ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Η γραπτή παρέμβαση των 10 ανησυχούντων υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο στις 21-3-2014: μια καινοφανής, αντιδημοκρατική, όπως αποδείχθηκε, τακτική…


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου


I. Εισαγωγικά

II. Χαρακτηριστικές «στιγμές» από τη γραπτή παρέμβαση των 10 ανησυχούντων στο δικαστήριο υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ

«Στιγμή» 1η: Η άρνηση της πραγματικότητας είναι το «λίπασμα» ώστε η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ να παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

«Στιγμή» 2η: Η εκλεγείσα διοίκηση της ΕΜΕ, υποστηρίζουν οι 10 ανησυχούντες, έχει εκλεγεί νομίμως, αφού μέχρι σήμερα δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση που να ακυρώνει την, παρά τα ελαττώματα, εκλογή της!!!

«Στιγμή» 3η: Παραθέτουμε τα πραγματικά περιστατικά που βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν οι 10 ανησυχούντες

«Στιγμή» 4η: Οι 10 ανησυχούντες θιασώτες της πρακτικής ότι: η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

«Στιγμή» 5η: Στη γραπτή παρέμβαση των 10 ανησυχούντων στο δικαστήριο υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ, χωρούν και αναλήθειες

«Στιγμή» 6η: Οι 10 ανησυχούντες στη γραπτή παρέμβασή τους στο δικαστήριο υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ, περνούν σε προσωπικές επιθέσεις

III. ΕπιλογικάI. Εισαγωγικά
Στις 8 Μάη εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου (21-3-2014) για τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της διοίκησης της ΕΜΕ.
Η διοίκηση της ΕΜΕ υπέβαλε “Σημείωμα” στο δικαστήριο, στις 26-3-14, με τις θέσεις της. Το «μνημειώδες» αυτό δείγμα γραφής αναλύσαμε διεξοδικά στο κείμενό μας που αναρτήθηκε (10-6-2014) στο blog «Μαθηματικά Τετράδια»[1].
Συνακόλουθα και υποστηρικτικά προς τις θέσεις της διοίκησης της ΕΜΕ και στο ίδιο «μήκος κύματος» στις 21-3-2014 η διοίκηση της ΕΜΕ ενεχείρισε στο δικαστήριο κατάλογο 10 ατόμων (και οι 10 από την Αττική οι 3 χωρίς φυσική παρουσία) που δήλωσαν μέσω του δικηγόρου τους την υποστήριξη(!!!) τους στη διοίκηση της ΕΜΕ και κατέθεσαν γραπτό «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση».

Στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους, λοιπόν, οι 10 ανησυχούντες[2] αυτοπροσδιορίζονται (σελ. 2) ως εξής: «υπέρ του οποίου [Σωματείου] παρεμβαίνουμε, με το παρόν δικόγραφό μας, νομιμοποιούμενοι προς τούτο λόγω της ιδιότητάς μας ως μέλη αυτού, όπως δηλώσαμε και κατά την εκφώνηση των διαδίκων και την συζήτηση στο ακροατήριο». [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]

Παρατήρηση 1η:
Γεγονός είναι ότι ο μάρτυράς τους όπως και οι 10 ανησυχούντες που παρενέβησαν στο δικαστήριο δεν είναι μόνο μέλη της ΕΜΕ, όπως αυτοπροσδιορίστηκαν, αλλά κατά καιρούς έχουν αναλάβει και θέσεις κλειδιά, επομένως φέρουν μέρος της ευθύνης για την αδιαφάνεια και την αντιδημοκρατικότητα που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της ΕΜΕ.
Στο κείμενό μας στο οποίο αναφερθήκαμε στην γραπτή παρέμβαση της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο στις 21-3-2014 παραθέσαμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα[3] που υποδηλώνουν το βαθμό της ευθύνης τους.


II. Χαρακτηριστικές «στιγμές» από τη γραπτή παρέμβαση των 10 ανησυχούντων στο δικαστήριο υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ


«Στιγμή» 1η: Η άρνηση της πραγματικότητας είναι το «λίπασμα» ώστε η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ να παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Αρχικά οι 10 ανησυχούντες αναφέρουν ότι όσα παραθέσαμε στην «αίτηση –διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων» (οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου) που συζητήθηκε στις 21-3-2014 δεν «συνιστούν αναγκαία κατεπείγουσες περιπτώσεις» (σελ. 2, στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση»).
Φυσικά, για να καταλήξουν σε αυτό το «συμπέρασμα», αρνούνται τα πραγματικά περιστατικά.

Παρατήρηση 2η:
Ακολουθούν δηλαδή τη νομική συλλογιστική που ακολούθησε και η διοίκηση της ΕΜΕ η οποία φυσικά και αρνείται επίμονα την πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό έχει καταγραφεί στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης ως εξής: «Το εναγόμενο σωματείο με τις νομίμως επί έδρας κατατεθείσες, κατ’ άρθρο 238 του ΚΠολΔ, προτάσεις του αρνείται τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την ιστορική βάση της κρινόμενης αγωγής (...)». (απόφαση 6341/2013, σελ. 4)
Με τη σειρά τους και οι 10 ανησυχούντες προσχωρούν με την παρέμβασή τους στη νομική συλλογιστική που προβάλει η διοίκηση της ΕΜΕ στη γραπτή παρέμβασή της στο δικαστήριο[4]: ότι η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

Έτσι καταλήγουν να αρνούνται τα πραγματικά γεγονότα υποστηρίζοντας ότι αφού πέρασαν (σχεδόν) «10 μήνες πριν από την άσκηση της κρινόμενης αίτησης ασφαλιστικών[5]» (21-3-2014) ΤΟΤΕ «ούτε γάτος ούτε ζημιά»...
Στο σημείο αυτό, αφενός «θυμούνται» την ιστορική βάση παραβλέποντας ότι η εκλεγμένη διοίκηση της ΕΜΕ κατά τις αρχαιρεσίες τις 10/3/2013 εξελέγη με ελαττώματα (σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση) και αφετέρου επιχειρούν, υποδεικτικά προς εμάς, να καταδείξουν (σελ. 3 του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασής» τους) την «έλλειψη σύνδεσης ανάμεσα στην ιστορική βάση της αίτησης και το αίτημά της: Εφόσον ο κίνδυνος, κατά τους αιτούντες [Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελική Χρονοπούλου], εξαλείφεται με την ύπαρξη άλλης διοίκησης από την εκλεγμένη κατά τις αρχαιρεσίες της 10/3/2013, τότε η αίτηση που αρμόζει είναι η αίτηση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και όχι η αναστολή των αποφάσεων, στην οποία κατατείνει η κρινόμενη αίτηση».

