ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Κριτική θεώρηση του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας για το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ: Αναφορές σε ό,τι υπερεκτιμήθηκε ή αποσιωπήθηκε ή παραλήφθηκε από τον οικονομικό απολογισμό...


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου*

Περιεχόμενα:

0. Συμβολή στη διαφανή λειτουργία ενός επιστημονικού Σωματείου: Προοίμιο (περιληπτικά)**

1. Εισαγωγικά
2. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση του οικονομικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)
2.1. Ερωτήματα που δημιούργησαν τα κενά του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο
2.2. Περί συνδιοργάνωσης και χορηγιών (θεσμικών και ιδιωτικών φορέων) στο 29ο συνέδριο: κάτι υπερεκτιμήθηκε, κάτι αποσιωπήθηκε, κάτι παραλήφθηκε...
2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο
2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα)
2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα
2.3. Ερωτήματα που δημιούργησε η «φαιά»  περιοχή του οικονομικού απολογισμού, για το 29ο συνέδριο, Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας
3. Επίλογος (προσωρινά)

**. Επισημαίνουμε ότι η ενότητα 0. Συμβολή στη διαφανή λειτουργία ενός επιστημονικού Σωματείου: Προοίμιο (περιληπτικά) (που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και σε άλλες ιστοσελίδες) είναι μόνο μια εκτενής περιληπτική απόδοση των όσων στοιχείων συλλέξαμε και αναλύσαμε και τα οποία παρατίθενται διεξοδικά στο πλήρες κείμενό μας που αναρτάται μόνο στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/0. Συμβολή στη διαφανή λειτουργία ενός επιστημονικού Σωματείου: Προοίμιο (περιληπτικά)

To «29ο πανελλήνιο συνέδριο Μαθηματικής παιδείας με διεθνή(!) συμμετοχή»[1] οργάνωσαν (9-11/11/12) η ΕΜΕ και το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας και ως συνδιοργανωτές φέρονται: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος Μεσσήνης. Όσο για τους χορηγούς του συνεδρίου αυτοί καταγράφονται στην 3η σελίδα εξωφύλλου του προγράμματος και του τόμου των πρακτικών.
 (Προ)εισαγωγικά κρίνουμε απαραίτητο αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι με κείμενά μας έγκαιρα αλλά και σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας του 29ου συνεδρίου (15-11-2011, 26-3-12 και 18-4-12 αλλά και 7-10-12)[2] θελήσαμε  να συμβάλλουμε στην προετοιμασία του 29ου συνεδρίου χωρίς τα προβλήματα που συστηματικά ενδημούν στα συνέδρια της ΕΜΕ.
Σήμερα και ενώ ήδη διερχόμαστε το 1ο δεκαήμερο του νέου έτους δηλαδή 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του 29ου συνεδρίου και ενώ μεσολάβησαν δύο συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΜΕ (23-11-12 και 21-12-12) ο οικονομικός απολογισμός του 29ου συνεδρίου, που κατέθεσε το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας[3], δεν έχει ακόμη συζητηθεί[4], μετά από δύο(!!!) αναβολές, από το ΔΣ της ΕΜΕ!!!
Με δυο λόγια διαγράφεται μια απροθυμία στο να συζητηθούν επί της ουσίας θέματα οργανωτικά και κυρίως οικονομικά που αφορούν στο 29ο συνέδριο της ΕΜΕ δηλαδή ζητήματα που αν δεν τύχουν ανάλογης προσοχής προβλέπεται πως θα συμπαρασύρουν και το 30ο συνέδριο της ΕΜΕ του οποίου η διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με το κείμενό μας, λοιπόν, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλλουμε αφενός στο να «εξορθολογιστεί» ο οικονομικός απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας που έχει κυκλοφορήσει και στον οποίο παραδειγματικά θα αναφερθούμε στο πλαίσιο της κριτικής μας για το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ και αφετέρου και το σημαντικότερο να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της διάφανης λειτουργίας ενός επιστημονικού Σωματείου με στόχο την πλήρη αναστροφή του κλίματος αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει (και για το 29ο συνέδριο) τις δράσεις της ΕΜΕ.


Αρχικά θα αναφέρουμε πως ο οικονομικός απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας (11ος /2012), για το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ, παρουσιάζει αποκλίσεις δηλαδή διαφορές στο όριο του «στατιστικού λάθους» αν τον αντιμετωπίσουμε ως ισολογισμό με οφθαλμοφανή στόχο απλά να κλείσει...
Μάλιστα για χάρη όσων σπεύσουν, πριν διαβάσουν τα όσα στη συνέχεια αναλυτικά διερχόμαστε στο κείμενό μας, να υποθέσουν πως δεν χάλασε ο κόσμος, αποφασίσαμε να προτάξουμε αυτό το προεισαγωγικό σημείωμα ώστε να διαπιστώσετε με μια ματιά γιατί πράγματι χάλασε ο κόσμος και πως η «επιείκεια» δεν συνάδει πάντα με τη διαφάνεια.
Με τη βεβαιότητα, λοιπόν, πως θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι η διαφανής οικονομική λειτουργία του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας και συνακόλουθα (και μάλιστα κύρια) της ΕΜΕ είναι προαπαιτούμενο τότε όσον αφορά την οικονομική διαχείριση (Έσοδα/Έξοδα) του 29ου συνεδρίου, όπως αυτή απεικονίζεται στον οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ, το λιγότερο, δεν είναι  διαφανής.


Στο σημείο αυτό θα αρκεστούμε στις παρακάτω παρατηρήσεις με την υπόμνηση ότι τα πλήρη στοιχεία που συλλέξαμε και αναλύσαμε  παρατίθενται στις επόμενες ενότητες του κειμένου μας[5]:
Οι συνδιοργανωτές που αναγράφονται στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) δεν τεκμαίρεται, από το υλικό αυτό ούτε από άλλο δημοσιευμένο υλικό (για παράδειγμα αποφάσεις του ΔΣ της ΕΜΕ), ούτε το πόσον χορηγίας ούτε οι δεσμεύσεις.
Τα στοιχεία, όμως, που προέκυψαν από την έρευνά μας (και την ανάλυση του υλικού) δηλαδή οι αποφάσεις που έχει δημοσιευθεί στη «Διαύγεια», ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4 και ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8 αποδεικνύουν πως οι δύο συνδιοργανωτές αποφάσισαν και που θα ξοδευτεί το ποσόν της χορηγίας τους. Σχετικά με τον 3ο των συνδιοργανωτών, το Δήμο Καλαμάτας, τα στοιχεία υποδηλώνουν πως δεν κατέβαλλε χορηγία -σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ, ούτε και στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) καταγράφηκε με κάποιο επίσημο τρόπο το είδος και το ποσόν της χορηγίας. Και τέλος από την έρευνά μας στη «Διαύγεια» δεν εντοπίστηκε κάτι σχετικό με χορηγία και συνδιοργάνωση.
Με δυο λόγια και για να κυριολεκτούμε συνδιοργανωτής στο 29ο συνέδριο είναι ο εξής ένας(!) η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και αυτή ακριβώς η επωνυμία που χρειαζόταν να γραφεί ρητά σε όλα τα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) δεν αναγράφεται πουθενά!!! Όλες οι αναγραφές των συνδιοργανωτών είναι «λογοτεχνική» απόδοση η οποία αναστρέφει την πραγματικότητα[6]....

Επιπλέον το τι, πραγματικά, προσέφερε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Μεσσηνίας το αγνόησαν προκλητικά στους χαιρετισμούς τους ο κατεξοχήν αρμόδιος για την έκδοση των πρακτικών πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΜΕ (και συντονιστής της επιτροπής πρακτικών) (Βλ. σελ. 17-18 του τόμου των πρακτικών).
Επίσης το αγνόησε ο αρμόδιος λόγω τοπικής εγγύτητας πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου συνεδρίου (Βλ. σελ. 19-20 του τόμου των πρακτικών).
Αλλά το αγνόησε ή μήπως το αγνοούσε(;) ο Πρόεδρος της ΕΜΕ (Βλ. σελ. 15-16 του τόμου των πρακτικών)...

Το σημαντικότερο, λοιπόν, είναι πως τα οικονομικά στοιχεία (που προέκυψαν από τη συνδιοργάνωση) απαλείφθηκαν από τον οικονομικό (συνοπτικό) απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)  για το 29ο συνέδριο[7]!!!
Επισημαίνουμε πως από αυτό τον απολογισμό απαλείφθηκαν και οι χορηγίες (των εκδοτικών οίκων) που ήδη έχουν καταβληθεί και ανέρχονται στο ποσόν των 4.450,00 ευρώ, με αποτέλεσμα τα κέρδη να  κατά το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας να υπολείπονται κατά 4.450, 00 ευρώ!!!
Ταυτόχρονα παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς συνέβη με τους 5 «χορηγούς-εκδότες» στους οποίους επιφυλάχθηκε προνομιακή μεταχείριση αφού αναγράφονται ως  χορηγοί χωρίς αυτοί να καταβάλλουν ο καθένας τους το ελάχιστο ποσό των 300 ευρώ!!!
Η εκδοχή να απαλείφθηκαν από τον απολογισμό (συνοπτικό) του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ενώ εκκρεμούν για είσπραξη χορηγίες τουλάχιστον 1.500,00 ευρώ(!!!) υποδηλώνει πως όταν αυτά τα έσοδα εξασφαλιστούν δεν θα πιστωθούν σε κανέναν ισολογισμό αφού δεν εμφανίζονται ως έσοδα προς είσπραξη στον οικονομικό απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) για το 29ου συνέδριο[8]...
Σε κάθε περίπτωση, όποια από τις παραπάνω δύο εκδοχές να δεχθούμε, η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τις ενέργειες της ΕΜΕ και στην οποία αδιαφάνεια έχουμε με πολλές ευκαιρίες αναφερθεί, και αυτή τη φορά εξέθεσε θεσμικούς (και μη) φορείς σε πρακτικές που δεν περιποιούν τιμή στην ΕΜΕ.

Επίσης στα προς είσπραξη ποσά δεν αναφέρονται οι τόμοι των πρακτικών του 29ου συνεδρίου, οι οποίοι στο εξής θα πωλούνται προς όφελος της ΕΜΕ (ή μήπως και του Παραρτήματος  ΕΜΕ Μεσσηνίας;) Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στη «Διαύγεια» η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Μεσσηνίας ανέλαβε την υποχρέωση με κόστος 5.000,00 ευρώ να εκδώσει 1000 τόμους πρακτικών του 29ου συνεδρίου. Έτσι αφού αφαιρέσουμε τα 445 αντίτυπα που μοιράστηκαν δωρεάν στους συνέδρους (με βάση τις αποδείξεις εγγραφών) τότε παραμένουν προς πώληση 555 αντίτυπα. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα 555 αντίτυπα  υποδηλώνει πως όταν αυτά τα έσοδα εξασφαλιστούν δεν θα πιστωθούν σε κανέναν ισολογισμό αφού δεν εμφανίζονται ως έσοδα προς είσπραξη στον οικονομικό απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) για το 29ου συνέδριο[9]...


Πρωτόγνωρη είναι η μεθόδευση που ακολουθήθηκε όσο αφορά την αναγραφή του Δήμου Μεσσήνης σαν συνδιοργανωτής... μια και η απόφαση 529/31-10-12 (ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8) του Δήμου Μεσσήνης[10] ουσιαστικά προέβλεπε τη συνδιοργάνωση ενός συνεδρίου γενικά και αόριστα ενώ επιμελώς δεν γίνεται καμιά αναφορά στο 29ο συνέδριο της ΕΜΕ που πραγματοποιήθηκε στις 9, 10 και 11/11/12 στην Καλαμάτα σύμφωνα με την αναφορά του προέδρου της ΕΜΕ (βλ. ενδεικτικά στο πρόγραμμα του συνεδρίου (σελ. 3) το χαιρετισμό του προέδρου της ΕΜΕ) και όπως αυτό καταγράφηκε με επίσημο τρόπο στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.)
Επιπλέον αποφασίστηκε να ξοδευτεί το ποσόν της χορηγίας του Δήμου Μεσσήνης εντός των ορίων του Δήμου (στα ηχητικά και στη «γουρνοπούλα»[11]).
Έτσι η αριστίνδην αναφορά του Δήμου Μεσσήνης  στους συνδιοργανωτές του 29ου συνεδρίου μας ωθεί να υποθέσουμε ότι αυτή εξυπηρέτησε τον παραγοντισμό που συστηματικά υπηρετεί η αδιαφανής λειτουργία της ΕΜΕ, στην περίπτωση αυτή, και μέσω του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας.

