ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Χρονικό μη λειτουργίας της Εξελεγκτικής Επιτροπής (από 26/3/2015 μέχρι σήμερα...) Ή ενώ το ΔΣ λειτουργεί με το «σύστημα των ομόφωνων αποφάσεων» η Εξελεγκτική Επιτροπή λειτουργεί με τον "αυτόματο πιλότο"...


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
Μέλος της ΕΜΕ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (2015-2017)

Στα δύο πρόσφατα κείμενα μου με την ευκαιρία του “απολογισμού” του 1ου 6μήνου (Μάρτης 2015 - Σεπτέμβρης 2015) με βάση και την βιωμένη εμπειρία μου από την 6μηνη θητεία μου στην Εξελεγκτική Επιτροπή αναφέρθηκα παραδειγματικά σε δύο[1] ζητήματα που αφορούν ευθέως στο ΔΣ. Συνοπτικά, μας απασχόλησε το ζήτημα ότι η ΕΜΕ διοικείται πλέον από 17 μέλη (15 στο ΔΣ + 2 στην Εξελεγκτική Επιτροπή) που ομονοούν («οι 6» παραβιάζοντας τις διακηρυκτικές αρχές της "Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ" και των "συνιστωσών" της κύρια της «Πανεπιστημονικής»[2] Μαθηματικών «οι 3» από αυτούς) με αποτέλεσμα να παρατείνονται και να επιτείνονται στην ΕΜΕ τα φαινόμενα αδιαφάνειας και αντιδημοκρατικότητας.

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης, όμως, είναι δίκαιο να αναφερθώ και στη λειτουργία της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής στην οποία συμμετέχω ως εκλεγμένο μέλος.
Και επειδή η πλήρης σύμπνοια με ενσωμάτωση στο «σύστημα των ομόφωνων αποφάσεων» δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στην Εξελεγκτική Επιτροπή γιατί δεν προτίθεμαι να παραβιάσω και να παραβλέψω τις διακηρυκτικές μας αρχές δηλαδή τις αρχές της "Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ".
Και επειδή είναι «κάπως» να προσχωρήσω στις αδιαφανείς πρακτικές των άλλων δύο εκλεγμένων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής τέως Πρόεδροι της ΕΜΕ και οι δύο δηλαδή από ελεγχόμενοι ελεγκτές... ανάγοντας την Εξελεγκτική Επιτροπή σε νομιμοποιημένη “αγρανάπαυση”...
Και επειδή η αναλογία του 1 προς 3 στην Εξελεγκτική Επιτροπή σηματοδοτεί είτε νομιμοποίηση είτε ανατροπές κατέστησα από την αρχή σαφές ότι τηρώντας απαρέγκλιτα τους όρους που συνυπογράψαμε στη διακήρυξη της "Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ"[3] κινούμενη σε τέσσερις κατευθύνσεις (προς το ΔΣ, την Εξελεγκτική Επιτροπή, την "Κίνηση" και την κοινωνία) θα κάνω διακριτές ρήξεις και ανατροπές με βάση τις διακηρυκτικές μας αρχές.

Αναλυτικά για το πως έχει διαμορφωθεί, μέχρι σήμερα (15/10/15), η κατάσταση στη Εξελεγκτική Επιτροπή:

i. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδρίασε για να συγκροτηθεί σε σώμα στις 26/3/2015.
Στα πρακτικά (26/3/2015)  υπέβαλα γραπτή παρέμβαση (έχει σταλεί ηλεκτρονικά)  η οποία περιλήφθηκε μερικώς στα πρακτικά. Πολλά από τα ζητήματα παρέμειναν σε εκκρεμότητα για την επόμενη συνεδρίαση.

ii. Νέα συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά από αρκετές αναβολές έλαβε χώρα στις 6/5/2015.
Από τότε δεν έχουν γραφεί ακόμη τα πρακτικά!!!
Επομένως η συνεδρίαση αυτή εμφανίζεται σαν να μην έχει ποτέ πραγματοποιηθεί!!!