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αίτηση για προσωρινή διοίκηση πριν την τελεσίδικη ακύρωση της απόφασης προϋποθέτει να έχουν παραιτηθεί μέλη της διοίκησης.
Επειδή, όμως, δεν συντρέχει αυτός ο λόγος οι 10 ανησυχούντες προφανώς μας υποδεικνύουν “λύσεις” μόνο για δημιουργία εντυπώσεων… Άριστα! Έξοχα!


«Στιγμή» 2η: Η εκλεγείσα διοίκηση της ΕΜΕ, υποστηρίζουν οι 10 ανησυχούντες, έχει εκλεγεί νομίμως, αφού μέχρι σήμερα δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση που να ακυρώνει την, παρά τα ελαττώματα, εκλογή της!!!

Οι 10 ανησυχούντες, λοιπόν, γνωρίζουν ότι «δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση» και το αναδεικνύουν κάνοντας ένα βήμα παραπέρα(!) υποστηρίζοντας σε γραπτή παρέμβασή τους στο δικαστήριο ότι: «Πέρα από το γεγονός ότι η εκλεγείσα διοίκηση του σωµατείου µας έχει εκλεγεί νομίμως, αφού μέχρι σήμερα δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση που να ακυρώνει την εκλογή της, όλα αυτά τα περιστατικά που - κυριολεκτικώς -επιστρατεύονται για να στηρίξουν την επείγουσα περίπτωση, ακόμη και αν υποτεθεί ότι αληθεύουν, (...)». (σελ. 2 του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασής» τους)
Για όσους «δυσκολεύονται» να καταλάβουν τι ακριβώς δηλώνουν στο δικαστήριο οι 10 ανησυχούντες θα το πούμε απλά.
Η εκλεγείσα διοίκηση της ΕΜΕ έχει εκλεγεί νομίμως, μόνο επειδή μέχρι σήμερα δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση που να ακυρώνει την, παρά τα ελαττώματα, εκλογή της!!!
Δηλώνουμε έκθαμβοι που 10 ανησυχούντα μέλη της ΕΜΕ άλλο λόγο για να είναι νόμιμη η εκλογή της διοίκησης της ΕΜΕ δεν βρήκαν να παραθέσουν παρά μόνο επειδή δεν έχει τελεσιδικήσει η απόφαση που να ακυρώνει την εκλογή!!!
Έλεος!
Και αυτή προφανώς χαρακτηρίζεται δημοκρατική συμπεριφορά;
Εμείς πάντως, «εισπράξαμε» αυτή τη δήλωση ως ομολογία ότι αγκάλιασαν σφιχτά τις καρέκλες του ΔΣ! Και οι 10 ανησυχούντες επικροτούν αυτή την πρακτική και παρεμβαίνουν υπέρ!
Άριστα έπραξαν. Έξοχα!


«Στιγμή» 3η: Παραθέτουμε τα πραγματικά περιστατικά που βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν οι 10 ανησυχούντες

Με στόχο να αναδειχθεί η προβληματική των 10 ανησυχούντων θα αναφερθώ σύντομα στις ενέργειες των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου ώστε όσοι διαβάσουν το κείμενο αυτό να διαμορφώσουν άποψη για τα πραγματικά περιστατικά.
Θα τα ξαναπούμε για άλλη μια φορά μήπως και συνεννοηθούμε...

Οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου υποβάλαμε αγωγή τον Ιούλιο του 2013 μέσα στη νόμιμη προθεσμία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην ΕΜΕ κατά τη ΓΣ (3-3-2013), στις εκλογές (10-3-2013) και μετά τις εκλογές της 10-3-13 διερμηνεύοντας και τα σημάδια συνεχούς υποβάθμισης της ΕΜΕ μέσα από την αδιαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης και από την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μελών της[6], Η αγωγή εκδικάστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013 και η απόφαση (6341/2013) ακύρωσε «την από 3/3/2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του εναγομένου σωματείου ως προς το τμήμα της απορρίψεως της προτάσεως σχετικά με την διατήρηση του εκλογικού υλικoύ των αντεπιστελλόντων μελών και της από 10/3/2013 αποφάσεως - πρωτοκόλλου αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής του εναγομένου σωματείου».

Και ενώ η πρωτόδικη απόφαση μας δικαίωσε ΤΟΤΕ η διοίκηση της ΕΜΕ, αντί να σεβαστεί την πρωτόδικη απόφαση, διολίσθησε στην νομική συλλογιστική της νομιμοποίησης της παρανομίας της εκλογής της λόγω πολυκαιρίας.
Υποβάλαμε, λοιπόν, αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα μέσα στις νόμιμες προθεσμίες (29-1-2014) και κυρίως μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, που μας δικαίωσε και μετά από αυτό, και μόνο επειδή δικαιωθήκαμε, και ενώ είχαμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να επανέλθει με ευθύνη της διοίκησης η νομιμότητα ΤΟΤΕ ζητήσαμε αποκατάσταση της νομιμότητας με ασφαλιστικά μέτρα. Η διοίκηση της ΕΜΕ, όμως, μας «χρεώνει» αυτή την ψύχραιμη και υπεύθυνη στάση μας σαν λόγο που μας αφαιρεί το έννομο συμφέρον!!! Μπράβο... Μπράβο...

Στην ίδια ακριβώς λογική μάς «χρεώνουν» και οι 10 ανησυχούντες, που παραβλέπουν ότι η διοίκηση της ΕΜΕ έσπευσε να υποβάλει έφεση (πρώτη προσπάθεια να αγοράσουν χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας), και ταυτόχρονα εκδήλωσαν τόσο την προσκόλλησή τους στις καρέκλεςτου ΔΣ όσο και την αδιαφορία τους να σεβαστούν την πρωτόδικη απόφαση και όσα αυτή τους αποδίδει... Έτσι, η διοίκηση της ΕΜΕ κατοχύρωσε ένα ελαττωματικό και αντιδημοκρατικό εκλογικό αποτέλεσμα μέσω μιας νομικής πρακτικής που «αγόρασε χρόνο» στη διοίκηση της ΕΜΕ. Την πρακτική αυτή «ασπάστηκαν» και οι 10 ανησυχούντες.
Άριστα έπραξαν. Έξοχα!