Επισημαίνουμε πως η «επιδότηση» του Δήμου Μεσσήνης είχε και συνέχεια... αφού ενώ στην σελ. 14 του προγράμματος του 29ου συνεδρίου αναγράφεται ότι: «** Η μεταφορά των συνέδρων (...) στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης θα γίνει από λεωφορεία που προσφέρει ο Δήμος Μεσσήνης», στον οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, όμως, στα έξοδα του συνεδρίου αναγράφεται ρητά πως καταβλήθηκαν 226,00 ευρώ για τη μεταφορά των συνέδρων!!!...
Τελικά η επίσκεψη-μεταφορά-ξενάγηση στην αρχαία Μεσσήνη πληρώθηκε αδρά από τα έσοδα του 29ου συνεδρίου και κόστισε 1.075 ευρώ[12]
Ένα ακόμη δείγμα «γραφής» που αναδεικνύει ότι με την αδιαφανή συμπεριφορά τους τόσο τα μέλη του ΔΣ της ΕΜΕ και του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας (δηλαδή όσα από τα μέλη τους είχαν την ευθύνη των επαφών και γενικά της διοργάνωσης) εξέθεσαν όχι μόνο τους θεσμικούς χορηγούς αλλά πρώτιστα εξέθεσαν με τις πρακτικές τους την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Κλείνοντας αυτό το προεισαγωγικό μας σημείωμα, που ουσιαστικά συνιστά μια εκτενή και κατατοπιστική περίληψη του κειμένου μας που ακολουθεί στη συνέχεια και στο οποίο παρατίθενται και αναλύονται όλα τα σχετικά στοιχεία. Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε σε τρία[13] ακόμη σημεία που χρειάζεται να έχετε υπόψη σας, για να σχηματίσετε μια πλήρη εικόνα των όσων τεκμηριωμένα ακολουθούν, και όσοι από σας σταματήσετε εδώ την ανάγνωση του κειμένου μας, επανερχόμενοι κάποια άλλη στιγμή προσφορότερη για σας.

Σχετικά με το συνολικό ποσόν των 1.436,27 ευρώ που φέρεται να κόστισαν οι κάθε είδους εκτυπώσεις αρχικά, κρίνεται υπερβολικό κυρίως γιατί δεν προσδιορίζεται τι ακριβώς τυπώθηκε; -και μάλιστα χωρίς να διασαφηνίζεται αν προηγήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ή με απευθείας ανάθεση; Μήπως, εκτός από τις (πανάκριβες) βεβαιώσεις, τυπώθηκε το πρόγραμμα(;), σε πόσα αντίτυπα; κ.ο.κ.

Επίσης ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας αναφέρει στα έξοδα δαπάνη για «τσάντες» το ποσό των  2.469,90 ευρώ. Μάλιστα με βάση τα ανακοινωμένα στοιχεία «οσμή σκανδάλου» έχει η προμήθεια των τσαντών του 29ου συνεδρίου. Τελικά δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν, χορηγό για τις τσάντες των συνέδρων και αγόρασαν (χωρίς απόφαση του ΔΣ της ΕΜΕ) 700(;) τσάντες στερώντας από την ΕΜΕ (και το Παράρτημα) από έσοδα της τάξης των 2.469,90 ευρώ... Ειδικά αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που η ΕΜΕ χρειάζεται μετρητά στο ταμείο της (μετρητά που θα καλύψουν άλλες ανελαστικές ανάγκες της ΕΜΕ) και για να διασφαλισθούν θέσεις εργασίας στην ΕΜΕ (υπαλλήλων και συνεργατών)...

Με έκπληξη, επίσης, διαπιστώσαμε ότι ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ανέφερε συνολικά το ποσόν των 9.620 ευρώ(!!!)[14] ως δαπάνη που καταβλήθηκε στο ξενοδοχείο που (κυρίως) κατέλυσαν οι σύνεδροι και στο οποίο διεξήχθη και το συνέδριο... Αλλά είπαμε το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ ήταν συνέδριο, όσον αφορά τα έξοδα, της... εποχής των «παχιών αγελάδων»...
Και ερωτάται ευθέως το ΔΣ, με ευθύνη τίνος έγιναν τελικά οι διαπραγματεύσεις, γιατί δεν εξαργυρώθηκαν τα δωρεάν δωμάτια, γιατί είναι ελλειμματικές οι αναφορές στο πώς επελέγη το εν λόγω ξενοδοχείο, τι τέλος πάντων έδωσε δωρεάν;[15] Πόσο κόστισαν οι καφέδες, πόσοι καφέδες καταναλώθηκαν, έγινε πρόχειρος διαγωνισμός για να επιλεγεί το ξενοδοχείο; κ.ο.κ.

Με δυο λόγια το δείγμα «γραφής» όσων συμμετείχαν από το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας και την ΕΜΕ στις επαφές, στις συζητήσεις και στις συμφωνίες εδράζεται στην στρατηγική ότι τα γεγονότα ναι μεν είναι γεγονότα αλλά δια της μεθόδου της... αναστροφής «επιτρέπεται» να τα αλλάζεις επιλέγοντας μια διαφορετική «αλήθεια» για κάθε περίσταση… Ειδικότερα ο οικονομικός απολογισμός του 29ου συνεδρίου αναδεικνύει το γεγονός ότι το Παράρτημα της ΕΜΕ Μεσσηνίας και η ΕΜΕ (κεντρικά) επέλεξαν (χωρίς αποφάσεις των ΔΣ) τα έσοδα του 29ου συνεδρίου να ξοδευτούν επιτόπου και σπάταλα,  κυρίως σπάταλα... κατά τη συνήθη πρακτική της ΕΜΕ άλλωστε...
Βέβαια, αυτές οι πρακτικές απάδουν από τη διάφανη λειτουργία που οφείλει να έχει ένα επιστημονικό Σωματείο. Αλλά η διαχρονικά πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ της ΕΜΕ δεν δίνει σημασία σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες...
Στη συνέχεια του κειμένου μας, λοιπόν, θα παρακολουθήσετε το «ξετύλιγμα» των στοιχείων που αναδεικνύουν όσα στο προεισαγωγικό σημείωμα σας δώσαμε μια «γεύση» μόνο...

Υπενθυμίζουμε ότι τα πλήρη στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του υλικού που συλλέξαμε παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια δηλαδή στο πλήρες κείμενό μας που αναρτήθηκε μόνο στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/


1. Εισαγωγικά

To «29ο πανελλήνιο συνέδριο Μαθηματικής παιδείας με διεθνή συμμετοχή»[16] στο εξής για λόγους συντομίας 29ο συνέδριο της ΕΜΕ (ή 29ο συνέδριο) έχει περάσει πλέον στην “αρμοδιότητα” της… ιστοριογραφίας.
Εισαγωγικά κρίνουμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι με κείμενά μας έγκαιρα και παράλληλα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του 29ου συνεδρίου (15-11-2011[17], 26-3-12 και 18-4-12 και 7-10-12) θελήσαμε  να συμβάλλουμε στην προετοιμασία του 29ου συνεδρίου χωρίς τα προβλήματα που συστηματικά ενδημούν στα συνέδρια της ΕΜΕ. Για διευκόλυνση σας, λοιπόν, ενδεικτικά αναφέρουμε όσα «απολογιστικά» σημειώναμε στο πρόσφατο κείμενό μας (7-10-12) [18]:
«Από την πλευρά μας, μετά τη ΓΣ (11-3-2012), επανήλθαμε στο 29ο συνέδριο και στα οργανωτικά του ζητήματα μια και στη ΓΣ δεν υπήρξε ανάλογη συζήτηση για τα συνέδρια, με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία καταλήξαμε ότι τα συνέδρια της ΕΜΕ δεν υπηρετούν αυταπόδεικτα τις επιστημονικές διαδικασίες, την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική (26-3-12)[19]. Μάλιστα επισημάναμε  πως με απόφασή του (πλειοψηφικά) το ΔΣ (13-2-12) άφησε απροϋπόθετα την ευχέρεια στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής να αποφασίζει για το πως θα συγκροτηθούν η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) και η Επιστημονική Επιτροπή αλλά και για άλλα ζητήματα χωρίς μάλιστα να θέσουν κάποιο κριτήριο για παράδειγμα τη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών.
Στη συνέχεια χρειάστηκε να επανέλθουμε με 3ο κείμενό μας (18-4-12) [20], μια ακόμη συμβολή ειδικά στο 29ο συνέδριο, όπου αναφερθήκαμε διεξοδικά, ανάμεσα σε άλλα, στην  έναρξη των διαδικασιών του με μια πλασματική ομοφωνία την οποία και ακολούθησε η «νομιμοποίηση» των προεπιλεγμένων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής από το διορισμένο πρόεδρό της.[21]  Και καταθέσαμε μια πρόταση για την αλλαγή των συνεδρίων της ΕΜΕ με αναβάθμιση και του ρόλου των Παραρτημάτων»[22].

Τα κείμενά μας, όπως και άλλη φορά έχουμε επισημάνει, δεν φάνηκε να επηρεάζουν τη λειτουργία της ΕΜΕ όσον αφορά τα συνέδρια... Άλλωστε, οι πρακτικές αλλάζουν δύσκολα έως καθόλου ιδιαίτερα αν αντιμετωπίζονται σαν αποτελεσματικές από τους καθ’ ύλην αρμόδιους...
Με δεδομένο μάλιστα ότι η ενημέρωση και η διάχυση της πληροφορίας δεν είναι το ζητούμενο για το ΔΣ της ΕΜΕ αλλά και επειδή το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας (όπως και όλα τα Παραρτήματα) σε αυτό το κείμενό μας με την ευκαιρία της κριτικής στον οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο, θα παραθέσουμε, από την πλευρά μας, τεκμηριωμένα τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε καλόπιστος αναγνώστης είτε για να αποδεχτεί είτε για να τα αντικρούσει  με  επιχειρήματα, το ότι και αυτή τη φορά η συνέργεια ΕΜΕ και Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας λειτούργησε στη συνήθη και αναμενόμενη αδιαφανή βάση...


2. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση του οικονομικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)

Αρχικά, λοιπόν, όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό του 29ου συνεδρίου[23], θα αναδείξουμε στοιχεία του που υποδηλώνουν τη «διασπάθιση οικονομικών πόρων» τόσο από την ΕΜΕ, που έχει την κύρια ευθύνη, όσο και το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας από τη θέση ευθύνης που του αναλογεί ως εκτελεστικός (και αδιαφανής) βραχίονας.
Αρχικά με σημείο αναφοράς ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ (22-6-12) της ΕΜΕ, «5. Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας»[24], επισημαίνουμε ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει αναρτηθεί και επιπλέον δεν γίνεται καμιά αναφορά στον οικονομικό απολογισμό κατά πόσο τηρήθηκε ή έπεσε... έξω και σε ποια ποσά;

Επίσης κρίνουμε απαραίτητο να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας δεν συμμετείχε σε καμιά (!!!) από τις συνεδριάσεις του ΔΣ  της ΕΜΕ ούτε πριν το συνέδριο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του[25] ούτε και μετά το συνέδριο -στις 2 συνεδριάσεις του ΔΣ (Νοέμβρη και Δεκεμβρίου του 2012) που ακολούθησαν.
Για να αποδώσουμε το κλίμα των όσων συζητήθηκαν στις δυο αυτές συνεδριάσεις  αναφέρουμε ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ (23-11-12) και ενώ το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (23-11-12) ήταν ο «Απολογισμός 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας», προσήλθε μόνο ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής που διάβασε (από χειρόγραφο κείμενο που, την ίδια μέρα, παρέδωσε για δακτυλογράφηση ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα –σημειώνουμε πως το κείμενο δεν έχει μέχρι σήμερα 7-1-13 αναρτηθεί!!!) τον επιστημονικό  απολογισμό του 29ου συνεδρίου. Επιπλέον συζητήθηκε ακροθιγώς ο απολογισμός της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) και ο οικονομικός απολογισμός του 29ου συνεδρίου αφού ούτε η ΟΕ είχε φροντίσει έγκαιρα να προβεί σε απολογισμό ούτε και ο οικονομικός απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας είχε φθάσει έγκαιρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ταμίας της ΕΜΕ. Έτσι η όλη συζήτηση διεξήχθη ερήμην του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, και κατά κάποιο τρόπο από επιλογή του, αφού δεν δηλώθηκε κάτι διαφορετικό στη συνεδρίαση του ΔΣ της 23-11-12.
Αναφέρουμε μόνον ότι διαβάστηκε από τον α΄ αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΕΜΕ[26] επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας (με ημερομηνία 23-11-12). Η επιστολή αυτή, όμως, τόσο από το «λογοτεχνικό» ύφος της όσο και από το γενικό περιεχόμενο της δεν επέχει θέση κανενός είδους απολογισμού[27].

