η κατάθεση του μάρτυρά τους

1. Γενική εκτίμηση με παραδείγματα

Ο μάρτυράς τους σύμφωνα με την καταγραφή (σελ. 12-13) της διοίκησης της ΕΜΕ στην παρέμβασή της στο δικαστήριο
«κατέθεσε ότι το ΔΣ εκτελεί άψογα τα καθήκοντα του, προσφέρει τις υπηρεσίες του νυχθημερόν για τους σκοπούς του Επιστημονικού Σωματείου και το Σωματείο επί της θητείας του ΔΣ που εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως την αναστολή των οποίων ζητούν οι αντίδικοι, έχει κάνει άλματα προόδου, έχει διοργανώσει συνέδρια, έχει ιδρύσει παραρτήματα στην επαρχία, κάθε απόφαση του αναρτάται στο site του Σωματείου και μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλα τα μέλη του Σωματείου και φυσικά και οι αιτούντες και ότι ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και πάντοτε προς το συμφέρον του σωματείου, με διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες. Μάλιστα κατέθεσε ότι οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι οι αιτούντες οι οποίοι βλέπουν το σωματείο όχι σαν επιστημονικό σωματείο αλλά ως πολιτικό». [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]

Αρχικά θα επισημάνουμε ότι στη γραπτή παρέμβαση της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο δηλώνεται ο μάρτυράς της ως «καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
 Σύμφωνα, όμως, με την απόφαση Αριθμ. Φ.120.61/2/938/Β2 που διορίζει τον εν λόγω μάρτυρα εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με το νόμο 4009/2011, ο μάρτυράς τους είναι «Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, (...)» (ΦΕΚ 29 ΥΟΔΔ/27-1-2014) [η έμφαση δόθηκε από μας]
Με δυο λόγια αυτή η ψευδής επίκληση ανύπαρκτου τίτλου και Πανεπιστημίου συνιστά όχι μόνο πειθαρχικό αλλά και ποινικό αδίκημα για τους πανεπιστημιακούς.
Και ενώ χρησιμοποίησαν αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσουν εντυπώσεις υπέρ τους ταυτόχρονα αποτελούν ένα κριτήριο αναλήθειας για όσα υποστηρίζει ο μάρτυράς τους!

Όσο για την κατάθεση του εν λόγω μάρτυρα αυτή βρίθει ανακριβειών και υπερβολών.
Ενδεικτικά, αναφέρει ότι «το ΔΣ προσφέρει νυχθημερόν»!!!
Έλεος, και η υπερβολή έχει τα όριά της. Και για να πάμε το συλλογισμό στα άκρα η δήλωση αυτή σηματοδοτεί ότι ο μάρτυράς τους είναι νυχθημερόν παρών(!!!)  σε όλη αυτή την «εργώδη» προσφορά και τους αξιολογεί καταθέτοντας ότι εκτελούν άψογα τα καθήκοντά τους!!!

Μεγάλη ευθύνη έχει αναλάβει ο μάρτυρας νυχθημερόν να παρατηρεί και να αξιολογεί ότι όλα εκτελούνται άψογα... Νυχθημερόν, εκτός από τις μέρες που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου έχει διοριστεί εξωτερικό μέλος; Σωστά;
Και δεν αρκεί που εκτελούνται άψογα ο μάρτυρας διαπιστώνει ότι το ΔΣ κάνει και άλματα! Και μάλιστα ασκούν τα καθήκοντά τους, κατά το μάρτυρα, με διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες.

Όλα αυτά τα καταθέτει χωρίς να παραθέσει έμπρακτα παραδείγματα... Όμως, οι διαδικασίες αυτές δεν είναι αυταπόδεικτα διαφανείς και νόμιμες!!!
Επισημαίνουμε ότι τα περί αδιαφάνειας και ανομίας παραδείγματα που κατά καιρούς έχουμε αναδείξει αποδεικνύουν το αντίθετο ότι η διαφάνεια και η νομιμότητα είναι «άγνωστος» τόπος για τη διοίκηση της ΕΜΕ και μόνον ο μάρτυράς της, για τις «ανάγκες» της παρέμβασης της διοίκησης στο δικαστήριο, αναγορεύει τις διαδικασίες σε διαφανείς και νόμιμες!

Και βέβαια η ΕΜΕ δίνει τη «χαριστική» βολή στην αξιοπιστία του μάρτυρά της όταν αυτός φέρεται να «κατέθεσε ότι οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι οι αιτούντες οι οποίοι βλέπουν το σωματείο όχι σαν επιστημονικό σωματείο αλλά ως πολιτικό».
Αρχικά θα δηλώσουμε ευτυχισμένοι που μας χαρίζει τα 11.000 μέλη της ΕΜΕ που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διαμαρτύρονται και έμπρακτα έχουν βάλει τη διοίκηση της ΕΜΕ στο περιθώριο της ιστορίας. Φυσικά αφαιρούμε τα 15 μέλη του ΔΣ, τους 3 της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους 10 οι ανησυχούντες[11] και το μάρτυρά τους, άντε και 10 ακόμη μήπως και ξεχνάμε κάποιον...
Έ, λοιπόν, όσο και να είναι τιμητικό δεν είμαστε οι μόνοι ...


2. Όταν η διοίκηση της ΕΜΕ για να “αγοράσει χρόνο” μέχρι τη λήξη της θητείας της εξαφανίζει τη “Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών” (ΔΠΜ)

Στην παρέμβασή της στο δικαστήριο η διοίκηση της ΕΜΕ αποδίδει σε μένα προσωπικά ότι: τονίζω την ιδιότητά μου ως μέλος της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» γράφοντας επιλέξει: 
«Επί των αναφερομένων στην αίτηση των αντιδίκων επαγόμεθα και τα ακόλουθα. Η δεύτερη των αιτούντων Αγγελική Χρονοπούλου τονίζει την ιδιότητα αυτής ως μέλος της παράταξης «Κίνηση για την αλλαγή στην ΕΜΕ». Στις 5 σελίδες της εκδικαζομένης [21-3-2014] αιτήσεως (…)» (σελ. 13 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο)
Και διερωτώμαι με ποια μονάδα μέτρησης κατέληξε η διοίκηση της ΕΜΕ ότι τόνισα στην ιδιότητά μου ως μέλος της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»;
Επιπλέον και ο Γιάννης Κερασαρίδης αναφέρει το ίδιο ακριβώς (στην πρώτη σελίδα μάλιστα) γιατί αυτή είναι αλήθεια, και επειδή είναι στοιχείο του προφίλ μας και μέρος του έννομου συμφέροντος που επικαλούμαστε…
Γιατί, όμως, προβάλουν μόνο εμένα; Τι επιδιώκουν; Μεγάλη μου τιμή βέβαια αλλά δεν είμαι το μοναδικό μέλος που το δηλώνω και παρακαλώ να είναι ακριβείς…