«Στιγμή» 4η: Οι 10 ανησυχούντες θιασώτες της πρακτικής ότι: η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Ένα ακόμη παράδειγμα μια και οι 10 ανησυχούντες επανέρχονται και (ξανα)επενδύουν στο επιχείρημα, που προβάλει η διοίκηση της ΕΜΕ στη γραπτή παρέμβασή της στο δικαστήριο, ότι: η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.
Έτσι (σελ. 4, στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους) αιτιώνται ότι: «Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης: α) ότι η υποβολή της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων της ΓΣ δικαιολογείται (και έχει νόημα) πριν από την άσκηση της αγωγής και σε κάθε περίπτωση - προφανώς- κατά την συζήτησή της, εφόσον δεν υπάρχει αίτημα για την κήρυξή της ως προσωρινώς εκτελεστής και β) ότι δεν μπορεί να πιθανολογηθεί η συνδρομή της κατεπείγουσας περίπτωσης όπως αναφέρουμε πιο πάνω στην παράγραφο «1α», αν η αίτηση ασκηθεί μετά την πάροδο ικανού χρόνου μέσα στο οποίο το ΔΣ που εκλέχθηκε λειτούργησε». [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]

Και πάλι δοκιμάζεται η νομική επιστήμη από τη νομική συλλογιστική των 10 ανησυχούντων.
Μας υποδεικνύουν:
1) ότι έπρεπε να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα πριν(!!!) την αγωγή.
Τέτοιες νομικές λύσεις  προσιδιάζουν μόνο στη διοίκηση της ΕΜΕ, άντε και τους 10 ανησυχούντες. Εμείς κρίναμε ότι δεν είχαμε λόγο να πιθανολογήσει ο πρωτοδίκης την ευδοκίμηση της αγωγής. Έτσι, μόνο όταν μας δικαίωσε η πρωτόδικη απόφαση είχαμε το ηθικό έρεισμα να προχωρήσουμε αιτιολογημένα σε ασφαλιστικά μέτρα. Κάθε άλλη υπόδειξη προσιδιάζει σε άλλες αρχές πλην των δημοκρατικών αρχών και επομένως δεν μας αφορά.
Σύμφωνα μάλιστα με νομικούς κύκλους ακόμη και αν ακολουθούσαμε αυτή την ανέντιμη για μας λύση, και πάλι η συζήτηση των ασφαλιστικών θα είχε γίνει σε χρόνο που θα είχε συγκροτηθεί το ΔΣ σε σώμα και θα είχε λειτουργήσει.
Άρα το επιχείρημα που προβάλει η διοίκηση της ΕΜΕ στη γραπτή παρέμβασή της στο δικαστήριο ότι: η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ θα είχε παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ θα ήταν μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία!!!

Επίσης μας υποδεικνύουν:
2) να ζητήσουμε να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή μια μη τελεσίδικη απόφαση ακύρωσης απόφασης σωματείου!
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, όμως, επειδή «η απόφαση είναι διαπλαστική» δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε τέτοιο αίτημα.

Αυταπόδεικτα, λοιπόν, οι 10 ανησυχούντες μας υποδεικνύουν αντιδημοκρατικές  και ανύπαρκτες “λύσεις” μόνο για δημιουργία εντυπώσεων… Άριστα! Έξοχα!


«Στιγμή» 5η: Στη γραπτή παρέμβαση των 10 ανησυχούντων στο δικαστήριο υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ, χωρούν και αναλήθειες

Επισημαίνω πως στην κοινή νομική συλλογιστική που επιλέγουν η διοίκηση της ΕΜΕ και οι 10 ανησυχούντες χωρά και το ψέμα:
«(…) ακόμη και αν υποτεθεί ότι αληθεύουν, έχουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ίδια την αίτηση, λάβει χώρα πριν από την άσκηση (η καθυστέρηση στην έγκριση του καταστατικού, η μη αποδοχή της συμμετοχής του πρώτου των αιτούντων στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 29/4/2013 ή συνεδρίαση του ΔΣ που δήθεν δεν έγινε τον Μάιο του 2013) και την συζήτηση της αγωγής των. Αυτοί, όμως, ούτε τα επικαλέστηκαν στην συζήτηση της αγωγής τους στις 17/10/2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, ούτε ζήτησαν, εξαιτίας αυτών, την λήψη του μέτρου της προσωρινής αναστολής των αποφάσεων από το δικαστήριο που δίκασε την αγωγή τους, όπως κάνουν σήμερα από το δικαστήριό Σας». (σελ. 2-3 στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους)

Αναλυτικά, πέρα από το γεγονός ότι οι 10 ανησυχούντες υπηρετούν την αντίληψη πως η ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑ παράγει από ανομία ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ! Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι «συνελήφθησαν» αδιάβαστοι:
1) Στην παρέμβασή τους στο δικαστήριο αναληθώς αναφέρουν ότι δεν επικαλεστήκαμε «την καθυστέρηση [sic] στην έγκριση του καταστατικού»! στην συζήτηση της αγωγής τους στις 17/10/2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.

Επικαλεστήκαμε, λοιπόν, την καθυστέρηση και με σχετική ερώτηση στο μάρτυρά τους κατά τη διαδικασία στις 7-10-2013. Και ρητά αναφέρεται ως μέρος του σκεπτικού μας στην “Προσθήκη –Αντίκρουση” που καταθέσαμε στο δικαστήριο (22-10-2013) ότι:
«Η παρούσα ένσταση του εναγόμενου όχι μόνο προβάλλεται αλυσιτελώς και για το λόγο αυτό είναι απορριπτέα, αλλά επιπλέον παρίσταται ως καταχρηστική η συμπεριφορά της τωρινής διοίκησης του εναγόμενου σωματείου, ενδεικτικό παράδειγμα της οποίας είναι ότι επί 10 μήνες (σχεδόν ένα έτος) δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στις κατά νόμο διαδικασίες δημοσιεύσεως της τροποποίησης του καταστατικού του εναγόμενου σωματείου, η οποία ψηφίστηκε στη ΓΣ της 20-1-2013 (προσκομίζουμε μετ’ επικλήσεως αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ της 20-1-2013, ως ΣΧΕΤ. 23)!»

Δεν θα απολογηθούμε βέβαια γιατί δεν το αναφέραμε στην αγωγή που καταθέσαμε τον Ιούλιο του 2012 γιατί και μόνο αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι δεν μεροληπτούμε σε βάρος της διοίκησης της ΕΜΕ αφού αν και ήδη είχαν διέλθει 7 μήνες τους αφήσαμε ακόμη περιθώριο να το καταθέσουν… Βέβαια το κατέθεσαν για έγκριση, “κολλημένοι” με την αδιαφάνεια και τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες, μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, στις 17-12-2013!!!
Και το «κερασάκι στην τούρτα»; Έρχονται οι 10 ανησυχούντες ένα χρόνο μετά την καταστατική ΓΣ να μας ζητάνε και ρέστα γράφοντας ψέματα, σε βάρος μας, σε έγγραφο που καταθέτουν στο δικαστήριο.