Το ζήτημα, λοιπόν, του οικονομικού και του οργανωτικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου επανήλθε στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ 21-12-12  (πάλι ως εξ αναβολής θέμα (3ο) ημερήσιας διάταξης) με παρόντα και αυτή τη φορά μόνο τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου συνεδρίου. Έτσι η σχετική συζήτηση, παρά το ότι είχε ανακοινωθεί στην ημερήσια διάταξη για 2η φορά, ανεβλήθη(!!!) χωρίς μάλιστα να ενημερωθεί το ΔΣ για τον απολογισμό της ΟΕ αν και είχε προηγηθεί, στις 18-12-12, συνάντηση (όχι ολομέλεια) της ΟΕ του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ.
Κατ’ ακολουθίαν δεν συζητήθηκε διεξοδικά ούτε ο οικονομικός απολογισμός από την ΕΜΕ και το ζήτημα αυτό παραμένει επίσης ανοιχτό χωρίς μάλιστα να έχει δοθεί επίσημα ο απολογισμός της ΕΜΕ στο Δ.Σ., λόγω αναβολής του θέματος. Οπότε επιφυλασσόμαστε, αν προκύψουν καινούργια στοιχεία, να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό.
Με δυο λόγια διαγράφεται μια απροθυμία στο να συζητηθούν επί της ουσίας θέματα οργανωτικά και κυρίως οικονομικά που αφορούν στο 29ο συνέδριο της ΕΜΕ δηλαδή ζητήματα που αν δεν τύχουν ανάλογης προσοχής προβλέπεται πως θα συμπαρασύρουν και το 30ο συνέδριο της ΕΜΕ[28] του οποίου η διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έχουμε, λοιπόν, τη βεβαιότητα ότι το κείμενό μας αυτό θα βοηθήσει να «εξορθολογιστεί» ο οικονομικός απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας που έχει κυκλοφορήσει και στον οποίο παραδειγματικά θα αναφερθούμε στο πλαίσιο της κριτικής μας για το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ. Επίσης θα θέσουμε και κάποια οργανωτικά ζητήματα και στη συνέχεια με νέο κείμενό μας θα αναφερθούμε διεξοδικά στην έκδοση των πρακτικών ως επιστέγασμα και κριτήριο αξιολόγησης της επιτυχίας ή μη της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου συνεδρίου -και όχι μόνο.


2.1. Ερωτήματα που δημιούργησαν τα κενά του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο

Αρχικά θα αναφέρουμε πως ο οικονομικός απολογισμός παρουσιάζει αποκλίσεις δηλαδή διαφορές στο όριο του «στατιστικού λάθους» αν τον αντιμετωπίσουμε ως ισολογισμό με οφθαλμοφανή στόχο απλά να κλείσει...
Ενδεικτικά ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας αναφέρει πως το σύνολο Εξόδων  είναι 17.170, 33 ευρώ (ενώ το αποτέλεσμα της πρόσθεσης είναι 17.143,33 ευρώ)

Επιπλέον έχουμε και μια «διπλοεγγραφή» που φθάνει στο σημείο να υποτιμά τη νοημοσύνης όλων μας.
Επεξηγηματικά στην σελ. 14 του προγράμματος[29] του 29ου συνεδρίου αναγράφεται ότι: «** Η μεταφορά των συνέδρων που δε διαθέτουν ίδιο μέσο από την Καλαμάτα στη Μεσσήνη και στη συνεχεία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης θα γίνει από λεωφορεία που προσφέρει ο Δήμος Μεσσήνης» [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]. Στον απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, όμως, στα έξοδα του συνεδρίου αναγράφεται ρητά πως καταβλήθηκαν 226,00 ευρώ για τη μεταφορά των συνέδρων!!!...
Για αυτό αναφερθήκαμε σε «διπλοεγγραφή» γιατί και διαφημίστηκε ο Δήμος Μεσσήνης ανέξοδα για μια υποχρέωση που δεν είχε αναλάβει[30] και οι σύνεδροι παραπλανήθηκαν με ευθύνη του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας και της ΕΜΕ φυσικά ότι τους παρείχε ο Δήμος Μεσσήνης δωρεάν μεταφορά η οποία στο τέλος πληρώθηκε από τα έσοδα στερώντας την ΕΜΕ από οικονομικούς της πόρους και χωρίς αποφάσεις των ΔΣ της ΕΜΕ και του Παραρτήματος!!!


Ακολουθούν, λοιπόν, μια σειρά συνοπτικών παρατηρήσεων για να αποδώσουμε την κατάσταση, όπως προέκυψε από την ανάλυσή μας και όποτε αναρτηθούν (ο απολογισμός του Παραρτήματος και ο απολογισμός της ΕΜΕ) στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ θα έχετε την ευκαιρία να επαληθεύσετε όσα θα αναφέρουμε και ίσως και να εντοπίσετε όσα έχουν διαλάθει της προσοχής μας:

1η παρατήρηση: ο ισολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο δεν αναγράφει στα Έσοδα (και στα Έξοδα[31]) τις χορηγίες των τριών συνδιοργανωτών (της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης). Το γεγονός αυτό  μας ώθησε να αναζητήσουμε θεσμικά κείμενα που να επιβεβαιώνουν τη συνδιοργάνωση και σε τι συνίσταται αυτή. Έτσι εντοπίσαμε για μεν την Περιφέρεια Πελοποννήσου την απόφαση 1553/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4) για δε το Δήμο Μεσσήνης την απόφαση 529/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8)
Όσο αφορά τον 3ο συνδιοργανωτή, παρά την επίμονη και συστηματική ερευνά μας σε θεσμικά έγγραφα, δεν εντοπίστηκε σε τι είδους (ή ύψους) χορηγία προέβη... Οπότε και εκτιμάμε πως όταν στο πρόγραμμα (και στον τόμο των πρακτικών) αναγράφεται σαν συνδιοργανωτής ο Δήμος Καλαμάτας τελικά αναγράφηκε αριστίνδην και δωρεάν!!!

Βέβαια για το αν διασφαλίστηκαν με την απλή αναφορά σε «συνδιοργάνωση» οι χορηγοί -Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Μεσσήνης- οι  χορηγίες των οποίων προήλθαν από τα χρήματα του ελληνικού λαού, θα επανέλθουμε και στη συνέχεια γιατί το ζήτημα αυτό άπτεται της  αυτοδιοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής λογοδοσίας που με τη σειρά της σχετίζεται με τη διαφάνεια...


2η παρατήρηση: ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας αναφέρει στα έξοδα δαπάνη (συνολικά) για μεταφορές  το ποσό των 197,16 ευρώ χωρίς να αναφέρεται τι ακριβώς μεταφέρθηκε και από που προς τα που μεταφέρθηκε.


3η παρατήρηση: ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας αναφέρει στα έξοδα δαπάνη για «εκτύπωση βεβαιώσεων» το ποσό των 519,92 ευρώ. Επισημαίνουμε πως συνολικά η δαπάνη για τυπογραφεία (εκτυπώσεις)  είναι  1.436,27 ευρώ

Επεξηγηματικά σχετικά με το συνολικό ποσόν των 1.436,27 ευρώ που φέρεται να κόστισαν οι κάθε είδους εκτυπώσεις αρχικά, κρίνεται υπερβολικό κυρίως γιατί δεν προσδιορίζεται τι ακριβώς τυπώθηκε; -και μάλιστα χωρίς να διασαφηνίζεται αν προηγήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ή με απευθείας ανάθεση; Μήπως εκτός από τις (πανάκριβες) βεβαιώσεις, τυπώθηκε το πρόγραμμα(;), σε πόσα αντίτυπα; κ.ο.κ.
Σκεπτόμαστε ότι η εκτύπωση  (από το Παράρτημα ή την ΕΜΕ) μέσω υπολογιστή των βεβαιώσεων θα ήταν επαρκής και με κόστος  μόνο το χαρτί και τα αναλώσιμα, με την προϋπόθεση πως μετά από απόφαση του ΔΣ θα αγοραζόταν ένα πολυμηχάνημα (μια δαπάνη της τάξης των 90 ευρώ[32]) το οποίο και θα απέμενε για να εκτυπώνει στο εξής όταν κρίνεται απαραίτητο έγχρωμες εκτυπώσεις.
Άλλωστε στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να στέρξουν ως αρωγοί τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και τα ΑΤΕΙ αλλά φαίνεται πως η επιλογή κύρια της ΕΜΕ αλλά και του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ήταν να ενισχυθούν οι (συγκεκριμένοι;) ιδιώτες και κατά τα φαινόμενα από όσα αναγράφονται στο οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, οι αμοιβές δόθηκαν κατ’ ανάθεση(!) και όχι στο μειοδότη.


4η παρατήρηση: ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας αναφέρει στα έξοδα δαπάνη για «τσάντες» το ποσό των  2.469,90 ευρώ

Με βάση τα ανακοινωμένα στοιχεία «οσμή σκανδάλου» έχει η προμήθεια των τσαντών του 29ου συνεδρίου, αφού χάρη στις ενέργειες όσων είχαν αναλάβει τις χορηγίες (τα ονόματα των υπευθύνων ανά επιτροπή αναγράφονται στον τόμο των πρακτικών σελ. 6-7) τελικά δεν εξασφαλίστηκε, για την ακρίβεια δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν, χορηγό για τις τσάντες των συνέδρων. Έτσι αγόρασαν (χωρίς απόφαση του ΔΣ της ΕΜΕ) 700(;) τσάντες (με κόστος 2.469,90 ευρώ) στερώντας από την ΕΜΕ (και το Παράρτημα) από έσοδα της τάξης των 2.469,90 ευρώ...

Τι θα προτείναμε; Μα το αυτονόητο, 1ο να αναζητηθεί και να εξασφαλιστεί χορηγία ακόμη και την τελευταία... στιγμή. Επισημαίνουμε, όμως, ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της 19-10-12 οι καθ’ ύλην αρμόδιοι παρουσιάστηκαν... χαλαροί και σίγουροι για τις χορηγίες υποστηρίζοντας πως όλα είναι υπό έλεγχο...
Επομένως, αφού δεν ανακοινώθηκε κάτι σχετικό ώστε να τεθεί το ΔΣ σε «συναγερμό» τότε εμπρόθετα(;) «φόρτωσαν» στα έσοδα του 29ου συνεδρίου την προμήθεια των τσαντών και μάλιστα της χειρότερης ποιότητας, κατά γενική ομολογία, από όσες τσάντες διαχρονικά «κυκλοφόρησε» συνέδριο της ΕΜΕ...

2ο: αφού δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν χορηγό να επιλέξουν (αφού εξασφαλίσουν και απόφαση του ΔΣ) μια πιο οικονομική λύση που θα δηλώνει πως οι διοργανωτές κατανοούν την οικονομική κρίση που μαστίζει τον ελληνικό λαό, για παράδειγμα, ας αγόραζαν έναν χαρτοφάκελο (με αυτιά) -όπου με αυτοκόλλητο θα αναγραφόταν το τίτλος του συνεδρίου κ.ο.κ. Μέσα στο φάκελο θα υπήρχε το πρόγραμμα και 5 κόλλες αναφοράς και ένα στυλό και τον τόμο των πρακτικών στο... χέρι.

Βέβαια, όπως θα καταστεί σαφές και στη συνέχεια, ο απολογισμός του 29ου συνεδρίου αναδεικνύει το γεγονός ότι το Παράρτημα της ΕΜΕ Μεσσηνίας και η ΕΜΕ (κεντρικά) επέλεξαν (χωρίς αποφάσεις των ΔΣ) τα έσοδα του 29ου συνεδρίου να ξοδευτούν επιτόπου και σπάταλα... Κατά τη συνήθη πρακτική της ΕΜΕ άλλωστε, έτσι στη συνεδρίαση της 21-12-12 φθάσανε στο σημείο να συζητείται, για πρώτη φορά και απέξω-απέξω, το ζήτημα της μείωσης του μισθού των υπαλλήλων των γραφείων της ΕΜΕ!!! «Καλή» αρχή για το 2013;
Με βάση αυτή την περιρρέουσα κατάσταση παρακαλώ μην μου... απαντήσετε ότι ζητώ ένα συνέδριο «κατοχικό», γιατί αυτούς τους χαλεπούς καιρούς και «κατοχικό» συνέδριο χρειάζεται να διοργανώσει η ΕΜΕ ώστε να παραμείνουν μετρητά (που θα καλύψουν άλλες ανελαστικές ανάγκες της ΕΜΕ) και για να διασφαλισθούν θέσεις εργασίας στην ΕΜΕ (υπαλλήλων και συνεργατών).

Αλλά είπαμε το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ ήταν συνέδριο, όσον αφορά τα έξοδα, της... εποχής των «παχιών αγελάδων»...


2.2. Περί συνδιοργάνωσης και χορηγιών (θεσμικών και ιδιωτικών φορέων) στο 29ο συνέδριο: κάτι υπερεκτιμήθηκε, κάτι αποσιωπήθηκε, κάτι παραλήφθηκε...