Βέβαια μου δίνεται η ευκαιρία να τους ανταποδώσω την τιμή επισημαίνοντας ότι τόσο ο μάρτυράς τους στο δικαστήριο όσο και στη γραπτή παρέμβασή της στο δικαστήριο η διοίκηση της ΕΜΕ αλλά και οι 10 ανησυχούντες εξαφάνισαν τη «Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών»!!! Ουδείς δήλωσε μέλος, ουδεμία αναφορά έγινε σε αυτήν. Σε απλά ελληνικά έκαναν την «πάπια» και όταν ο μάρτυρας της διοίκησης της ΕΜΕ ρωτήθηκε στο δικαστήριο «αν εκλέχθηκαν μόνο όσοι υπέγραψαν τη διακήρυξη της ΔΠΜ» απάντησε «ναι, αλλά δεν είναι μέλη της ΔΠΜ»!!!
Βέβαια τον διαψεύδει η πραγματικότητα αφού οι παρατάξεις υπήρχαν πάντοτε... Και μάλιστα το νέο καταστατικό νομιμοποιεί την ύπαρξή τους.
Απόδειξη της ύπαρξής τους είναι και το γεγονός πως η διοίκηση της ΕΜΕ, σε κάθε «προεκλογική» περίοδο εξέδιδε την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ που την ταχυδρομούσε σε όλα τα μέλη. Στο φυλλάδιο αυτό η κάθε παράταξη δημοσιεύει το πρόγραμμά της και τη λίστα των υποψηφίων που υποστηρίζει. Η ΔΠΜ διαχρονικά, μετά από κάποιες μεθοδεύσεις, εξέλεγε (κατά κανόνα) την 15-άδα που υποστήριζε. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να αποκωδικοποιήσει πρώτος ο Γιάννης Κερασαρίδης αυτές τις μεθοδεύσεις.

Επιπλέον με βάση δημοσιευμένα στοιχεία η ΠΑΣΚ Μαθηματικών[12] ίδρυσε την παράταξη με την επωνυμία «Δημοκρατική Αλλαγή Μαθηματικών», έχουμε, μάλιστα, στη διάθεσή μας το φυλλάδιο με τα ονόματα των 1.350 μαθηματικών που στήριζαν την παράταξη το 1985, και αυτή είναι η… μήτρα της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών»[13].
Η αναφορά στην ΠΑΣΚ (δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ) είναι «αντίδωρο» στην αναπόδεικτη κατηγόρια ότι οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου «βλέπουν το σωματείο όχι σαν επιστημονικό σωματείο αλλά ως πολιτικό»[14]!

Στις άξιες καταγραφής, για ιστορικούς λόγους, «στιγμές» της δίκης (21-3-2014) θα επανέλθουμε αναλυτικά σε επόμενο κείμενό μας όταν θα αναφερθούμε στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση» των 10 ανησυχούντων μελών υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ οι οποίοι και ζήτησαν να καταδικαστούμε να πληρώσουμε τα δικαστικά τους έξοδα!
Μέχρι τότε ας δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση στη μαθηματική κοινότητα.
Επειδή τελικά η απόφαση (5326/2014) «συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων» δηλαδή δεν τους πληρώνουμε... Τα δικαστικά έξοδα της παρέμβασής τους τα κάλυψαν από ίδιους πόρους ή η διοίκηση της ΕΜΕ χρέωσε στα έξοδα της ΕΜΕ την παρέμβασή τους;


3. Οι αναλήθειες σε βάρος μας που αναπόδεικτα εκτοξεύει η διοίκηση της ΕΜΕ για να “αγοράσει χρόνο” μέχρι τη λήξη της θητείας της

Στην παρέμβασή της στο δικαστήριο η διοίκηση της ΕΜΕ προχωρά σε ακροβασίες υποστηρίζοντας αναπόδεικτα ότι
«(…) οι αιτούντες [Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου] αναφέρουν ότι δήθεν «η Διοίκηση του Σωματείου προβαίνει σε παραβιάσεις του καταστατικού και του νόμου, λειτουργεί με αδιαφάνεια και προσβάλει το δημοκρατικό αίσθημα των μελών του Σωματείου.» Αυτό αποδεικνύεται ψευδέστατο, διότι όπως και ανωτέρω αναφέραμε, και όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και την κατάθεση του μάρτυρα μας στο ακροατήριο [21-3-2014] το ΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και με πλήρη διαφάνεια». (σελ. 14 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο)

Εμείς στην αγωγή μας και στα ασφαλιστικά και στα δημοσιευμένα κείμενά μας έχουμε (ενδεικτικά) καταγράψει, καταγγείλει και αναδείξει παραβιάσεις του καταστατικού και του Νόμου. Η διοίκηση της ΕΜΕ στην παρέμβασή της στο δικαστήριο όλα αυτά τα “αδειάζει” με ένα ρήμα και ένα επίθετο σε υπερθετικό βαθμό: “αποδεικνύεται ψευδέστατο”!!! Μαθηματικοί και το «αποδεικνύουν» χωρίς να παραθέσουν τις αποδείξεις… Μπορεί να “αγόρασαν χρόνο” αλλά η νομική τους συλλογιστική θα μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Εμείς πάντως επαναβεβαιώσαμε την αξιοπιστία μας και την αταλάντευτη δημοκρατική και διαφανή πρακτική μας ενώ η διοίκηση της ΕΜΕ “αγόρασε χρόνο” με αναπόδεικτες κατηγόριες και γενικεύσεις σε βάρος μας… 

Γράψαμε για την πρωτόδικη απόφαση: «Και επειδή είμαστε όλοι μαθηματικοί και εκτιμούμε τους «κανόνες», θα σας δώσουμε έναν «κανόνα», για να τον έχετε κατά νου, για κάθε χρήση. Στις δικαστικές αποφάσεις για να καταλάβεις με την πρώτη ποιος κέρδισε διαβάζεις στο δια ταύτα της απόφασης ποιος από τους αντίδικους πληρώνει τα δικαστικά έξοδα. Όποιος πληρώνει έχει χάσει. Στην απόφαση (6341/2013) πληρώνουν τα δικαστικά μας έξοδα. Άρα κερδίσαμε»[15] την πρωτόδικη απόφαση.

Όσο για την απόφαση 5326/2014 (εκδόθηκε 8-5-2014) στο δια ταύτα καταλήγει «Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων». Επομένως, με βάση το παραπάνω κριτήριο, κερδίσαμε και εμείς.