2) Οι 10 ανησυχούντες επιθετικά υποστηρίζουν ότι:
«Οι αιτούντες [Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου], αντίθετα, αν και είχαν το δικαίωμα, αν πιστεύουν ότι το ΔΣ άσκησε επίτηδες την έφεση για να καθυστερήσει την εφαρμογή της απόφασης, να επισπεύσουν αυτοί την συζήτησή της. Αυτοί όμως είναι οι πρώτοι που δεν το θέλουν. Αντί για την τελεσίδικη λύση ενός προβλήματος που οι ίδιοι δημιούργησαν προτιμούν να το κρατούν επίκαιρο, αρνούμενοι ακόμα και τις πρόωρες αρχαιρεσίες». (σελ. 8 στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβασή» τους)
Για την ενημέρωση σας αναφέρουμε ότι η έφεση (αρ. κατάθεσης 85/2014) κατατέθηκε μέσα στις γιορτές(!) 7-1-2014 και προσδιορίστηκε η συζήτηση για τις 20/11/2014.

Φθάσαμε, λοιπόν, και στο διακύβευμα σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΜΕ και τους 10 ανησυχούντες. Φυσικά και γνωρίζουν ότι η έφεση κατατέθηκε για να εξασφαλίσουν τις καρέκλες στο ΔΣ μέχρι την εκδίκασή της. Για το γεγονός αυτό δεν χωρά συζήτηση.
Επίσης γνωρίζουν ότι προσδιορίστηκε να συζητηθεί 11 μήνες μετά την υποβολή της και με μια αναβολή, συνηθισμένο γεγονός, πιθανά να συζητηθεί μετά τις εκλογές του 2015!!! Άρα σε πρώτη φάση αγόρασαν χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας.
Βέβαια τα θέλουν όλα δικά τους και στρεψόδικα οι 10 ανησυχούντες παρεμβαίνουν και μας αποδίδουν ευθύνη υποστηρίζοντας ψευδώς ότι ενώ είχαμε δικαίωμα(!!!) δεν επισπεύσαμε τη συζήτηση της έφεσης! Και επιπλέον μας αποδίδουν την κατηγόρια «Αυτοί [οι Κερασαρίδης και η Χρονοπούλου] όμως είναι οι πρώτοι που δεν το θέλουν [την επίσπευση της συζήτησης της έφεσης]»!!!

Το ψέμα, όμως, έχει κοντά ποδάρια... Έτσι, μόλις διαβάσαμε την παρέμβασή τους διερευνήσαμε άμεσα το ζήτημα που έθεσαν και η απάντηση που πήραμε ήταν η εξής: Επίσπευση της ημερομηνίας συζήτησης της έφεσης δεν μπορεί να γίνει!!! Όποιος και να την προσδιόριζε την ίδια μέρα θα πήγαινε...

Συνεχίζουν, όμως, με ψεύδη και αθλιότητες και κατηγόριες για μας υποστηρίζοντας ότι: «Αντί για την τελεσίδικη λύση ενός προβλήματος που οι ίδιοι  [οι Κερασαρίδης και Χρονοπούλου] δημιούργησαν προτιμούν να το κρατούν επίκαιρο, αρνούμενοι ακόμα και τις πρόωρες αρχαιρεσίες».

Παρατήρηση 3η
Λίγο ακόμη και θα «πιστέψουμε» ότι σε μας οφείλονται τα ελαττώματα της εκλογής του ΔΣ που αναγνώρισε η πρωτόδικη απόφαση! Κατά τους 10, μήπως, «εμείς» καταστρέψαμε το ¼ των ψήφων καταστρέφοντας τους 233 ψήφους της επιστολικής;
Τελικά οι 10 ανησυχούντες «έλυσαν» τα φρένα... Και μάλιστα καταλήγουν ότι «αρνούμ[αστε] ακόμα και τις πρόωρες αρχαιρεσίες»!!! Με δυο λόγια κατά πως τα λέει ο σοφός λαός «μονά - ζυγά δικά τους»...
Ευτυχώς, όμως, η απάντηση είναι πολύ εύκολη..
Αφού κατά πως τα λένε στη γραπτή παρέμβασή τους στο δικαστήριο οι 10 ανησυχούντες δημιουργήσαμε ένα «ανύπαρκτο» θέμα και το «συντηρούμε» για να παρεμβαίνουν με την... άνεσή τους... ΤΟΤΕ, η λύση είναι μια αφού η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα...
Αν, λοιπόν, οι 10 ανησυχούντες δεν υποδεικνύουν “λύσεις” μόνο για δημιουργία εντυπώσεων… Τότε ας προτρέψουν τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν «χθες», δηλαδή αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του κειμένου μας και να οριστεί «διοίκηση γενικότερης αναγνωρίσεως και παραδοχής αυξηµένου κύρους και όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικής»[7].
Και επειδή και η διοίκηση της ΕΜΕ παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται δηλώνοντας «(...) και χωρίς να εξηγεί [οι Κερασαρίδης και Χρονοπούλου] πως θα εκπροσωπηθούν καλύτερα τα συμφέροντα του Σωματείου, και ποια θα είναι η αντιπροσωπευτική διοίκηση» (σελ. 3 στο «Σημείωμα» της διοίκησης της ΕΜΕ στο δικαστήριο), “δικαιούνται”, λοιπόν, μια διασαφήνιση δημόσια:
Προτείνω, για παράδειγμα, μια 15μελή διοίκηση από 5 μέλη της ΔΠΜ, 5 της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» και 5 μέλη γενικότερης αναγνωρίσεως και παραδοχής αυξηµένου κύρους. Μόλις, λοιπόν, παραιτηθούν θα προτείνω άμεσα τα 15 αυτά ονόματα και στη θέση τους θα τα δεχόμουν χωρίς άλλη προϋπόθεση, γιατί η μονοπαραταξιακή και με ελαττώματα εκλεγμένη διοίκηση της ΕΜΕ δεν «δικαιούται» να ομιλεί επ’ αυτού.