Μετά τις παραπάνω ενδεικτικές αναφορές μας στα «κενά» του οικονομικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου, διερωτόμαστε αν τη στιγμή που έκλεισε ο ισολογισμός (στο Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας) είχαν στα χέρια τους σε μετρητά το υπόλοιπο (κέρδος) ή πρώτα έκλεισε ο ισολογισμός και ακόμη... αναζητούν το υπόλοιπο; Εκτιμάμε ότι οι αριθμητικές αποκλίσεις που παρατηρούνται δεν δικαιολογούνται ούτε από την προχειρότητα, ούτε από την έλλειψη εμπειρίας στις απλές μαθηματικές πράξεις οπότε οφθαλμοφανώς[33] στόχος του ισολογισμού είναι απλά να κλείσει...

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πως στον «συνοπτικό οικονομικό απολογισμό» (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) δεν αναγράφονται τα ποσά των χορηγιών(!!!)  Έτσι η διαφορά (κέρδος) που τεκμαίρεται από αυτόν τον απολογισμό με βάση τα Έσοδα/Έξοδα (με τη δαπάνη (βάση τιμολογίου) για τσάντες στα 2.496,90 ευρώ) είναι της τάξης των 2.339,67 ευρώ...
«Ξεχάστηκαν», όμως, να προστεθούν τα 4.450 ευρώ[34] δηλαδή το ποσόν των χορηγιών που εισπράχθηκαν  (όπως αυτές καταγράφηκαν στον αναλυτικό «οικονομικό απολογισμό Εσόδων-Εξόδων» (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) Τότε το άθροισμα δηλαδή η διαφορά (κέρδος) διαμορφώνεται στο ποσόν των 6.789,67 ευρώ.
Αυτό το ποσό καθαρού κέρδους των 6.789,67 ευρώ σύμφωνα με τις εγγραφές του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας δεν είδαμε να αναγράφεται (ή να υπολογίζεται) πουθενά!!!


2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο

Σχετικά με τα ποσά των χορηγιών /συνδιοργάνωσης (τα οποία και καταγράψαμε στον πίνακα που ακολουθεί) έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:


πρόγραμμα & πρακτικά -χορηγοί
ποσά (έσοδα)
δωρεάν[35]
Περιφέρεια Πελοποννήσου
5,000.00[36]
 (απόφαση 1553/31-10-12 ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4)
Δήμος Καλαμάτας

Δωρεάν
Δήμος Μεσσήνης
1,700.00[37]
(απόφαση 529/31-10-12 ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8)Καρέλια
3,000.00
Εκδόσεις 1[38]
300.00

Εκδόσεις 2
300.00

Εκδόσεις 3

Δωρεάν
(...) 4

Δωρεάν
Εκδόσεις 5
300.00

Εκδόσεις 6

Δωρεάν
(...) 7

Δωρεάν
Εκδόσεις 8
250.00

(...) 9

Δωρεάν(...)
300.00
δεν εντοπίστηκε στις αναφορές των χορηγών

Εκτιμάμε πως είναι σημαντικό γεγονός το ότι τα οικονομικά στοιχεία (που προέκυψαν από τη συνδιοργάνωση) απαλείφθηκαν από τον οικονομικό (συνοπτικό) απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)  για το 29ο συνέδριο[39]!!!

Επισημαίνουμε πως από αυτό τον απολογισμό απαλείφθηκαν και οι χορηγίες (των εκδοτών) που ήδη καταβλήθηκαν και ανέρχονται στο ποσόν των 4.450,00 ευρώ[40], με αποτέλεσμα τα ανακοινωμένα κέρδη[41], από το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας, να υπολείπονται κατά 4.450, 00 ευρώ!!!


Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, που  αναδεικνύεται από τον παραπάνω πίνακα, είναι ότι η ΕΜΕ για ακόμη μια φορά ενισχύει την... ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά μόνο επιλεκτικά (και στο πλαίσιο προσωπικών εξυπηρετήσεων;) αφού από το σύνολο όλων(!!!) των εκδοτών εξασφάλισε, σε 5 μόνο από αυτούς, προνομιακή μεταχείριση με το να τους αναδείξει σε χορηγούς και μάλιστα χωρίς αυτοί να καταβάλλουν ο καθένας τους το ελάχιστο ποσό των 300 ευρώ!!!
Η εκδοχή να απαλείφθηκαν από τον απολογισμό (συνοπτικό) του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ενώ εκκρεμούν για είσπραξη χορηγίες τουλάχιστον 1.500,00 ευρώ(!!!) υποδηλώνει πως όταν αυτά τα έσοδα εξασφαλιστούν δεν θα πιστωθούν σε κανέναν ισολογισμό αφού δεν εμφανίζονται ως έσοδα προς είσπραξη στον οικονομικό απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) για το 29ου συνέδριο...
Σε κάθε περίπτωση, όποια από τις παραπάνω δύο εκδοχές να δεχθούμε, η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τις ενέργειες της ΕΜΕ και στην οποία αδιαφάνεια έχουμε με πολλές ευκαιρίες αναφερθεί, και αυτή τη φορά εξέθεσε θεσμικούς (και μη) φορείς σε πρακτικές που δεν περιποιούν τιμή στην ΕΜΕ.

Αναλυτικά:
Από τον οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας παρουσιάζονται οι συνδιοργανωτές να έχουν ανακοινωθεί ως τέτοιοι χωρίς να διασαφηνιστεί ρητά το τι προσέφεραν στη διοργάνωση. Το ότι αυτό αδικεί κατάφωρα θεσμικούς φορείς όπως η Περιφέρεια και δύο Δήμοι είναι προφανές αφού χωρίς τις απαραίτητες διασαφηνίσεις όλα μοιάζουν με προσωπικές αλληλοεξυπηρετήσεις.

Έτσι, παρατηρούμε πως στον τόμο των πρακτικών και στις σελίδες με τους χαιρετισμούς του Προέδρου της ΕΜΕ (σελ. 15-16), του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΜΕ (και συντονιστή της επιτροπής πρακτικών) σελ. 17-18 και του Προέδρου της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου Συνεδρίου (σελ. 19-20) δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά άμεση και σαφής, για παράδειγμα, στο ποιος πλήρωσε για την έκδοση των πρακτικών. Το μείζον ζήτημα είναι ότι αναφορά σχετική με την έκδοση των πρακτικών δεν εντοπίστηκε στον οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας (και η έλλειψη αυτή κατ’ ακολουθίαν βαρύνει και την ΕΜΕ)!!!
 Δηλαδή απουσιάζει κάθε αναφορά στο κόστος παραγωγής αλλά κυρίως στον αριθμό αντιτύπων που τυπώθηκαν όπως επίσης και ποιος αριθμός αντιτύπων παραμένει στην ΕΜΕ (ή μήπως στο Παράρτημα;) προς πώληση και σε ποια τιμή;[42]


2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα)

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα στοιχεία που αντλήσαμε από τις δύο αποφάσεις που, όπως προαναφέραμε, εντοπίσαμε μετά από έρευνα στη «Διαύγεια».[43] Αυτές οι δύο αποφάσεις εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές ταυτόχρονα αναδεικνύουν ότι με την αδιαφανή συμπεριφορά τους, τόσο τα μέλη του ΔΣ της ΕΜΕ όσο και του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας (δηλαδή όσα από τα μέλη τους είχαν την ευθύνη των επαφών και γενικά της διοργάνωσης), εξέθεσαν όχι μόνο τους θεσμικούς χορηγούς αλλά πρώτιστα εξέθεσαν με τις πρακτικές τους την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Και εξηγούμαστε: Από την απόφαση του Δήμου Μεσσήνης (απόσπασμα της οποίας ακολουθεί) αντλήσαμε την πληροφορία ότι «Το κόστος της συνδιοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 2500,00 €». Επιπλέον πληροφορηθήκαμε πως ο Δήμος Μεσσήνης αποφάσισε να «συμμετέχει με το ποσό των 1700,00 €» και ότι «Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί, για ηχητικά, την φιλοξενία των συμμετεχόντων, όπως θα προκύψουν από τις σχετικές προσφορές προμηθευτών και λοιπά δικαιολογητικά». [Βλ. στο απόσπασμα που ακολουθεί όσα έχουμε επισημάνει με bold]

Ακολουθεί απόσπασμα από την απόφαση 529/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8):
«Έγκριση εκδήλωσης συνδιοργάνωσης Δήμου Μεσσήνης με Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία»
«(…): Κύριοι συνάδελφοι σύμφωνα με το άρθρο 158 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) ο δήμος μπορεί να διαθέσει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου ποσά για δαπάνες που αφορούν σε αθλητικές, πολιτιστικές, κ.α. εκδηλώσεις (158 παρ. 3 α).
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και ο Δήμος Μεσσήνης θα πραγματοποιήσουν, στην έδρα του Δήμου Μεσσήνης, συνέδριο με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή του τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σταύρο Παπασταυρίδη, με θέμα «Τελευταίο Θεώρημα του Fermat: Αξίζει το «θόρυβο» που προεκλήθη».
Το συνέδριο αποτελεί κορυφαία επιστημονική εκδήλωση στη χώρα μας για το 2012 στον τομέα της Μαθηματικής Παιδείας και είναι μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης για Μαθηματικούς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, για τρέχοντα ερευνητικά αποτελέσματα. Το κόστος της συνδιοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 2500,00 €
Ο Δήμος Μεσσήνης συμμετέχει με το ποσό των 1700,00 €

Παρακαλώ για την έγκριση της εκδήλωσης συνδιοργάνωσης και αντίστοιχου ποσού 1700,00 € συμμετοχής μας σε αυτή. Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί, για ηχητικά, την φιλοξενία των συμμετεχόντων, όπως θα προκύψουν από τις σχετικές προσφορές προμηθευτών και λοιπά δικαιολογητικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, το άρθρο 65 του ν. 3852/2010, το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εκδήλωσης-συνεδρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δήμου Μεσσήνης στις 11-11-2012, με κόστος 1.700,00 €.
Β) Εγκρίνει και ορίζει την οικονομική συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης μέχρι και του ποσού των 1.700,00 € στην ανωτέρω εκδήλωση-συνέδριο για ηχητικά και για την φιλοξενία των συμμετεχόντων». [η έμφαση με bold και η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]

Επισημαίνουμε, στο απόσπασμα που προηγήθηκε, έξι στοιχεία (στα οποία  δώσαμε έμφαση με bold και υπογράμμιση) για να καταλήξουμε ότι η αναγραφή του Δήμου Μεσσήνης ως συνδιοργανωτή του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ είναι, λίγο πολύ, περιττή και καταχρηστική εφόσον με την παραπάνω απόφασή του ο Δήμος συνδιοργάνωσε με τη συνέργεια (αγνώστων(;) μέχρι στιγμής) μελών του Παραρτήματος ή /και της ΕΜΕ ένα (άγνωστο ποιο;) συνέδριο στις 11-11-12 με έναν ομιλητή.
Έτσι, παρατηρούμε πως η απόφαση του Δήμου Μεσσήνης αναφέρεται σε «συνδιοργάνωση» με την ΕΜΕ χωρίς να ορίζεται ρητά τι ακριβώς συνδιοργανώνεται…
Μάλιστα στη συνέχεια η απόφαση του Δήμου Μεσσήνης αναφέρει πως θα πραγματοποιηθεί  «συνέδριο» την «Κυριακή 11-11-12 στη Μεσσήνη με κεντρικό ομιλητή».

Εκτιμάμε ότι αυτή η προσεκτικά διατυπωμένη αναφορά ρητά υποδηλώνει ότι η χορηγία του Δήμου Μεσσήνης αφορούσε σε συνέδριο... διαφορετικό(!!!) από αυτό που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα(!!!) συνεκτιμώντας και το ότι στην απόφαση επιμελώς δεν γίνεται καμιά αναφορά στο 29ο συνέδριο της ΕΜΕ που πραγματοποιήθηκε στις 9, 10 και 11/11/12 στην Καλαμάτα -σύμφωνα με την αναφορά του προέδρου της ΕΜΕ (βλ. ενδεικτικά στο πρόγραμμα του συνεδρίου (σελ. 3) το χαιρετισμό του προέδρου της ΕΜΕ)- και όπως αυτό καταγράφηκε με επίσημο τρόπο στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.).
Ελπίζουμε, λοιπόν, να συμφωνήσετε μαζί μας ότι κακώς αναγράφεται ως συνδιοργανωτής ο Δήμος Μεσσήνης στο 29ο συνέδριο της ΕΜΕ.
Επισημαίνουμε πως η χορηγία αυτή εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε πως δεν ήταν απαραίτητη ειδικά αφού συνοδευόταν από υποχρεωτική αλλαγή έδρας  του 29ου συνεδρίου (χωρίς προηγούμενη μάλιστα ενημέρωση ή απόφαση του ΔΣ της ΕΜΕ)…

Έτσι μετά την αριστίνδην αναφορά του Δήμου Μεσσήνης στους συνδιοργανωτές του 29ου συνεδρίου ωθούμαστε να υποθέσουμε ότι αυτή η αναγραφή εξυπηρέτησε τον παραγοντισμό που συστηματικά υπηρετεί η αδιαφανής λειτουργία της ΕΜΕ, στην περίπτωση αυτή, και μέσω του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας.

