ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Ενημερωτικό Δελτίο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»: Οι συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΜΕ τη διετία 2013-2015

προστέθηκε (στο τέλος) Σημείωση του blog «Μαθηματικά Τετράδια» (19-4-13)

Με μια ματιά ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ότι η αρχική σελίδα της ΕΜΕ έχει επανέλθει, μετά το διάλειμμα της διετίας 2011-2013 όπου η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» κατείχε δύο θέσεις στο ΔΣ, στη συνήθη αδιαφανή πρακτική. Για παράδειγμα η τελευταία συνεδρίαση ΔΣ φέρεται να είναι της 5-2-13(!!!) έκτοτε μπορούμε να συμπεράνουμε πως δε συνεδρίασε το ΔΣ και άρα παραβιάζεται το άρθρο 18§1 που προβλέπει πως το «Το Δ. Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά (τουλάχιστον) το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, (...)». 
Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αληθές επειδή στην πραγματικότητα η ΕΜΕ μετά της 5-2-13, και πολύ νωρίτερα, έχει κατεβάσει... ρολά και λειτουργεί ως ιδιωτική επιχείρηση οπότε θα ανακοινώνει μόνο «ισολογισμούς» και «απολογισμούς» ετησίως όπως προβλέπει ο νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες!!!
΄Έτσι το ΔΣ της ΕΜΕ (απερχόμενο και τωρινό) αποφάσισαν στο εξής να μην ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα, ούτε καν τις αποφάσεις (όσα ελάχιστα ανακοίνωναν βέβαια) που έλαβαν, μετά την κάθε συνεδρίαση...
Για περίπου τρεις μήνες, λοιπόν, φέρεται να μην έχουν πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις!!!

Η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» ασκώντας το δικαίωμα στην ενημέρωση θα πληροφορεί στο πλαίσιο ενημέρωσης της μαθηματικής κοινότητας κάθε ενδιαφερόμενο για όσα διαμείφθηκαν στις συνεδριάσεις του ΔΣ (που θα παρακολουθήσουμε -τα μέλη της «Ανοιχτής Ομάδας Συντονισμού» και όποιο άλλο από τα μέλη μας εκδηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον).
Επισημαίνουμε ότι και κατά τη διετία 2011-2013 παρακολουθούσαμε τις συνεδριάσεις αλλά επειδή αναρτούσαν τις αποφάσεις των ΔΣ η ενημέρωση από μας περιοριζόταν σε εσωτερική ενημέρωση των μελών και αποδεκτών των μηνυμάτων της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ».
Μετά, όμως, από τη νέα πλήρως αδιαφανή πρακτική του τωρινού ΔΣ με ευθύνη, σύμφωνα με το καταστατικό, του Προέδρου και του ΓΓ, αποφασίσαμε να δημοσιοποιούμε όσα ακούμε στις συνεδριάσεις του ΔΣ καταβάλλοντας προσπάθεια να διαχωρίσουμε την πληροφορία από το σχολιασμό και επίσης να μην αδικήσουμε κάποιον. Για πρακτικούς λόγους δεν θα αναφέρουμε ονόματα αλλά θέσεις που υποστηρίχτηκαν και ελπίζουμε πως όλοι θα εκτιμήσετε τη νέα αυτή προσπάθειά μας και με τις παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσετε να είμαστε πιο ακριβείς και πιο αντικειμενικοί.

Για αρχή, επειδή θα ακολουθήσει νέο κείμενο αναλυτικής ενημέρωσης για όσα διαμείφθηκαν στη 2η συνεδρίαση του ΔΣ της 5-4-13, θα δημοσιοποιήσουμε έναν ανοιχτό (για συμπλήρωση) κατάλογο των εκκρεμοτήτων... 

Σήμερα, 35 μέρες μετά τις εκλογές της ΕΜΕ της 10-3-13 αρχικά έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 
η συγκρότηση του ΔΣ (στην 1η συνεδρίαση) σε σώμα μετά το ατυχές, τουλάχιστον, δημοσίευμα του esos (1)  (με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ) αναδεικνύει την αδιαφάνεια που συστηματικά καλλιεργείται και επειδή δεν δημοσιοποιήθηκε η ημερομηνία και η ώρα που έλαβε χώρα το ΔΣ για να συγκροτηθεί σε σώμα έχοντας ουσιαστικά παραβιάσει το καταστατικό (άρθρο 17§1 & 2 και άρθρο 20). 

Επίσης δεν φρόντισε το ΔΣ (με ευθύνη του προέδρου και του ΓΓ) για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ 
1ο οι αποφάσεις των ΔΣ της 25-2-13  και της 3-3-13 
2ο οι αποφάσεις της Καταστατικής ΓΣ της 20-1-13
3ο τα πρακτικά της Καταστατικής ΓΣ (20-1-13)
4ο το νέο Καταστατικό όπως θα κατατεθεί προς έγκριση
5ο οι αποφάσεις ΓΣ της 3-3-13
6ο τα πρακτικά της ΓΣ (3-3-13)
7ο τα πρακτικά της εκδίκασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή (10-3-13)
8ο τα πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής (10-3-13) και τέλος 
9ο οι ψήφοι ανά ψηφοδέλτιο (ηλεκτρονικά σε excel) όπως και 
10ο ο κατάλογος των ψηφισάντων (ταμειακά τακτοποιημένα μέλη τακτικά και αντεπιστέλλοντα) και 
11ο ο κατάλογος των ονομάτων των άκυρων ψηφοδελτίων όπως και το λόγο ακυρότητάς (μη ταμειακά τακτοποιημένα μέλη κ.ο.κ.)
Επίσης 
12ο με αυτή την αδιαφανή τακτική εξέθεσαν την ΕΜΕ και στους φιλοξενούμενούς μας με την ευκαιρία του SEEMOUS 2013 αγνοώντας μάλιστα επιδεικτικά την έγκαιρη παρέμβασή μας (αριθμ. πρωτοκόλλου 14668/22-3-13). 