3) Στην παρέμβασή τους στο δικαστήριο οι 10 ανησυχούντες αναφέρουν «η μη αποδοχή της συμμετοχής του πρώτου των αιτούντων στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 29/4/2013»! Πολύ κομψά πλην, όμως, αναληθώς αποδίδεται το πραγματικό περιστατικό που έχει περιγραφεί με «ανατριχιαστικές» λεπτομέρειες από τον παθόντα Γιάννη Κερασαρίδη.[8]
Με δυο λόγια, στις 29-4-2013 ο Γιάννης Κερασαρίδης αποπέμφθηκε(!) σκαιότατα από την αίθουσα όπου συνεδρίαζε το ΔΣ «κεκλεισμένων των θυρών»(!!!) Στη συνεδρίαση ανακηρύχθηκαν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του 30ου συνεδρίου όσοι είχαν προαποφασιστεί(!!!) να είναι μέλη της... Και επειδή αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας του μαθηματικού κινήματος και της ιστορίας της ΕΜΕ... δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο.

Για την «ιστορία», μόνο, θα αναφέρουμε ότι αφού, επί τριάντα χρόνια η πολιτική κυριαρχία της ΔΠΜ στη διοίκηση της ΕΜΕ με κορύφωση την εκλογή με  ελαττώματα της τωρινής μονοκομματικής διοίκησης, έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα δομών, δεσμών, θεσμών, συνηθειών και σχέσεων, οι 10 ανησυχούντες με περισσό θράσος προτείνουν πως όσοι αντιπαρατίθενται σε αυτές τις λογικές στο εξής να προσφεύγουν στα δικαστήρια!!!
Είναι προφανές πως προτείνουν στο εξής το Σωματείο να διοικείται μέσω προσφύγων των μελών του στα δικαστήρια!!!  Όταν τάσσονται στο πλευρό ενός ΔΣ που έχει εκλεγεί με ελαττώματα δεν περιμέναμε άλλη απάντηση πλην της προτροπής για ποινικοποίηση της λειτουργίας της Εταιρείας! Απολαύστε τους!!!
«Τέλος, για την απαγόρευση συμμετοχής του πρώτου των αιτούντων στις συνεδριάσεις του ΔΣ, ο ίδιος αν και είχε αυτονοήτως το νόμιμο δικαίωμα να ασκήσει αίτηση για την ακύρωση της σχετικής απόφασης του ΔΣ, εν τούτοις προτιμά να γενικεύει αυτή την δικαιολογημένη[sic] άρνηση παρά να κάνει το αυτονόητο». (σελ. 7 του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασής» τους)
Με δυο λόγια αυτό που λένε (στα 11.000 μέλη της ΕΜΕ) οι 10 ανησυχούντες είναι: Σε όποιον δεν αρέσει όπως λειτουργεί το ΔΣ (γιατί σε αυτούς αρέσει) εκεί είναι τα δικαστήρια και ας πάει να κάνει ότι μπορεί!!!
Άριστα! Έξοχα!


Και μια και αναφερθήκαμε στην ιστορία της ΕΜΕ για να ενημερωθείτε για τα πραγματικά περιστατικά μπορείτε να δείτε τα κείμενά μας στο blog «Μαθηματικά Τετράδια»:
«2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2013_13.html (αναρτήθηκε 13-2-2014) Και
«2014, απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: στη σκιά του νέου “εκλογικού πραξικοπήματος”» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2014.html (αναρτήθηκε 21-2-2014)
Μάλιστα είτε το θέλουμε είτε όχι είτε το κατανοούμε είτε όχι στο εξής οι 10 ανησυχούντες κατέκτησαν μια θέση στην ιστορία της ΕΜΕ με την παρέμβασή τους υπέρ αυτής της διοίκησης της ΕΜΕ και όπως αυτή εξελέγη και παίρνοντας θέση απέναντι στον αγώνα για να αναστραφούν τα φαινόμενα σήψης και παρακμής, δηλαδή η απομαζικοποίηση και η χρεοκοπία, που ταλανίζουν το χειμαζόμενο Σωματείο όλο και περισσότερο εδώ και 30 χρόνια δηλαδή για να αναστραφεί η κατηφορική πορεία που εξασφαλίζει η αδιαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ.
Στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση» που κατέθεσαν στις 27-3-2014, αναγράφονται τα ονόματά τους (στην 1η σελίδα) με αύξοντα αριθμό από το νο. 1 μέχρι το νο. 10: 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΔΑΜ, 2 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 4 ΚΥΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 5 ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 6 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 7 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 8 ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 9 ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

4) Επίσης οι 10 ανησυχούντες στην παρέμβασή τους στο δικαστήριο αναφέρουν «ή συνεδρίαση του ΔΣ που δήθεν δεν έγινε τον Μάιο του 2013».
Επειδή είναι φανερό πως παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν το καταστατικό και τα όσα αυτό προβλέπει θα κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια να τους το εξηγήσουμε απλά.

Στο κείμενό μας που αναρτήθηκε στις 2-6-2013 (και ενώ δεν γνωρίζαμε, όπως και όλη η μαθηματική κοινότητα πως, σύμφωνα με ό,τι δηλώνουν, είχε πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση) επισημάναμε ότι «Το Μάιο του 2013 έπρεπε να πραγματοποιηθεί η 4η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ, όμως, η συνεδρίαση αυτή, με βάση τα στοιχεία, δεν πραγματοποιήθηκε...».[9] Τη στιγμή που το καταστατικό επιβάλλει να τηρείτε «παρουσιολόγιο» και μάλιστα προβλέπει και αντικατάσταση όσων μελών συμμετέχουν περιστασιακά στις συνεδριάσεις του ΔΣ!
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιάννης Κερασαρίδης στις 29-4-2013, πριν τον αποπέμψουν, πρόλαβε να καταγράψει 5(!!!) απόντες από τη συνεδρίαση του ΔΣ...
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Στις 8.00΄μμ. ακριβώς [29-4-2013] μπήκα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ. Παρόντες ήσαν οι: Αντωνίου Γιάννης, Βουργάνας Παναγιώτης, Δημάκος Γιώργος, Ζώτος Βαγγέλης, Κρητικός Μανώλης, Μπακάλης Τάσσος, Παπαναστασίου Νίκος, Πολύζος Γιώργος, Σισσούρας Άρης, Τριανταφύλλου Ανδρέας»[10].
Μια φορά, λοιπόν, ήταν παρών στη συνεδρίαση ο Γιάννης Κερασαρίδης και, ασκώντας το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 19, αμέσως καταγράφηκαν, στα 15 μέλη του ΔΣ, 5 απόντες!!!
«Συμπτωματικά» (στη συνεδρίαση στις 31-5-2013) αποφάσισαν οι συνεδριάσεις του ΔΣ να είναι κλειστές για τα μέλη και χωρίς να ανακοινώνεται στα μέλη της ΕΜΕ η ημερήσια διάταξη (κατά παράβαση του καταστατικού και αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων) και στο εξής διακηρύσσουν πως δεν έλειψε σε καμιά συνεδρίαση κανένα μέλος του ΔΣ!!! Θαύμα... Θαύμα...
Οι «μαρτυρίες» των μελών του ΔΣ που θα σπεύσουν να διαβεβαιώσουν ότι οι συνεδριάσεις του ΔΣ λαμβάνουν χώρα νόμιμα δεν κρίνονται αξιόπιστες αφού οι ελεγχόμενοι δεν μπορούν να είναι και ελεγκτές...