Επιπλέον με την αναφορά σε συνδιοργανωτή του Δήμου Μεσσήνης (και χωρίς να διευκρινιστεί επίσημα τι ακριβώς κάλυψε) θεωρούμε πως παραπλανήθηκαν όσοι σύνεδροι θεώρησαν ως αυτονόητο ότι ο Δήμος Μεσσήνης είχε αναλάβει ως χορηγία την «εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη». Βέβαια, με βάση όσα προβλέπονται στην απόφαση του Δήμου Μεσσήνης (στην οποία και έχουμε ήδη αναφερθεί), αλλά και από όσα αναγράφονται στον οικονομικό απολογισμό, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η επίσκεψη-μεταφορά-ξενάγηση στην αρχαία Μεσσήνη πληρώθηκε αδρά και μάλιστα από τα έσοδα του συνεδρίου. Επισημαίνουμε, μάλιστα, ότι η αυτή εκδρομή δεν δηλώθηκε ρητά με κάποιο επίσημο τρόπο στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα (σελ. 14), αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) ως αυτοχρηματοδοτούμενη, όπως πραγματικά ήταν...

Η επίσκεψη-μεταφορά-ξενάγηση, λοιπόν, στην αρχαία Μεσσήνη που πληρώθηκε αδρά από τα έσοδα του 29ου συνεδρίου κόστισε 1.075 ευρώ[44].  
Ενδεικτική του πως αντιλήφθηκε αυτό το πραγματικό γεγονός ο πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας είναι η  αναφορά του  (χωρίς καμιά υπόμνηση στο ότι το κόστος των 1.075,00 ευρώ καλύφθηκε από τα έσοδα του 29ου συνεδρίου...) στην επιστολή του (23-11-12) που απηύθυνε στο ΔΣ της ΕΜΕ: «Η μετάβαση και η επιστροφή στην Αρχαία Μεσσήνη, η επίσκεψη στο Μουσείο και στο χώρο καθώς και η ξενάγηση, δεν κόστισαν καθόλου στους συνέδρους και αυτό το θεωρώ πολύ ουσιαστικό και καίριο. (...) Επίσης να επισημάνω ότι ελάχιστες εκδρομές στο παρελθόν ήσαν εντελώς δωρεάν». [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]

Ας δούμε, λοιπόν, πόσο απέχει από την πραγματικότητα η απόφανση του προέδρου του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας: «δεν κόστισαν καθόλου στους συνέδρους» σε συνδυασμό με την εκτίμησή του ότι: «και αυτό το θεωρώ πολύ ουσιαστικό και καίριο»...
Ερωτάται, λοιπόν, ευθέως ο πρόεδρος, γιατί και με βάση ποια απόφαση (ποιων;)[45] τα έσοδα του 29ου συνεδρίου κάλυψαν μη ανελαστικές δαπάνες του 29ου συνεδρίου -όπως ήταν η επί πληρωμή επίσκεψη-μεταφορά-ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη; Την ίδια στιγμή που στην ΕΜΕ υφίστανται ανελαστικές δαπάνες που σήμερα αύριο -όπως δηλώνεται- δεν θα δύναται να καλύψει;
Γιατί, σε αυτή την περίπτωση, δεν χρεώθηκε έξτρα στους συνέδρους το κόστος και μόνον σε όσους θα το επιθυμούσαν ΑΛΛΑ σπαταλήθηκαν 1.075,00 ευρώ σε προμηθευτές, τη στιγμή μάλιστα που η ΕΜΕ αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, την τελευταία διετία, όλο και πιο επιδεινούμενο;


Ελπίζουμε να συμφωνήσετε μαζί μας ότι μπορεί αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να παρεξηγηθεί και να θεωρηθεί μέχρι και «διασπάθιση οικονομικών πόρων» τόσο η «εκδρομή στην αρχαία Μεσσήνη» όσο και το κόστος των ηχητικών και των δύο χορευτικών συγκροτημάτων[46] που «διασκέδασαν τους συνέδρους».
Κατά την άποψη μας, αυτούς τους χαλεπούς καιρούς αν ήθελε το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας να δώσει τοπικό χρώμα στη διασκέδαση των συνέδρων, αντί της «γεύσης χορού Ανατολής» κ.ά.π.,  ας δοκίμαζε να αξιοποιήσει συνάδελφους μαθηματικούς ντόπιους και μη που τραγουδούν, χορεύουν, παίζουν κιθάρα κ.ο.κ. Έτσι, ουσιαστικά, χωρίς κόστος θα μπορούσε να εξοικονομηθεί το ποσό των 2.345,00 ευρώ που κόστισε η «διασκέδαση των συνέδρων»  αφού τα ηχητικά θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν (για παράδειγμα) από το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου[47]... Είναι φανερό, όμως,  ότι οι ντόπιοι του Παραρτήματος και της ΕΜΕ επέλεξαν (χωρίς αποφάσεις των ΔΣ) τα έσοδα του 29ου συνεδρίου να ξοδευτούν επιτόπου και σπάταλα...  Αλλά είπαμε το 29ο συνέδριο της ΕΜΕ ήταν συνέδριο, όσον αφορά τα έξοδα, της... εποχής των «παχιών αγελάδων»...

Μήπως, όμως, τέτοιες σπάταλες πρέπει να τίθενται σε ψηφοφορία στις συνεδριάσεις των ΔΣ, μια και το 30ο συνέδριο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει χρόνος να καθιερωθούν καλές και διαφανείς πρακτικές, αρκεί να υπάρξει η «πολιτική» βούληση και οι αποφάσεις να παίρνονται από όσους οφείλουν να γνωρίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ;
Τώρα για την περίπτωση που (ίσως κάποια) Παραρτήματα θεωρούν πως θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν όταν η ΕΜΕ (τα κεντρικά) βαρέσει διάλυση... εδώ θα είμαστε και θα το δούμε ποιοι και με ποιο σκοπό περνάνε τη θηλιά στο λαιμό της ΕΜΕ (κεντρικά) και ενόψει εκλογών για το νέο ΔΣ το Μάρτη του 2013;


2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα

Τα ερωτήματα που ακολουθούν θα ήταν περιττά αν η ΕΜΕ είχε συνηθίσει να λειτουργεί με διαφάνεια. Αλλά και αυτή τη φορά επέλεξε την πρακτική των ελλειμματικών αναφορών στον οικονομικό απολογισμό του 29ου συνεδρίου και όχι τη λεπτομερή καταγραφή των εσόδων και εξόδων. Βέβαια, η ευθύνη της ΕΜΕ και φυσικά, του εκτελεστικού βραχίονά της, του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας δεν απαλλάσσει στο ελάχιστο αντίθετα αθροίζεται στην ευθύνη των υπηρεσιακών εκείνων παραγόντων οι οποίοι είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν τη συνδιοργάνωση από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρώτιστα αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Μεσσηνίας.

Το τι, λοιπόν, προσέφερε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Μεσσηνίας το αγνόησαν προκλητικά στους χαιρετισμούς τους, όπως προαναφέραμε, ο κατεξοχήν αρμόδιος για την έκδοση των πρακτικών πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΜΕ (και συντονιστής της επιτροπής πρακτικών) (Βλ. σελ. 17-18 του τόμου των πρακτικών)[48].
Επισημαίνουμε, λοιπόν, ότι η αναφορά στην Περιφέρεια ως συνδιοργανωτή δεν κρίνεται αρκετή επειδή δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Η έλλειψη μιας διάφανης ρητής αναφοράς στο τι προσέφερε η Περιφέρεια, μιας αναφοράς είτε στο Πρόγραμμα του συνεδρίου είτε στους χαιρετισμούς που δημοσιεύονται στον τόμο των πρακτικών του 29ου συνεδρίου (και στο πρόγραμμα του συνεδρίου) μας ωθεί να εγκαλέσουμε τους τρεις προέδρους ότι ενώ φρόντισαν να διασφαλίσουν τη δική τους συμμετοχή στο συνέδριο και μάλιστα την κατέγραψαν, στον τόμο των πρακτικών, για να μείνει στην «ιστορία»[49], ολιγώρησαν το λιγότερο να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Μεσσηνίας, κατά τον ίδιο σαφή τρόπο, αναγράφοντας τι ακριβώς προσέφερε…

Για να αντιληφθείτε πόσο η αδιαφανής αυτή πρακτική της ΕΜΕ εξέθεσε πρώτα την ίδια και μετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα χρησιμοποιήσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα:
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προέβη σε μια χρηματική χορηγία (της τάξης των 5.000,00 ευρώ όπως προσδιορίσαμε με την έρευνά μας[50]), χορηγία που δεν καταγράφηκε με κάποιο επίσημο τρόπο στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) Τότε ελπίζουμε να συμφωνήσετε μαζί μας ότι μπορεί αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να παρεξηγηθεί και να θεωρηθεί η χορηγία της Περιφέρειας «διασπάθιση δημοσίου χρήματος» αφού δεν υπάρχουν δημόσια αποδείξεις, από την πλευρά της ΕΜΕ, αφενός ότι δόθηκε και αφετέρου που ακριβώς αναλώθηκε…
Επιλέγουμε το χαρακτηρισμό «διασπάθιση δημοσίου χρήματος» εμφατικά, για να αναδείξουμε το μείζον, για μας -και ελπίζουμε όχι μόνο για μας, ζήτημα της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση δημόσιων πόρων, γιατί:
α) δεν υπάρχει ανακοινωμένη (αναρτημένη) απόφαση του ΔΣ της ΕΜΕ για το αν υπήρξε χορηγία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ποιο είναι το ύψος της και πώς διασφαλίστηκε η διαφανής διαχείριση του προϊόντος (με έμφαση στους εναπομείναντες 555[51] τόμους πρακτικών) που παρήχθη από αυτή τη χορηγία;
β) Κατ’ αναλογία ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ του Παραρτήματος Μεσσηνίας (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική...) υπάρχει ανακοινωμένη απόφασή του για το αν υπήρξε χορηγία της Περιφέρειας, ποιο είναι το ύψος της και πώς διασφαλίστηκε η διαφανής διαχείριση του προϊόντος (με έμφαση στους εναπομείναντες 555 τόμους πρακτικών) που παρήχθη από αυτή τη χορηγία; Γιατί στον απολογισμό του 29ου συνεδρίου, από την πλευρά του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ποσά σχετικά με αυτή τη χορηγία…
γ) Το σημαντικότερο ζήτημα που μπορεί με... λίγη καλή «τύχη» να ανακύψει είναι ότι κάποια στιγμή (πιθανόν) το κόστος παραγωγής του τόμου των πρακτικών θα χρεωθεί στα έξοδα της ΕΜΕ εφόσον στον τόμο των πρακτικών προβλέφτηκε(;) να μην αναγράφεται[52] πως η δαπάνη για 1.000 αντίτυπα καλύφθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας με το ποσό των 5.000,00 ευρώ!!!

Ας δούμε, λοιπόν, τι απέδωσε η (επίμονη και συστηματική) έρευνά μας που κατέληξε στον εντοπισμό της απόφασης (της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου) 1553/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4).
Και εξηγούμαστε: Από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου[53] αντλήσαμε τις εξής πληροφορίες:
Συμπερασματικά από την απόφαση ορίζεται ρητά ότι συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και προβλέπεται τα πρακτικά (1.000-1.100 σελίδες[54]) να δοθούν σε όλους τους συνέδρους (ενώ στην απόφαση σύμφωνα με την εισήγηση σημειώνεται πως «Στο συνέδριο αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν 1000 σύνεδροι (καθηγητές και φοιτητές[55]) από όλη τη χώρα») και το κόστος της έκδοσης 5.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από το συνδιοργανωτή Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Με δυο λόγια και για να κυριολεκτούμε συνδιοργανωτής στο 29ο συνέδριο είναι ο εξής ένας(!) η Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και αυτή ακριβώς η επωνυμία χρειαζόταν να γραφεί ρητά σε όλα τα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.). Χρήσιμο, λοιπόν, είναι στην περίπτωση αυτή η ΕΜΕ και το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας να ζητήσουν, αφού συζητηθεί το θέμα στο ΔΣ, συγγνώμη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και επειδή δεν φρόντισαν να αναγράφεται ρητά στο πρόγραμμα (και στον τόμο των πρακτικών) ποια ήταν η οικονομική συμβολή της στο 29ο συνέδριο της ΕΜΕ μια και πρόκειται για θεσμικό όργανο και ελέγχεται από τους πολίτες. Επιμένουμε, μάλιστα στη ρητή δημόσια αναφορά του ποσού της χορηγίας του εν λόγω θεσμικού φορέα επειδή διασφαλίζει τη διαφάνεια που οφείλει να διαπερνά τις ενέργειες και τις χορηγίες θεσμικών φορέων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν το τι, το πώς και το πόσο;

Οπότε η «λογοτεχνικού» τύπου αναφορά του Δήμου Καλαμάτας  στους συνδιοργανωτές του 29ου συνεδρίου δεν είναι ακριβής (με βάση την απόφαση (της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου) 1553/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4)
Η αναφορά αυτή όπως και η αναφορά στο Δήμο Μεσσήνης προσιδιάζει περισσότερο στη λογική του «δώρου» στη βάση  μιας μικροπολιτικής πρακτικής του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας (και της ΕΜΕ), πρακτικής που συστηματικά υπηρετεί την αδιαφανή λειτουργία της ΕΜΕ, στην περίπτωση αυτή, και μέσω του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας.