Έτσι 5 μήνες μετά εκτιμώ πως είναι καιρός να σας ενημερώσω σε ποιες ενέργειες προέβηκα για να λειτουργήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή με βάση όσα προβλέπει το καταστατικό (άρθρο 41) οι οποίες και κατέληξαν αναποτελεσματικές.

iii. Το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής (6/5/2015) προώθησα με e-mail, την επόμενη κιόλας μέρα, στις  7/5/2015, για να έχουμε πρόσφατα στη μνήμη μας τι ακριβώς συζητήθηκε, στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στο έτερο μέλος της με το εξής συνοδευτικό: «(…) και σας παρακαλώ να το διαβάσετε και να κάνετε τυχόν διορθώσεις ή/και προσθήκες (με κόκκινη γραμματοσειρά) και να μου το επιστρέψετε ώστε να διαμορφώσω το τελικό πρακτικό.
Το τελικό πρακτικό θα σταλεί στον Πρόεδρο για να το προωθήσει στη Γραμματεία για να γραφτεί από εμένα ή από τη Γραμματεία στο βιβλίο πρακτικών και να περάσετε από τη Γραμματεία να υπογράψετε από την Τετάρτη 13/5/15 και μετά».

iv. Επανήλθα με 2ο ηλεκτρονικό μήνυμα στις 10/5/15 (στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στο έτερο μέλος της) επισημαίνοντας ότι  «είναι προφανές ότι μετά την ανασυγκρότηση του ΔΣ (8/5/2015) επιβάλλεται το πρακτικό της Εξελεγκτικής (6/5/2015) να καταγράψει τις ενέργειές της που στα πλαίσια της εποπτείας που ασκεί αποκατέστησαν τη δημοκρατική λειτουργία του ΔΣ.
Ενημερώστε με λοιπόν, αν μπορείτε να ολοκληρώσουμε μαζί αυτή την ενέργεια την Τετάρτη 13/5/15», επισυνάπτοντας για 2η φορά το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης της Εξελεγκτικής Επιτροπής (6/5/2015)...

Και επειδή δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση επανήλθα στη συνέχεια
v. με τα έγγραφά μου (με αρ. πρωτ. 15383/29-5-2015 και 15404/2-6-2015) προς τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής για να τον ενημερώσω (καθώς και τα μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής) για ζητήματα, τα οποία ενδεικτικά κατέγραψα στον 1ο και 2ο (συμπληρωματικό) κατάλογο εκκρεμοτήτων, που δημιουργούν προσκόμματα στην εκτέλεση του έργου της εποπτείας και του ελέγχου που σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού ασκείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή οπότε απαιτούνται να ληφθούν μέτρα για να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η ομαλότητα στη λειτουργία του ΔΣ. Και κατέληγα “Παρακαλώ, λοιπόν, να καλέσετε σε συνεδρίαση την Εξελεγκτική Επιτροπή γιατί τα παραπάνω ζητήματα όσο εκκρεμούν δυναμιτίζουν τη λειτουργία της ΕΜΕ και συνιστούν προσκόμματα στην εκτέλεση του έργου της εποπτείας και του ελέγχου (άρθρο 41 του καταστατικού) ενώ την αφήνουν έκθετη σε κάθε είδους ερμηνείες[4].

Απολογιστικά επισημαίνω ότι:
Στη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της σε σώμα στις 26/3/15 η πρότασή μου για Πρόεδρο ήταν «κυκλική εναλλαγή στη θητεία του Προέδρου ένα οκτάμηνο για κάθε μέλος με αρχή τον κ. Καλογερόπουλο να συνεχίσει ο κ. Γ. Δημάκος και να κλείσει με μένα  [Αγ. Χρονοπούλου] για να κάνει ένα βήμα η Εταιρεία μπροστά σε νέες συλλογικές μορφές οργάνωσης».
Η πρότασή μου απορρίφθηκε εμμέσως πλην σαφώς από τα άλλα δύο μέλη και τελικά «επίσης για λόγους καλής λειτουργίας της ΕΜΕ ψήφισα για Πρόεδρο τον κ. Καλογερόπουλο».

