ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Το ΔΣ της ΕΜΕ προσέβαλε το δημοκρατικό αίσθημα των μελών: Το παράδειγμα μιας συνεδρίασης του ΔΣ (Μάιος 2013) που δεν πραγματοποιήθηκε...

Κερασαρίδης Γιάννης*
Μορόγλου Μανώλης*
Χρονοπούλου Αγγελική*


Το Μάιο του 2013 έπρεπε να πραγματοποιηθεί η 4η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ, όμως, η συνεδρίαση αυτή, με βάση τα στοιχεία, δεν πραγματοποιήθηκε...
Το άρθρο 18§1 ορίζει ότι «Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά (τουλάχιστον) το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη του Συμβουλίου έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη». [η έμφαση με υπογράμμιση δόθηκε από μας]
Αυτή η διαδικασία, όμως, δεν επιβεβαιώνεται ότι τηρήθηκε για το μήνα Μάιο. Οι «μαρτυρίες» των μελών του ΔΣ που θα σπεύσουν να διαβεβαιώσουν ότι έλαβε χώρα συνεδρίαση μέσα στο Μάιο δεν κρίνονται αξιόπιστες εφόσον οι ελεγχόμενοι δεν μπορούν να είναι και ελεγκτές...
Με δυο λόγια παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μας στη Γραμματεία[1] έγγραφα (πρωτοκολλημένα) και προφορικά δεν κατέστη δυνατόν τουλάχιστον να επαληθευτεί ότι διακινήθηκε η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ για το μήνα Μάιο, το χρονικό διάστημα που ρητά ορίζει το καταστατικό...
Με βάση αυτό το γεγονός η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ του Μαΐου που δεν έγινε(!!!) αναδείχθηκε σε διακύβευμα και κατέληξε σε απόδειξη του ότι το ΔΣ σύσσωμο παραβίασε τα όσα ορίζει το άρθρο 18§1.
  
Και επειδή ενός κακού... μύρια έπονται ακολουθεί σωρεία παραβιάσεων άρθρων του καταστατικού, παραβιάσεων που προσβάλλουν  το δημοκρατικό αίσθημα των μελών της ΕΜΕ.

Η κατάφωρη παραβίαση των όσων ορίζει άρθρο 18§1 επισύρει ακόμη μια παραβίαση αυτή του άρθρου 19 που προβλέπει ότι «Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες αν πρόκειται για Σύμβουλο-τακτικό μέλος της Ε.Μ.Ε. ή σε περισσότερες από τρεις τακτικές συνεδριάσεις αν πρόκειται για Σύμβουλο, αντεπιστέλλον μέλος της Ε.Μ.Ε., μπορεί να εκπέσει από τη θέση του με απόφαση του Δ. Σ.»[2]. [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]
Ενώ στη συνέχεια διασφαλίζεται πως «Μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει από τη θέση του αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του καταστατικού. Σε περίπτωση που ο απομακρυνόμενος σύμβουλος κατείχε στο Δ.Σ. θέση με τίτλο, τότε στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία παρευρίσκεται και το νέο μέλος, γίνεται νέα εκλογή για τη συμπλήρωση της κενής αυτής θέσης».

Με δυο λόγια το καταστατικό επιβάλλει να τηρείτε «παρουσιολόγιο» και μάλιστα προβλέπει και αντικατάσταση όσων μελών συμμετέχουν περιστασιακά στις συνεδριάσεις του ΔΣ!

Ας δούμε, λοιπόν, τι κερδίζει το ΔΣ της ΕΜΕ με την επανειλημμένη παραβίαση των άρθρων του καταστατικού που προαναφέραμε με στόχο να καθιερώσει την αδιαφάνεια και την κλειστότητα!!!
Εφόσον δεν ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα της πληροφόρησης των μελών της ΕΜΕ για όσα ζητήματα σε τελική ανάλυση αφορούν τα μέλη. Αν και είναι αυτονόητο, θα τονίσουμε ότι τα μέλη του ΔΣ είναι εντολοδόχοι των μελών (όσων τουλάχιστον τους ψήφισαν). Το γεγονός ότι είναι εντολοδόχοι αφορά και τα μέλη της ΕΜΕ που ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη που δεν τους ψήφισαν και τα μέλη, που είναι παραπάνω από το 50%, που αν και είναι ταμειακά τακτοποιημένα δεν ψήφισαν στις εκλογές 2013. Το να είσαι όμως εντολοδόχος δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι τα μέλη σου εκχωρούν τα δικαιώματά τους στην πληροφόρηση και όσα άλλα δικαιώματα τους αναγνωρίζει το καταστατικό... Αντίθετα η πάγια πρακτική για τα υγιή Σωματεία είναι τα μέλη να ελέγχουν το ΔΣ είτε το ψήφισαν είτε όχι και μάλιστα να διευκολύνονται κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου...


