ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Μετά τη ΓΣ 6/3/16: Παραίτηση του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής κας Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Σύντομο ιστορικό

Η απολογιστική ΓΣ της ΕΜΕ διεξήχθη όπως γνωρίζετε στις 6/3/2016. Στη ΓΣ συμμετείχαν 130 μέλη και από αυτούς οι 70 ψήφισαν για τα πεπραγμένα... εγκρίνοντάς τα, για το 2015, με ποσοστά δημοκρατίας λατινοαμερικάνικου τύπου!

Στις 7/3/2016 υπέβαλα την παραίτησή μου από μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής (η οποία πρωτοκολλήθηκε με αρ. 15620/8-3-16) για τους λόγους που αναλυτικά επεξηγώ σε αυτήν. Το κείμενο της παραίτησης στάλθηκε αυθημερόν στην alfavita.gr ΑΛΛΑ δεν αναρτήθηκε σε αυτήν. 
Σε όσους το κείμενο της παραίτησης αφήνει "κενά" μπορούν να διαβάσουν επεξηγηματικά και κατατοπιστικά την 

"Έκθεση (της μειοψηφίας) της Ε.Ε. της ΕΜΕ (η πλήρης έκθεση -σελ. 32)

 (η οποία σε έντυπη μορφή μοιράστηκε στους συμμετέχοντες στη ΓΣ 6/3/16  και  περιληπτικά αναρτήθηκε στις 5/3/16 στην alfavita)  

Το κείμενο της παραίτησης στάλθηκε στις 7/3/2016 από εμένα στα 15 μέλη του ΔΣ και στα δύο εναπομείναντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στο μέλος που με αντικατέστησε σε αυτήν. Έκρινα απαραίτητο να περιμένω τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 18/3/2016 (πριν αναρτήσω την παραίτησή μου στο blog "Μαθηματικά Τετράδια") όπου σύμφωνα με την 14η ημερήσια διάταξη θα ενημερώνονταν για την παραίτησή μου και θα γινόταν δεκτή.  

Για την ιστορία... αναφέρω ότι η παραίτησή μου έγινε δεκτή στο ΔΣ στις 18/3/2016 χωρίς καν να διαβαστεί ή να συζητηθεί και παραβλέποντας τα πραγματικά γεγονότα στα οποία αναφέρομαι. 

Σήμερα (23/3/16) αναρτώ, στη συνέχεια, την παραίτησή μου στο blog "Μαθηματικά Τετράδια" για την πλήρη και διαφανή ενημέρωση όλων σας.


"Προς: τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΜΕ 

Yπόψη: του 15μελούς ΔΣ της ΕΜΕ
Κοινοποίηση: προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε. και στα μέλη της


Θέμα: Παραίτηση του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής κας Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου


Κύριοι,
Με το μήνυμα αυτό προς τον Πρόεδρο του ΔΣ θέλω να υποβάλω την παραίτησή μου από την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΜΕ. Παρακαλώ να ενημερωθεί και να κληθεί στη θέση μου (άρθρο 41§ε) το αναπληρωματικό μέλος του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκα.

Αποχωρώ αμέσως μετά τη ΓΣ (6/3/2016) η οποία νομιμοποίησε κατά παράβαση του καταστατικού, (αναλυτικά τα στοιχεία στην «έκθεση (της μειοψηφίας) της ΕΕ της ΕΜΕ», που μοιράστηκε σε έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες στη ΓΣ και σε ηλεκτρονική μορφή (περιληπτικά) στην alfavita (https://www.alfavita.gr/arthron/endeiktikes-anafores-apo-tin-ekthesi-pepragmenon-tis-eme-meiopsifias-tis-ee) και το πλήρες κείμενο στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html ημερ. ανάρτησης 7/3/16), την διαμορφωθείσα αδιαφανή και αντιδημοκρατική κατάσταση διαχείρισης από το ΔΣ το 2015 εγκρίνοντας τον ισολογισμό, απολογισμό, πεπραγμένα 2015 και προϋπολογισμό 2016 (θέματα 4 και 5) που συντελέστηκαν χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού.

Προσωπικά όπως καλώς γνωρίζετε εμποδίστηκα έμπρακτα και με την άρνηση χορήγησης αιτούμενων στοιχείων να ασκήσω το έργο της εποπτείας και του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 41. Τα στοιχεία που επισύρουν ακυρότητα της ΓΣ και συνακόλουθα την ακυρότητα των αποφάσεών της παρουσιάζονται αναλυτικά στην πλήρη (σελ. 32) «έκθεση (της μειοψηφίας) της ΕΕ της ΕΜΕ» αναρτήθηκε στο blog "Μαθηματικά Τετράδια" http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html (ημερ. ανάρτησης 7/3/16).