«Στιγμή» 6η: Οι 10 ανησυχούντες στη γραπτή παρέμβασή τους στο δικαστήριο υπέρ της διοίκησης της ΕΜΕ, περνούν σε προσωπικές επιθέσεις

Καταληκτικά θα αναφερθούμε στα όσα μας αποδίδουν οι 10 ανησυχούντες στην 6η σελίδα του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασής» τους:
«γ) Όσον αφορά την διαφάνεια στις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ, οι ισχυρισµοί των αιτούντων είναι φανερό ότι οφείλονται σε προσωπική εµπάθεια και σκόπιµη συσκότιση γύρω από τις συνθήκες λειτουργίας του οργάνου του σωµατείου. Η διαφάνεια δεν µπορεί να εξαντλείται στον αν το ΔΣ δέχεται ή όχι στις συνεδριάσεις του να συµµετέχει ο αιτών ούτε είναι δυνατόν να στρέφεται κατά της αποτελεσµατικής λειτουργίας του. (...) Αλλιώς, αν γινόταν αποδεκτός ο ισχυρισµός των αιτούντων, το ΔΣ, επιτρέποντας ή ανεχόµενο την παρουσία πρώην µελών του ή επιλαχόντων στις αρχαιρεσίες, θα µετατρεπόταν, υπό το πρόσχηµα της διαφάνειας, σε µια λέσχη συζητήσεων χωρίς σκοπό και έργο.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η αποδοχή από το ΔΣ της απαίτησης των αιτούντων να παρίστανται όποιοι εκείνοι (και όχι το ΔΣ) κρίνουν οδηγεί στην παρεµπόδισης της λειτουργίας του και όχι στην καλύτερη γνώση εκ μέρους των μελών».

Για αυτό το δείγμα γραφής των 10 ανησυχούντων δείγμα χολής και προσωπικής επίθεσης σε δύο μέλη του Σωματείου με στόχο να τα διασύρουν και να τα φιμώσουν το ντροπή είναι λίγο, το ίδιο και το ασυδοσία, το σε «διατεταγμένη» υπηρεσία(;) θεωρούμε πως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και χαρακτηρίζει με ακρίβεια την ενέργειά τους.
Αναλυτικά
Παρατήρηση 4η
Στις παραπάνω αναφορές τους «Όσον αφορά την διαφάνεια στις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ» οι 10 ανησυχούντες δεν επικαλούνται ούτε καν παραδειγματικά μια περίπτωση που οι συνεδριάσεις να λειτούργησαν με διαφάνεια.

Έτσι επιλέγουν να αρνηθούν τα πραγματικά περιστατικά όπως περιγράφονται στις σελίδες 10-11 των ασφαλιστικών μέτρων που καταθέσαμε και έχουν ως εξής:
«Κατά δεύτερον, η παρούσα Διοίκηση του Σωματείου λειτουργεί με πλήρη αδιαφάνεια, καθώς δεν ενημερώνει τα μέλη της σχετικά με ερωτήματα που υποβάλλονται πλείστες όσες φορές εγγράφως, καθώς τα παραπέμπει στη γραμματεία του, η οποία απαντά προφορικά πως δεν γνωρίζει, στα δε έγγραφα αιτήματα, ουδεμία έγγραφη ή προφορική απάντηση δίδεται. Ειδικότερα, ως ενεργά μέλη του σωματείου πλείστες όσες φορές έχουμε ζητήσει προφορικά κι εγγράφως να μας δοθούν τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ του έτους 2013, καθώς έχουμε δικαίωμα προς τούτο, χωρίς αυτό ουδέποτε να έχει συμβεί.
Επιπλέον κατά τη 3η συνεδρίαση του ΔΣ του καθ΄ου σωματείου της 29-4-2013 ο πρώτος εξ ημών, από τα παλαιότερα ενεργά μέλη του σωματείου της ΕΜΕ και 1ος αναπληρωματικός μετά τις εκλογές της 10-3-2013, αποπέμφθηκα από μέλη του ΔΣ από την αίθουσα που συνεδρίαζε το ΔΣ και στην πορεία μου απαγορεύθηκε η είσοδός μου σε αυτή, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, αλλά και της πολύχρονης πρακτικής του σωματείου οι συνεδριάσεις του ΔΣ του να είναι «ανοιχτές» για τα ενεργά μέλη του σωματείου, τα οποία μπορούσαν να τις παρακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό, η παρούσα Διοίκηση του καθ΄ου αυθαίρετα αποφάσισε ούτε να επιτρέπει στα μέλη του σωματείου να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της ούτε και να τα ενημερώνει έστω εκ των υστέρων για αυτές, γνωστοποιώντας τους τα πρακτικά συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα να μη δυνάμεθα ως μέλη να ασκήσουμε τη στοιχειώδη εποπτεία στο έργο της Διοίκησης, καθώς δεν γνωρίζουμε τι συζητείται και τι αποφασίζεται από τη Διοίκηση του Σωματείου. Μάλιστα, στην πορεία προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και στη συνεδρίαση 31/05/2013 με απόφασή του ΔΣ ανακοινώθηκε στα μέλη της δια της ιστοσελίδας του σωματείου ότι : «.Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. αποφάσισε ότι μη μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μόνο εφόσον έχουν λάβει έγγραφη πρόσκληση από το Δ.Σ.»!!! Είναι εξόφθαλμη η αντικαταστατική, αντιδημοκρατική  και αδιαφανής λειτουργία του ΔΣ, καθώς το παρόν ΔΣ όχι μόνο αφαιρεί το δικαίωμα των μελών να ενημερώνονται αδιακρίτως για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ, αλλά επιλέγει κιόλας ποια μέλη θα προσκαλέσει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του!!!»