4. Ποιος τελικά βλέπει το σωματείο όχι σαν επιστημονικό σωματείο αλλά ως πολιτικό εφαλτήριο; Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα προς γνώση…

Και επειδή όπως να το κάνουμε είναι τουλάχιστον προκλητικό κάποιοι να μας κανοναρχούν εκ του ασφαλούς παριστάνοντας τους αδέσμευτους και τους αντικειμενικούς... Και αφού δηλώσουμε ότι το μάρτυρά τους, πριν μετατραπεί σε μόνιμο μάρτυρα της διοίκησης της ΕΜΕ, σε γενικές γραμμές τον εκτιμούσαμε με αποτέλεσμα να λυπούμαστε διπλά για το τωρινό του ρόλο.
Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στη καταληκτική απόφανσή του με την οποία, ενώ είναι αναπόδεικτη και επιπλέον οδηγεί σε επικίνδυνες αντιδημοκρατικές ατραπούς, μας αποδίδει ως κατηγόρια ότι οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου «βλέπουν το σωματείο όχι σαν επιστημονικό σωματείο αλλά ως πολιτικό»!

Μπράβο... μπράβο... στη διοίκηση της ΕΜΕ που επανέφερε στο προσκήνιο για χάρη της δίκης στις 21-3-2014 τις αλήστου μνήμης πρακτικές σε βάρος «αντιφρονούντων»! Για την παραπάνω παραπλανητική αναφορά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε ως πολιτικό εφαλτήριο την ΕΜΕ. Επίσης επιστημονικό Σωματείο χρειάζεται στους μαθηματικούς το ίδιο και σε μας, επιπλέον πολιτικό φορέα έχουμε αλλά δεν τον διαφημίζουμε... Και ο νοών... νοείτω.
Μια και γνωριζόμαστε δε χρειάζονται τόσο εξόφθαλμα ψέματα Και βέβαια αναπόδεικτα(!!!) που απλώς εκτοξεύονται για λάσπη, αφού στις τόσες χιλιάδες λέξεις που περιέχουν τα δεκάδες κείμενά μας δεν βρήκαν έστω μια φράση που να τεκμηριώνει την κατηγόρια – λάσπη, την οποία μας αποδίδουν με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων σε βάρος μας. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο.


Επιτρέψτε μας, όμως, να περιγράψουμε την αρνητική αξιοπιστία του μάρτυρά τους.
Ο μάρτυράς τους όπως και οι 10 ανησυχούντες που παρενέβησαν στο δικαστήριο δεν είναι μόνο μέλη της ΕΜΕ, όπως αυτοπροσδιορίστηκαν[16], κατά καιρούς έχουν αναλάβει και θέσεις κλειδιά στην ΕΜΕ επομένως φέρουν μέρος της ευθύνης για την αδιαφάνεια και την αντιδημοκρατικότητα που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της ΕΜΕ. Αυτή η παράμετρος δεν αναδείχτηκε στο δικαστήριο με ευθύνη της διοίκησης της ΕΜΕ.

Παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα[17]
1) Ο μάρτυράς τους είναι Πρόεδρος του ΔΣ το 2007-2009.
Το νο. 7[18] από τους ανησυχούντες είναι μέλος του ΔΣ και το νο. 3 είναι μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής την ίδια διετία.
2) Ο μάρτυράς τους είναι Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΔΣ το 2005-2007 και
το νο. 2 και νο. 3 από τους ανησυχούντες είναι επίσης μέλη της. Την ίδια διετία στο ΔΣ είναι οι νο. 10 και μέλη οι νο. 5 και νο. 7.
3) Ο μάρτυράς τους είναι Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΔΣ το 2009-2011
4) Ο μάρτυράς τους είναι Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΔΣ το 2011-2013

Με δυο λόγια ο μάρτυράς τους διετέλεσε για μια διετία Πρόεδρος της ΕΜΕ και κατέχει για 6(!!!) χρόνια, ως Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μια θέση κλειδί στον έλεγχο των οικονομικών της ΕΜΕ. Η κρίση μας αυτή δεν είναι αξιολογική αλλά διασαφηνιστική της θέσης του στην ΕΜΕ, μια θέσης που διέλαθε στην παρέμβαση της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο.

Επιπλέον ο μάρτυράς τους έχει αναλάβει κατ’ ανάθεση
5) Από τις 31-1-2014 (http://www.hms.gr/node/795 με απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ (31-1-14) ως υπεύθυνος του έργου «Διαχειριστική Επάρκεια» ενώ από τους ανησυχούντες το νο. 1 είναι μέλος της ομάδας παρακολούθησης του έργου.

Τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το έργο που ονομάζεται «Διαχειριστική Επάρκεια» ως μέλος της ΕΜΕ φυσικά και δεν γνωρίζουμε τίποτα πέρα από τον τίτλο του!!! Αυτή είναι, όμως, η διαφάνεια που κατέθεσε στο δικαστήριο ο μάρτυρας και με την οποία “αγόρασε χρόνο” η διοίκηση της ΕΜΕ.


6) Επίσης ο μάρτυράς τους είναι μέλος της  Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Αστρολάβος» (επίσης μέλη είναι οι ανησυχούντες το νο. 1 και νο. 10)

Μπράβο… μπράβο… Με τούτα και με τα άλλα η διοίκηση της ΕΜΕ “αγόρασε χρόνο” για να ολοκληρώσει το έργο της.


5. Η αδιαφάνεια των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ... τελικά βοήθησε το ΔΣ της ΕΜΕ να “αγοράσει χρόνο” μέχρι τη λήξη της θητείας του

Η αναφορά στα πρακτικά των κλειστών συνεδριάσεων του ΔΣ απασχόλησε 3 φορές τη γραπτή παρέμβαση της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο:
Οι σχετικές αναφορές έχουν ως εξής:
Ο μάρτυράς τους κατέθεσε ότι «κάθε απόφαση του αναρτάται στο site του Σωματείου και μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλα τα μέλη του Σωματείου και φυσικά και οι αιτούντες (...)» (σελ. 12 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο)
Στο ίδιο ζήτημα επανήλθαν δύο ακόμη φορές  με τις εξής αναφορές:
«Οι αποφάσεις δε του ΔΣ αναρτώνται στο site του Σωματείου και λαμβάνουν γνώση όλα τα μέλη του Σωματείου και κάθε τρίτος που θέλει να ενημερωθεί». (σελ. 14)

Και καταληκτικά μια ακόμη φορά (σελ. 15):
«Άλλως και όλως επικουρικώς οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ, οι οποίες όλες αναρτώνται στο site του Σωματείου, θα μπορούσαν να προσβληθούν για ακυρότητα από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και από τα μέλη και από τους αιτούντες και δεν συνιστά λόγο ακυρώσεως των αιτουμένων να ακυρωθούν αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως».