Σήμερα 7 μήνες μετά την εκλογή μου στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στο πλαίσιο της αυτοκριτικής μου, και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, αναγνωρίζω με βάση τα προαναφερόμενα ότι ψηφίζοντας για Πρόεδρο τον κ. Γρ. Καλογερόπουλο, αντί να βελτιωθεί η λειτουργία της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής στην οποία συμμετέχω ως εκλεγμένο μέλος και συνακόλουθα η λειτουργία του ΔΣ, έκανα μια τρύπα στο νερό... Ας είναι, άλλωστε ουδείς "άσφαλτος"...

Τι κατάφερε, όμως, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής;
Στο 7μηνο (Μάρτης 2015-Οκτώβρης 2015) κατάφερε να έχει πραγματοποιήσει με ευθύνη του η Εξελεγκτική Επιτροπή μόνο μια (01)!!!! συνεδρίαση (ενώ για τη 2η δεν έχουν γραφτεί πρακτικά εδώ και 5 μήνες!!!) έναντι 8 συνεδριάσεων του ΔΣ (η 6η αναβλήθηκε και η 8η επίκειται).
Άρα;
Άρα, παραμένει προς απάντηση το πώς με αυτό το... σκορ (1 προς 8) ελέγχουν και εποπτεύουν τη διαχείριση του Δ.Σ.  τα δύο μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ασκώντας το ρόλο τους σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού και ενώ για 7 μήνες συσσωρεύονται εκκρεμότητες που δηλώνουν κακοδιαχείρηση, αδιαφάνεια, συσκότιση και αντιδημοκρατικότητα.
Παραδειγματικά αναφέρω ότι ολοκληρώθηκαν χωρίς να ανακοινωθεί οικονομικός απολογισμός (έσοδα/έξοδα) από τους καθ’ ύλην υπεύθυνους (προέδρους, διευθυντές κλπ):
Το 9o Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο – Λεπτοκαρυά Πιερίας (19-25/7/2015) και η 7η Καλοκαιρινή Μαθηματική Κατασκήνωση (16-23/8/2015 ολοκληρώθηκαν χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό (εσόδων/εξόδων)
Το 9o Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο – Άγιος Νικόλαος Ημαθίας (2-8/8/2015) φέρεται να ματαιώθηκε χωρίς καμιά διευκρινιστική ανακοίνωση.
Το συνέδριο MICOM-2015 (22-26/9/2015), η συνεδρίαση του Συμβουλίου της MASSEE (18/4/2015 και η 32 BMO 2015 3-8/5/2015 ολοκληρώθηκαν χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό (εσόδων/εξόδων)
Η 56η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα
 (4-16/7/2015) στην Ταϊλάνδη ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό για το κόστος συμμετοχής.
Επίσης δεν υπάρχει καμιά απολογιστική αναφορά σε χορηγίες, δωρεές ή άλλη χρηματική ή σε είδος παροχή για τις παραπάνω εκδηλώσεις.


Η "απάντησή" μου είναι ότι: από τα στοιχεία αλλά και βιωματικά και από την μέχρι τώρα ολιγόμηνη θητεία μου το έργο που επιφυλάσσεται στις 3μελείς Εξελεγκτικές Επιτροπές (κατά παράβαση του άρθρου 41 του Καταστατικού της ΕΜΕ) είναι να συνυπογράφουν ετησίως, στη λήξη του οικονομικού έτους, τα όσα... έτοιμα τους προωθεί το εκάστοτε ΔΣ.