Παρατήρηση 5η
Μάλιστα σημειώνουν ότι «η διαφάνεια δεν μπορεί να εξαντλείται στο αν το ΔΣ δέχεται ή όχι στις συνεδριάσεις του να συμμετέχει ο αιτών [ο Γιάννης Κερασαρίδης] ούτε είναι δυνατόν να στρέφεται κατά της αποτελεσματικής λειτουργίας του [ΔΣ]».
Ως απόρροια αυτής της δήλωσής τους επισημαίνουμε ότι επειδή η διαφάνεια δεν περιορίζεται στο αν είναι αποδεκτό από το ΔΣ στις συνεδριάσεις του να συμμετέχει ο αιτών (ο Γιάννης Κερασαρίδης), το ΔΣ «φρόντισε» να αποκλείσει όλα τα μέλη της ΕΜΕ (απόφαση 31/5/13) από τις συνεδριάσεις του!!! Αφαιρώντας το παρόν ΔΣ «το δικαίωμα των μελών να ενημερώνονται αδιακρίτως για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ, αλλά επιλέγει κιόλας ποια μέλη θα προσκαλέσει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του!!!» (σελ. 11 ασφαλιστικά μέτρα) με την απόφασή του στη συνεδρίαση 31/05/2013 που ανακοινώθηκε στα μέλη δια της ιστοσελίδας του σωματείου.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η συκοφαντική αναφορά «σε προσωπική εμπάθεια και σκόπιμη συσκότιση» που μας αποδίδουν, ταιριάζει «γάντι» στους 10 ανησυχούντες γιατί αυτό ακριβώς κάνουν, με το να αρνούνται, για παράδειγμα, την ύπαρξη αποφάσεων του ΔΣ όπως αυτή τις 31-5-2013 που είναι δημοσιευμένες έστω και σε περίληψη) και δυστυχώς εφαρμόζονται.
«Στρουθοκαμηλίζουν» ακόμη και για τη σκαιότατη αποπομπή από τη συνεδρίαση (29-4-13) του Γιάννη Κερασαρίδη καταγεγραμμένο πλέον γεγονός στη συλλογική ιστορική συνείδηση.

Παρατήρηση 6η
Και επειδή αυτά είναι «ψιλά γράμματα» για τη διοίκηση της ΕΜΕ και τους 10 ανησυχούντες επιστρατεύουν την “επιστημονική φαντασία” και δια της υπερβολής περιγράφουν την κατάσταση με τρόπο που αποδεικνύει ότι οι 10 ανησυχούντες φοβούνται τη συμμετοχή των μελών του Σωματείου που είναι χιλιάδες.
Πράγματι στην 6η σελίδα του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασής» τους αναφέρουν:
«Η κλήση των µελών του σωµατείου δεν προβλέπεται στο καταστατικό ούτε είναι εφικτή, µιας και τα µέλη του σωµατείου είναι χιλιάδες. Οι συνεδριάσεις του λαµβάνουν χώρα στα γραφεία της εταιρίας και όχι σε αµφιθέατρο, που θα ήταν αναγκαίο, αν το ΔΣ συνεδρίαζε ως Γενική Συνέλευση. (...) Συνεπώς η συµµετοχή στις συνεδριάσεις του απλών µελών του σωµατείου καθίσταται από τα πράγµατα ανέφικτη και γεννά πολύ περισσότερα προβλήµατα από αυτά που δήθεν θα έλυνε η διαφάνεια: Εµποδίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του». (σελ. 6 του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασής» τους)

Έτσι, το γεγονός ότι το καταστατικό δεν απαγορεύει  ρητά τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ δεν τους απασχόλησε καθόλου. Επιπλέον το να ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη και όσα μέλη από τα χιλιάδες έχουν ενδιαφέρον να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση δε «πέρασε» από το μυαλό τους... Επισημαίνουμε πως αυτό ακριβώς προβλέπει απόφαση ΓΣ που δημοσιεύθηκε στην «Ενημέρωση από το ΔΣ» Μάρτης 1988 σελ. 7. Αυτή ακριβώς την απόφαση που προβλέπει και «ανοικτές συνεδριάσεις [του ΔΣ] και μπορεί οποιοδήποτε μέλος να τις παρακολουθήσει», παραβίασαν πραξικοπηματικά με την απόφαση στις 31-5-2013 για κλειστές συνεδριάσεις του ΔΣ.
Προέβαλαν, λοιπόν, ένα αγοραφοβικό σύνδρομο και «είδαν» τα χιλιάδες μέλη να «ποδοπατούνται» για να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ!!! Και βρε παιδί μου κοστίζει και το να νοικιάσουν αμφιθέατρο!!! Πραγματικά είναι αξιοσημείωτος ο φόβος τους μπροστά σε μια μαζική ΕΜΕ.
Η απάντησή μας είναι, μακάρι να εκδηλώσουν τα χιλιάδες μέλη ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν συνεδρίαση αυτού του ΔΣ και τότε λύσεις υπάρχουν άμα η διαφάνεια είναι το ζητούμενο.
Οι 10 ανησυχούντες, όμως, στο δικαστήριο επιμένουν και υποστηρίζουν την ακραία και επικίνδυνη για τη δημοκρατία θέση πως η πολύ διαφάνεια εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του ΔΣ!!!

Αποκαλυπτική, για την αδιαφάνεια που ευαγγελίζεται το ΔΣ και οι 10 ανησυχούντες, είναι η δήλωση τους ότι: «Αλλιώς, αν γινόταν αποδεκτός ο ισχυρισµός των αιτούντων, το ΔΣ, επιτρέποντας ή ανεχόμενο την παρουσία πρώην µελών του ή επιλαχόντων στις αρχαιρεσίες, θα μετατρεπόταν, υπό το πρόσχημα της διαφάνειας, σε µια λέσχη συζητήσεων χωρίς σκοπό και έργο». (ό.π. σελ. 6)

Με δυο λόγια σύμφωνα με όσα γραπτά δηλώνουν στο δικαστήριο οι 10 ανησυχούντες το ΔΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ τα μέλη του Σωματείου!!! Εξαιρετική δήλωση και αποκαλυπτική της πραγματικότητας που βιώνουμε στο Σωματείο!!! Τους ευχαριστούμε για την ειλικρίνεια τους στο σημείο αυτό.
Και βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι κάνουν ένα βήμα πιο πέρα όταν προσδιορίζοντάς μας σαν πρώην μέλη του ΔΣ ή ως επιλαχόντες στις αρχαιρεσίες ταυτόχρονα τίθενται αλληλέγγυοι στο πλευρό της μονοπαραταξιακής και με πλειοψηφικό σύστημα εκλεγμένης διοίκησης και εγκρίνουν την παραβίαση των δικαιωμάτων των αναπληρωματικών μελών(!!!) στις αρχαιρεσίες. Δικαιώματα που με ενάργεια προβλέπει το άρθρο 19 του καταστατικού! Και ενώ δεν υπάρχει έλεγχος για το αν συμμετέχουν περιστασιακά τα μέλη του ΔΣ στις συνεδριάσεις... Επιπλέον επιβραβεύουν τη διοίκηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων που νόμιμα αναγνωρίζονται στα αναπληρωματικά ή τα επιλαχόντα μέλη στις αρχαιρεσίες. Αυτό είναι δείγμα γραφής υπεύθυνων πολιτών(;) υπεύθυνων μελών Σωματείου(;)... Έλεος...