Εκτιμάμε ότι η 3η αναφορά αφενός είναι δηλωτική του θράσους τους (από που αντλείται άραγε;) που αντανακλάται σε έγγραφη παρέμβαση προς το δικαστήριο και λίγο πολύ, αν συνεκτιμήσουμε τις 3 αναφορές με την πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε και την έχουμε καταγράψει σε πλήθος κειμένων μας, λέει κυρίως προς εμάς αλλά και όποιον άλλον ενδιαφερόμενο πως: αν σας αρέσει αυτή η «διαφάνεια» έχει καλώς!!! Αν όχι, εκεί είναι ο δρόμος. Πηγαίνετε στα δικαστήρια και εκεί θα κερδίσουμε. Σωστά κατάλαβα το «μήνυμα»;

Επειδή, όμως, εμείς εντολές δεν δεχόμαστε, και μάλιστα όταν διατυπώνονται με θράσος, ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά.
Η αξιοπιστία των αναρτημένων πληροφοριών στην ιστοσελίδα, για την ενημέρωση των μελών της ΕΜΕ ελέγχεται επειδή απέχει από την πραγματικότητα:
Ενδεικτικό, και μόνο, παράδειγμα: Το νο. 4 των ανησυχούντων όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα είναι μέλος της Επιτροπής του περιοδικού «Ευκλείδης Α'»[19] και όμως αυτή η πληροφορία που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, για να ενημερώσει τα μέλη της ΕΜΕ και την επιστημονική κοινότητα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα!!! Φυσικά ο μάρτυράς τους δεν ασχολήθηκε με τέτοιες λεπτομέρειες. Για τη διοίκηση της ΕΜΕ όπως το κατέγραψε στην παρέμβασή της στο δικαστήριο ό,τι αναρτάται είναι εκ προοιμίου αλήθεια!!!!

Για του λόγου το αληθές  στο τεύχ. 83 (Ιαν-Μάρτ. 2012) του περιοδικού «Ευκλείδης Α'» το νο. 4 των ανησυχούντων φέρεται να είναι αντιπρόεδρος Α΄ ενώ την ίδια θέση διατηρεί μέχρι και το τεύχ. 89 (Ιούλ.-Σεπτ. 2013) του περιοδικού «Ευκλείδης Α'» και στη συνέχεια… Η πιο πρόσφατη αναφορά αντλήθηκε από το περιοδικό «Ευκλείδης Α'» τεύχ. 91 (Ιαν.-Μάρτ. 2014)
Η πραγματικότητα, λοιπόν, όσο και να την παραχαράξουν είναι εκεί και τους διαψεύδει… Έτσι η ενημέρωση από την ιστοσελίδα[20], αποδείχτηκε αντιφατική και αντικρουόμενη εκτός από αναξιόπιστη αφού στο link «Επιτροπή Ευκλείδη Α΄ 2010-2012»[21] αναφέρεται το νο. 4 των ανησυχούντων ως αντιπρόεδρος Α΄. Επομένως τα μέλη της ΕΜΕ έχουν πλημμελή εκτός από αδιαφανή ενημέρωση...

Επίσης ο μάρτυράς τους στο δικαστήριο κατέθεσε ότι «τα πρακτικά αναρτώνται και τα βλέπει όλη η Ελλάδα». Η δήλωσή του ως γνωστόν απέχει μακράν της πραγματικότητας. Άλλωστε όλοι καλά γνωρίζουμε ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων που αναρτώνται (στην ιστοσελίδα) είναι ελλειπτική σύνοψη(!) της απόφασης, σε τίτλους και μόνο!!! Την ίδια στιγμή η ημερήσια διάταξη δεν ανακοινώνεται (στον πίνακα της Γραμματείας στο διαδίκτυο ή αλλού) ούτε και η ημερομηνία της συνεδρίασης του ΔΣ(!!!)
Με δυο λόγια με αυτή την αδιαφανή τακτική παραβιάζεται, με επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του μονοπαραταξιακού ΔΣ, απόφαση ΓΣ και πρόβλεψη του καταστατικού[22].
Εδώ http://www.hms.gr/taxonomy/term/7%2C112 είναι οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του ΔΣ (2013 και 2014) συνοπτικά σε τίτλους. Ο μάρτυρας, όμως, ταυτίζει τους τίτλους και την ελλειπτική περίληψη με το σύνολο των πρακτικών κάθε συνεδρίασης του ΔΣ που οφείλει να αναρτάται σκαναρισμένο από το βιβλίο των πρακτικών στην ιστοσελίδα.
Για μας έτσι όπως ανακοινώνονται είναι απλά δείκτης αδιαφάνειας και σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη μια τέτοια αντίληψη και ας μας επιτραπεί να μην αρκεί σε μας μια τέτοια «διαφάνεια».
Με την ευκαιρία θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως δεν κάνουμε «εκπτώσεις» στη διαφάνεια ούτε και θα «βαφτίσουμε» τις ρητά αδιαφανείς πράξεις σε «διαφανείς» πολύ δε περισσότερο δεν είμαστε επιεικείς σε όσους ακολουθούν δημόσια και ενόρκως τέτοιες πρακτικές.

Επιπλέον στη γραπτή παρέμβαση της διοίκησης της ΕΜΕ υποστηρίζουν αναπόδεικτα και γενικευτικά και με θράσος περισσό ότι:
«Ουδέποτε το ΔΣ έχει αρνηθεί τη χορήγηση και αντιγράφου εφόσον υποβληθεί έγγραφη αίτηση από οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου». (σελ. 15 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο)
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία παραποιεί αυτή η δήλωση αυτή ενώπιον του δικαστηρίου, θα παραθέσω τα εξής στοιχεία:
Μετά τις εκλογές του 2013 ο,τιδήποτε ζήτησα με έγγραφη αίτησή μου, μου το αρνήθηκαν χωρίς καν να μου δώσουν γραπτή αρνητική απάντηση, παραβιάζοντας εν ψυχρώ τα δικαιώματα που μου αναγνωρίζει το καταστατικό...
Ο,τιδήποτε παρέλαβα υπογράφοντας πρωτόκολλο παραλαβής(!!!) μου το χορήγησαν αφού με εξανάγκασαν να ζητήσω μέχρι και εισαγγελική εντολή(!) ή μετά από εξώδικη διαμαρτυρία μου ή με δικηγορική συνδρομή. Έτσι ακριβώς «επικοινωνούμε» με ευθύνη του ΔΣ μετά τις εκλογές του 2013!!!
Μετά από όλα αυτά το ΔΣ στην γραπτή παρέμβασή του το δικαστήριο με περισσό θράσος δηλώνει ψευδώς «Ουδέποτε το ΔΣ έχει αρνηθεί τη χορήγηση και αντιγράφου»!!!

Επιπλέον η κατασκευασμένη αυτή δήλωση για τις «ανάγκες» της δίκης στις 21-3-2014 έχει ως αποτέλεσμα να εξαφανίζονται δύο, τουλάχιστον, πρωτοκολλημένες αιτήσεις μου(!!!) για τις οποίες και δεν ακολούθησα την πρακτική της προσφυγής στον εισαγγελέα, ή των εξώδικων ούτε και της δικηγορικής συνδρομής... Παρέμειναν, λοιπόν, να «σέρνονται» στα αζήτητα της Γραμματείας και των «εκκρεμοτήτων» του ΔΣ ΚΑΙ έτσι  εκτός των άλλων συνιστούν απόδειξη ότι η διοίκηση της ΕΜΕ ασκεί μεροληπτική σε βάρος μου[23] και διακριτή συμπεριφορά έναντι των άλλων μελών.