Από την πλευρά μου, μέχρι τώρα ανέδειξα (απευθυνόμενη εγγράφως αρμοδίως[5] και επανειλημμένα και στο 15μελες ΔΣ και στην Εξελεγκτική Επιτροπή) ενδεικτικά τα ζητήματα που εμποδίζουν το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής (έργο που οφείλει να ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού της ΕΜΕ) και εκείνο που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι εφέτος δεν θα υπάρξει ομοφωνία αφού η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει συνεδριάσει μόνο μια (01) φορά στις 26/3/2015 για να συγκροτηθεί σε σώμα ενώ η 2η εξ αναβολής (22/4/2015) συνεδρίασή της στις 6/5/2015 (με θέμα: Προγραμματισμός των Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής) και παρόντα και τα 3 μέλη της δεν έχει επισημοποιηθεί αφού μέχρι τώρα δεν γράφτηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης από την 6η Μαΐου 2015!!!
Αλλά και επί της ουσίας ο «Προγραμματισμός των Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής» με ευθύνη του Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του έτερου μέλους της καταλήγει να συμβάλλει στην αδιαφανή και αντιδημοκρατική λειτουργίας της εφόσον διερμηνεύοντας τα τωρινά “σημάδια” προδήλως συμπεραίνω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τις... παραμονές της ΓΣ το Μάρτη του 2016(!!!) και μόνο για να υπογράψουν ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και το έτερο μέλος της (πρώην ελεγχόμενοι και νυν ελεγκτές...) τη νομιμοποιητική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και αυτή τη “δουλειά” τη γνωρίζει καλά (και εξασκείται επί μακρόν) η ΔΠΜ…


Τελικά κατέληξα να έχω απέναντί μου και «τους 17» (15 στο ΔΣ + 2 στην Εξελεγκτική Επιτροπή) ΑΦΟΥ τα... βρήκαν ως διαχειριστές - διεκπεραιωτές παραβιάζοντας όσα διακηρύξαμε ΚΑΙ η "Κίνηση" αδρανεί και σιωπά που σημαίνει πως αποδέχεται ότι τα βρήκαν... Επιπλέον συμφωνεί(;) ότι δεν είναι καιρός για ανατροπές δηλαδή βρίσκεται σε ευθεία διάσταση και ρήξη με τους διακηρυκτικούς της στόχους και επομένως και με μένα προσωπικά.
ΚΑΙ αφού οι παρατάξεις κρίνονται όχι μόνο από αυτά που λένε δημόσια αλλά και κυρίως από αυτά που… ψιθυρίζουν(!!!) για να συνοψίζω, η παραμονή μου στην Εξελεγκτική Επιτροπή ενώ παρεμποδίζομαι με λόγια και έργα να ασκήσω το έργο της εποπτείας και του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού σε συνδυασμό με την επιμονή μου να παραμένω προσηλωμένη στις διακηρυκτικές θέσεις της “Κίνησης” αναδεικνύοντας εμπεριστατωμένα τα σημεία τριβής, ρήξης και ανατροπής των διακηρυκτικών μας θέσεων με την “πραγματικότητα” που διακατέχει τη λειτουργία της ΕΜΕ και αναπαράγει και αυτή τη διαχειριστική περίοδο την καθεστωτική αντίληψη της αδιαφάνειας, και αντιδημοκρατικότητας και ταυτόχρονα να  εργάζομαι, για να υλοποιηθούν διακηρυκτικές θέσεις της “Κίνησης” οδηγούν στην ανεξαρτητοποίησή μου από την “Κίνηση”. Αυτός ο μονόδρομος ικανοποιεί αίτημα κάποιων μελών της “Κίνησης” που μετεκλογικά και μετά την περιφανή νίκη “αναδιαπραγματεύονται”(!!!) και εντός του ΔΣ τις διακηρυκτικές θέσεις μας.

Μάλιστα οι αντιδράσεις από μέλη της “Κίνησης” που συμμετείχαν τόσο στη συνάντηση στις 25/5/2015 όσο και στη συνάντηση της  “Κίνησης” στις 14/6/2015 συνέβαλαν στο να δηλώσω προφορικά στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 19/6/2015 την ανεξαρτητοποίησή μου (η δήλωσή μου αυτή δεν καταγράφηκε στα πρακτικά) όπου ανάμεσα στους παρόντες ήταν και τα έξη εκλεγμένα στο ΔΣ μέλη της “Κίνησης”.
Μάλιστα στην ίδια συνεδρίαση του ΔΣ κατέθεσα γραπτή παρέμβαση με θέμα: «Γραπτή παρέμβαση (για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ στις 19/6/2015) του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής Α. Χρονοπούλου (σύμφωνα με το άρθρο 41§α, γ) επειδή εμποδίζομαι στην εκτέλεση του έργου μου της εποπτείας και του ελέγχου που σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού ασκώ ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δεν συμπεριλήφθηκε το ζήτημα αυτό ενημερωτικά στην ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίασης του ΔΣ 19/6/2015» (αρ. πρωτ. 15416/19-6-2015)