Με δυο λόγια αυτό το δείγμα «γραφής» όσων συμμετείχαν από το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας και την ΕΜΕ στις επαφές, στις συζητήσεις και στις συμφωνίες εδράζεται στην στρατηγική ότι τα γεγονότα ναι μεν είναι γεγονότα αλλά δια της μεθόδου της... αναστροφής «επιτρέπεται» να τα αλλάζεις επιλέγοντας μια διαφορετική «αλήθεια» για κάθε περίσταση… Με κύριο... επιχείρημα, «εντάξει ό,τι έγινε-έγινε τα χρήματα τα πήραμε, τώρα αν διασφαλίστηκε ή όχι ο συνδιοργανωτής δεν έχει σημασία, αν τα γράψαμε στα έσοδα ούτε αυτό έχει σημασία κ.ο.κ.. Άλλωστε άμα μας ξαναδούν στην... Περιφέρεια να μας γράψουν»... Βέβαια αυτή η πρακτική απάδει από τη διάφανη λειτουργία που οφείλει να έχει ένα επιστημονικό Σωματείο. Αλλά η διαχρονικά πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ της ΕΜΕ δεν δίνει σημασία σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες...
Το πότε θα ξαναβρεθούν οι κύκλοι της ΕΜΕ στην «ανάγκη» της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, υπενθυμίζουμε, όμως, ότι έχει προηγηθεί μια σχετικά πρόσφατη συνεργασία τους, όπως δηλώνεται με την «υπ’ αρ. 432/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση Μαθηματικών Κατασκηνώσεων με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στο Σοφικό Κορινθίας».[56] Και διερωτόμαστε έχει ενημερωθεί το ΔΣ για αυτή τη συνδιοργάνωση(;) και σε τι ποσόν ανήλθε αυτή η δαπάνη;[57]

Με δυο λόγια στο δια ταύτα, το γεγονός πως δεν απασχόλησε, όπως προείπαμε, τους τρεις προέδρους (τους οποίους και παραπάνω εγκαλέσαμε για αυτή την αβελτηρία) από πού εξασφαλίστηκαν οι οικονομικοί πόροι  για την έκδοση (έντυπη και έγχρωμη) του τόμου των πρακτικών του 29ου συνεδρίου, δεν εξέθεσε μόνο την ΕΜΕ, το 29ο συνέδριο και το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και την εύλογη απορία το πώς δεν φρόντισε να διασφαλιστεί ο χορηγός (Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας) για το ποσόν που διέθεσε (από χρήματα του ελληνικού λαού και μάλιστα αυτούς τους δύσκολους καιρούς);
Επιπλέον διέλαθε της προσοχής της ΕΜΕ και του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ότι παραμένουν προς πώληση 555 αντίτυπα του τόμου των πρακτικών, αφού δήλωσαν 1000 συνέδρους και θεωρούμε αυτονόητο ότι η Περιφέρεια τους παρέδωσε 1.000 (τουλάχιστον) αντίτυπα του τόμου των πρακτικών από τα οποία μοιράστηκαν τα 445 αντίτυπα δωρεάν στους συνέδρους (με βάση τις αποδείξεις εγγραφών)...
Για αυτό το περιουσιακό στοιχείο της ΕΜΕ δεν γίνεται καμιά αναφορά στον απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας!!! Γιατί; Τι εξυπηρετεί αυτή η σιωπή; Άλλωστε αν η ΕΜΕ (ή/και το Παράρτημα) αποστερηθούν, και μάλιστα με ευθύνη του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, από εν δυνάμει οικονομικούς πόρους τους τότε δεν θα υπάρξει μόνο καπνός (δηλαδή «οσμή» σκανδάλου) αλλά και... φωτιά (δηλαδή σκάνδαλο)...
Με την ευκαιρία, λοιπόν, ας καθορίσουν άμεσα την τιμή πώλησης του τόμου των πρακτικών που όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας «Τα Πρακτικά, που θα είναι, επίσης ες αεί σημείο βιβλιογραφικής Επιστημονικής αναφοράς. (...)»[58].
Άρα, θα συμπληρώναμε ες αεί θα πωλούνται και θα αποφέρουν έσοδα!!!

Τώρα στην προφανή ερώτηση και τι θα έπρεπε να κάνει ο συνδιοργανωτής για να διασφαλίσει τη χορηγία του;
Η απάντηση είναι μια: με την προϋπόθεση βέβαια πως αναφερόμαστε σε διαφανείς πρακτικές, τότε η συνήθης πρακτική είναι στο εξώφυλλο ή/και στην πρώτη σελίδα του βιβλίου να αναγράφεται πως «η έκδοση έχει επιχορηγηθεί χάρη στην ευγενική συμβολή της....».
Ενώ στην τελευταία σελίδα του βιβλίου (στον κολοφώνα) γράφεται ρητά πως «το βιβλίο τυπώθηκε στο τυπογραφείο του.... σε .... αντίτυπα  χάρη στην χορηγία της .... που ανήλθε στο ποσό των .... ευρώ».
Είναι προφανές, όμως, πως ολοκληρωμένη απάντηση στα ερωτήματα αυτά μπορεί να δοθεί μόνο με τη συνδρομή της Περιφέρειας.[59]


2.3. Ερωτήματα που δημιούργησε η «φαιά»  περιοχή του οικονομικού απολογισμού, για το 29ο συνέδριο, Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας

Μέχρι εδώ αναφερθήκαμε στα ορατά τμήματα του οικονομικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ. Διαπιστώσαμε, όμως, πως η ουσία είναι στο μη ορατό φάσμα του οικονομικού απολογισμού. Σε καιρό, λοιπόν, οικονομικής ένδειας και παρά τη ρητή και επίμονη παράκληση του ταμία της ΕΜΕ, στη συνεδρίαση του ΔΣ της 19-10-12, το συνέδριο να αφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στο ταμείο της ΕΜΕ για να μην επέλθουν τα χειρότερα... η ανταπόκριση των υπευθύνων του 29ου συνεδρίου ήταν αντάξια της «εποχής των παχιών αγελάδων»... Φαίνεται, λοιπόν, ότι για αυτούς εξακολουθεί να είναι «παχιά, η αγελάδα του συνεδρίου»...

Επεξηγηματικά αναφέρουμε πως μετά από διεξοδική συζήτηση πάνω από 20λεπτο στη συνεδρίαση του ΔΣ της 19-10-12[60], για το αν και ποιοι θα φιλοξενηθούν (είτε το διήμερο (9-10/11/12) που διήρκεσε το συνέδριο είτε και κάποιοι το τριήμερο (8-10/11/12) δηλαδή από Πέμπτη σε Κυριακή  -δηλαδή 2 ή 3 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα) τελικά κατέληξαν στη πρόταση του προέδρου της ΕΜΕ να φιλοξενηθούν, όπως σε κάθε συνέδριο, προσκεκλημένοι ομιλητές και συντονιστές (και συμμετέχοντες) στα τρία στρογγυλά τραπέζια. Στη συνέχεια μετά από αλλεπάλληλες καταμετρήσεις συμφώνησαν ότι ο αριθμός των φιλοξενούμενων θα καλύψει 21 δωμάτια και 2 δωμάτια για φοιτητές. Με εξαίρεση το μέλος του ΔΣ (Γιάννη Κερασαρίδη) που δήλωσε «πως δεν καταδέχεται, τέτοιες εποχές οικονομικής ένδειας να του καλύψουν τα έξοδα αν και είναι συντονιστής» οι υπόλοιποι λίγο πολύ έψαχναν για... εξαιρέσεις εκτός από τους παραπάνω, που άξιζε να φιλοξενηθούν... Η απόφαση που ακούστηκε (αλλά δεν αναρτήθηκε) ήταν η εξής: «τα μέλη του ΔΣ να καλύψουν όπως πάντα τα έξοδά τους (διανυκτέρευση, εγγραφή κ.λ.π.)». Βέβαια, όταν τέθηκε το ερώτημα αν ταυτόχρονα κάποιος είναι μέλος του ΔΣ και προσκεκλημένος ομιλητής ή συντονιστής (ή συμμετέχει) σε στρογγυλό τραπέζι τότε ασμένως (πλην Κερασαρίδη) αποδέχτηκαν πως το ότι είναι μέλος του ΔΣ περνάει σε... δεύτερη μοίρα(!!!) και υπερτερούν οι άλλοι τίτλοι οπότε και τα έξοδά του θα καλυφθούν από τα έσοδα του συνεδρίου!!!
Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα πως συστηματικά κάποιοι, λόγω της αναμφιβόλου αξίας τους βέβαια, συμμετέχουν στα στρογγυλά τραπέζια κάθε χρόνο (και με το ίδιο υλικό θα συμπληρώναμε) ή ως προσκεκλημένοι ομιλητές, και «έπεσε» στο τραπέζι η πρόταση ότι από εφέτος, σε καιρούς οικονομικής ένδειας, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να καλύψουν τα έξοδα τους για να ενισχύσουν την ΕΜΕ, όπως άλλωστε κάνουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τα συνέδρια της ΕΜΕ.
Τελικά αυτή η πρόταση κατέληξε άνευ αντικειμένου, και αφού καταμετρήθηκαν τα δωμάτια των φιλοξενούμενων εξουσιοδοτήθηκε ο ταμίας να διαπραγματευθεί τα δωρεάν δωμάτια που θα διέθεταν τα ξενοδοχεία της πόλης με βάση την αναλογία 10% επί των κρατήσεων.
Μετά τη διαβεβαίωση του προέδρου της ΕΜΕ ότι το ξενοδοχείο που θα διεξαγόταν το 29ο συνέδριο είχε ήδη κλείσει τα δωμάτιά του από 19-10-12  κατέληξαν ότι 20 τουλάχιστον δωμάτια (από αυτό το ξενοδοχείο)  θα αναλογούσαν στην ΕΜΕ ως δωρεάν.
Μάλιστα, κατά τις εκτιμήσεις μας, είναι προφανές ότι από τα 10 συνολικά ξενοδοχεία της Καλαμάτας (που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ[61]) τα δωρεάν δωμάτια (με βάση την αναλογία 10% επί των κρατήσεων) θα υπερκάλυπταν τις ανάγκες των 21 φιλοξενουμένων (μετρήσαμε και εμείς τους προσκεκλημένους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στα στρογγυλά τραπέζια και τους συντονιστές και καταλήξαμε πως χρειάζονταν το πολύ 18 δωμάτια μονόκλινα και ένα δίκλινο). Μάλιστα στη συνεδρίαση της 19-10-12 ο ταμίας δεσμεύτηκε να διαπραγματευθεί τα δωρεάν δωμάτια στο ξενοδοχείο, που θα διεξαγόταν το 29ο συνέδριο, να ανταλλαχθούν με τον καφέ που προσφέρθηκε στα διαλείμματα.

Με έκπληξη, όμως, διαπιστώσαμε ότι ο απολογισμός του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ανέφερε συνολικά το ποσόν των 9.620 ευρώ(!!!) ως δαπάνη που καταβλήθηκε στο εν λόγω ξενοδοχείο...
Και ερωτάται ευθέως το ΔΣ, με ευθύνη τίνος έγιναν τελικά οι διαπραγματεύσεις, γιατί δεν εξαργυρώθηκαν τα δωρεάν δωμάτια, γιατί είναι ελλειμματικές οι αναφορές στο πώς επελέγη το εν λόγω ξενοδοχείο, τι τέλος πάντων έδωσε δωρεάν;[62] Πόσο κόστισαν οι καφέδες, πόσοι καφέδες καταναλώθηκαν, έγινε πρόχειρος διαγωνισμός για να επιλεγεί το ξενοδοχείο; κ.ο.κ.