Ενδεικτικά, λοιπόν, η διοίκηση της ΕΜΕ στη γραπτή παρέμβασή της στο δικαστήριο εξαφάνισε την με αριθμ. πρωτ. 14710/20-5-13 αίτησή μου, η οποία δεν απαντήθηκε, μέχρι σήμερα, συνιστώντας ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων που ως μέλος μου αναγνωρίζει το καταστατικό (άρθρο 20 και 20β).

Επίσης η διοίκηση της ΕΜΕ στη γραπτή παρέμβασή της στο δικαστήριο εξαφάνισε την αίτησή μου με αριθμ. πρωτ. 14805/15-7-13 με Θέμα: «Χορήγηση 1) πλήρη πρακτικά της ΓΣ έτους 1986 και 2) πλήρη πρακτικά της ΓΣ έτους 1987 με επικυρωμένη φωτοτυπία των σελίδων από το βιβλίο των πρακτικών των ΓΣ που τηρείται» η οποία και ουδέποτε απαντήθηκε!
Επισημαίνουμε ότι απόφαση αυτής της ΓΣ παραβίασε το ΔΣ όταν στο πλαίσιο της εξόφθαλμης, αντικαταστατικής, αντιδημοκρατικής και αδιαφανούς λειτουργία του, με απόφασή του (31-5-2013) και χωρίς απόφαση ΓΣ απέκλεισε τα μέλη του Σωματείου από τις συνεδριάσεις του ΔΣ!
Έτσι όχι μόνο αφαιρεί το δικαίωμα των μελών να ενημερώνονται αδιακρίτως για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ (απόφαση συνεδρίασης 31-5-2013), αλλά επιλέγει κιόλας ποια μέλη θα προσκαλέσει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του!!!

Από την παντελή έλλειψη ενημέρωσής μας από τη Διοίκηση, τα μέλη του σωματείου δεν δυνάμεθα καν να επιβεβαιώσουμε εάν τηρείται το άρθρο 19 του καταστατικού κατά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του ΔΣ.


Και ενώ κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως δεν υπάρχει χειρότερη εκδοχή, η γραπτή παρέμβαση στο δικαστήριο των 10 ανησυχούντων αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν όροι και όρια στην υποστήριξη του ΔΣ!


5.1 Οι 10 ανησυχούντες παραχαράσσουν την πραγματικότητα σε βάρος μελών του Σωματείου

Οι 10 ανησυχούντες[24] (στη σελ. 7 στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους) αποδεικνύεται ότι τα θέλουν όλα δικά τους και στρεψόδικα διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και άκριτα υποστηρίζουν το ΔΣ στρεφόμενοι αναπόδεικτα εναντίον  μελών του Σωματείου και ευθέως και αναληθώς εξαφανίζουν τις προαναφερόμενες αιτήσεις μας.

Η μεθόδευση που ακολουθούν περιγράφεται στην παρέμβασή τους ως εξής:
«Πέρα από την δημοσίευση των αποφάσεων του ΔΣ , στην οποία αναφερθήκαμε ανωτέρω, σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 20) κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων της εταιρίας των οποίων την σύνταξη και φύλαξη εποπτεύει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου. Από τις αιτήσεις, τώρα, που ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι υπέβαλαν χωρίς απάντηση, μόνο μία τέτοια, εξ' όσων γνωρίζουμε, αφορούσε την παροχή αντιγράφων πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ και σ' αυτήν η απάντηση εκ μέρους του σωματείου δεν ήταν αρνητική. Η υπάλληλος του σωματείου τους απάντησε ότι πρέπει να έρθει ο Γ. Γραμματέας που φυλάσσει τα πρακτικά για να γίνει αυτό. Την απάντηση αυτή οι αιτούντες εκλαμβάνουν και προβάλουν ως άρνηση του ίδιου του ΔΣ να τους χορηγήσει αντίγραφα, γεγονός που προφανώς είναι αναληθές και ο ισχυρισμός τους παραπλανητικός και συκοφαντικός».

Αναλυτικά:
Το παραπάνω απόσπασμα βρίθει ανακριβειών και υπερβολών και συνιστά κλασικό παράδειγμα κατασκευασμένης πραγματικότητας.
1) Αναφέρουν την πρόβλεψη του Καταστατικού «σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 20) κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων της εταιρίας των οποίων την σύνταξη και φύλαξη εποπτεύει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου»
Και μετά αυθαίρετα, ετσιθελικά και με ψέματα καταλήγουν πως ο δικός μας ισχυρισμός είναι «παραπλανητικός και συκοφαντικός»!!!! Δηλαδή όπως ακριβώς τους βολεύει. Θαύμαστέ τους!!!

Αφού, λοιπόν, το καταστατικό στο άρθρο 20 προβλέπει τα δικαιώματα των μελών, οι 10 ανησυχούντες ανερυθρίαστα λένε πως: «Από τις αιτήσεις, τώρα, που ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι υπέβαλαν χωρίς απάντηση, μόνο μία τέτοια, εξ' όσων γνωρίζουμε, αφορούσε την παροχή αντιγράφων πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ».

1) Τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά τους «τις αιτήσεις, τώρα, που ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι υπέβαλαν»;
Με ποιο δικαίωμα όταν εμείς παραπέμπουμε με τους αριθμούς πρωτοκόλλου (και μόνο ενδεικτικά) τις αιτήσεις μας που δεν απαντήθηκαν και είναι μέρος της δικογραφίας αυτοί συκοφαντικά αναφέρονται σε «αιτήσεις που ισχυριζόμαστε»!!! ΔΕΝ το ισχυριζόμαστε το αποδεικνύουν οι αριθμοί πρωτοκόλλου!!!
Αλλά αυτά συμβαίνουν όταν τελείς σε εντεταλμένη(;) υπηρεσία όπως οι 10 ανησυχούντες.


2) Τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά τους «μόνο μία τέτοια, εξ' όσων γνωρίζουμε, αφορούσε την παροχή αντιγράφων πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ»;
Με βάση ποια θεσμική αρμοδιότητα γνωρίζουν και το δηλώνουν στο δικαστήριο πως είναι μόνο μία τέτοια, από όσες υποβάλλαμε μέσω τις Γραμματείας στο ΔΣ, χωρίς να είναι μέλη του ΔΣ!!!
Ποιος τους ενημέρωσε και γιατί; Ενημερώθηκαν πριν εκδηλώσουν το ενδιαφέρον να υποστηρίξουν τη διοίκηση της ΕΜΕ ή μετά όταν τους ανέθεσαν(;) την υποστήριξη;
Με ποιο δικαίωμα όταν εμείς αναφέρουμε με τους αριθμούς πρωτοκόλλου (και μόνο ενδεικτικά) τις αιτήσεις που δεν απαντήθηκαν και είναι μέρος της δικογραφίας αυτοί συκοφαντικά λένε ότι είναι μόνο μία;
 Έ, λοιπόν, ΔΕΝ είναι μόνο μία και αποδεικνύεται από τους αριθμούς πρωτοκόλλου!!! Και φυσικά δεν υπάρχουν πρωτοκολλημένες απαντήσεις του ΔΣ σε μας!
Και μια ακόμη ερώτηση οι άλλες αιτήσεις μας που αφορούν σε αιτήματα που επίσης καλύπτει το άρθρο 20 πάνε άπατες(;) για τους 10 ανησυχούντες;

Αλλά αυτά συμβαίνουν όταν τελείς σε  εντεταλμένη(;) υπηρεσία όπως οι 10 ανησυχούντες.