Επισημαίνω ενδεικτικά (και θα επανέλθω στη συνέχεια όσες φορές χρειαστεί με βάση τα πρακτικά της ΓΣ) ότι η διευκρινιστική απάντηση του Προέδρου της ΕΕ ότι «το καταστατικό δεν προβλέπει ανάρτηση της έκθεσης της μειοψηφίας» απέχει της πραγματικότητας και παραβιάζει το καταστατικό αφού σύμφωνα με το άρθρο 41§ «γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις καθώς και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του Ταμία, επιβλέπει δε ιδιαίτερα αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει η Εξελεγκτική Επιτροπή τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία της Ε.Μ.Ε. και να διενεργεί τον έλεγχο του αποθεματικού (περιεχόμενο) του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή το μέλος της την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ., στη Γενική Συνέλευση».
Η αναφορά αυτή σύμφωνα με την Περιφέρεια (εποπτεύουσα αρχή) προϋποθέτει να υποβάλλεται ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία έκθεση της Ε.Ε.

Έτσι οι δύο εκθέσεις (πλειοψηφίας και μειοψηφίας) είναι ισότιμες και θα κληθεί η ΓΣ να αποφασίσει.
Με δυο λόγια το καταστατικό προβλέπει ομόφωνη έκθεση της ΕΕ. Τα υπόλοιπα αφορούν το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Αλλά η πλειοψηφία υφάρπασε τα “δικαιώματά” της σε βάρος της μειοψηφίας. Μάλιστα η έκθεση της ΕΕ αναρτήθηκε χωρίς την ένδειξη κατά πλειοψηφία” στο link στην 1η σελίδα της ιστοσελίδας της ΕΜΕ.
Μάλιστα θεωρώ πως η απάντηση του Προέδρου της ΕΕ δεν συνιστά προσωπική του θεώρηση για τα πράγματα αλλά απάντηση εκπορευόμενη από το ΔΣ που κατάφωρα παραβίασε καταστατικά μου δικαιώματα. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η απάντηση αυτή συνιστά μεροληπτική και μικρόψυχη εκτός από αδιαφανή και αντιδημοκρατική ανάγνωση του καταστατικού.
Και σε κάθε περίπτωση ενημερώνω τον Πρόεδρο του ΔΣ πως επιβάλλεται, και αναμένω, να μου σταλεί, αρμοδίως γραπτώς και αιτιολογημένη η παραπάνω (προφορική) απάντηση στο αίτημα ανάρτησης της «έκθεσης (της μειοψηφίας) της ΕΕ της ΕΜΕ»  (με αρ. πρωτ. 15614 /2-3-16), για κάθε χρήση.

Επίσης στη ΓΣ παραπονεθήκατε πως σας κούρασα με τις αιτήσεις που υπέβαλα. Και πράγματι υπέβαλα 32 αιτήσεις από 26/3/15 (αρ. πρωτ. 15292) μέχρι και 26/12/2015 (αρ. πρωτ. 15546) και στις 13 αιτήσεις το 2016 από 10/1/16 (αρ. πρωτ. 15557) μέχρι και 2/3/2016 (αρ. πρωτ. 15614) τις οποίες και κατορθώσατε(!!!) να αγνοήσετε και να τις καταστήσετε άγονες. Προφανώς αυτό που σας κούρασε ήταν το να... σφυρίζετε επί 11 μήνες αδιάφορα συνεχίζοντας την αδιαφανή και αντιδημοκρατική πρακτική σας.
Στη θέση σας θα τα έδινα όλα τα αιτούμενα στοιχεία για να μην κουραστώ για να τα αποκρύβω. Εσείς γιατί διαλέξατε να κουραστείτε;...

Αλλά μην απελπίζεστε... υπάρχει πάντα το περιθώριο να απαλλάξετε από την παρουσία σας την ΕΜΕ, μια παρουσία που επισώρευσε στην ΕΜΕ τα δεινά της –αδιαφανή και αντιδημοκρατική λειτουργία και απομαζικοποίηση– και μια ζημιά, για την ώρα ανυπολόγιστη, μια και με εμποδίσατε να την προσδιορίσω με επάρκεια, ενώ καταψηφίσατε την πρότασή μου να διοριστεί ορκωτός λογιστής και έτσι να μπουν τα πράγματα στη ρότα που αξίζει σε ένα επιστημονικό Σωματείο. Το ποια εξήγηση θα δώσει  ο καθένας σας στο εαυτό του για την απόφασή σας αυτή το αφήνω σε σας. Πάντως εκεί έξω στην κοινωνία η μαθηματική κοινότητα έχει πάρει το μήνυμα πως επιτεύχθηκε η συγκάλυψη και ότι όλα είναι υπό έλεγχο και συνεχίζονται απρόσκοπτα...

Τέλος, παραιτούμαι για να τηρήσω τη δέσμευση στην εναλλαγή της θητείας μέσα στη διετία, τακτική που συνάδει και με την πολιτική κουλτούρα της Αριστεράς και για να δοκιμαστούν όλοι οι συνυποψήφιοι σε θέσεις εξουσίας/ευθύνης και να μην υποκύψουμε στη γοητεία της “καρέκλας”.

Εύχομαι στο νέο μέλος της Ε.Ε. καλό κουράγιο και στο 15μελές ΔΣ και τα 2 εναπομείναντα μέλη της ΕΕ μια... ξεκούραση θητεία.

Αθήνα 7/3/2016 (9.00 μμ)
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.