Αναλυτικά στοιχεία για το ποιοι φιλοξενήθηκαν γιατί δεν δόθηκαν; Πόσο τελικά κόστισε η «δωρεάν» αυτή φιλοξενία γιατί έχουμε την αίσθηση ότι το «δωρεάν» συμψηφίστηκε με το ότι πληρώθηκαν «βαπορίσιοι» οι καφέδες, το γεύμα ή μήπως και τα δύο;...
Κρίνουμε πως η διαφάνεια σχετικά με το ποιοι φιλοξενήθηκαν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, και φαντάζομαι πως κανείς δεν θα διαφωνήσει με τη διαφάνεια, διαφάνεια που θα έχει ως αποτέλεσμα, να γνωρίζουν και τα μέλη της ΕΜΕ ποιοι προσφέρουν και μάλιστα συστηματικά, σε τέτοιες περιστάσεις στην ΕΜΕ, και με την ευκαιρία να δημιουργηθεί και μια βάση δεδομένων που να εμπλουτίζεται ώστε να εναλλάσσονται για να υπάρχει ποικιλία και στην προσφορά και όχι «κεκτημένο» δωρεάν συμμετοχής που εμπεριέχει τον κίνδυνο  να νομιμοποιήσουμε την αδιαφάνεια και με την ανεκτικότητά μας να επιτρέψουμε να εντάσσονται οι συστηματικοί τζαμπατζήδες και συνάμα αγνώμονες σε «προσωπικούς στρατούς» των φερόμενων ως ηγετικών κύκλων της ΕΜΕ.


3. Επίλογος (προσωρινά)