Μια ακόμη παραβίαση που εξασφαλίζει, για τη δεκαετία! (2005-2015), «μονιμότητα» στα ΔΣ και ΕΕ...

Θα χρειαστεί να τονίσουμε ότι ο έλεγχος που ανατίθεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή[3] κατά κανένα τρόπο και κατά πάγια νομολογία δεν αφαιρεί από τα μέλη το δικαίωμα του ελέγχου, τουλάχιστον για τα υγιή Σωματεία... Πολύ δε περισσότερο για την ΕΜΕ όπου έχει καταστρατηγηθεί η πρόβλεψη του καταστατικού (άρθρο 16§3[4]) με αποτέλεσμα (σύμφωνα με τα στοιχεία[5] που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ) οι ελεγχόμενοι (μέλη του ΔΣ)  τη μια διετία να μεταπίπτουν σε ελεγκτές (μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής) την άλλη διετία και στη συνέχεια να επανενδύονται το μανδύα των ελεγχόμενων (επανεκλεγέντες στο ΔΣ).

Όπως καθίσταται φανερό από την επεξεργασία των στοιχείων[6] δυο τουλάχιστον μέλη του ΔΣ (που προήλθαν από τις εκλογές της 10-3-2013) έχουν για τη δεκαετία 2005-2015 ρόλο σε ΔΣ ή ΕΕ δηλαδή έχουν 5 (διετείς θητείες) στα 10 τελευταία χρόνια!!! Με δυο λόγια δύο μέλη του νυν ΔΣ σε 5 (συνεχείς) εκλογικές περιόδους έχουν 5 συμμετοχές!!! Εξαιρετικά… ευφυές!
Εκτιμάμε, όμως, ότι για υγιή Σωματεία όταν το καταστατικό προβλέπει (βλ. ενδεικτικά καταστατικό ΕΜΕ άρθρο 16§3) κάθε μέλος μετά από 3 συνεχόμενες θητείες να παραμένει εκτός αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενδύεται 1) ούτε το ρόλο του ελεγκτή (δηλαδή δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην ΕΕ) 2) ούτε το ρόλο του ελεγχόμενου δηλαδή για 4η θητεία στο ΔΣ.
Τα παραπάνω στοιχεία, λοιπόν, που δηλώνουν 10ετή θητεία (για 2 μέλη) και 8ετή θητεία (για 5 μέλη) στο ΔΣ και ΕΕ (που προήλθαν από τις εκλογές της 10-3-2013) αποδεικνύουν την αντικαταστατική εφαρμογή του άρθρου 16§3 του καταστατικού, θεωρούμε, μάλιστα, πως οφείλουν να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα με το να παραιτηθούν. Μάλιστα, ελπίζουμε πως δεν θα κωφεύσουν ως συνήθως γιατί Verba volant, scripta manent...


Επιλογικά (για την ώρα...)

Σχετικά με το τι συζητήθηκε στην 4η συνεδρίαση του ΔΣ, που δεν έγινε, το μήνα Μάιο, θα επανέλθουμε όταν θα έχουν την αναλγησία, την αναίδεια θα λέγαμε, προσβάλλοντας το δημοκρατικό αίσθημα των μελών της ΕΜΕ, να αναρτήσουν τις αποφάσεις του ΔΣ στην ιστοσελίδα. Βλέπετε εκκρεμεί ο διορισμός των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 30ου συνεδρίου, που ήδη έχει καθυστερήσει... και επείγονται να προσθέσουν το προσόν αυτό στα βιογραφικά τους!