Και επειδή για τα παραπάνω χρειάζονται και «αποδείξεις» οι 10 ανησυχούντες ξεπερνάνε τα εσκαμμένα και συμπληρώνουν την αναφορά τους «μόνο μία τέτοια, εξ' όσων γνωρίζουμε, αφορούσε την παροχή αντιγράφων πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ», με την εξής φράση, η οποία είναι εξ ολοκλήρου ψευδής: «και σ' αυτήν η απάντηση εκ μέρους του σωματείου δεν ήταν αρνητική».

3) Τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά τους;
Από που τεκμαίρεται πως υπάρχει απάντηση του ΔΣ η οποία «δεν ήταν αρνητική»; Ας δημοσιοποιήσουν την πρωτοκολλημένη σε μας απάντηση!
Σημαίνει, μήπως, ότι γνωρίζουν γραπτή και πρωτοκολλημένη  απάντηση του Σωματείου στις αιτήσεις μας; Απάντηση του Σωματείου που αγνοούμε οι αιτούντες και την γνωρίζουν οι 10 ανησυχούντες; Ποιος και γιατί τους ενημέρωσε για την απάντηση που δεν ήταν, όπως ισχυρίζονται, αρνητική; Κατατέθηκε απάντηση στα αιτήματά μας, στο δικαστήριο; Τι αριθμό πρωτοκόλλου έχει αυτή η απάντηση, ας τη δημοσιοποιήσουν...

Και όταν μια απάντηση δεν είναι αρνητική, ΤΟΤΕ τι είναι, μήπως θετική; Μήπως ικανοποιήθηκε το αίτημά μας και δεν το μάθαμε οι αιτούντες αλλά το πληροφορήθηκαν και το δήλωσαν γραπτά στο δικαστήριο, οι πλέον αναρμόδιοι προς τούτο, οι 10 ανησυχούντες;
Πάντως τρίτη εκδοχή ανάμεσα στο «δεν είναι αρνητική» και στο «είναι θετική» εμείς δεν βλέπουμε!
Αλλά αυτά συμβαίνουν όταν τελείς σε  εντεταλμένη(;) υπηρεσία όπως οι 10 ανησυχούντες.

Και μέχρι εδώ θα επισημάνουμε πως δεν ζητήσαμε με την αίτησή μας με αριθμ. πρωτ. 14710/20-5-13 αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ όπως ψευδώς διατείνονται ΑΛΛΑ πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και στη συνέχεια αν το κρίναμε απαραίτητο θα ζητούσαμε φωτοτυπία του βιβλίου πρακτικών για όσες συνεδριάσεις κρίναμε πως ήταν απαραίτητο.
Τόσο απλά ήταν τα πράγματα...


4) Ο κατήφορος όμως, των 10 ανησυχούντων δεν έχει όρους και όρια. Η υποστήριξή τους στο ΔΣ είναι άκριτη και φθάνουν στο σημείο, μια απόλυτα ανδροκρατούμενη ομάδα, 10 (άνδρες) οι ανήσυχουντες και 15 (άνδρες) του ΔΣ, να κρυφτεί πίσω από μια εργαζόμενη στη Γραμματεία και να της φορτώσουν ευθύνη που δεν της ανήκει και να αναφερθούν σε «απάντηση εκ μέρους του σωματείου [που] δεν ήταν αρνητική» ΑΛΛΑ που «μπάζει» από παντού!!!
Θαύμαστέ τους, όταν υποστηρίζουν ότι: «Η υπάλληλος του σωματείου τους απάντησε ότι πρέπει να έρθει ο Γ. Γραμματέας που φυλάσσει τα πρακτικά για να γίνει αυτό. Την απάντηση αυτή οι αιτούντες εκλαμβάνουν και προβάλουν ως άρνηση του ίδιου του ΔΣ να τους χορηγήσει αντίγραφα, γεγονός που προφανώς είναι αναληθές και ο ισχυρισμός τους παραπλανητικός και συκοφαντικός». στη σελ. 7 στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους

Η «ιστοριούλα», λοιπόν, που λένε οι 10 ανησυχούντες, με δικηγορική συνδρομή, είναι η εξής: η υπάλληλος της Γραμματείας ειδοποιεί τους αιτούντες ότι «πρέπει να έρθει ο Γ. Γραμματέας που φυλάσσει τα πρακτικά για να γίνει αυτό». Οι αιτούντες, επειδή είναι... χαχόλοι, την πρόβλεψη αυτή του καταστατικού την «εκλαμβάνουν και [την] προβάλουν ως άρνηση του ίδιου του ΔΣ να τους χορηγήσει αντίγραφα»! Και καταλήγουν βολικά οι 10 ανησυχούντες στο σενάριό τους ότι το «γεγονός που προφανώς είναι αναληθές και ο ισχυρισμός τους παραπλανητικός και συκοφαντικός».

Θα αναλύσουμε από το τέλος το σενάριό τους: Φυσικά και ένα τέτοιο γεγονός δεν συνέβη και «προφανώς είναι αναληθές και ο ισχυρισμός [των 10 ανησυχούντων] είναι παραπλανητικός και συκοφαντικός».
Επειδή
i) την πρόβλεψη του καταστατικού τη γνωρίζω καλώς
ii) η σχέση μου με την υπάλληλο της Γραμματείας είναι ιδιαίτερα τυπική όπως αρμόζει ΚΑΙ περιορίζεται στο να πρωτοκολλεί τις αιτήσεις που υποβάλω είτε ηλεκτρονικά είτε απευθείας στην Γραμματεία και πάντα (την ίδια ή την επόμενη ημέρα) παίρνω πρωτοκολλημένο αντίγραφο της κάθε αίτησης που υποβάλω.
Στη συνέχεια επειδή δεν χρειάζομαι υπόδειξη για το ποιος έχει κατά το Καταστατικό ποια αρμοδιότητα μέσα στο Σωματείο αν και όποτε υπάρξει απάντηση με καλεί η υπάλληλος της Γραμματείας και παραλαμβάνω είτε την πρωτοκολλημένη απάντηση του ΔΣ είτε με υπογραφή ό,τι μου χορηγήθηκε είτε μετά από προσφυγή μου στον εισαγγελέα είτε μετά από εξώδικο είτε με δικηγορική συνδρομή. Έτσι ακριβώς «επικοινωνούμε» με ευθύνη του ΔΣ μετά τις εκλογές του 2013!!!