Ουσιαστικά, με όσα ενδεικτικά, παραπάνω, αναφέρουμε, επιβεβαιώνεται ότι με τις αδιαφανείς επιλογές του ΔΣ (κάθε μέλους του προσωπικά) παραβιάζεται το άρθρο 13§1 (σε συνδυασμό με το άρθρο 2 που αναφέρεται στους σκοπούς) που προβλέπει «Κάθε μέλος, για το οποίο έχει γίνει φανερό ότι με τη συμπεριφορά του: α) παραβλάπτει ουσιωδώς τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ε.Μ.Ε. (...) αποβάλλεται προσωρινά ή οριστικά από την Εταιρεία. Η προσωρινή αποβολή έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος. 2) Προσωρινή ή οριστική αποβολή επιβάλλει η Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται, με απόδειξη παραλαβής, στο μέλος. (...)»).

Αναδεικνύεται, λοιπόν, χωρίς περιστροφές ότι δεν τηρούνται με ευθύνη του ΔΣ όσα επιβάλλουν το Σύνταγμα και οι νόμοι αλλά κυρίως προβλέπει το καταστατικό της ΕΜΕ και ταυτόχρονα η αδιαφανής πρακτική σας στοχεύει στο να απομονώσετε την ΕΜΕ από τα μέλη της λειτουργώντας την ΕΜΕ όχι ως επιστημονικό Σωματείο αλλά με όρους «ιδιωτικής επιχείρησης» και μάλιστα με στεγανά ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα «συμμετοχής»...
Αθήνα 15-4-2013
Κερασαρίδης  Γιάννης
Μορόγλου Μανώλης
Χρονοπούλου Αγγελική

(μέλη της «Ανοικτής Ομάδας του Συντονιστικού Οργάνου της 
“Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ”», που παρακολουθούμε από το 2011 
τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΜΕ και είμαστε αυτήκοοι μάρτυρες)
1. Η σχετική συζήτηση που διεξήχθη δημόσια κατέδειξε ότι η αδιαφάνεια που χαρακτήρισε το νέο ΔΣ, το οποίο συγκροτήθηκε από τη συμπαγή 15άδα της «Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών», εξέθεσε όχι μόνο το φορέα της είδησης αλλά πρωτίστως το ΔΣ αφού όπως τεκμηριωμένα αναδείξαμε συγκροτήθηκε στα χαρτιά, κατά παράβαση του καταστατικού... http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/03/k.html (15-3-13) Το κείμενό μας αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή(!!!) της ημερομηνίας ανάρτησης από (και στο) esos οπότε ακολούθησε 2ο στη σειρά κείμενό μας «Η είδηση της συγκρότησης του ΔΣ της ΕΜΕ, αιτία για παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας...» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/03/blog-post_19.html μετά από αυτό το esos ανασκεύασε το δημοσίευμά του (που αναρτήθηκε στις 14-3-13) Βλ. από 23-3-13 http://esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/kathigitis_ekpa_dimakos_neos_proeros_ellinikis_mathimatikis_etaireias


Η όλη κατάσταση εξέθεσε τόσο το esos όσο και το ΔΣ της ΕΜΕ αλλά πρώτιστα την ΕΜΕ με αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ και σε τελική ανάλυση του προέδρου του ΔΣ και της ««Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών».Σημείωση του blog «Μαθηματικά Τετράδια» (19-4-13): 

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι την επόμενη ημέρα 18-4-13 (και μετά την παραπάνω ανάρτηση) στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ αναρτήθηκε η απόφαση του ΔΣ της 5-4-13. 

(Συγκριτικά και για του λόγου το αληθές 
αναρτάμαι στη συνέχεια την 1η σελίδα της ΕΜΕ της 17/4/13 ώρα 7.44 μμ όπου και δεν υπάρχει η ανακοίνωση των αποφάσεων του ΔΣ της 5-4-13...)
     
Επισημαίνουμε το γεγονός της ανάρτησης της απόφασης του ΔΣ της 5-4-13 (στις 18-4-13)  ως έμπρακτο αποτέλεσμα της αναγκαιότητας του «Ενημερωτικού Δελτίου» που δρομολογήσαμε και θα αναφέρεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ τη διετία 2013-2015 με την υπόμνηση ότι η ιστοσελίδα της ΕΜΕ είναι καιρός να ακολουθήσει τη διεθνή τακτική που επιβάλλει να υπάρχει ημερομηνία (και ώρα) ανάρτησης σε καθετί που αναρτάται και να μην "επενδύει" συστηματικά στη σύγχυση που μπορεί να προκληθεί από μια ανακοίνωση "άχρονη"...

                                                                                                                            Α.Χ. Χρονοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.