Κλείνουμε το κείμενό μας αυτό με τη βεβαιότητα ότι ενόψει των εκλογών της ΕΜΕ (10-3-2013) για το νέο ΔΣ τα αποτελέσματα θα δώσουν την ευκαιρία στην ΕΜΕ να αρχίσει μια νέα διαφανής εποχή με όλους τους μαθηματικούς στις επάλξεις για να αναστρέψουμε το κλίμα και για να μην είναι οι μαθηματικοί και το επιστημονικό Σωματείο τους απόντες από την προσπάθεια να ανατείλει για τους λαούς ένα ελπιδοφόρο μέλλον.*. Η Αγγελική Χ. Χρονοπούλου είναι μαθηματικός (μέλος της ΕΜΕ), εκδότρια και υπεύθυνη ύλης του επιστημονικού περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση»· είναι Δρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έχει μάστερ στην Πολιτική Επικοινωνία και τις Νέες Τεχνολογίες από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του ΕΚΠΑ. Eργάστηκε για 18 χρόνια ως Μαθηματικός στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση ενώ δίδαξε στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
[1] Στο εξής για λόγους συντομίας 29ο συνέδριο της ΕΜΕ (ή 29ο συνέδριο).
[2] Για διευκόλυνση σας, λοιπόν, ενδεικτικά στη συνέχεια αναφέρουμε συνοπτικά όσα σημειώναμε στα κείμενά μας αυτά. (Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 1. Εισαγωγή,  στο πλήρες κείμενο μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[3] Ο «συνοπτικός οικονομικός απολογισμός» (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) υπογράφεται από τον ταμία και τον πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ενώ ο αναλυτικός «οικονομικός απολογισμός Εσόδων-Εξόδων»  (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) είναι ανυπόγραφος.
[4] Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση του οικονομικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας),  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[5] Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2.1. Ερωτήματα που δημιούργησαν τα κενά του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο ΚΑΙ αναλυτικά στην ενότητα: 2.2. Περί συνδιοργάνωσης και χορηγιών (θεσμικών και ιδιωτικών φορέων) στο 29ο συνέδριο: κάτι υπερεκτιμήθηκε, κάτι αποσιωπήθηκε, κάτι παραλήφθηκε... Βλ. ειδικότερα στις υποενότητες: 2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο, 2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα), 2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα,  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[6] Βλ. ειδικότερα στις υποενότητες: 2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο, 2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα), 2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα,  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[7] Βλ. αναλυτικά τον πίνακα που παραθέτουμε με τις (ανακοινωμένες και μη) χορηγίες στην ενότητα 2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο (και στη συνέχεια),  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[8] Βλ. ειδικότερα στις υποενότητες: 2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο,  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[9] Διευκρινίσεις για το πώς υπολογίσαμε αναλυτικά αυτό τον αριθμό εναπομεινάντων τόμων πρακτικών βλ. στην ενότητα  2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα,  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[10] Βλ. ανάλυση (και αποσπάσματα) της απόφασης του Δήμου Μεσσήνης (ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8) στην ενότητα 2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα),  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια». http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[11] «στους συνέδρους παρετέθη μπουφές που περιείχε και το ιστορικής καταγωγής από Μεσσήνη έδεσμα της ψητής γουρνοπούλας» η αναφορά αντλήθηκε από το κείμενο που δημοσιεύεται στο blog «ΕΜΕ Παράρτημα Μεσσηνίας» (11-11-12)
[12] Αναλυτικά στον απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας για το κόστος αναγράφονται τα εξής: Μεσσήνη (αρχαία) εισιτήρια 549,00 ευρώ, ξενάγηση 300,00 ευρώ και μεταφορά 226,00 ευρώ (συνολικά 1.075,00 ευρώ)
Επεξηγηματικά βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα),  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[13] Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2.1. Ερωτήματα που δημιούργησαν τα κενά του οικονομικού απολογισμού του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας, για το 29ο συνέδριο,  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[14] Βλ. τα ζητήματα που ανέκυψαν σχετικά με αυτή τη δαπάνη στην ενότητα 2.3. Ερωτήματα που δημιούργησε η «φαιά»  περιοχή του οικονομικού απολογισμού του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας),  στο πλήρες κείμενό μας που έχει αναρτηθεί στα «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[15] Άλλωστε αίθουσες (και μικροφωνικές εγκαταστάσεις και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό) μπορούσαν να εξασφαλιστούν είτε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα) είτε από τα ΑΤΕΙ Καλαμάτας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και σε συνεργασία με το Παράρτημα Σπάρτης: Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τεχνική υποστήριξη).
Υπενθυμίζουμε σε όσους παρακολούθησαν το συνέδριο και έχουν ιδία αντίληψη ότι κάποιες από τις αίθουσες (του ξενοδοχείου) που διεξήχθη το συνέδριο σε όλη τη διάρκειά του δεν είχαν μικροφωνικό εξοπλισμό… 
[16]  Το συνέδριο οργάνωσαν (9-11/11/12) η ΕΜΕ και το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας και ως συνδιοργανωτές φέρονται: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος Μεσσήνης ενώ οι χορηγοί του συνεδρίου καταγράφονται στην 3η σελίδα εξωφύλλου του προγράμματος και του τόμου των πρακτικών.
[17] Βλ. Χρονοπούλου, Αγγελική Χ. «Απολογισμός του 28ου συνεδρίου της ΕΜΕ: Κριτική θεώρηση για τις χορηγίες, την υποβάθμιση του ρόλου των Παραρτημάτων της ΕΜΕ και άλλα...» αναρτήθηκε 15-11-2011 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2011/11/28.html
[18] Βλ. Χρονοπούλου, Αγγελική Χ., «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ 29ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ: Το ζήτημα της συμμετοχής των μελών της ΕΜΕ στις επιτροπές του συνεδρίου. Προσυνεδριακός απολογισμός» αναρτήθηκε 7-10-12 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2012/10/29.html
[19] Βλ. στην ενότητα: 2.1. Αναφορές στο ζήτημα των συνεδρίων που στρατηγικά δεν συζητήθηκε στη Γ.Σ. ... στο Χρονοπούλου, Αγγελική Χ., «Συμβολή στο διάλογο για το ρόλο των επιστημονικών ενώσεων σε χαλεπούς μάλιστα καιρούς. Περιδιαβαίνοντας την πρόσφατη (11-3-2012) Γ.Σ. της ΕΜΕ» αναρτήθηκε 26-3-2012 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2012/03/11-3-2012.html
[20] Βλ. Χρονοπούλου, Αγγελική Χ., «29ο συνέδριο της ΕΜΕ (τρίτη συμβολή): Μήπως είναι καιρός όλοι μαζί να αναστρέψουμε την κατάσταση;..» αναρτήθηκε 18-4-12  http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2012/04/29.html
[21] Βλ. απόφαση ΔΣ 13-2-12, http://www.hms.gr/node/543
[22] Το απόσπασμα προέρχεται από το αναρτημένο κείμενό μας (7-10-12) «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ 29ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ: Το ζήτημα της συμμετοχής των μελών της ΕΜΕ στις επιτροπές του συνεδρίου. Προσυνεδριακός απολογισμός» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2012/10/29.html
[23] Ο «συνοπτικός οικονομικός απολογισμός» (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) υπογράφεται από τον ταμία και τον πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας ενώ ο αναλυτικός «οικονομικός απολογισμός Εσόδων-Εξόδων»  (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) είναι ανυπόγραφος.
[24] Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 22/6/2012 http://www.hms.gr/node/603
[25] Με αρχή τη συνεδρίαση του ΔΣ  της 30-3-12 οπότε και  «(...)  Ορίστηκε η Εκτελεστική Γραμματεία και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας: (…)». http://www.hms.gr/node/566 
[26] Και μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, και αναπληρωτής πρόεδρος, του 29ου συνεδρίου.
[27] Προτείνουμε να διαβάσετε το κείμενο που δημοσιεύεται στο blog «ΕΜΕ Παράρτημα Μεσσηνίας»: «Η τελευταία ημέρα του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ στην Μεσσήνη», το οποίο και σε γενικές γραμμές αναπαράγεται στην επιστολή που απευθύνθηκε (και διαβάστηκε) στο ΔΣ. (11-11-12) http://parartimamessiniaseme.blogspot.gr/search?updated-max=2012-11-16T09:08:00-08:00&max-results=7
[28] Βλ. ως σημείο αναφοράς την απόφαση του ΔΣ 22/6/12 «2. Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας στο Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας της Καρδίτσας». http://www.hms.gr/node/603
Και σχετική αναφορά στο blog «ΕΜΕ Παράρτημα Μεσσηνίας» (11-11-12) «Τις εργασίες του Συνεδρίου έκλεισε ο Πρόεδρος της ΕΜΕ κ. Γρηγόρης Καλογερόπουλος, δίνοντας ραντεβού για του Χρόνου, στην όμορφη Καρδίτσα, αντιπροσωπεία της οποίας ήλθε με ένα πούλμαν Συνέδρων στην Καλαμάτα, προέβαλε την υποψηφιότητα της Καρδίτσας, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της». (http://parartimamessiniaseme.blogspot.gr/search?updated-max=2012-11-16T09:08:00-08:00&max-results=7)
Ενώ το ζήτημα της υποψηφιότητας για το 30ο συνέδριο επανήλθε στη συνεδρίαση της 21-12-12 (οι αποφάσεις του ΔΣ της 21-12-12 δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα 7-1-13)
[30] Στη συνέχεια αναφερόμαστε αναλυτικά στη μη χορηγία του Δήμου Μεσσήνης και στις υποχρεώσεις που «ανέλαβε» (με βάση την απόφαση του 529/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια»: ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8) όσο και στην «εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη» Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα)
[31] Στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) δεν υπάρχει καμιά εγγραφή σχετική με τις υποχρεώσεις και τη χορηγία των συνδιοργανωτών.
Η σιωπή αυτή μας προβλημάτισε και έτσι αναζητήσαμε πρωτογενές υλικό από θεσμικές πηγές. Πράγματι η αναζήτησή μας απέδωσε και στη «Διαύγεια» εντοπίσαμε δύο αποφάσεις (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4 και Β428ΩΚ4-3Ψ8) όπου ρητά οι δύο συνδιοργανωτές αποφάσισαν και που θα ξοδευτεί το ποσόν της χορηγίας τους.
Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2.2.1. Η «περιπέτεια» των ιδιωτικών χορηγιών και των θεσμικών συνδιοργανωτών στο 29ο συνέδριο, 2.2.1α. Η περίπτωση της «συνδιοργάνωσης» του Δήμου Μεσσήνης (μέσα από θεσμικά έγγραφα), 2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα.
Επισημαίνουμε ότι σχετικά με τον 3ο συνδιοργανωτή από την έρευνά μας στη «Διαύγεια» δεν εντοπίστηκε κάτι σχετικό με χορηγία και συνδιοργάνωση.
Άλλωστε και σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του 29ου συνεδρίου της ΕΜΕ ο 3ος εκ των συνδιοργανωτών δεν κατέβαλλε χορηγία -ούτε και στα επίσημα έντυπα του συνεδρίου (πρόγραμμα, αφίσα, πρακτικά συνεδρίου κ.ο.κ.) καταγράφηκε με κάποιο επίσημο τρόπο το είδος και το ποσόν της χορηγίας του.
[32] Βλ. ενδεικτικά πολυμηχάνημα (για έγχρωμες και Α/Μ εκτυπώσεις) -τεχνικά χαρακτηριστικά και κόστος αγοράς- http://www.multirama.gr/products/product?pid=0700902&catid=040100
[33] Προς ενίσχυση αυτής της θέσης μας αναφέρουμε ότι το ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (από τον οικονομικό απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) αν προσθέσουμε τις επιμέρους εγγραφές είναι 17,143.33 ευρώ. Στο άθροισμα, όμως, το ποσό ανέρχεται στα 17.170,33 ευρώ!!! Αποκλείσαμε αμέσως την περίπτωση του... θαύματος και στη συνέχεια διασταυρώνοντας προσεκτικά τα στοιχεία παρατηρήσαμε ότι μια δαπάνη (δηλαδή ένας προσθετέος) είχε αναγραφεί λανθασμένα ΑΛΛΑ το αποτέλεσμα της πρόσθεσης ήταν το σωστό!!!
Στη «λύση» του... γρίφου οδηγηθήκαμε από μια χειρόγραφη σημείωση στο «συνοπτικό οικονομικό απολογισμό» (του Παραρτήματος που υπογράφεται από δύο άτομα -τον ταμία και τον πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) όπου περιγράφεται το ποσόν της δαπάνης για τις τσάντες με τη γενική αναφορά «2.500,00 στην ΕΜΕ για εξ/ση της .... αξίας 2.496,90 ευρώ». Σε αυτή την αναγραφή επικεντρωθήκαμε λόγω του γεγονότος ότι στρογγυλεύτηκε στα 2.5000 ευρώ η δαπάνη των 2.469,90 ευρώ (αυτό το ποσόν αναγράφεται ως προσθετέος στον (ανυπόγραφο) αναλυτικό «οικονομικό απολογισμό Εσόδων-Εξόδων» -του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)
Το γεγονός σηματοδοτεί πως είναι πιθανόν στο κλείσιμο του οικονομικού απολογισμού από το Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας αφενός να μην διασταυρώθηκε η δαπάνη με το τιμολόγιο και αφετέρου να μην έγινε η πρόσθεση.
[34] Βλ. αναλυτικά τα ποσά των χορηγιών που έχουμε επισημάνει με bold και υπογράμμιση, στον πίνακα που ακολουθεί και τα οποία ανέρχονται (συνολικά) στο ποσόν των 4.450,00 ευρώ.
[35] Σημειώνουμε ότι οικονομικά στοιχεία που δεν προέκυψαν από δημοσιοποιημένα (από το Παράρτημα ή/και την ΕΜΕ) στοιχεία αλλά από την επίμονη και συστηματική έρευνά μας χαρακτηρίζονται με την ένδειξη δωρεάν [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]
[36] Σημειώνουμε ότι τα οικονομικά στοιχεία (που προέκυψαν από τη συνδιοργάνωση) απαλείφθηκαν από τον οικονομικό (συνοπτικό) απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)  για το 29ο συνέδριο!!!
Στον πίνακα προστέθηκαν από μας επισημασμένα με bold, ενώ στη διπλανή στήλη αναγράφουμε την απόφαση (που εντοπίσαμε στη «Διαύγεια» μέσω της ΑΔΑ) από την οποία προσδιορίσαμε το ποσόν (και την αιτιολογία του).
[37] Σημειώνουμε ότι τα οικονομικά στοιχεία (που προέκυψαν από τη συνδιοργάνωση) απαλείφθηκαν από τον οικονομικό (συνοπτικό) απολογισμό (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας)  για το 29ο συνέδριο!!!
Στον πίνακα προστέθηκαν από μας επισημασμένα με bold, ενώ στη διπλανή στήλη αναγράφουμε την απόφαση (που εντοπίσαμε στη «Διαύγεια» μέσω της ΑΔΑ) από την οποία προσδιορίσαμε το ποσόν (και την αιτιολογία του).
[38] Η αρίθμηση είναι συνεχής από αριστερά προς τα δεξιά σε οριζόντια κατεύθυνση (με βάση τον κατάλογο χορηγών που δημοσιεύεται στη 3η σελίδα εξωφύλλου του προγράμματος και του τόμου των πρακτικών)
Σημειώνουμε ότι στον απολογισμό (συνοπτικό) του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας απαλείφθηκαν οι χορηγίες (των εκδοτικών οίκων) -αυτές που ήδη έχουν καταβληθεί (και τις οποίες έχουμε επισημάνει με bold και υπογράμμιση στον πίνακα) και ανέρχονται στο ποσόν των 4.450,00 ευρώ!!!
[39] Τα δύο ποσά έχουν προστεθεί από μας επισημασμένα με bold, ενώ στη διπλανή στήλη αναγράφουμε την απόφαση (που εντοπίσαμε στη «Διαύγεια» μέσω της ΑΔΑ) από την οποία προσδιορίσαμε το ποσόν (και την αιτιολογία του).
[40] Τα έξι ποσά έχουν προστεθεί από μας επισημασμένα με bold και υπογράμμιση, και προσδιορίστηκαν από τον αναλυτικό και ανυπόγραφο «οικονομικό απολογισμό Εσόδων-Εξόδων»  (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας).
[41] Στα κέρδη που αναγράφονται στο «συνοπτικό οικονομικό απολογισμό» (του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας) που υπογράφεται από τον ταμία και τον πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των «χορηγών»-εκδοτών.
Βλ. παραπάνω σχετική επεξηγηματική αναφορά μας όπου υπολογίζουμε με βάση τις εισπραχθείσες «χορηγίες»-εκδοτών το καθαρό κέρδος, στην ενότητα 2.2. Περί συνδιοργάνωσης και χορηγιών (θεσμικών και ιδιωτικών φορέων) στο 29ο συνέδριο: κάτι υπερεκτιμήθηκε, κάτι αποσιωπήθηκε, κάτι παραλήφθηκε...
[42] Στο ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε παρακάτω με αναλυτικά στοιχεία τα οποία και εντοπίσαμε μέσα από την έρευνά μας σε θεσμικά έγγραφα. Βλ. τις σχετικές αναφορές στην ενότητα 2.2.1β. Η περίπτωση της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας: δυο πλασματικές συμμετοχές όπως αναδεικνύεται μέσα από θεσμικά έγγραφα.
[43] Βλ. για την Περιφέρεια Πελοποννήσου την απόφαση 1553/31-10-12 (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4) και για το Δήμο Μεσσήνης την απόφαση 529/31-10-12 (ΑΔΑ: Β428ΩΚ4-3Ψ8).
[44] Αναλυτικά στον απολογισμό του Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας για το κόστος αναγράφονται τα εξής: Μεσσήνη (αρχαία) εισιτήρια 549,00 ευρώ, ξενάγηση 300,00 ευρώ και μεταφορά 226,00 ευρώ (συνολικά 1.075,00 ευρώ).
[45] Επισημαίνουμε πως δεν υπήρξε σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΜΕ για να πληρωθεί από τα έσοδα του 29ου συνεδρίου η επίσκεψη-μεταφορά-ξενάγηση στην αρχαία Μεσσήνη...
[46] Το κόστος «διασκέδασης των συνέδρων» (ηχητικά 1.845,00 ευρώ και 500,00 ευρώ τα δύο χορευτικά) ανήλθε συνολικά στα 2.345,00 ευρώ, ενώ στο ποσόν δεν συμπεριλαμβάνεται το δείπνο.
Οι σχετικές αναφορές (χωρίς καμιά υπόμνηση στο ότι το κόστος καλύφθηκε από τα έσοδα του 29ου συνεδρίου...) στην επιστολή του προέδρου του Παραρτήματος (23-11-12) είναι οι εξής: «Ο χορός του Σάββατου ήταν από τους πληρέστερους , καθώς είχε και το τοπικό χρώμα (συγκρότημα)  (...) Και η γεύση χορού Ανατολής ήταν μια ευχάριστη έκπληξη (...)».
[47] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και  ΑΤΕΙ Καλαμάτας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και σε συνεργασία με το Παράρτημα Σπάρτης: Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τεχνική υποστήριξη).
[48] Υπενθυμίζουμε ότι όπως προαναφέραμε επίσης το αγνόησε ο αρμόδιος λόγω τοπικής εγγύτητας πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου συνεδρίου (Βλ. σελ. 19-20 του τόμου των πρακτικών). Αλλά το αγνόησε ή μήπως το αγνοούσε(;) ο Πρόεδρος της ΕΜΕ (Βλ. σελ. 15-16 του τόμου των πρακτικών)...
[49] Βλ. σχετική αναφορά στο blog «ΕΜΕ Παράρτημα Μεσσηνίας» (11-11-12) που υποδηλώνει πως γνωρίζουν τι μένει στην ιστορία... «(...) Τί μένει από το Συνέδριο: (,...) Τα Πρακτικά, που θα είναι, επίσης ες αεί σημείο βιβλιογραφικής Επιστημονικής αναφοράς. (...)». (http://parartimamessiniaseme.blogspot.gr/search?updated-max=2012-11-16T09:08:00-08:00&max-results=7)
[50] Βλ. παραπάνω εκτενείς αναφορές στην απόφαση που εντοπίσαμε με την έρευνά μας στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4)
[51] Διευκρινίσεις για το πώς υπολογίσαμε αναλυτικά αυτό τον αριθμό εναπομεινάντων τόμων πρακτικών βλ. στην ενότητα 0. Συμβολή στη διαφανή λειτουργία ενός επιστημονικού Σωματείου: Προοίμιο (περιληπτικά) και στη συνέχεια σε αυτή την ενότητα.
[52] Για το ότι δεν αναγράφεται στον τόμο των πρακτικών ότι η έκδοση είναι επιχορηγούμενη και μάλιστα από θεσμικό φορέα είναι, κατά την άποψή μας, πρώτιστα ευθύνη του ΔΣ της ΕΜΕ και σε επίπεδο επιτροπών (με τη σειρά) ευθύνη της επιτροπής πρακτικών, της επιτροπής χορηγιών και της επιτροπής προβολής-τύπου-ιστοσελίδας.
Φυσικά είναι και ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας αλλά αυτές οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν αρμοδίως και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζονται.
[53] Τα αποσπάσματα προέρχονται από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 1553/31-10-12 που έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Β42Α7Λ1-0Θ4)
[54] Τελικά ο τόμος των πρακτικών περιλαμβάνει 1024 σελίδες (διαστάσεις 24Χ17). Εξαιτίας της απόκλισης αυτής καταλήγουμε ότι το 16σέλιδο (έγχρωμο) πρόγραμμα (διαστάσεις 20,5Χ14) τυπώθηκε σαν... παρελκόμενο αυτής της χορηγίας των 5.000,00 ευρώ…
[55] Το ότι στο σκεπτικό της απόφασης της Περιφέρειας αναφέρεται πως θα το παρακολουθήσουν και «φοιτητές» εξηγεί αρχικά (ή μήπως συνιστά και καταρχάς εξήγηση) το ότι προσέτρεξε να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της η ΔΑΠ –ΝΔΦΚ Μαθηματικού με σελίδα στο face book προσκαλώντας 293 http://www.facebook.com/events/542737615753423/.
[56] Βλ. στην απόφαση (σελ. 7, νο. 38) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με αριθμ. Πρωτ. 5150/22-8-11 (ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Φ-ΩΓΩ).
[57] Από όσα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/node/471) για την «3η Μαθηματική Κατασκήνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας [24 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2011] Επιμέλεια:  Γ. Κρεμμυδιώτη, Α. Τριανταφύλλου» δεν υπάρχει καμιά πληροφορία σχετική με συνδιοργάνωση ούτε και για το ποσόν της δαπάνης σύμφωνα με την απόφαση 432/2011 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
[59] Αν υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση από την πλευρά της Περιφέρειας θα επανέλθουμε διασαφηνιστικά.
[60] Μάλιστα στην τελευταία πριν το συνέδριο συνεδρίαση του ΔΣ (19-10-12) τα όσα διαμείφθηκαν σχετικά με τη διοργάνωση του 29ου συνεδρίου και η διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε δεν αναφέρονται στη σχετική (αναρτημένη) απόφαση του ΔΣ. Βλ. Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 19/10/2012  http://www.hms.gr/node/627
Έτσι οι αναφορές μας στα όσα συζητήθηκαν στηρίζονται στις στενογραφημένες σημειώσεις που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων (τις οποίες και παρακολουθήσαμε).
[61] Βλ. στο 29ο συνέδριο ενότητα «Πληροφορίες» http://www.hms.gr/node/595
[62] Άλλωστε αίθουσες (και μικροφωνικές εγκαταστάσεις και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό) μπορούσαν να εξασφαλιστούν είτε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα) είτε από τα ΑΤΕΙ Καλαμάτας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και σε συνεργασία με το Παράρτημα Σπάρτης: Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τεχνική υποστήριξη).
Υπενθυμίζουμε σε όσους παρακολούθησαν το συνέδριο και έχουν ιδία αντίληψη ότι κάποιες από τις αίθουσες (του ξενοδοχείου) που διεξήχθη το συνέδριο σε όλη τη διάρκειά του δεν είχαν μικροφωνικό εξοπλισμό… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.