* μέλη της «Ανοικτής Ομάδας του Συντονιστικού Οργάνου της
“Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ”», που παρακολουθούμε από το 2011
τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΜΕ και είμαστε αυτήκοοι μάρτυρες
[1] Επισημαίνουμε πως η Γραμματεία λειτουργεί σαν Γραμματεία προέδρου του ΔΣ και των συν αυτώ και όχι ως Γραμματεία προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελών της ΕΜΕ αν και οι απολαβές τους καταβάλλονται από τα έσοδα της ΕΜΕ…
Ένα ιστορικό των αιτήσεων που υποβάλλαμε αναρτήσαμε  στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» (21-5-13) με τίτλο: «Παρεμβάσεις για τη διαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html)
Συνοπτικά εδώ αναφέρουμε ότι στις 3-4-13 και ενώ έχει διέλθει ένα 20ήμερο από τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ μετά τις εκλογές της 10-3-13 ζητήσαμε με αίτηση στο εξής να ενημερωνόμαστε (με ανάρτηση στην ιστοσελίδα ή με e-mail) για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο καθώς και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ. Με την υπόμνηση πως «Αιτούμεθα αυτή την ενημέρωση στο πλαίσιο ελέγχου με αυτοπρόσωπη παρουσία μας (όπως και κατά τη διετία 2011-2013) της τήρησης του άρθρου 19 και των άρθρων 15§2, 16§3 και 17§2 ως προαπαιτούμενα της διάφανους λειτουργίας της ΕΜΕ γενικά και ειδικότερα κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ».
Η «απάντηση» του ΔΣ της ΕΜΕ εμμέσως πλην σαφώς ήταν η πλήρης απαξίωση να απαντήσει αν και επανερχόμαστε συστηματικά στο αίτημά μας το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου κάθε δεύτερη μέρα...
Έτσι με βάση όσα αναλυτικά αναφέρουμε στη συνέχεια του κειμένου μας καταλήγουμε, λόγω έλλειψης αξιόπιστων αποδείξεων, ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ το μήνα Μάιο 2013...

[2] Επίσης το άρθρο 19 προβλέπει «Μέλος του Δ.Σ. που έχει απουσιάσει στις περισσότερες από τις πραγματοποιηθείσες τακτικές συνεδριάσεις μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του».

[3] Για την ΕΕ το άρθρο 41 ορίζει: «α) Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη της Ε.Μ.Ε., από τα οποία το ένα μπορεί να είναι αντεπιστέλλον τα άλλα δύο όμως πρέπει απαραίτητα να είναι τακτικά. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται όπως περιγράφεται παραπάνω μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. για μια διετία». [η έμφαση με υπογράμμιση και bold δόθηκε από μας]
«(...) γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις καθώς και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του Ταμία, επιβλέπει δε ιδιαίτερα αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει η Εξελεγκτική Επιτροπή τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία της Ε.Μ.Ε. και να διενεργεί τον έλεγχο του αποθεματικού (περιεχόμενο) του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή το μέλος της την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ., στη Γενική Συνέλευση. (...)». [η έμφαση με υπογράμμιση και bold δόθηκε από μας]

[4]  Το άρθρο  16§3 του καταστατικού προβλέπει: «Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει συμπληρώσει θητεία τριών συνεχών εκλογικών περιόδων, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί υποψήφιος και κατά την αμέσως επομένη, (μετά τις τρεις συνεχείς εκλογικές περιόδους) περίοδο. Ο υπολογισμός της παραπάνω θητείας αρχίζει από τις αμέσως προσεχείς αρχαιρεσίες».

[5] Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της ΕΜΕ: http://www.hms.gr/node/6 Αρχείο Διοικητικών Συμβουλίων (2005-2013) και μέλη ΔΣ 2013-2015 http://www.hms.gr/node/2 και η επεξεργασία τους έγινε από την Α. Χ. Χρονοπούλου για την καταγραφή τους σε «Πίνακα  επαναλαμβανόμενων θητειών στο ΔΣ & ΕΕ της ΕΜΕ (2005-2015)».
Έτσι, όσοι συνάδελφοι μαθηματικοί μέλη της ΕΜΕ (ταμειακά τακτοποιημένα ή μη) ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε τα στοιχεία του προαναφερόμενου Πίνακα στείλτε μας μήνυμα στο e-mail sygekp@ath.forthnet.gr για να σας στείλουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να ανακτήσετε το υλικό (μέχρι 25-8-2013) επισκεπτόμενοι/ες το Dropbox. 

[6] Ταυτόχρονα 5 ακόμη μέλη του ΔΣ και της ΕΕ που εξελέγησαν μαζί (εκλογές 2013) σε 5 συνεχείς εκλογικές περιόδους έχουν 4 συμμετοχές.Σημείωση του Blog «Μαθηματικά Τετράδια»

Δείτε συμπληρωματικά την ανάρτηση (6-6-2013) με τίτλο: 
Μια επιβεβλημένη απάντηση: σε ανώνυμα, ανυπόγραφα και αόριστα αλλά και αποπροσανατολιστικά σχόλια, λίγο πολύ, υποστηρικτικά του ΔΣ  της ΕΜΕ...

 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/06/blog-post_6.html 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.