Επαφές του τύπου «μου είπε προφορικά», «της είπα προφορικά», «μου μετέφερε μηνύματα από οπουδήποτε» δεν συνάδουν με τον τρόπο που χειρίζομαι τις υποθέσεις μου. Πολύ δε περισσότερο σε συνθήκες δεδηλωμένης αδιαφανούς λειτουργίας του ΔΣ η αναφορά των 10 ανησυχούντων που πετάει το «μπαλάκι» στην υπάλληλο της Γραμματείας συνιστά εκτός των άλλων κατάχρηση εξουσίας σε βάρος εργαζόμενης με στόχο να απαλλάξουν από τις ευθύνες τους τα μέλη του ΔΣ.

iii) Προκλητική, όμως, και προσβλητική εκτός από συκοφαντική είναι αυτή η δήλωση των 10 ανησυχούντων αφού οι 10 γνωρίζουν πως δεν είναι αλήθεια όσα αποδίδουν στην έμμισθη υπάλληλο της Γραμματείας. Δηλαδή τις αποδίδουν λόγια και πράξεις για τις οποίες δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ούτε και μπορεί να αποδείξει τα όσα «φορτώνουν» στην πλάτη της αυτή η απόλυτα ανδροκρατούμενη ομάδα των 25 (ανδρών) για να κρυφτεί πίσω της:
Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, η υπάλληλος της Γραμματείας μου είπε ότι «πρέπει να έρθει ο Γ. Γραμματέας που φυλάσσει τα πρακτικά για να γίνει αυτό»!!!

Επισημαίνω πως έχω ζητήσει από το Μάιο του 2013 (δηλαδή 13 μήνες μέχρι σήμερα) πρόσβαση στο βιβλίο των συνεδριάσεων του ΔΣ και τον Ιούλιο 2013 (σχεδόν 12 μήνες μέχρι σήμερα) αντίγραφο πρακτικών ΓΣ παρελθόντων ετών ΚΑΙ, σύμφωνα με τους 10 ανησυχούντες, υπάρχουν 2 εκδοχές... 
α) είτε η υπάλληλος της Γραμματείας δεν πηγαίνει στο γραφείο της από το Μάιο του 2013 μέχρι σήμερα (αν και προφανώς αμείβεται κανονικά) οπότε και δεν ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα ότι ένα μέλος του Σωματείου έχει ζητήσει εδώ και 13 μήνες να ασκήσει δικαίωμα που του αναγνωρίζει το άρθρο 20!!!
β) είτε δεν πηγαίνει στο Σωματείο ο Γενικός Γραμματέας από το  Μάιο του 2013! Οπότε η υπάλληλος της Γραμματείας δεν τον βρίσκει να τον ενημερώσει για το αίτημα ενός μέλους του Σωματείου... Αίτημα μάλιστα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ.! Βέβαια είναι που χάθηκαν και τα τηλέφωνα για να τον ενημερώσει τηλεφωνικά! Και να επιληφθεί του θέματος.
Και ώ του θαύματος αυτή η μεθόδευση χάρη στους πρόθυμους συμπαραστάτες του ΔΣ, στους 10 ανησυχούντες και φυσικά στη δικηγορική συνδρομή αυτή η περίσταση τους κάθισε βολική και έτσι αντί να εκτεθεί ο Γ.Γ. για παράβαση καθήκοντος επέλεξαν κλείνοντας απειλητικά την παρέμβασή τους (σελ. 7) να επιτεθούν ζητώντας μου και ρέστα πως τάχα ο ισχυρισμός είναι «παραπλανητικός και συκοφαντικός».
Αν οι 10 ανησυχούντες αποφασίσουν να βγουν στο κέντρο του «γηπέδου» και όχι να κρύβονται πίσω από την υπάλληλο της Γραμματείας και υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσουν οι ίδιοι όσα απαιτηθούν και όχι η ΕΜΕ, δηλαδή τα ενεργά μέλη, ΤΟΤΕ είναι απλά τα πράγματα. Ας ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα που θεωρούν πως έχουν.


Ε. Επιλογικά για την ώρα

Με δυο λόγια η δικολαβίστικη τακτική που ακολουθήθηκε ταιριάζει μια χαρά στη διοίκηση της ΕΜΕ αλλά δεν άξιζε στην ΕΜΕ. Και κάνουμε μια πρόβλεψη αν έτσι κερδίζονται οι δίκες τότε τα μέσα και οι τακτικές που ακολουθήθηκαν (όπως τα αναδείξαμε με βάση τα στοιχεία) θα τους χαρακτηρίζουν στο διηνεκές...