Και για να συνοψίζω θεωρώ πως είναι δείγμα συνέπειας να σώζεις οτιδήποτε και αν σώζεται... Ενώ είναι “ανάρμοστο” να παραβιάζεις διακηρυκτικές αρχές...
Έτσι, παρά τις αφόρητες πιέσεις που μου ασκούνται, παρά τις προσωπικές επιθέσεις και τις λοιδορίες σε βάρος μου, έχω να δηλώσω πως αυτή η οικονομική περίοδος θα κλείσει με μένα ως 3ο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ελπίζω να έγινα κατανοητή και να μη χρειαστεί να επανέλθω.

Προτίθεμαι, όμως, να δηλώσω και εγγράφως την ανεξαρτητοποίησή μου από την “Κίνηση” στην επόμενη  συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (όποτε αυτή πραγματοποιηθεί) για να καταγραφεί, αυτή τη φορά, στα πρακτικά.
Έτσι από τις 19/6/15 οι όποιες ενέργειές μου, σύμφωνα με το άρθρο 41, παρακαλώ να μην... χρεώνονται ούτε και να... πιστώνονται στην “Κίνηση”.

Περιμένω με έντονο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις «των 17» (15 στο ΔΣ + 2 στην Εξελεγκτική Επιτροπή) που θα αποκαλύψουν ποιες τακτικές θα μετέλθουν και ποιο ρόλο μου επιφυλάσσουν επειδή έχω τη... δεδηλωμένη πως δεν θα συνεργαστώ σε κακοδιαχείρηση, αδιαφάνεια, συσκότιση και άλλες αντιδημοκρατικές πρακτικές...


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
Αθήνα 15/10/2015[1] Για το 1ο ζήτημα βλ. στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» (ημερ. ανάρτησης 8/10/15) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2015/10/2015-2015-70.html
Για το 2ο  ζήτημα βλ. στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» (ημερ. ανάρτησης 28/9/15) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2015/09/2015-2015.html
[2] Βλ. «Διακήρυξη της «Πανεπιστημονικής» Μαθηματικών για τις εκλογές στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία» http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/61458/diakiryxi-tis-panepistimonikis-mathimatikon-gia-tis-ekloges-stin-elliniki (ημερ. ανάρτησης 18/2/15)
[3] Βλ. «εκλογές ΕΜΕ 15/3/2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΗΣ της “ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ”» στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” (ημερ. ανάρτησης 2/3/15) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2015/03/832015-0-false-18-pt-18-pt-0-0-false.html KAI «alfavita» (ημερ. ανάρτησης 4/2/15)
[4] έγγραφο (2ος κατάλογος νέων εκκρεμοτήτων) με αρ. πρωτ. 15404/2-6-2015
[5] Βλ. ενδεικτικά 1) την γραπτή παρέμβασή μου (με αρ. πρωτ. 15416/19-6-2015) στα πλήρη πρακτικά του ΔΣ (Πράξη 4η/1151/19-6-2015, σελ. 375-378). Επισημαίνω ότι η παρέμβασή μου δεν περιλαμβάνεται στην περιληπτική αναφορά στις «Αποφάσεις συνεδρίασης ΔΣ 19/6/15» (http://www.hms.gr/node/977 ημερ. ανάρτησης 7/9/15) και
2) την γραπτή παρέμβασή μου (αρ. πρωτ. 15440/8-7-15) με θέμα: «Γραπτή παρέμβαση (για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ στις 10/7/2015) του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής Α. Χρονοπούλου (σύμφωνα με το άρθρο 41§α, γ) στο πλαίσιο του έργου μου της εποπτείας και του ελέγχου που σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού ασκώ ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αναφορά σε δύο  ζητήματα». στα πλήρη πρακτικά του ΔΣ (Πράξη 54η/1151/19-6-2015, σελ. 386-391)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.