Και με την ευκαιρία ας ανακοινώσουν ποια μέλη έχουν προσκαλέσει να παρακολουθήσουν συνεδρίαση του ΔΣ, ποια συνεδρίαση και για ποιο θέμα;
Μέχρι να απαντήσουν, θα σας δώσουμε εμείς μια αρχική απάντηση. Κανένα μέλος... Άλλωστε υποδηλώνεται από τη δήλωση των 10 ανησυχούντων ότι το ΔΣ δεν είναι υποχρεωμένο να ανέχεται τα μέλη του Σωματείου!!!

Οι 10 ανησυχούντες, όμως, πάνε ένα βήμα παρακάτω και αναφέρουν ότι: «Επίσης στις συνεδριάσεις του αυτές συµµετέχουν και αντεπιστέλλοντα µέλη του σωµατείου, µέλη δηλαδή που έρχονται µε δικά τους έξοδα από την επαρχία µόνο για τούτο το λόγο». (ό.π. σελ. 6)
Είναι απορίας άξιο με βάση ποια στοιχεία και πώς αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζουν μόνο οι 10 ανησυχούντες(;), τα εκλεγμένα αντεπιστέλλοντα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ με δικά τους έξοδα όταν είναι πάγια πρακτική και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης να καλύπτονται τα έξοδα τους;

Και επειδή η διαφάνεια δεν επιτρέπει αδιέξοδα καταθέτουμε εδώ την πρόταση οι συνεδριάσεις του ΔΣ να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Έτσι και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν θα ξοδεύονται(!!!) αλλά και τα Παραρτήματα θα έχουν λόγο και όσα μέλη ενδιαφέρονται θα μπορούν να παρακολουθούν! Περιμένουμε...


III. Επιλογικά

Καταληκτικά και ενόψει των θερινών μηνών θα σας υπενθυμίσουμε ότι στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/ έχει αναρτηθεί όλο το υλικό που θα σας επιτρέψει να διαμορφώσετε τεκμηριωμένη άποψη για τα πραγματικά περιστατικά.
Αθήνα 24-6-2014Σημειώσεις:

Μετά την πάροδο ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης 5326/2014 μια και δεν αναρτήθηκε (στο μεταξύ) στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ αποφασίσαμε να την αναρτήσουμε προς ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας. 

Δείτε την ανάρτηση με τίτλο:


«Η απόφαση 5326/2014 για τα ασφαλιστικά μέτρα 
κατά της διοίκησης της ΕΜΕ (εκδόθηκε 8-5-2014)»

προσβάσιμο στη διεύθυνση 
http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/53262014-8-5-2014.htmlΕπίσης σας προτείνουμε την ανάρτηση:


 


«Νομικές ακροβασίες από τη διοίκηση της ΕΜΕ (στο δικαστήριο στις 21-3-2014) με στόχο να διατηρήσουν τις “καρέκλες” του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας»

 (αναρτήθηκε 10/6/2014)

 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/21-3-2014.html 

[1] Βλ. «Νομικές ακροβασίες από τη διοίκηση της ΕΜΕ (στο δικαστήριο στις 21-3-2014) με στόχο να διατηρήσουν τις “καρέκλες” του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας» στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/21-3-2014.html αναρτήθηκε 10-6-14
[2] Οι 10 ανησυχούντες κατέθεσαν «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση» στις 27-3-2014. Τα ονόματά τους αναγράφονται στην 1η σελίδα με αύξοντα αριθμό από το νο. 1 μέχρι το νο. 10.
[3] Βλ. ό.π. «Νομικές ακροβασίες από τη διοίκηση της ΕΜΕ (στο δικαστήριο στις 21-3-2014) (…)» στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/21-3-2014.html αναρτήθηκε 10-6-14
[4] Βλ. αναλυτικά για τη νομική συλλογιστική που ακολουθήθηκε στο: ό.π. Βλ. «Νομικές ακροβασίες από τη διοίκηση της ΕΜΕ (στο δικαστήριο στις 21-3-2014) με στόχο να διατηρήσουν τις “καρέκλες” του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας» στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/21-3-2014.html αναρτήθηκε 10-6-14
[5] Βλ. σελ. 3 στο «Σημείωμα – Πρόσθετη Παρέμβαση» κατέθεσαν στις 27-3-2014
[6] Λεπτομέρειες για τη στάση – συμπεριφορά του ΔΣ μπορείτε να διαβάσετε στο blog “Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/ για να θυμηθείτε τα όσα ζητήματα αναδείχθηκαν από το Γενάρη 2013.
[7] Βλ. παραπάνω σχόλιό μας σχετικά με αυτήν την αναφορά στη σελ. 3 του «Σημειώματος – Πρόσθετης Παρέμβασης» των 10 ανησυχούντων.
[8] Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν ή να φρεσκάρουν τη μνήμη τους προτείνουμε να διαβάσουν: «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ. 3η συνεδρίαση ΔΣ της ΕΜΕ 29-4-13» του Γιάννη Κερασαρίδη  http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/05/01.html (αναρτήθηκε 3-5-2013)
[9] Βλ. αναλυτικά τα στοιχεία που παραθέτουμε στο κείμενό μας: «Το ΔΣ της ΕΜΕ προσέβαλε το δημοκρατικό αίσθημα των μελών: Το παράδειγμα μιας συνεδρίασης του ΔΣ (Μάιος 2013) που δεν πραγματοποιήθηκε...» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/06/2013.html (αναρτήθηκε 2-6-2013)
[10] Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν ή να φρεσκάρουν τη μνήμη τους προτείνουμε να διαβάσουν: «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ. 3η συνεδρίαση ΔΣ της ΕΜΕ 29-4-13» του Γιάννη Κερασαρίδη  http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/05/01.html (αναρτήθηκε 3-5-2013)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.