Καταληκτικά, από την πλευρά μας με γνώμονα τόσο το συμφέρον όλων, χωρίς διακρίσεις, των μελών της ΕΜΕ όσο και του επιστημονικού Σωματείου αυτού καθαυτού ο αγώνας για διαφάνεια στη λειτουργία μιας μαζικής ΕΜΕ είναι το διακύβευμα και απαιτεί συστράτευση στον αγώνα αυτό.
Σε αυτή τη συγκυρία και με αυτό το δεδομένο με το κείμενο που προηγήθηκε εκτιμάμε την κατάσταση αλλά και μας δεσμεύει για το πως θα συνεχίσουμε.
Το δημοσιοποιούμε τώρα ώστε ο καθένας από μας να έχει την ευκαιρία (μέχρι το Σεπτέμβρη) να σκεφθεί το πως θα συμβάλλει ώστε το επιστημονικό Σωματείο να παρεμβαίνει στην τοπική, κοινωνική και οικονομική ζωή γιατί ο ρόλος της επιστήμης είναι να συντρέξει στις ανάγκες της κοινωνίας. Το επιστημονικό Σωματείο, η επιστήμη και οι επιστήμονες πρέπει να είναι στη  υπηρεσία του λαού και των λαϊκών αναγκών, δηλαδή στην υπηρεσία όλων μας, και όχι για χάρη των δανειστών...
Αναζητάμε την κοινωνικό έλεγχο και τη λαϊκή συμμετοχή. Δεν συνδιαλεγόμαστε με υπόγειες διαβουλεύσεις και συναλλαγές, αλλά βάσει αρχών, δημόσια και ανοικτά, με δημοκρατικές διαδικασίες, και εντιμότητα. 
Ας συμπορευτούμε σε ένα κοινό όραμα όλοι μαζί, εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε το παρόν και τολμάμε να ονειρευόμαστε το μέλλον για τον τόπο μας, με αρχή το μέλλον μιας μαζικής ΕΜΕ, του επιστημονικού μας Σωματείου.
Αθήνα 9-6-2014[1] Βλ. αναλυτικά στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου “2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση. Μέρος 1ο” αναρτήθηκε στις 13-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2013_13.html
[2] Βλ. πρακτικά ΓΣ 3-3-2013 σελ. 32, η έμφαση με bold δόθηκε από μας.
[3] Τα πρακτικά της ΓΣ (3-3-2013) είναι στο φάκελο της πρωτόδικης απόφασης. Για ιστορικούς λόγους σημειώνω πως η αρνητική ψήφος ανήκει στην Αγγελική Χρονοπούλου.
[4] Τα πρακτικά της ΓΣ (20-1-2013) είναι στο φάκελο της πρωτόδικης απόφασης.
[6] Αποκαλυπτικό για την αλήθεια που αποκρύβει η διοίκηση της ΕΜΕ από το δικαστήριο είναι το κείμενό μας “Κατατέθηκε (επιτέλους) το Καταστατικό της ΕΜΕ για έγκριση: με 11 μήνες καθυστέρηση!” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/11.html 18-12-2013
[10] Για τα όσα επισώρευσε διαχρονικά η διοίκηση της ΕΜΕ στο Σωματείο και συνακόλουθα στα μέλη του και κατ’ επέκταση στη μαθηματική κοινότητα δείτε ενδεικτικές αναφορές στο: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου “2014, απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: στη σκιά του νέου «εκλογικού πραξικοπήματος». Μέρος 2ο” αναρτήθηκε στις 21-2-2014 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2014.html
[11] Διευκρινιστικά και για να σας εισάγουμε στο κλίμα της δίκης στις 21-3-2014 η διοίκηση της ΕΜΕ παρενέβη αυτή τη φορά με δύο δικηγόρους και ενεχείρισε στο δικαστήριο κατάλογο 10 ατόμων (και οι 10 από την Αττική οι 3 χωρίς φυσική παρουσία) που δήλωσαν μέσω του δικηγόρου τους την υποστήριξη(!!!) τους στη διοίκηση της ΕΜΕ.
Αυτοί οι 10 ανησυχούντες, λοιπόν, είναι ένα «ενδημικό» είδος μελών της ΕΜΕ που συγκρότησαν για πρώτη φορά δημόσια ομάδα και παρενέβησαν στη δίκη των ασφαλιστικών στις 21-3-2014 με «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση» (έκτασης 9 σελίδων).
[12] Βλ. στο σχετικό δισέλιδο αρχειακό υλικό όπου η αναφορά έχει ως εξής: Η ΠΑΣΚ Μαθηματικών συμμετέχει και υποστηρίζει το συνδυασμό «Δημοκρατική Αλλαγή Μαθηματικών» για τις εκλογές της ΕΜΕ Μάρτη 1985, και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων για το ΔΣ απ’ όπου αναδεικνύεται ότι από το 1985 έλκουν ενδεικτικά την «καταγωγή» Δημάκος Γ. Πρόεδρος (με τις εκλογές του 2013) –Διευθυντής Μεταλυκειακού Προπαρασκευαστικού Κέντρου (τότε) και Σισσούρας μέλος του ΔΣ (με τις εκλογές του 2013) –Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας (τότε) και ο καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης τότε (νο. 10 στον κατάλογο «των 10» ανησυχούντων που παρενέβησαν στη δίκη για τα ασφαλιστικά μέτρα στις 21-3-2014).
[13] Βλ. «Το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών – ΕΜΕ»  http://www.alfavita.gr/arthra/το-πρόγραμμα-της-δημοκρατικής-πρωτοβουλίας-μαθηματικών-εμε (19-2-2013)
Ανάλογα προγράμματα με υπογραφές κυκλοφορούν κάθε που έχουμε εκλογές στην ΕΜΕ.
[14] Η αναφορά στη σελ. 13 της γραπτής παρέμβασης στο δικαστήριο της διοίκησης της ΕΜΕ.
[15] Το απόσπασμα προέρχεται από το κείμενό μας (22-12-2013) μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html
[16] Στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους οι 10 ανησυχούντες αυτοπροσδιορίζονται (σελ. 2) ως εξής: «υπέρ του οποίου [Σωματείου] παρεμβαίνουμε, με το παρόν δικόγραφό μας, νομιμοποιούμενοι προς τούτο λόγω της ιδιότητάς μας ως μέλη αυτού, όπως δηλώσαμε και κατά την εκφώνηση των διαδίκων και την συζήτηση στο ακροατήριο». [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]
[17] Τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα και αντλήθηκαν από το link «παλαιά Δ.Σ.» στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και από το link «Αποφάσεις Δ.Σ. – Γ.Σ.» και άλλα link από την ιστοσελίδα της ΕΜΕ.
[18] Οι 10 ανησυχούντες κατέθεσαν «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση» στις 27-3-2014. Τα ονόματα τους αναγράφονται στην 1η σελίδα με αύξοντα αριθμό από το νο. 1 μέχρι το νο. 10.
Λεπτομέρειες δείτε στο κείμενό μας που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες όπως και αναλυτικά, για τα όσα υποστηρίζουν οι 10 ανησυχούντες στις 9 σελίδες της γραπτής παρέμβασής τους στο δικαστήριο.
[19]  Βλ. σχετική αναφορά στο link του περιοδικού «Ευκλείδης Α'» http://www.hms.gr/?q=node/323  (ημερομηνία ανάκτησης – αποθήκευσης 8-6-2014)
[20] Η ενημέρωση από την ιστοσελίδα (στο link του περιοδικού «Ευκλείδης Α'») έλκει την “καταγωγή” της από την εποχή που ήταν πρόεδρος του περιοδικού «Ευκλείδης Α'» ο Δ. Βαρόπουλος.
[21] http://www.hms.gr/sites/default/files/docs/EPITROPH_EYKLEIDH_A_2010-2013.pdf (ημερομηνία ανάκτησης – αποθήκευσης 8-6-2014) Επισημαίνουμε ότι ακόμη αναγράφεται σαν πρόεδρος του περιοδικού «Ευκλείδης Α'» ο Δ. Βαρόπουλος.
[22] Βλ. “Ενημέρωση” τεύχ. 34 (Μάρτης 1988) σελ. 7
[23] Η ίδια διακριτή μεταχείριση επιφυλάσσεται και στο Γιάννη Κερασαρίδη επίσης κατά παράβαση των δικαιωμάτων του ως μέλος της ΕΜΕ.
[24] Αναλυτικά, για τα όσα υποστηρίζουν οι 10 ανησυχούντες στις 9 σελίδες της γραπτής παρέμβασής τους στο δικαστήριο, δείτε στο κείμενό μας που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.
Σημείωση: 
Μετά την πάροδο ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης 5326/2014 μια και δεν αναρτήθηκε (στο μεταξύ) στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ αποφασίσαμε να την αναρτήσουμε προς ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας. Δείτε την ανάρτηση με τίτλο:

«Η απόφαση 5326/2014 για τα ασφαλιστικά μέτρα 
κατά της διοίκησης της ΕΜΕ (εκδόθηκε 8-5-2014)»

προσβάσιμο στη διεύθυνση 
http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/53262014-8-5-2014.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.